1   2   3   4   5   6   7   8
Ім'я файлу: Глеб Литвин.docx
Розширення: docx
Розмір: 156кб.
Дата: 26.03.2021

Додаток Б Порівняльна характеристика зміни показників у підніманні в сід за 30 с у

хлопчиків початкових класів протягом трьох років навчання, разів


Класи

Стат. показ ники

Навчальний рік

вере

сень

жов

тень

грудень

лютий

квітень

тра

вень

при ріст


1 клас

Конт

М

17,72

20,41

21,62

22,24

22,68

24,41
±m

0,71

0,85

0,65

0,76

0,88

0,83

6,69

рольні

Т
3,44

5,73

6,10

6,27

8,68Р
<0,01

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001
Експе

М

16,06

18,78

18,91

18,11

20,93

23,80
±m

0,48

0,51

0,47

0,50

0,49

0,50

7,74

римен

Т
5,55

5,93

4,18

9,93

15,79
тальні

Р
<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

2 клас
М

19,24

20,79

21,10

20,93

22,75

23,89
Конт

±m

0,62

0,62

0,60

0,55

0,62

0,60

4,65

рольні

Т
2,50

3,04

2,91

5,66

7,62Р
<0,02

<0,01

<0,01

<0,001

<0,001
Експе

М

22,72

24,67

24,70

22,91

24,83

26,26
римен

±m

0,45

0,45

0,41

0,41

0,47

0,48

3,54

тальні

Т
4,33

4,60

0,44

4,58

7,53Р
<0,001

<0,001

>0,5

<0,001

<0,001
3 клас

Конт

М

21,89

23,62

23,86

23,79

26,31

27,00
±m

0,50

0,53

0,48

0,53

0,71

0,54

5,11

рольні

Т
3,32

4,02

3,65

7,24

9,82Р
<0,01

<0,001

<0,01

<0,001

<0,001
Експе

М

25,45

27,54

27,75

27,63

29,57

29,75
±m

0,41

0,51

0,43

0,52

0,53

0,57

4,30

римен

Т
4,54

5,47

4,73

8,76

8,77
тальні

Р
<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001
Додаток В Порівняльна характеристика зміни показників у підніманні в сід за 30 с у

дівчаток початкових класів протягом трьох років навчання, разів


Класи

Стат. показ ники

Навчальний рік

вере

сень

жов

тень

грудень

лютий

квітень

тра

вень

при ріст

1 клас

Конт

рольні

М

15,37

17,55

18,27

17,34

18,96

20,82
±m

0,82

0,69

0,38

0,48

0,66

0,63

5,45

Т
2,90

4,83

2,94

4,85

7,46
Р
<0,01

<0,001

<0,01

<0,001

<0,001
Експе римен тальні

М

16,32

19,92

20,68

[20,54

21,66

22,82
±m

0,47

0,54

0,41

0,53

0,41

0,39

6,50

Т
7,20

9,90

8,44

12,13

13,54
Р
<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001
2 клас

Конт

рольні

Експе римен тальні

М

19,34

20,34

22,76

20,75

20,93

21,72
±m

0,53

0,48

0,47

0,48

0,46

0,47

2,38

Т
2,00

6,84

2,82

3,24

4,76
Р
<0,05

<0,001

<0,01

<0,01

<0,001
М

20,10

22,72

22,76

21,88

22,26

23,94
±m

0,40

0,51

0,47

0,54

0,51

0,44

2,56

Т
5,82

6,04

3,78

4,69

9,14
Р
<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001
3 клас

Конт

рольні

Експе римен тальні

М

20,51

21,96

22,00

21,89

22,93

24,17
±m

0,43

0,52

0,51

0,40

0,47

0,36

3,66

Т
3,08

3,17

3,28

5,37

9,38
Р
<0,01

<0,01

<0,01

<0,001

<0,001
М

23,44

23,50

25,44

25,38

26,04

27,68
±m

0,57

0,54

0,37

0,54

0,56

0,47

4,24

Т
0,10

4,76

3,52

4,56

8,15
Р
>0,5

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001
Додаток Г Порівняльна характеристика зміни показників у стрибках у довжину з місця

у хлопчиків початкових класів протягом трьох років навчання, см


Класи

Стат. показ ники

Навчальний рік

вере

сень

ков-

гень

грудень

лютий

квітень

тра

вень

при ріст

1 клас

Конт

рольні

М

116,55

123,72

123,72

123,00

124,24

128,34
±m

2,86

2,97

2,66

2,74

2,92

2,71
Експе римен тальні

М

122,60

127,73

127,86

124,35

131,68

135,16

6,82

±m

1,31

1,48

1,36

1,51

1,54

1,56
Т

2,88

1,20

0,04

0,63

3,33

3,20
Р

<0,01

>0,5

>0,5

>0,5

<0,001

<0,001
2 клас

Конт

рольні

Експе римен тальні

М

15,86

129,31

129,34

128,68

132,93

136,62
±m

2,13

2,07

2,06

2,25

2,37

2,55
М

135,21

139,61

139,65

135,93

146,06

146,91

10,3

±m

1,86

1,92

1,81

1,72

1,83

1,85
Т

4,69

5,17

5,34

3,66

6,25

4,67
Р

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001
3 клас

Конт

рольні

Експе римен тальні

М

139,62

142,03

143,24

141,86

150,44

154,55
±m

2,42

2,43

2,52

3,16

2,78

2,92
М

148,33

154,25

154,43

155,85

160,63

165,10

10,55

±m

1,72

1,73

1,62

1,79

1,72

1,61
Т

4,20

2,99

5,40

5,66

4,52

4,66
Р

<0,001

<0,01

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001
Додаток Д Порівняльна характеристика зміни показників із стрибків у довжину з місця у

дівчаток початкових класів протягом трьох років навчання, см


Класи

Стат. показ ники

Навчальний рік

вере

сень

жов

тень

грудень

лютий

квітень

тра

вень

при ріст

1 клас

Конт

М

105,46

111,70

114,56

114,26

112,33

117,26
рольні

±m

2,52

2,28

1,78

2,20

2,26

2,37
Експе

М

102,85

110,04

110,06

111,40

116,22

121,28

4,02

римен тальні
±m

1,63

1,79

1,72

1,54

1,43

1,71Т

1,26

0,81

2,57

2,86

2,11

1,97Р

>0,5

>0,5

<0,01

<0,01

<0,05

<0,05
2 клас

Конт

М

116,46

119,60

121,00

120,53

123,93

129,36
рольні


±m

2,17

2,03

1,81

1,96

1,83

2,02
Експе

М

120,24

124,65

127,98

126,14

130,00

133,81

4,45

римен тальні

±m

2,20

1,75

1,72

1,97

1,77

1,73Т

1,72

2,67

3,96

2,84

3,37

2,37Р

>0,1

<0,01

<0,001

<0,01

<0,001

<0,02
3 клас

Конт

М

131,50

134,60

138,23

137,10

139,20

137,56
рольні

±m

1,87

2,25

1,84

2,42

2,19

4,66
Експе

М

139,24

143,67

143,72

142,00

144,89

151,38

13,8

римен тальні

±m

2,06

2,06

1,94

2,45

2,27

2,03Т

3,94

4,19

2,90

2,00

2,55

4,13Р

<0,001

<0,001

<0,01

<0,05

<0,02

<0,001
Додаток Е Порівняльна характеристика зміни показників з вису на зігнутих руках у

хлопчиків початкових класів протягом трьох років навчання, с


Класи

Стат. показ ники

Навчальний рік

вере

сень

жов

тень

грудень

лютий

квітень

тра

вень

при ріст


1 клас


Конт рольні

М

4,70

6,96

7,00

6,86

8,90

10,36
±m

0,84

0,96

0,95

0,93

1,02

1,17

5,66

Т
2,51

2,58

2,45

4,51

5,60
Р
<0,02

<0,02

<0,02

<0,001

<0,001

Експе

римен тальні

М

5,83

8,38

8,73

8,05

13,00

13,38
±m

0,61

0,73

0,76

0,51

1,04

1,32

7,58

Т
3,80

4,26

3,98

8,43

7,40
Р
<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

2 клас

Конт

М

10,73

13,23

13,20

12,70

12,90

13,30
±m

1,61

1,82

1,81

1,96

1,76

2,07

2,57

рольні

Т
1,46

1,44

1,10

1,29

1,38Р
>0,2

>0,5

>0,5

>0,5

>0,2
Експе

М

18,31

23,85

23,83

22,61

23,68

24,35
±m

1,43

2,09

1,83

2,01

2,00

2,01

2,39

римен

Т
3,09

3,38

2,47

3,08

3,47
тальні

Р
<0,01

<0,001

<0,02

<0,01

<0,001

3 клас


Конт

М

13,53

15,86

16,16

16,00

18,80

21,20
±m

1,82

1,67

1,62

1,63

1,49

1,49

7,67

рольні

Т
1,33

1,52

1,43

3,17

4,62Р
>0,2

>0,2

>0,2

<0,01

<0,001
Експе

М

25,70

29,76

30,45

29,70

31,71

35,45
±m

1,93

2,19

1,76

2,36

2,64

2,70

9,75

римен

тальні

Т
1,97

2,58

1,86

2,60

4,16Р
<0,05

<0,01

>0,1

<0,01

<0,001
Додаток Ж Порівняльна характеристика зміни показників з вису на зігнутих руках у

дівчаток початкових класів протягом трьох років навчання, с


Класи

Стат.

показ

Навчальний рік

ники

вере

сень

жов

тень

грудень

лютий

квітень

тра

вень

при ріст


1 клас


Конт рольні

М

3,03

4,44

4,51

3,17

3,62

4,17
±m

0,58

0,80

0,77

0,47

0,50

0,56

1,14

Т
2,04

2,20

0,26

1,09

2,00
Р
<0,05

<0,05

>0,5

>0,5

>0,1
Експе

римен

М

3,49

5,00

5,20

5,06

6,73

8,61
±m

0,64

0,81

0,81

0,81

0,90

1,08

5,12

Т
2,09

2,37

2,18

4,15

5,81
тальні

Р
<0,05

<0,02

<0,05

<0,001

<0,001

2 клас


Конт рольні

М

2,86

3,96

4,75

3,96

4,51

4,96
±m

0,44

0,50

0,48

0,48

0,52

0,64

2,10

Т
2,34

4,10

2,39

3,43

3,88Р
<0,02

<0,001

<0,02

<0,001

<0,001
Експе

римен

М

8,32

10,75

10,79

9,63

11,85

12,59
±m

0,91

1,46

1,47

1,41

1,64

1,79

4,27

Т
2,00

2,07

1,11

2,67

3,02
тальні

Р
<0,05

<0,05

>0,5

<0,01

<0,01

3 клас


Конт

М

4,96

5,93

8,20

6,75

7,65

9,13
±m

0,63

0,75

0,82

0,84

0,98

1,17

4,47

рольні

Т
1,40

4,43

2,41

3,28

4,48Р
>0,2

<0,001

<0,02

<0,01

<0,001М

12,28

14,67

16,22

15,28

17,91

21,61
Експе

±m

1,61

1,57

1,47

1,55

1,54

1,86

9,33

римен

тальні

Т
1,60

2,73

2,02

3,56

5,65Р
>0,2

<0,01

<0,05

<0,001

<0,001
Додаток К Порівняльна характеристика зміни показників у згинанні та розгинанні рук в упорі лежачи від підлоги у хлопчиків початкових класів протягом трьох років

навчання, разів

Класи

Стат. показ ники

Навчальний рік

вере

сень

жов

тень

грудень

лютий

квітень

тра

вень

при ріст


1 клас


Конт рольні

М

12,60

14,77

15,47

15,90

17,20

18,12
±m

1,05

1,07

0,15

1,17

1,22

1,16

5,52

Т
2,04

4,78

2,97

4,03

4,97
Р
<0,05

<0,001

<0,01

<0,001

<0,001

Експе римен

М

13,03

16,01

18,71

16,81

19,04

20,29
±m

0,56

0,84

0,79

0,58

0,93

1,03

7,26

Т
4,19

8,47

6,63

7,19

8,85
тальні

Р
<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

2 клас


Конт рольні

М

17,92

21,10

22,27

22,12

22,25

21,92
±m

1,22

1,43

1,29

1,50

1,27

1,35

4,00

Т
2,40

3,45

3,08

3,46

3,12
Р
<0,05

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01М

21,44

24,27

24,30

23,95

24,31

26,44
Експе

римен

±m

0,95

1,28

1,28

1,11

1,10

1,19

5,00

Т
2,52

2,57

2,43

2,81

4,67
тальні

Р
<0,02

<0,01

<0,02

<0,01

<0,001

3 клас


Конт рольні

М

20,92

22,92

23,92

23,12

24,97

26,95
±m

1,16

1,19

1,14

1,38

1,47

1,77

6,03

Т
1,69

2,60

1,73

3,06

4,04
Р
>0,1

<0,01

>0,1

<0,01

<0,001

Експе

М

27,03

29,34

30,45

30,24

34,80

38,45
±m

1,26

1,50

1,76

1,42

1,98

2,14

11,42

римен

Т
1,67

2,26

2,39

4,70

6,52
тальні

Р
>0,1

<0,05

<0,05

<0,001

<0,001
1   2   3   4   5   6   7   8

скачати

© Усі права захищені
написати до нас