1   2   3   4   5   6
Ім'я файлу: РОЗРОБКА БОРЩІ ВІДКРИТИЙ УРОК.docx
Розширення: docx
Розмір: 229кб.
Дата: 17.09.2020АНОТАЦІЯ

У концепції перспективного розвитку та поліпшення якості навчання учнів у відповідності з вимогами сучасності є потреба у розширенні напрямів фахової підготовки майбутніх кваліфікованих робітників.

Направляючи знання учнів на європейські вимоги необхідно створювати підґрунтя знань, умінь і навичок для подальшого працевлаштування випускників у престижні зорієнтовані на європейські стандарти заклади ресторанного господарства в Україні. Ось чому надзвичайно важливо, щоб в навчальному закладі вони не тільки набули знання технологічного процесу приготування перших страв, а і навчилися готувати страви української кухні.

На уроці учень повинен бути налаштований на ефективний процес пізнання, мати до цього особисту зацікавленість, розуміти, що і навіщо він буде виконувати.

Тому дуже важлива мотивація на всіх етапах уроку.

На вивчення теми програми «Приготування перших страв» виділяється 18 години. А на тему уроку «Приготування борщів» - 6 годин. При ознайомлені учнів із темою, метою та завданнями уроку майстер пояснює хід уроку і важливість матеріалу, що вивчається. Щоб забезпечити досягнення поставленої мети, доречно повторити матеріал, який є базою для вивчення нової теми.

Актуалізація опорних знань буде здійснюватися з використанням елементів інтерактивного навчання, і робота в малих творчих групах.

Підгрупа, яка складається з 9 чоловік, ділиться на три бригади по 3 учнів в кожній. Де бригадир буде мати такі функції:

- керівництво своєю бригадою (видає членам бригади завдання, спрямовує на об’єктивну самооцінку);

  • бригадир повинен мати певні професійні навички, вміти вислуховувати думку інших членів бригади і приймати вірні рішення при виконанні завдань та вирішенні виробничих ситуацій.

Майстер виробничого навчання:

  • проводить інструктаж з безпеки праці;

  • консультує як бригадирів так і учнів (вносить корективи і спрямовує учнів на правильне вирішення завдань, виробничих ситуацій);

  • готує кейс-папки (технологічні схеми, інструктивно-технологічні картки, тестові завдання, картка самоконтролю, картки-завдання «Вгадай мене»);

  • знайомить учнів з карткою самоконтролю, де сама бригада фіксує роботу кожного члена бригади та на заключному інструктажі підводить підсумки - виставлення оцінок.

Особливе значення на уроці надається наявності опорних схем, які дають змогу в образно-символічній формі відображати суть факту. Вони настільки прості, що учень може їх запам'ятати і відтворити, зберігаючи в пам'яті зміст нового матеріалу. На вступному інструктажі при закріпленні нових знань учні будуть виконувати тестові завдання та грати в інтерактивну гру «Вгадай мене».

В процесі оволодіння професійними уміннями і навичками використовую проблемні методи.

Особливістю застосування проблемних методів на уроці є обов’язковий зв’язок з конкретною діяльністю учнів. Постановка і розв'язання проблемних ситуацій використовуються на всіх етапах уроку: в процесі вступного, поточного, заключного інструктажів. Проблемні ситуації повинні відображати процес виконання практичних дій та ґрунтуватися на теоретичних питаннях, пов’язаних з цією діяльністю.

Необхідно звернути увагу на застосування інформаційно-комунікаційних технологій на уроках виробничого навчання. Сучасні інформаційні технології розвиваються досить швидкими темпами, тому необхідно постійно підвищувати рівень освіченості, інформаційної культури, приділяти особливу увагу відповідності своєї професійної підготовки.

Використання засобів інформаційних технологій стимулюють розвиток мислення учнів, сприйняття, уваги та пам’яті, підтримують інтерес до професії, створюють та підсилюють мотивацію до навчання на різних етапах уроку, розширяють можливості подання необхідної інформації.

На уроках виробничого навчання я використовую:

- навчальні відео презентації, фільми;

- комп’ютерні презентації, як технологічних процесів приготування страв, так і вивчення новітніх виробничих технологій, а також ознайомлення з виробничим обладнанням.

Працюючи над підготовкою презентацій технологічних процесів (відеофільми, міні слайд-шоу, презентації, буклети-презентації (PPK, Word), (Windows MovieMaker) або в мікрогрупі, або індивідуально, учні опиняється у творчому середовищі, яке сприяє розвитку умінь та навичок окреслення проблеми, визначення мети, збирання інформації, обговорення форми роботи і вироблення оптимальних шляхів її виконання й презентації.

Правильно визначені умови і завдання творчого міні - проекту, презентації, буклетів залучають учня до розвитку навичок роботи з каталогами чи пошуку інформації в Інтернеті, використовувати інформаційні - комп’ютерні технології.

Вважаю, що це позитивно впливає на підвищення ефективності навчально-виробничого процесу на уроках виробничого навчання, зацікавленістю учнів матеріалом уроку, стимулювання їх до навчання, забезпечення наочності навчання, раціонального поєднання наочного, словесного і практичного методів, свідоме засвоєння матеріалу.

На кожен урок планується дидактичне забезпечення, матеріальне-технічне за допомогою яких здійснюється процес навчання та практична діяльність учнів.

Майстер виробничого навчання за допомогою учнів демонструє на уроці алгоритм професійних прийомів з практичним показом технологічного процесу приготування страви (борщ з капустою і картоплею, борщ флотський, борщ львівський). Це дуже важливо для розвитку пізнавальних інтересів учнів, а саме поєднання традиційних і нетрадиційних методів навчання. Це сприяє зростанню активності на уроці в якості знань, формуванню позитивних мотивів навчання, активною життєвою позицією, що в сукупності викликає підвищення ефективності процесу навчання.

ЗМІСТ


1

Анотація

2-4

2

Зміст

5

3

Вступ

6-

4

Основна частина4.1 План уроку4.2 Методика проведення уроку
5

Висновок
6

Програми (додатки, таблиці, схеми)
7

Використана література

ВСТУП

Кухар – це не тільки давнішня, але і вічна професія.

Без їжі людина не може існувати ні на землі, ні на морі, ні в космосі, тому професія кухара потрібна людині постійно.

Кухар повинен володіти прийомами спостереження, порівняння, вміти виділити правильні смакові поєднання продуктів, їх пропорції, відчуває і розуміє красу, шукає і створює її.

Праця кухара важка, клопітка, але дуже потрібна людям, цікава, бо зі звичайних продуктів, маючи фантазію та смак, кухар створює справжні  шедеври кулінарної майстерності.

Винахідливість, тонкий естетичний та художній смак, знання законів поєднання кольорів, форми продуктів дає можливість кухарю витончено, зі смаком оформити страву.

"Хороший кухар вартий лікаря", - говорить народне прислів'я. Цими словами підкреслюється тісний зв'язок між смачно приготованою різноманітною їжею і здоров'ям людини.


УРОК ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ

Дата: 14.02.2018р. Група № 107

Тема навчальної програми: «Перші страви».

Тема уроку: «Приготування борщів».

Мета уроку: навчальна - закріпити уміння з виконання окремих прийомів і операцій з дотримання якості в роботі; формувати уміння з об’єднання декількох простих операцій в одну складну при раціональному використанні урочного часу;

розвиваюча - розвивати пошукову діяльність учнів під час роботи з дидактичним матеріалом, логічного та творчого мислення;

виховна - формувати інтерес та повагу до обраної професії, відповідального ставлення до навчання та праці, наполегливості у досягненні поставленої мети.
*Методична мета- вказується тільки при проведенні відкритих уроків.

Тип уроку: урок формування складних умінь.

Вид уроку: вправи та самостійна практична робота.

Дидактичні матеріали:

1) інструктивно-технологічні картки №1, №2, №3;

2) тестові завдання;

3) таблиця критеріїв оцінювання теоретичних знань і практичних умінь учнів;

4) порівняльна характеристика борщів;

5) презентація майстра;

6) відеоматеріали;

7) інтерактивна гра «вгадай мене».

Матеріально – технічне забезпечення уроку:

Обладнання:електрична плита, виробничі столи, електричні жарові шафи, ваги циферблатні.

Посуд та інвентар: каструлі різної ємності, сковорідка, шумівка, лопатка, ложка розливна столова, ніж, розробна дошка (ОС), посуд для відпуску, глибока столова тарілка, мілка столова тарілка, листи для запікання.

Сировина:м'ясо, буряк столовий, картопля, капуста, морква, цибуля ріпчаста, часник, томатне пюре, корінь петрушки, жир, цукор, оцет, сіль, спеції, зелень, сметана.

Наочні посібники: «Збірник рецептів страв і кулінарних виробів», інструктивно-технологічні картки, тестові завдання, інструкції з техніки безпеки.

Міжпредметні зв’язки: «Технологія приготування їжі з основами товарознавства», «Організація виробництва та обслуговування підприємств масового харчування», «Устаткування підприємств масового харчування», «Фізіологія харчування», «Санітарія та гігієна», «Охорона праці», «Хімія», «Калькуляція та облік», «Математика», «Українська мова».

Форма організації навчального процесу: групова робота в «малих» групах; самостійна робота учнів, знайомство з карткою самоконтролю, етапами уроку.

Методи узагальнення і навчання: словесні (бесіда, пояснення); наочні (демонстрація натуральних об’єктів, ілюстрованих посібників); практичні (розпізнавання та визначення об’єктів, спостереження, самостійне виконання завдання, учнівська презентація та презентація майстра, тестові завдання, вирішення проблемних завдань під час виконання практичних робіт).

Місце проведення : лабораторія кухарів.

Тривалість роботи: 6 годин.

Мультимедійне забезпечення: ноутбук, екран-проектор.

План уроку

І. Організаційна частина. (5 хв.)

1. Перевірка присутності учнів на занятті.

2. Зовнішній вигляд учнів на готовність проведення практичних завдань (шляхом надання інформації бригадира кожної бригади). Охорони праці і безпеки життєдіяльності.

3.Перевірка домашнього завдання в зошиті (наявність інструктивно-технологічних карток).

ІІ. Вступний інструктаж. (40 хв.)

1. Ознайомлення учнів із темою і метою уроку.

2. Перевірка знань учнів за темою уроку.

3. Опрацювання тестових завдань.

4. Інтерактивна гра «вгадай мене».

5. Демонстрація відео учнів. (Цікаві факти про борщі та 17 фактів про борщі)

6. Демонстрація відео майстра. (Борщі в молекулярній кухні)

7. Демонстрація відео майстра. (Технологічний процес приготування борщу)

8. Перевірка знань учнів охорони праці з підписами у журналі.

ІІІ. Поточний інструктаж. (180 хв.)

1. Видача завдань для самостійної роботи учнів та пояснення алгоритму їх виконання.

2. Розподіл учнів за робочими місцями.

3. Повідомлення про критерії оцінювання виконуваних робіт.

4. Самостійна робота учнів над виданими завданнями.

5. Цільові обходи майстром робочих місць учнів.

6. Прийом та оцінка майстром виконаних учнями робіт.

7. Прибирання робочих місць.

ІV. Заключний інструктаж. (45 хв.)

1. Аналіз діяльності учнів у процесі всього уроку.

2. Оцінка роботи учнів, її об’єктивне обґрунтування.

3. Аналіз причин помилок учнів та засоби їх усунення.

4. Рефлексія учнів: а) чому ви навчилися на уроці? б) що дізналися нового?

5. Видача домашнього завдання.

Слайд 1

ХІД УРОКУ

І. Організаційна частина. (5хв)

(Майстер вітається з учнями, перевіряє присутність учнів на занятті (за рапортом учня), виконання домашнього завдання в зошиті (наявність інструктивно-технологічних карток) (Додатки 1 а, б, в).

ІІ. Вступний інструктаж. (40хв.)

1. Ознайомлення учнів із темою і метою уроку.

Майстер

Ми з вами розпочинаємо новий розділ «Перші страви», тема нашого уроку: «Приготування борщів», Слайд 2 епіграфом стануть слова чеського письменника Яна Амоса Коменського: “ Ніхто не стає майстром, не тренуючись у майстерності ” .

Слайд 3 Завдання уроку закріпити теоретичні знання, які ви здобули в процесі вивчення даної теми, вдосконалимо навички приготування різних борщів.

Сподіваюся, що ви краще розвинете вміння орієнтуватися у виробничих умовах, станете більш самостійними, будете відповідально, творчо та з любов’ю підходити до виконання практичних завдань. Кожному кухарю приємно, коли приготовлені ним страви полюбляють та цінують відвідувачі. Завжди із словами вдячності говорять про тих, хто вкладає душу в своє ремесло. Найкраще в професії «Кухар» - це те, що відразу бачиш результат своєї праці. І вам, як майбутнім кухарям, потрібно,: вміти володіти знаннями, професійними навичками, мати талант і креативність.

Праця професійного кухаря складна, потребує багато важкої роботи та відданості своєї справи. Щоб стати професіоналом потрібен час, досвід роботи та знання. І ваша задача - набути ці знання і практичні навички. Так, як вони знадобляться вам не тільки під час проходження виробничої практики, але і в повсякденному житті чи при влаштуванні на бажану роботу.

2. Перевірка знань учнів за темою уроку. (Усне опитування)

Майстер

Сьогодні не можна впевнено сказати, коли саме приготували перший борщ, але він напевно, є найвідомішою українською стравою. Є безліч способів приготування борщу, як і безліч його різновидів.

Перед тим, як перейти до практичного виконання робіт, давайте разом з вами пригадаємо технологію приготування борщів і дамо відповіді на наступні запитання:

Майстер: 1) Значення перших страв у харчуванні.

Орієнтовна відповідь: перші страви мають велике значення в харчуванні, вони збуджують апетит, активізують процес травлення, сприяють виділенню травних соків, поповнюють організм водою, є джерелом мінеральних і біологічно активних речовин, вітамінів. Це калорійна страва.

Майстер: 2) На які групи поділяють перші страви за температурою подавання?

Орієнтовна відповідь:за температурою подавання перші страви поділяють на гарячі

( t 70оС) і холодні (t 14оС).

Майстер: 3) Які перші страви називають заправними?

Орієнтовна відповідь:заправними називають перші страви, які заправляють пасерованими овочами, томатом і борошном.

Майстер: 4) В якому цеху готують заправні перші страви?

Орієнтовна відповідь: гарячі перші страви готують в суповому відділені гарячого цеху.

Майстер: 5) Назвати основні види теплової обробки, які використовують при приготуванні перших страв.

Орієнтовна відповідь:при приготуванні перших страв використовують: варіння основним способом, пасерування, запікання.

Майстер: 6) На які групи поділяють перші страви за характером рідкої основи?

Орієнтовна відповідь:перші страви поділяють на чотири групи:

  1. на бульйонах і відварах;

  2. на молоці;

  3. на хлібному квасі, сироватці, кислому молоці;

  4. на фруктових і ягідних відварах.

Майстер: 7) Який термін реалізації перших страв і при якій температурі?

Орієнтовна відповідь:термін реалізації гарячих перших страв 1-2 години при t 75 ̊С.

  1   2   3   4   5   6

скачати

© Усі права захищені
написати до нас