Ім'я файлу: ТЕСТИ модуль ЗНМ.docx
Розширення: docx
Розмір: 26кб.
Дата: 27.06.2022
скачати

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ за модулем «ЗНМ»

№1

ЗНМ – це

а) порушення звуковимови;

б) порушення звуковимови та просодії мовлення внаслідок порушення іннервації мовленнєвого апарату;

в)системне складне порушення мовлення у дітей із нормальним слухом та первинно збереженим інтелектом;

г)  порушення процесу формування звуковимовної сторони мовлення, обумовлені патологією сприймання та відтворення фонем.

№2

 Хто з вчених у своїх дослідженнях виділив три рівні ЗНМ:

а) Р.Є.Лєвіна;

б)Г.В.Чиркіна ;

в) М.К.Шеремет ;

г) Т.Б.Філічова.

№3

 Основні відмінні ознаки порушення мовлення при ЗНМ:

а) порушення фонетичної структури і порушення лексичної сторони мовлення;

б) наявність незрощення;

в)системне порушення мовлення ;

г)  відхилення у артикуляційному, голосоутворювальному, дихальному відділах мовленнєвого апарату.

№4

На якому рівні ЗНМ мовлення практично відсутнє:

а) І рівень;

б) ІІ рівень;

в) ІІІ рівень ;

г)  ІV рівень.

№5

 Несформованість лексичних засобів у дітей із IV рівнем ЗНМ проявляється у:

а) повне нерозуміння зверненого мовлення;

б) ширший активний словниковий запас;

в) нерозуміння метафор, слів із переносним значенням;

г)  ширший пасивний словниковий запас.

№6

 Основними проявами порушення зв’язного мовлення при ЗНМ ІІІ рівня є

а) тотальне порушення звуковимови;

б) антиципації, контомінації, персеверації;

в) порушення логічної послідовності подій, пропуски головних деталей;

г)  елізії, інтерації.

№7

 Які 2 типових прояви відрізняє ЗНМ від усіх інших порушень

а) словниковий запас, що не відповідає віку, відставання в розвитку експресивного мовлення;

б) порушена складова структура слова і пізній початок мовленнєвого розвитку;

в) порушене формування всіх компонентів мовленнєвої системи; порушена складова структура слова;

г)  порушення звуковимови та письма.

№8

Встановіть відповідності між рівнями ЗНМ та їх основними характеристиками 

1) І рівень ;

а) відсутність загальновживаного мовлення;

2)ІІ рівень;

б) розгорнуте фразове мовлення з фонематичним та лексико-граматичним недорозвиненням;

3) ІІІ рівень ;                                                  

в) зачатки загальновживаного мовлення;

4) ІV рівень ;

г)порушення лексики та граматики виявляються при спеціальному обстеженні ;

 

д)порушення складової будови слів.

№9

Одним з провідних завдань навчання дітей ЗНМ ІІ рівня є

а) розвиток розгорнутого фразового мовлення і підготовка до оволодіння навичками письма і читання;

б) розвиток самостійного мовлення на основі наслідувальної діяльності;

в) розвиток елементарних форм усного мовлення;

г)  розвиток інтонаційно забарвленого мовлення.

№10

Одним з провідних завдань навчання дітей ЗНМ І рівня є

а) розвиток розгорнутого фразового мовлення і підготовка до оволодіння навичками письма і читання;

б) розвиток самостійного мовлення на основі наслідувальної діяльності;

в) розвиток елементарних форм усного мовлення;

г)  розвиток інтонаційно забарвленого мовлення.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас