Ім'я файлу: Тестові завдання тема Волейбол.doc
Розширення: doc
Розмір: 51кб.
Дата: 08.04.2021

Тестові завдання з модуля «Волейбол»


1. Гравці яких зон можуть брати участь у груповому блокуванні?

а) 1,2,3;

б) 2,3,4;

в) 3,4,5;

2. На великих змаганнях з волейболу гра містить :

а) 2 партії;

б) 3 партії;

в) 5 партій;


3. До скількох очок ведуть рахунок у вирішальній (3 – й або 5 – й) партії?

а) до 10;

б) до 20;

в) до 15.

4. Якщо під час подачі м’яча торкнувся сітки та перелетів на бік суперника, то:

а) подачу повторюють;

б) гра триває;

в) подачу вважають програною.

5. Які дії або терміни із запропонованого переліку належать до волейболу: 1) очко; 2) гол; 3) зона; 4) пенальті; 5) підсікання; 6) перехід; 7) блок; 8) поза грою; 9) партія; 10) штрафний удар.

а) 1,3,6,7,9;

б) 1,2,5,7,10;

в) 2,4,6,8.

6. Вистрибування на блок виконують поштовхом:

а) однією ногою;

б) обома ногами.

7. Основний спосіб передачі м’яча у волейболі:

а) передача знизу двома руками;

б) передача двома руками зверху;

в)передача однією рукою знизу.

8. Верхню передачу м’яча виконують, приймаючи м’яч на:

а) усі пальці обох рук;

б) великий і вказівний пальці обох рук;

в) долоні.

9. Приймаючи м’яч обома руками знизу, не рекомендують робити це на:

а) стиснуті кулаки;

б) розкриті долоні;

в) зігнуті передпліччя.


10. Який спосіб прийому м’яча слід застосовувати, якщо подача сильна та м’яч дещо не долітає до гравця?

а) зверху обома руками;

б) знизу обома руками;

в) обома руками знизу.


11. Якої подачі не існує?

а) верхньої прямої;

б) нижньої бічної;

в) обома руками знизу.

12. Обов’язковою умовою правильного виконання верхньої передачі м’яча є:

а) набуття гравцем стійки волейболіста;

б) своєчасний вихід гравця під м’яч та обирання вихідного положення;

в) своєчасне згинання та розгинання ніг.


13. Чи допускають команду волейболістів до участі в змаганнях, якщо в її складі 5 гравців?

а) не допускають;

б) допускають;

в) допускають за згодою команди суперника.

14. Подачу здійснює гравець зони:

а) 2;

б) 1;

в) 6.

15. Яка фаза є основною під час подачі:

а) ударний рух;

б) підкидання м’яча;

в) опускання рук.

16. Найефективніший вид нападу це :

а) подача;

б) передача;

в) нападаючий удар.

17. Назвіть скільки часу відводиться на виконання подачі:

а) 10 сек.;

б) 8 сек.;

в) 5 сек.

18. Визначте коли волейбол став олімпійським видом спорту:

а) 1935р.

б) 1957р.

в) 1964р.

19. Назвіть розміри волейбольного майданчика:

а) 20х10м

б) 25х15м

в) 18х9м.

20. Назвіть де виник волейбол:

а) Іспанія

б) Англія

в) США

21. Що в перекладі означає гра у волейбол:

а) ручний м’яч ;

б) стрімкий м’яч;

в) літаючий м'яч;

22. Визначте кількість основних гравців у волейболі:

а) 6;

б) 7;

в) 5;

23. Визначте висоту сітки для чоловіків:

а) 2м 35см;

б) 2м 24см;

в) 2м 43см.


24. Скільки волейболістів можуть водночас перебувати на волейбольному майданчику під час змагань?

а) 10;

б) 14;

в) 12;

25. Якщо після дозволу судді на подачу гравець, який подає, підкинув м'яч і не завдав удару, то подачу:

а) уважають програною;

б) повторює той самий гравець;

в) повторює інший гравець цієї самої команди.

26. Часто під час неправильного прийому м’яча зверху відбувається розтягнення зв'язок великого пальця руки. Чого не можна робити, надаючи першу долікарську допомогу?

а) охолоджувати ушкоджений суглоб;

б) зігрівати ушкоджений суглоб;

в) звертатись до лікаря.

27. Під час верхньої передачі м’яча на велику відстань передача завершується:

а) коротким рухом рук і повним випрямленням ніг;

б) напівзігнутими руками;

в) повним випрямленням рук і ніг.


28. Яка подача за рахунок зміни траєкторії польоту м’яча що летить?

а) силова;

б) планеруюча;

в) пряма.

29. Гравці яких зон можуть брати участь у виконанні нападаючого удару:

а) 1,2,3;

б) 4,5,6;

в) 2,3,4.

30. У груповому блокуванні беруть участь гравці зон:

а) 2,3,4;

б) 3,4,1;

в) 5,3,4.

31. Найефективніший вид захисту це:

а) прийом м’яча;

б) блокування м’яча;

в) передача м’яча.

32. Засновником гри у волейбол є:

а) Холгер Нільсон;

б) Джеймс Нейсміт;

в) Вільям Морган.

33. Волейбол з’явився у:

а) 1895р.

б) 1891р.

в) 1896р.

34. Партія у волейболі триває:

а) до 20 очок з розривом у 3 очка;

б) до 25 очок з розривом у 1 очко;

в) до 25 з розривом у 2 очки.

35. Психологічна підготовка розвиває:

а) фізичні якості;

б) морально – вольові;

в) практичні.

36. Визначте висоту сітки для жінок:

а) 2м 20см;

б) 2м 43см;

в) 2м 24см.


37. Яку форму має майданчик у волейболі?

а) прямокутну;

б) трикутну;

в) квадратну.

38. Хто з гравців не може бути капітаном команди:

а) захисник;

б) ліберо;

в) нападаючий.


39. Кому з гравців дозволяється звертатися до судді?

а) ліберо;

б) захиснику;

в) капітану команди.

40. Як дозволяється здійснювати прийом подачі:

а) головою;

б) руками;

в) ногою.


41. Чи дозволено блокувати м'яч з подачі суперника?

а) так;

б) ні;

42. До техніки гри у волейбол відноситься:

а) ловіння м’яча;

б) подача м’яча ;

в) зупинка м’яча .

43. Індивідуальні тактичні дії в нападі у волейболі включають в себе:

а) прийом м’яча ;

б) взаємодія трьох гравців

в) тактика передач.

44. До технічних прийомів у захисті у волейболі належать:

а) передача м’яча ;

б) прийом м’яча ;

в) подача м’яча.

45. Назвіть засоби заключної частини уроку з волейболу:

а) вправи на розвиток спеціальних рухових якостей;

б) організація вправ;

в) вправи на розслаблення м’язів ;

46. Подачу у волейболі за правилами змагань треба виконувати:

а) до свистка судді;

б) після свистка судді ;

в) під час свистка судді.

47. Назвіть засоби підготовчої частини уроку з волейболу:

а) двосторонні навчальні ігри;

б) вправи на розслаблення м'язів ;

в) вправи із загального розвитку в русі на місці.

48. Групові тактичні дії в нападі включають в себе:

а) тактику нападаючих ударів;

б) взаємодію двох і трьох гравців;

в) самострахування.

49. Коли гравець виконує подачу стоячи обличчям до сітки це подача:

а) пряма;

б) на точність;

в) бокова.

50. В якому році створена міжнародна федерація з волейболу:

а) 1936р.

б) 1947р.

в) 1960р.

51. Подача у волейболі за рахунок швидкості м’яча що летить:

а) націлена;

б) силова;

в) планеруюча.

52. За виграш у партії команда отримує:

а) 1 очко;

б) 3 очка;

в) 2 очка.

53. Волейбол – це:

а) рухлива гра;

б) командна гра;

в) спортивна гра.

54. Специфічні особливості техніки гри у волейбол:

а) обмежена кількість ударів (не більше як три);

б) висока сітка;

в) все вище назване.

55. Визначте види нападаючих ударів:

а) прямий;

б) боковий;

в) все вище назване.

56. Визначте спрощену умову під час навчання передачі м’яча двома руками зверху:

а) передача в парах у русі;

б) передача в парах на місці;

в) передача в парах після переміщення вправо і вліво приставними кроками.

57. Визначте послідовність виконання фаз нападаючого удару:

а) замах руки і удар;

б) приземлення;

в) стрибок.

58. Визначте послідовність періодів планування:

а) змагальний період;

б) перехідний період;

в) підготовчий період.

59. Визначте послідовність навчання техніки виконання верхньої прямої подачі:

а) підкидання м’яча і удар;

б) імітація всього циклу рухів з підкиданням м’яча;

в) подачі в напрямку сітки.

60. Визначте засоби основної частини уроку з волейболу:

а) ігрові вправи;

б) вправи з м’ячем на оволодіння технічними прийомами і тактичними діями;

в) вправи із загального розвитку: в русі, на місці, з м’ячами.

Ключ до тестів з модуля «Волейбол»

1. б

2. в

3. в

4. б

5. а

6. б

7. б

8. а

9. б

10. б

11. в

12. б

13. а

14. б

15. а

16. в

17. б

18. в

19. в

20. в

21. в

22. а

23. в

24. в

25. а

26. б

27. в

28. б

29. в

30. а

31. б

32. в

33. а

34. в

35. б

36. в

37. а

38. б

39. в

40. б

41. б

42. б

43. в

44. б

45. в

46.б

47. в

48. б

49. а

50. б

51. б

52. а

53. б,в

54. в

55. в

56. б

57. в,а,б

58. в,а,б

59. б,а,в

60. а,б


скачати

© Усі права захищені
написати до нас