Ім'я файлу: варіант 2.docx
Розширення: docx
Розмір: 18кб.
Дата: 24.05.2021
Пов'язані файли:
ООП_конспект.docx

Виконане завдання надсилайте на електронну пошту eochuprina@ukr.net
Варіант 2

Тестові завдання.

Оберіть правильну відповідь
1. На цінову еластичність не впливає:

а). Чинник часу.

б). Соціальна значущість товару.

в). Питома вага товару в бюджеті споживача.

г). Вартість виробничих ресурсів.
2. Попит вважається нееластичним, якщо коефіцієнт еластичності:

а). Менше 1.

б). Менше 0.

в). Більше 1.

г). Дорівнює 1.
3. До основних передумов функціонування ринку досконалої конкуренції не належить:

а). Відсутність цінової дискримінації.

б). Державне регулювання цін.

в). Свобода вступу і виходу з нього.

г). Виробництво однорідної продукції.
4.Відпускною називається ціна, за якою продукція реалізується:

а). Населенню.

б). Виробничому споживачу.

в). Усередині підприємства.

г). Усі відповіді правильні.
5. Квартирна плата – це ціна:

а). Вільна.

б). Регульована.

в). Фіксована.

г). Лімітна.
6. Ціна реалізації за своїм складом дорівнює ціні підприємства, якщо товар:

а). Підакцизний і реалізується безпосередньо виробником.

б). Не підакцизний і реалізується через посередника.

в). Не підакцизний і реалізується безпосередньо виробником.

г). Підакцизний і реалізується через посередника.
7. Трансфертною називається ціна, за якою продукція реалізується:

а). Між підрозділами підприємства.

б). Посередницькими організаціями.

в). Транспортними підприємствами.

г). У межах певної території.
8. Метод балової оцінки доцільно застосовувати, коли:

а). Існує обернена залежність між ціною та споживчими властивостями товару.

б). Неможливо кількісно визначити споживчі властивості товару.

в). Існує пряма залежність між ціною та споживчими властивостями товару.

г). Можливо кількісно визначити споживчі властивості товару.
9. На графіку беззбитковості сектор між лініями виручки та повних витрат, розташований праворуч від точки беззбитковості, показує:

а). Загальні витрати.

б). Виручку.

в). Прибуток.

г). Збитки.
10. Покупці якого сегменту ринку чутливі до зміни ціни і здатні реагувати на цінову стратегію маркетингу:

а) персоніфіковані покупці;

б) економні покупці; в) етичні покупці;

г) апатичні покупці.
11. На процес ціноутворення в маркетингу впливають такі товарні чинники:

а) стадія життєвого циклу товару, урядові дії, витрати на розробку ринку;

б) торговельні бар'єри, макроекономічний стан, конкуренція;

в) місце в товарній номенклатурі, характеристики товару, стадія життєвого циклу товару;

г) політична ситуація в країні.
12. Сутність стратегії «цільових цін» полягає в:

а) установленні ціни, яка забезпечить стабільність на 2-3 роки;

б) установленні невисокої ціни в розрахунку на обсяги продаж;

в) установленні максимальної ціни;

г) підвищенні якості під час збереження рівня ціни.
13. Маркетинговий відділ універмагу «Україна» розробляє комунікаційну програму, останнім етапом у плануванні якої є:

а) визначення критеріїв оцінки комунікативної та економічної ефективності програми;

б) розрахунок бюджету комунікаційної програми;

в) планування медіа-плану;

г) розробка комунікаційних звернень.
14. Розрахунок рекламного бюджету здійснювали за методом, за якого затрати на рекламу визначали залежно від динаміки продажу товарів – це:

а) метод обчислення від наявних можливостей;

б) метод обчислення у відсотках від суми продажу;

в) метод конкурентного паритету;

г) метод рівня затрат у минулому періоді.
15. Під час закупівлі великих партій товарів (наприклад, заготівлі овочів) використовується така стратегія ціноутворення:

а) єдиної ціни;

б) масових закупівель;

в) гнучкої ціни;

г) сегмента ринку.

Розв’язати задачі
Задача 1

За даними показників роботи підприємства необхідно визначити:

1.Прибуток від реалізації партії продукції, якщо ціна виробу зменшиться на 2 %, а обсяг продажу зросте на 5%.

Вихідні дані:

Підприємство виробляє 55 тис. виробів за ціною 25 грн. за штуку. Повні витрати на виробництво продукції становлять 2000 тис. грн., а постійні дорівнюють 700 тис. грн.

Задача 2

Витрати на виробництво і реалізацію одного виробу, що випускається на вітчизняному підприємстві складають 50 грн. Рентабельність 40%. Витрати і прибуток підприємства оптової торгівлі складають 10 грн, а роздрібної торгівлі – 15 грн з розрахунку на один виріб. Визначите ціну роздрібної торгівлі одного виробу.
Задача 3

Визначити відпускну ціну на новий холодильник баловим методом. Дані, отримані на основі експертних оцінок, подані в таблиці:

Автомобіль

Параметри

Дизайн

Економічність

Місткість

Бали

Коефіцієнт вагомості

Бали

Коефіцієнт вагомості

Бали

Коефіцієнт вагомості

Базовий

40

0,2

80

0,5

80

0,3

Новий

45

0,2

80

0,5

85

0,3

Вартість базової моделі – 12200 грн.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас