1   2   3   4
Ім'я файлу: docsity-testi-z-terapiji-normalna-ta-patologichna-kardiologiya-5
Розширення: pdf
Розмір: 1271кб.
Дата: 05.10.2022
скачати
Пов'язані файли:
489278.rtf
Реферат ПольшаMicrosoft Word.docx
70Самостійна робота повна версія.docx
EITE_ST_DZ_5_nedela_1514446944 (1).pdf
spasem-ocean.pptx
рита.pdf
Основні закономірності розміщення продуктивних сил.docx
Мирон Левицький.docx
життєвий цикл Apple.docx
Практична 1_2.pdf
Практична_робота_№13_Манько_Я.О._ПР-405.docx
тези_Беляева (1).doc
фрагмент уроку мон мов.docx
Пертак_Реферат Імідж сучасного політичного лідера.docx
priklad_zapovn_tabl_vkr_bak.docx
bestreferat-190106.docx
Практичні роботи товар.docx
Курсова Рівняння та нерівності.docx
56324223.docx
915079.pdf
Схема історії хвороби (1).doc
kazedu_125428.docx
Р постановка 1 занятие.docx
465_e0e02017698743dd3dfce89addce7845.doc
100 екзаменаційних відповідей по психології.doc
149 Методика медіаграмотності.pdf
тема_3 Заярная.doc
ІСТОРІЯ.docx
РГР по электронике. Вариант №3.doc
USE CASE Аршулік Андрій ФІТ 4-9.docx
Чередниченко Олександра.docx
studcon-org-00006609.rtf
Практикум.doc
гнучкість.docx
КУРСАЧ.docx
КУРсоВА.docx
Документ Microsoft Word (4).docx
вид легкоатл укр.doc
3) Модель зловмисника. Стійкість..docx
Більше 6 місяців.
До 2 місяців.
20.Найбiльш частою причиною смертi при iнфекцiйному ендокардитi на I стадiї є:. Один вариант.
(Баллов: 5)
iнфекцiйно-токсичний шок
спленомегалiя
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Alex619 (alexandrkukalo666@gmail.com)
розриви клапанiв серця серцева недостатнiсть абсцеси міокарда
Тема 12.
1.Якщо при емболії легеневої артерії вимкнено менше 45% судинного русла легенів, яка це форма емболії легеневої артерії?.
Один вариант.
(Баллов: 1)
Гостра
Подострая
Блискавична
Хроніческая
Затяжна
2.Вкажіть, який з перерахованих методів є найбільш
інформативним для діагностики тромбоемболії легеневої артерії:.
Один вариант.
(Баллов: 1)
ЕКГ.
Селективна ангіопульмонографія
Сцинтиграфія легеніь.
Ехо-кардіографія.
Рентгенологичне дослідження.
3.Стрепокиіназа для лікування тромбоемболії легеневої артерії:.
Один вариант.
(Баллов: 1)
B. Вводиться в добовій дозі 300.000 ОД.
E. Вводиться в добовій дозі близько 1 л
Вводиться в добовій дозі близько 1. 500.000 ОД.
D. Вводиться в добовій дозі близько 100 мл
C. Не застосовується.
4.Гепарин при тромбоемболії легеневої артерії вводять:. Один вариант.
(Баллов: 1)
в разі підвищеного вмісту протромбіну в крові;
тільки при повторній тромбоемболії;
для зменшення агрегації тромбоцитів;
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Alex619 (alexandrkukalo666@gmail.com)
в разі значного збільшення протромбінового часу;
для профілактики тромбоутворення
5.При гострій тромбоемболії легеневої артерії тиск в легеневій артерії:. Один вариант.
(Баллов: 1)
Різко зростає
Залишається нормальним.
Рівний небільше 10 мм рт.ст.
Рівний небільше 15 мм рт.ст.
Знижується.
6.Через який час зазвичай розвивається інфаркт легені при тромбоемболії легеневої артерії?. Один вариант.
(Баллов: 1)
10-12 годин
через 1-2 доби
2-4 години
6-8 годин
14-16 годин
7.При емболії легеневої артерії на ЕКГ відзначається перевантаження:. Один вариант.
(Баллов: 1)
Правих відділів серця
Правого шлуночка
Лівого шлуночка
Лівого і правого передсердя
Лівих відділів серця
8.Клінічна ознака декомпенсованого легеневого серця:. Один вариант.
(Баллов: 1)
Набряки обличчя
Набряки на ногах і збільшення печінки
;
Шум тертя перикарда;
Набряки на верхніх кінцівках.
Шум тертя плеври;
9.Особливості шкірних покривів при легеневому серці:. Один вариант.
(Баллов: 1)
Синюшного кольору та холодні на дотик кінцівки
;
Не змінені.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Alex619 (alexandrkukalo666@gmail.com)

Кінцівки блідого кольору;
Синюшного кольору кінцівки;
Холодні на дотик кінцівки;
10.При розвитку гострого легеневого серця спочатку розширюється:. Один вариант.
(Баллов: 1)
Правий шлуночок.
Всі відповіді правильні.
Праве передсердя
Верхня порожниста вена.
Ліве передсердя.
11.Тромбоемболія легеневої артерії виникає при флеботромбозі або тромбофлебіті вен нижніх кінцівок найчастіше на:. Один вариант.
(Баллов: 1)
Через два місяці.
2-3-ому тижню захворювання.
Через місяць .
1-ому тижню захворювання
Через три місяці.
12.Справжня аневризма судини є:. Один вариант.
(Баллов: 1)
розшарування стінки артерії
розрив судинної стінки з формуванням гематоми все вказане з'єднання артерії з веною
патологічне випинання стінки артерії
13.При ураженні яких судин легенів показано і ефективно проведення тільки консервативної антикоагулянтной і тромболітичної терапії?. Один вариант.
(Баллов: 1)
Сегментарний
Дрібних судин
Часткових
Стовбура легеневої артерії
Головних гілок легеневої артерії
14.При яких захворюваннях виникає первинний тромбоз легеневої артерії?. Один вариант.
(Баллов: 1)
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Alex619 (alexandrkukalo666@gmail.com)

Тромбоз нижньої порожнистої вени
Захворювання серця
Тромбофлебіт поверхневих вен нижніх кінцівок
Тромбофлебіт глибоких вен нижніх кінцівок
Захворювання легенів
15.Найбільш частим джерелом тромбоемболії легеневої артерії є:.
Один вариант.
(Баллов: 1)
вени серця;
вени верхніх кінцівок;
ліві відділи серця.
праві відділи серця;
вени нижніх кінцівок
16.Що з перерахованого не є характерним для аускультативної картини гострого легеневого серця:. Один вариант.
(Баллов: 1)
Діастолічний шум на легеневій артерії
Акцент II тону на легеневій артерії.
Раздвоєння II тону на легеневій артерії.
Систолічний шум на легеневій артерії.
Тахікардія.
17.Кровохаркання при тромбоемболії легеневої артерії:. Один вариант.
(Баллов: 1)
Являєтся показанням до застосування дицінону.
Являєтся відносним протипоказанням до призначення гепарину.
Являєтся абсолютним протипоказанням до застосування гепарину.
Является показанням до застосування тромболітиків.
Не є протипоказанням до призначення гепарину
18.Вкажіть ранні ознаки тромбоемболії легеневої артерії. Один вариант.
(Баллов: 1)
Задишка
Інтенсивний біль в грудній клітці
Гипотензия
Кашель з кров'янистої мокротою
Тахікардія
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Alex619 (alexandrkukalo666@gmail.com)

19.Виникненню тромбоемболії легеневої артерії у хворих з важкою недостатністю кровообігу сприяє все перераховане, окрім:. Один вариант.
(Баллов: 1)
Використання периферичних вазодилятаторів
Гіподинамія.
Порушення ритму серця.
Форсований діурез.
Онкологічні захворювання
20.Найбільш важливим фактором при визначенні клінічної ймовірності ТЕЛА є:. Один вариант.
(Баллов: 1)
перенесений інфаркт міокарда;
наявність у хворого цукрового діабету.нт 1
тромбоз глибоких вен нижніх кінцівок в анамнезі
вживання алкоголю;
наявність у хворого цукрового діабету.
Тема 13.
1. Призначення салуретиків в лікуванні гострої серцевої недостатності передбачає
використання:
Лазіксу
Манітолу
Тріамтерену
Індапаміду
Гідрохлортіазиду
2.Ключовим патогенетичним чинником формування систолічної дисфункції при хронічній
серцевій недостатності є
Дилятація порожнини лівого шлуночка
Гіпертрофія міокарда правого шлуночка
Мітральна регургітація
Системна артеріальна гіпертензія
Тахікардія
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Alex619 (alexandrkukalo666@gmail.com)

3.Показником зниженої інотропної функції серця є значення фракції викиду лівого шлуночка
менше
45 %
40 %
50 %
75 %
30 %
4.Ключовим патогенетичним чинником формування діастолічної дисфункції при хронічній
серцевій недостатності є
Гіпертрофія міокарда лівого шлуночка
Дилятація порожнини лівого передсердя
Трикуспідальна регургітація
Легенева гіпертензія
Брадікардія
5.До патологічних станів, як чинників високого серцевого викиду при гострій серцевій
недостатності, не відноситься
Феохромоцитома
Септицемія
Тіреотоксичний криз
Анемія
Шунтування крові
6.З метою верифікації гострої серцевої недостатності найбільш інформативним є наступний
лабораторний показник
N-термінальний фрагмент мозкового натрійуретичного пропептиду
МВ-фракція креатинфосфокінази
Рівень тропонинів сироватки
Сироватковий рівень калію
1-а та 2-а фракції лактатдегідрогенази
7.Клінічними ознаками перевантаження легеневого кола кровообігу є
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Alex619 (alexandrkukalo666@gmail.com)

Задишка
Переферичні набряки
Асцит
Брадікардія
Всі варіанти відповідей вірні
8.Ключовою відмінністю ІІІ-ї стадії хронічної серцевої недостатності за критеріями Стражеска-
Василенка є
Наявність екстракардіальних проявів
Формування застійних явищ виключно в одному колі кровообігу
Відсутність клінічних симптомів у стані спокою
Формування застійних явищ в обох колах кровообігу
Жоден з варіантів не відноситься до клінічної характеристики «дистрофічної» серцевої недостатності
9.До нейрогуморальних модуляторів, що використовуються в лікуванні хронічної серцевої
недостатності, не відносяться
Серцеві глікозиди
Антагоністи альдостерону
Інгібітори ангіотензинпретворюючого ферменту
Сартани
Бета-блокатори
10.До позитивних ізотропних агентів, що використовуються при гострій серцевій недостатності
відноситься
Левосимендан
Лефлунамід
Бісопролол
Амлодипін
Ацетилсаліцилова кислота
11.Найчастіше в якості етіологічного чинника формування хронічної серцевої недостатності
розглядається
Ішемічна хвороба серця
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Alex619 (alexandrkukalo666@gmail.com)

Артеріальна гіпертензія
Вади серця
Некоронарогенні захворювання міокарда
Екстракардіальні чинники
12.До лікарських засобів, не рекомендованих до застосування при хронічній серцевій
недостатності, відносяться
Антиаритмічні засоби І-го класу
Статини
Непрямі антикоагулянти
Дезагреганти
Переферичні вазодилятатори
13.При гострій серцевій недостатності зниження тиску в малому колі кровообігу досягається за
рахунок
Зменшення переднавантаження на міокард на тлі використання нітрогліцерину
Зменшення післянавантаження на міокард на тлі використання дигідропіридинових похідних
Зменшення частоти серцевих скорочень на тлі використання адреноблокаторів
Зменшення системного артеріального тиску на тлі використання інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту
Використання зволоженого кисню
14.З метою пригнічення дихального центру при гострій серцевій недостатності використовують
Морфін
Трамадол
Промедол
Фентаніл
Омнопон
15.Верифікація фракції викиду лівого шлуночка проводиться за показником
Співвідношення ударного та кінцево-діастолічного об’ємів
Діаметр лівого передсердя
Відсоток спадання нижньої порожнистої вени на висоті вдиху
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Alex619 (alexandrkukalo666@gmail.com)

Кардіоторакального індексу
Діаметр нижньої порожнистої вени
16.До переліку основних препаратів в лікуванні хронічної серцевої недостатності не відносяться
Антагоністи кальцію
Петльові діуретики
Інгібітори ангіотензинпретворюючого ферментк
Сартани
Бета-блокатори
17.Клінічна характеристика Killip ІІ при гострій серцевій недостатності відповідає формуванню
Інтерстиційного набряку легень
Альвеолярного набряку легеньКардіогенного шоку
Відсутністю ознак гострої серцевої недостатності
Відображає певний патогенетичний етап еволюції хронічної серцевої недостатності
18.Клінічними ознаками перевантаження «великого» кола кровообігу є
Переферичні набряки
Тахікардія
Задишка
Зниження толерантності до фізичного навантаження
Кровохаркання
19.Функціональний клас хронічної серцевої недостатності (за критеріями Нью-Йоркської Асоціації
Серця) характеризує
Рівень толерантності до фізичного навантаження
Патогенетичний етап еволюції захворювання
Стадію патологічного процесу
Рівень засвоєння організмом кисню у стані спокою
Застосовується з метою диференційної діагностики клінічних варіантів хронічної серцевої недостатності
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Alex619 (alexandrkukalo666@gmail.com)

20.Найбільш інформативним методом верифікації фракції викиду лівого шлуночка в повсякденній клінічній практиці є
Ехокардіографія
Електрокардіографія
Велоергометрія
Добове моніторування артеріального тиску
Позитронно-емісійна томографія
Тема 14.
1.У чоловіків частіше формується вада якого клапану?
Субаортальний стеноз
Клапанів легеневої артерії
Митрального
Аортального
Трикуспідального
2.Який з факторів не є етіологічним для СЧВ?
Бактеріальна інфекція
Медикаментозна терапія
Вагітність
Вірусна інфекція
Інсоляція
3.Який кліничний прояв не відноситься до головних діагностичних критеріїв ревматизму?
Вузлувата еритема
Ревматичні вузлики
Ревмокардит
Ревматичний поліартрит
Хорея
4.Який імунологічний тест найбільш специфічний для діагностики СЧВ?
SS-A
dsDNA
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Alex619 (alexandrkukalo666@gmail.com)

SS-B
ангти-Sm
RNP
5.Яке лікування призначають хворим СЧВ?
Цитостатики
Гемосорбція
Глюкокортикостероїди
Все вище наведене вірно
Плазмоферез
6.Якi з перелiчених симптомiв найбiльш характернi для системного червоного вовчака?
Нічого з наведеного
Еритема на обличчi у виглядi "метелика", дерматит вiдкритих дiлянок шкiри
Маскоподiбне обличчя, вогнища атрофiї шкiри
Усе перелічене
Лiлова еритема i набряк параорбiтальної областi
7.Який імунологічний маркер не відноситься до діагностики гострої ревматичної лихоманки?
SS-A
АСК
АСГ
АСЛО
анти ДНК-аза
8.Що є результатом перенесеного ревмокардиту?
Кардіосклероз з порушенням ритму
Кардіосклероз з серцевою недостатністю
Ізольовані вади трикуспідального клапану
Вади серця митрального та аортального клапанів
Міокардіодистрофії зсерцевою недостатністю
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Alex619 (alexandrkukalo666@gmail.com)

9.У хворих на СЧВ спостерігається найбільше підвищення якого показника протеїнограми?
α-1 глобуліни.
Aльбуміни
γ-глобуліни
α-2 глобуліни
β-глобуліни
10.Який специфічний імунологічний маркер гострої ревматичної лихоманки?
dsDNA
RNP
АСЛ-О
Ревматоїдний фактор
ANA
11.Якій показник не є запальним?
СРБ.
Сиалові кислоти.
Фібриноген В.
Сечова кислота
Серомукоїд.
12.Який прояв не характеризує СЧВ?
Лихоманковий стан
Лейкоцитоз
Ураження шкіри
Прогресуюче схуднення
Збільшення ШОЕ
13.Який лабораторний показник є характерним у діагностиці СЧВ?
АСЛ-О
Ревматоїдний фактор
LE - клітини
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Alex619 (alexandrkukalo666@gmail.com)

Підвищення рівня уратів
Позитивна реакція Васермана.
14.Яка набута вада серця найчастіше формується при СЧВ
?
Стеноз трикуспідального клапану
Стеноз гирла аорти
Недостатність мітрального клапану
Недостатність аортального клапану
Стеноз мітрального клапану
15.Якою групою антибіотиків не проводять санацію вогнищ стрептококової інфекції?
Карбопінеми
Пеніциліни
Фторхінолони
Макроліди
Цефалоспорини
16.У жінок частіше формується вада якого клапану?
Аортального
Субаортальний стеноз
Трикуспідального
Клапанів легеневої артерії
Митрального
17.Який скринінговий тест у імунологічній діагностики СЧВ?
Високий рівень антилізосомальних антитіл
Високий рівень антитіл до ендоплазматичному ретикулуму
Високий рівень антитіл до гладком’язовим елементам
Високий рівень антинуклеарних антитіл(ANA)
Високий рівень антимітохондріальних антитіл
18.Який прояв характеризує СЧВ?
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Alex619 (alexandrkukalo666@gmail.com)

Лейкопенія
Еритема на обличчі у вигляді метелика
Ранкова скутість у дрібних суглобах
Полісерозит
Все вище наведене вірно
19.Що уражується при виникненні хореї?
Суглоби
М’язи
Нервова система
Серце
Зв’язки та сухожилля
20.Які риси характеризують ревматичний поліартрит?
Поліартрит крупних суглобів, з швидким виникненням анкілозів
Поліартрит крупних суглобів, з контрактурами
Поліартрит дрібних суглобів, мігруючого характеру
Поліартрит крупних суглобів, мігруючого характеру
Поліартрит дрібних суглобів, з швидким формуванням анкілозів
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Alex619 (alexandrkukalo666@gmail.com)

1   2   3   4

скачати

© Усі права захищені
написати до нас