1   2   3   4
Ім'я файлу: docsity-testi-z-terapiji-normalna-ta-patologichna-kardiologiya-5
Розширення: pdf
Розмір: 1271кб.
Дата: 05.10.2022
скачати
Пов'язані файли:
489278.rtf
Реферат ПольшаMicrosoft Word.docx
70Самостійна робота повна версія.docx
EITE_ST_DZ_5_nedela_1514446944 (1).pdf
spasem-ocean.pptx
рита.pdf
Основні закономірності розміщення продуктивних сил.docx
Мирон Левицький.docx
життєвий цикл Apple.docx
Практична 1_2.pdf
Практична_робота_№13_Манько_Я.О._ПР-405.docx
тези_Беляева (1).doc
фрагмент уроку мон мов.docx
Пертак_Реферат Імідж сучасного політичного лідера.docx
priklad_zapovn_tabl_vkr_bak.docx
bestreferat-190106.docx
Практичні роботи товар.docx
Курсова Рівняння та нерівності.docx
56324223.docx
915079.pdf
Схема історії хвороби (1).doc
kazedu_125428.docx
Р постановка 1 занятие.docx
465_e0e02017698743dd3dfce89addce7845.doc
100 екзаменаційних відповідей по психології.doc
149 Методика медіаграмотності.pdf
тема_3 Заярная.doc
ІСТОРІЯ.docx
РГР по электронике. Вариант №3.doc
USE CASE Аршулік Андрій ФІТ 4-9.docx
Чередниченко Олександра.docx
studcon-org-00006609.rtf
Практикум.doc
гнучкість.docx
КУРСАЧ.docx
КУРсоВА.docx
Документ Microsoft Word (4).docx
вид легкоатл укр.doc
3) Модель зловмисника. Стійкість..docx
при ураженні стовбура ЛКА і малому діаметрі (менш 2,0 мм) ураженої
артерії
при повній оклюзії правої коронарної артерії
в усіх наведених випадках при дискретному стенозі ПКА
Тема 9.
1.Що з наведеного є протипоказанням до оперативної корекції неускладненої відкритої артеріальної протоки?. Один вариант.
(Баллов: 5)
вік понад 40 років
жоден з перелічених ознак ознаки серцевої недостатності
ознаки легеневої гіпертензії
все перелічене часті пневмонії
2.Хворий 42 років, скаржиться на задишку, стомлюваність. Під час огляду: акроцианоз шкірних покровів, межі серця розширені вліво.
При аускультаціі - послаблення I тону, III тон і систолічний убуваючий шум на верхівці і по лівому краю грудини. Про яку патологію слід думати?. Один вариант.
(Баллов: 5)
Стеноз устя аорти
Дефект міжпередсердної перегородки
Мітральний стеноз
Коарктація аорти
Гіпертрофічна обструктивна КМП
Недостатність мітрального клапана
3.Специфічним ЕхоКГ критерієм визначення вираженої аортальної регургітації є:. Один вариант.
(Баллов: 5)
діастолічне тріпотіння передньої мітральної стулки серед запропонованих немає жодного ділатація лівого передсердя
гіпертрофія лівого шлуночка
ширина перешийка регургитації більше 6мм
4.Наявність високошвидкісного систолічного турбулентного потоку за стулками аортального клапана з підвищенням градієнту тиску на клапані свідчить про:. Один вариант.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Alex619 (alexandrkukalo666@gmail.com)

(Баллов: 5)
стеноз устя аорти
коарктацію аорти дефект міжшлуночкової перегородки відкриту артеріальну протоку недостатність клапана аорти стеноз легеневої артерії
5.Вкажіть основну аускультативну ознаку ДМПП:. Один вариант.
(Баллов: 5)
систоліч. шум біля основи мечоподібного відростка
систоліч. шум в 2-3 міжребер'ї зліва від грудини
систоліч. шум в 3-4 міжребер'ї зліва від грудини сістолодіастолічний шум у 2 міжребер'ї зліва від грудини діастолічний шум на верхівці
6.Основною ехокардіографічною ознакою відкритої артеріальної протоки є:. Один вариант.
(Баллов: 5)
турбулентний ретроградний потік в дузі аорти
турбулентний потік в дузі аорти турбулентний антероградний потік в стовбурі легеневої артерії
турбулентний ретроградний потік в стовбурі легеневої артерії
дилатація правого шлуночка
7.До характерних ЕхоКГ ознак недостатності мітрального клапана не відноситься:. Один вариант.
(Баллов: 5)
помірна дилатація лівого передсердя струмінь регургітації в порожнині лівого передсердя ексцентрична гіпертрофія лівого шлуночка
струмінь регургітації в порожнині лівого шлуночка
гиперкинез стінок лівого шлуночка
8.Для коарктації аорти характерні наступні ускладнення, за винятком:. Один вариант.
(Баллов: 5)
інфекційний ендартеріїт серцева недостатність розрив аневризми синуса Вальсальви
розвиток високої легеневої гіпертензії
церебральні судинні кризи;
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Alex619 (alexandrkukalo666@gmail.com)

9.Яка ширина перешийка регургитації є ЕхоКГ критерієм визначення вираженої мітральної регургітації:. Один вариант.
(Баллов: 5)
більше 5 мм більше 7 мм більше 9 мм
більше 6 мм
більше 10 мм більше 8 мм
10.Що з переліченого є протипоказанням до оперативної корекції
ДМПП?. Один вариант.
(Баллов: 5)
артеріовенозне скидання крові скрізь дефект рефрактерна серцева недостатність
веноартеріальне скидання крові скрізь дефект
виражена дилатація правих відділів серця за даними ЕхоКГ
ознаки легеневої гіпертензії
нічого з переліченого
11.Посилення I тону, акцент II тону над легеневою артерією характерні для:. Один вариант.
(Баллов: 5)
Cтенозу устя аорти.
Гіпертонічної хвороби.
Недостатності мітрального клапана.
Хронічного легеневого серця.
Мітрального стенозу
12.Для мітрального стенозу НЕ Є характерним:. Один вариант.
(Баллов: 5)
Тону відкриття мітрального клапана
Протодиастолический шум в точці Боткіна
ІІІ тон
Пресістоліческій шум над верхівкою
Збільшення амплітуди I тону
13.Синдром Ейзенменгера включає наступні ознаки, за винятком:.
Один вариант.
(Баллов: 5)
Дилатація стовбура легеневої артерії.
Наявність ДМШП.
Незворотня «склеротична» фаза легеневої гіпертензії.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Alex619 (alexandrkukalo666@gmail.com)

Наявність лівоправого скидання крові через дефект.
Гіпертрофія міокарда правого шлуночка.
14.Недостатність аортального клапану є вираженою, якщо на
ЕхоКГ ширина центрального потоку регургітації складає від ширини вихідного тракту лівого шлуночка більше, ніж:. Один вариант.
(Баллов: 5)
25%
55%
35%
45%
65%
15.Рефлекс Китаєва виникає внаслідок:. Один вариант.
(Баллов: 5)
мітральної регургітації
розтягування легеневих вен
збільшення тиску в порожнині лівого шлуночка збільшення припливу крові в лівий шлуночок зниження градієнта тиску «ліве передсердя - лівий шлуно-чок»
16.III тон зазвичай реєструється у:. Один вариант.
(Баллов: 5)
хворих з недостатністю клапана аорти хворих з «чистим» мітральнимстенозом хворих зі стенозом устя аорти хворих з відкритою артеріальною протокою
хворих з недостатністю мітрального клапана
17.Що з наведеного НЕ Є ускладненням відкритої артеріальної протоки?. Один вариант.
(Баллов: 5)
серцева недостатність розрив аневризми протоки розвиток високої легеневої гіпертензії
розвиток аневризми легеневої артерії
церебральні судинні кризи
18.Специфічним ЕхоКГ критерієм визначення вираженої мітральної регургітації є:. Один вариант.
(Баллов: 5)
дилатація правого передсердя гіпертрофія лівого шлуночка
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Alex619 (alexandrkukalo666@gmail.com)
радіус проксимального (конвергентного) потоку регургітації більше 9мм все запропоноване виражена дилатація лівого передсердя нічого з переліченого
19.Для стенозу устя аорти характерним є шум:. Один вариант.
(Баллов: 5)
пансистолічний убуваючий систолічний стрічкоподібний
голосистолічний ромбоподібний
пансистолічний ромбоподібний
Голосистолічний наростаючий до II тону
20.Що з переліченого є показанням до хірургічної корекції коарктації аорти?. Один вариант.
(Баллов: 5)
градієнт тиску на верхніх і нижніх кінцівках більше 50 мм рт. ст.
інфекційний ендартеріїт розвиток серцевої недостатності
розвиток високої легеневої гіпертензії
церебральні судинні кризи;
все перелічен
Тема 10.
1.Міокардит - це. Один вариант.
Виключно неспецифічне ураження міокарда запального характеру
Запалення серцевого м'яза невизначеної етіології
Запалення серцевого м'яза, яке викликане прямою або
опосередкованою дією інфекційного або неінфекційного агента
Запалення серцевого м'яза неінфекційної природи
Запалення серцевого м'яза, пов'язане з атеросклеротичним ураженням коронарних артерій
2.Який з наведених медикаментозних засобів є абсолютно протипоказаним хворим з обструктивної формою гіпертрофічної кардіоміопатії?. Один вариант.
(Баллов: 5)
Дігоксин
Еналаприл
Верапаміл
Бісопролол
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Alex619 (alexandrkukalo666@gmail.com)

Кордарон
3.Найбільш поширеною причиною міокардиту є:. Один вариант.
(Баллов: 5)
Атеросклероз коронарних судин
Паразитарна інвазія
Бактеріальна інфекція
Вірусна інфекція
Тромбоемболія легеневої артерії
4.Специфічними змінами для міокардита на ЕКГ є:. Один вариант.
(Баллов: 5)
Блокади ніжок пучка Гіса
Фібриляція передсердь
Синусова тахікардія
Специфічні порушення ритму та провідності відсутні
Шлуночкова екстрасистолія
5.Далаські критерії міокардиту враховують:. Один вариант.
(Баллов: 5)
Клінічні дані
Результати ультразвукового дослідження серця
Результати ЕКГ
Результати рентгенологічного дослідження органів
Дані ендоміокардіальної біопсії
6.До препаратів Класу І (згідно доказової медицини) для первинної профілактики раптової серцевої смерті хворих з дилятаційною кардіоміопатією відносяться:. Один вариант.
(Баллов: 5)
Нітрати
Дігоксин
Антагоніст рецепторів альдостерону
Інгібітор АПФ
Аміодарон
7.Для гіпертрофічної кардіоміопатії характерно все, крім:. Один вариант.
(Баллов: 5)
Значне зниження фракції викиду
Сімейно асоційований анамнез
Зменшення розмірів порожнини лівого шлуночка
Дебют захворювання у віці до 45 років
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Alex619 (alexandrkukalo666@gmail.com)

Низька толерантність до фізичного навантаження
8.До некласифікованих кардіоміпатій відноситься:. Один вариант.
(Баллов: 5)
Стрес-індукована
Рестриктивна
Гіпертрофічна
Аритмогенна дисплазія правого шлуночка
Дилатаційна
9.Найбільш значні порушення систолічної функції спостерігаються при:. Один вариант.
(Баллов: 5)
Гіпертрофічній кардіоміопатії
Рестриктивній кардіоміопатії
Дилатаційній кардіоміопатії
Однакові при всіх кардіоміопатіях
Правошлуночковій аритмогенній кардіоміопатії
10.Який метод є найбільш інформативним для достовірної діагностики міокардиту?. Один вариант.
(Баллов: 5)
Коронароангіографія
Електрокардіографія
Ехокардіографія
Біохімічне дослідження крові
Ендоміокардіальна біопсія
11.Типовою електрокардіографічною ознакою ділатаційної кардіоміопатії є:. Один вариант.
(Баллов: 5)
Псевдоінфарктні зміни
Зниження вольтажу
Синдром ранньої реполяризації
Депресія або елевація сегмента ST
Електрокардіографічні ознаки не є специфічними
12.До найбільш частих клінічних проявів гіпертрофічною кардіоміопатії відносяться всі, крім:. Один вариант.
(Баллов: 5)
Кардіалгії
Задишка
Тахікардія
Емболічні ускладнення
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Alex619 (alexandrkukalo666@gmail.com)

Синкопальні стани
13.Гіпертрофічна кардіоміопатія вважається обструктивною, якщо градієнт тиску у вихідному тракту ЛШ вище. Один вариант.
(Баллов: 5)
30 мм рт. ст.
40 мм рт. ст.
50 мм рт. ст.
10 мм рт. ст.
20 мм рт. ст.
14.Показник фракції викиду лівого шлуночка у хворих на дилатаційну кардіоміопатію характеризується:. Один вариант.
(Баллов: 5)
Незначним підвищенням
Як правило не змінюється
Незначним зниженням
Значним підвищенням
Значним зниженням
15.Серед вірусних міокардитів у дорослих найчастішим збудником
є вірус:. Один вариант.
(Баллов: 5)
Епідемічного паротиту
Коксакі В
Інфекційного мононуклеозу
Грипу
Арбовірус
16.Для аритмогенної дисплазії правого шлуночка не характерно.
Один вариант.
(Баллов: 5)
Порушення функції правого шлуночка
Порушення провідності
Фіброзно-жирове заміщення міокарда
Порушення ритму
Вогнищеве ураження міжшлуночкової перетинки
17.Після перенесеної гострої вірусної інфекції у хворого 23 років з'явилась задишка в спокої. Проведено рентгенологічне обстеження і виявлено кардіомегалічний синдром. Про яке захворювання можна думати?. Один вариант.
(Баллов: 5)
Кадіоміопатія такоцубо
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Alex619 (alexandrkukalo666@gmail.com)

Дилятаційна кардіоміопатія
Гострий міокардит
Рестриктивна кардіоміопатія
Гіпертрофічна кардіоміопатія
18.Найбільш ефективним методом лікування дилатаційної кардіоміопатії є:. Один вариант.
(Баллов: 5)
Трансплантація серця
Ресинхронізуюча терапія
Медикаментозна терапія
Протезування клапанів серця
Імплантація штучного водія ритму
19.Що не є діагностичним критерієм гострого міокардиту:. Один вариант.
(Баллов: 5)
Нові патологічні зміни ЕКГ
Кардіогенний шок невідомої етіології
Підвищення в крові біомаркерів некрозу міокарда
Гострий біль в грудній клітці перикардіального або псевдоішемічного характеру
Підвищення температури тіла
20.Рестриктивна кардіоміопатія переважно характеризується.
Один вариант.
(Баллов: 5)
Дилатацією порожнини правого шлуночка
Відносною недостатністю трикуспідального клапана
Систолічною дисфункцією
Гіпертрофією міокарда лівого шлуночка
Порушенням діастолічної функції міокарда
Тема 11.
1.Показання для хiрургiчного лiкування (протезування клапану) при iнфекцiйному ендокардитi:. Один вариант.
(Баллов: 5)
декомпенсацiя серця
вiдсутнiсть ефекту вiд антибактерiальної терапiї на протязi 2-х тижнів
тромбоемболiї
вегетацiї бактерiй на клапанах (при ЕХОКГ)
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Alex619 (alexandrkukalo666@gmail.com)
септицемія
2.Який з перерахованих пороків найчастіше ускладнюється септичним ендокардитом:. Один вариант.
(Баллов: 5)
Недостатність трьохстулкового клапану.
Всі перераховані
Стеноз лівого передсердно-шлуночкового отвору.
Недостатність двостулкового клапану.
Недостатність аортального клапану.
3.Для діагностики гострого фібринозного перикардиту найбільш важливим симптомом є:. Один вариант.
(Баллов: 5)
Брадикардія
Тахікардія.
Зниженя АТ.
Біль за грудиною.
Шум тертя перикарду
4.Який клапан серця частiше всього уражується при iнфекцiйному ендокардитi?. Один вариант.
(Баллов: 5)
легеневої артерiї
мiтральний iзольоване ураження одного клапана не буває
аортальний
трикуспiдальний
5.Порушення гемодинаміки при спайковому процесі в перикарді обумовлено:. Один вариант.
(Баллов: 5)
Обмеження діастолічного розтягування міокарду I здавленям крупних
вен
Здавленям крупних вен.
Зниженям ефекту присмоктуючої здатності грудної клітки.
Обмеження діастолічного розтягування міокарду.
Всім перерахованим.
6.Біль при фібринозному перикардиті може локалізуватися:. Один вариант.
(Баллов: 5)
В правій половині грудної клітки з іррадіацією в праву руку.
В епігастральній області.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Alex619 (alexandrkukalo666@gmail.com)

В лівій половині грудної клітки.
Всі відповіді правильні
Немає вірної відповіді
7.Вкажіть які умови треба виконати при бактеріологічному дослідженні крові при інфекційному ендокардиті:. Один вариант.
(Баллов: 5)
число посівів повинно бути не менше 5-6
кров треба брати під час підвищення температури тіла, одночасно з правої та лівої ліктьової вени число посівів повинно бути не менше 12
посіви здійснювати на 1-2 добу після госпіталізації
посів крові здійснювати до призначення антибіотиків
8.При гострому фібринозному перикардиті може спостерігатися:.
Один вариант.
(Баллов: 5)
Шум тертя перикарду.
Біль за грудиною.
Тахікардія.
Зниженя АТ.
Все перераховане
9.Найбiльш частим етiологiчним фактором при iнфекцiйному ендокардитi на фонi вади серця є:. Один вариант.
(Баллов: 5)
золотистий стафілокок
зеленкуватий стрептокок
фекальний стрептокок грибкова інфекція грамнегативна мікрофлора
10.Для гострого фібринозного перикардиту не характерні:. Один вариант.
(Баллов: 5)
Біль за грудиною.
Шум тертя перикарду.
Підвищення температури тіла.
Брадікардія
Дісфагія, посилення болю за грудиною при ковтанні.
11.У хворих на інфекційний ендокардит стафілококової етіології власних клапанів серця препаратами вибору є:. Один вариант.
(Баллов: 5)
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Alex619 (alexandrkukalo666@gmail.com)

Чутливих до метициліну: оксоцилін + гентаміцин.
Ванкоміцин
Оксоцилін
Цефазолін + гентаміцин.
Бензинпеніцилін
12.Кардіодіафрагмальні кути при ексудативному перикардиті стають(особливо правий):. Один вариант.
(Баллов: 5)
меншим як на 30°
більшим як на 90°
більшим як на 30°
меншим як на 90°
незмінними
13.Що є показанням до термінового хірургічного лікування при
інфекційному ендокардиті:. Один вариант.
(Баллов: 5)
Резистентність до етіотропної антибактеріальної терапії протягом 3-4 тижнів.
Гостра руйнація клапана.
Утворення абсцесів міокарда, клапанного кільця, внутрішньосерцевих гнійних фістул.
Рухливі вегетації.
Усі перераховані.
14.У хворих на інфекційний ендокардит стрептококової етіології
(S. viridans, S. bovis), чутливими і помірно стійкими до пеніциліну, препаратом вибору є:. Один вариант.
(Баллов: 5)
Ципрофлоксацин
Бензинпеніцилін + гентаміцин
Оксоцилін.
Цефазолін
Гентаміцин.
15.Причиною “пародоксального пульсу” при перикардиті є:. Один вариант.
(Баллов: 5)
Зниженя АТ
Порушення ритму.
Підвищення серцевого викиду на видиху.
Всі перераховані.
Різке зниження серцевого викиду на видиху.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Alex619 (alexandrkukalo666@gmail.com)

16.При ексудативному перикардиті може спостерігатися:. Один вариант.
(Баллов: 5)
Все перераховане
Глухість тонів серця.
Тахікардія і парадоксальний пульс.
Задишка.
Рзширеня меж серцевої тупості.
17.Для ексудативного перикардиту не характерні:. Один вариант.
(Баллов: 5)
Брадікардія
Бронхіальне дихання у зв'язку із здавленням легенів.
Вимушене положення тіла "поза глибокого нахилу".
Застійні явища у великому колі кровообігу.
Парадоксальний пульс
18.Про яке захворювання можна думати, аналізуючи результати обстежень хворого (рентгенологічні і ЕхоКГ- наявність"еховільного" простору довколо серця)?. Один вариант.
(Баллов: 5)
Дилятаційна кардіоміопатія
Рестриктивна кардіоміопатія
Ексудативний перикардит
Верхівкова гіпертрофічна кардіоміопатія
Гіпертрофічна кардіоміопатія
19.Вилікуваним від інфекційного ендокардиту (у момент відміни антибіотиків) є клінічний стан з відсутньою клінікою, нормальними аналізами крові, враховуючи посіви на стерильність в період:.
Один вариант.
(Баллов: 5)
Більше 4 місяців.
Більше 2 місяців.
До 1 місяця.

1   2   3   4

скачати

© Усі права захищені
написати до нас