1   2   3   4
Ім'я файлу: docsity-testi-z-terapiji-normalna-ta-patologichna-kardiologiya-5
Розширення: pdf
Розмір: 1271кб.
Дата: 05.10.2022
скачати
Пов'язані файли:
489278.rtf
Реферат ПольшаMicrosoft Word.docx
70Самостійна робота повна версія.docx
EITE_ST_DZ_5_nedela_1514446944 (1).pdf
spasem-ocean.pptx
рита.pdf
Основні закономірності розміщення продуктивних сил.docx
Мирон Левицький.docx
життєвий цикл Apple.docx
Практична 1_2.pdf
Практична_робота_№13_Манько_Я.О._ПР-405.docx
тези_Беляева (1).doc
фрагмент уроку мон мов.docx
Пертак_Реферат Імідж сучасного політичного лідера.docx
priklad_zapovn_tabl_vkr_bak.docx
bestreferat-190106.docx
Практичні роботи товар.docx
Курсова Рівняння та нерівності.docx
56324223.docx
915079.pdf
Схема історії хвороби (1).doc
kazedu_125428.docx
Р постановка 1 занятие.docx
465_e0e02017698743dd3dfce89addce7845.doc
100 екзаменаційних відповідей по психології.doc
149 Методика медіаграмотності.pdf
тема_3 Заярная.doc
ІСТОРІЯ.docx
РГР по электронике. Вариант №3.doc
USE CASE Аршулік Андрій ФІТ 4-9.docx
Чередниченко Олександра.docx
studcon-org-00006609.rtf
Практикум.doc
гнучкість.docx
КУРСАЧ.docx
КУРсоВА.docx
Документ Microsoft Word (4).docx
вид легкоатл укр.doc
3) Модель зловмисника. Стійкість..docx
еналаприл
індапамид спіронолактон доксазозин
4.Рекомендований темп зниження АТ при гіпертонічному кризу за
1-у годину спостереження (в %):. Один вариант.
(Баллов: 5)
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Alex619 (alexandrkukalo666@gmail.com)
не більше 75%
не більше 15%
не більше 25%
не більше 10%
не більше 50%
5.До депресорних гуморальних субстанцій відноситься:. Один вариант.
(Баллов: 5)
тромбоксан А2
простациклин
простагландин F2
ендотелін 1
ангіотензин
6.Доповніть комбінацію з бісопрололом для рекомендованої початкової терапії при гіпертнічній хворобі з супутньою ІХС:. Один вариант.
(Баллов: 5)
спіронолактон моксонідин верапаміл раміприл доксазозин
7.Виберіть третій антигіпертензивний препарат для призначення потрійної комбінації з бісопрололом і амлодипіном хворим на гіпертонічну хворобу з супутньою ІХС:. Один вариант.
(Баллов: 5)
спіронолактон карведілол периндоприл верапаміл моксонідин
8.Препаратом вибору в лікуванні вагітних жінок з артериальною гіпертензією є:. Один вариант.
(Баллов: 5)
лозартан альфа-метилдофа периндоприл гідрохлортіазид амлодипін
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Alex619 (alexandrkukalo666@gmail.com)

9.Лікування пацієнта з артеріальною гіпертензією І ступеня почали з модифікації способу життя. У разі неефективності контролю АТ слід починати медикаментозну терапію через:. Один вариант.
(Баллов: 5)
3-6 міс.
1-2 тижні
6-8 міс.
1-3 міс.
2-3 тижні
10.Що додати у разі резистентної АГ хворому, який приймає в адекватних дозах потрійну комбінацію раміприл+амлодипін+гідрохлортіазид?. Один вариант.
(Баллов: 5)
лозартан
моксонідин будь-що з наведеного нічого з наведеного спіронолактон
11.Механізм дії бета-адреноблокаторів при лікуванні хворих на гіпертонічну хворобу полягає в:. Один вариант.
(Баллов: 5)
розширенні артеріол великого кола кровообігу через блокаду бета-
адренорецепторів судин
немає правильного варіанту відповіді
зниженні синтезу реніна ЮГА нирок блокаді перетворення ангіотен-зиногену в ангіотензин I
всі відповіді правильні
12.Вкажіть препарат, протипоказаний хворому на подагру:. Один вариант.
(Баллов: 5)
амлодипін лозартан моксонідин еналаприт теразозин
гідрохлортіазид
13.Доповніть комбінацію з раміприлом для рекомендованої початкової терапії при неускладненій АГ (без ІХС):. Один вариант.
(Баллов: 5)
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Alex619 (alexandrkukalo666@gmail.com)
лозартан бісопролол спіронолактон доксазозин
індапамид
14.Вкажіть бета-адреноблокатор з вазодилататорними властивостями:. Один вариант.
(Баллов: 5)
пропранолол надолол метопролол атенолол
карведилол
15.Стратегія лікування при неускладненій артеріальній гіпертензії
передбачає початок медикаментозної терапії з комбінації:. Один вариант.
(Баллов: 5)
бісопролол+гідрохлортіазид лізиноприл+амлодипін
спочатку мототерапія ІАПФ або БРА
лізиноприл+спіронолактон лізиноприл+амлодипін +гідрохлортіазид
16.Доповніть комбінацію з амлодипіном для рекомендованої початкової терапії при неускладненій АГ (без ІХС):. Один вариант.
(Баллов: 5)
гідрохлортіазид
телмісартан доксазозин моксонідин спіронолактон
17.Доповніть комбінацію з периндоприлом для рекомендованої початкової терапії при гіпертонічній хворобі з супутньою ІХС:.
Один вариант.
(Баллов: 5)
лозартан спіронолактон гідрохлортіазид амлодипін доксазозин
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Alex619 (alexandrkukalo666@gmail.com)

18.Доповніть комбінацію з індапамидом для рекомендованої початкової терапії при неускладненій АГ (без ІХС):. Один вариант.
(Баллов: 5)
доксазозин спіронолактон амлодипін олмесартан гідрохлортіазид
19.При артеріальній гіпертензії з супутнім ХОЗЛ абсолютно протипоказані:. Один вариант.
(Баллов: 5)
нічого з переліченого тіазидні діуретики блокатори Са-каналів групи верапамілу
селективні бета-адреноблокатори
всі перелічені групи препаратів
20.До пресорного ефекту призводить:. Один вариант.
(Баллов: 5)
оксид азоту все перелічене немає правильного варіанту відповіді
натрійуретичний пептид
стимуляція бета1-адренорецепторів серця
стимуляція бета1-адренорецепторів судин брадикінін
Тема 6.
1.Підвищення артеріального тиску при синдромі Іценко-Кушинга обумовлено:. Один вариант.
(Баллов: 5)
Збільшенням продукції альдостерону
Гіперпродукцією реніну
Всім перерахованим
Збільшенням продукції катехоламінів
Гіперпродукцією глюкокортикоїдів
2.Артеріальна гіпертензія, що протікає з кризами, супроводжується тахікардією, потовиділенням, відчуттям страху характерна для:. Один вариант.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Alex619 (alexandrkukalo666@gmail.com)

(Баллов: 5)
Феохромоцитоми
Дифузного токсичного зобу.
Синдрома Кушинга.
Синдрома Конна.
Варіант 2
Реноваскулярної гіпертензії.
3.Хвору 45-ти років турбують різка слабість, поліурія, підвищення
AT до 210/120 мм рт. ст. У крові калій -3,12 ммоль/л, натрій - 148 ммоль/л. Найбільш імовірний діагноз?. Один вариант.
(Баллов: 5)
Гіпертонічна хвороба III ст., СН II Б
Діабетичний гломерулосклероз, ХНН
Хронічний пієлонефрит, ХНН
Синдром Кона
Синдром Іценка - Кушинга
4.Який з аналізів призначають для діагностики синдрому Іценко-
Кушинга?. Один вариант.
(Баллов: 5)
Дослідження рівня креатиніну в крові
Дослідження рівня кортизолу в крові
Дослідження катехоламінів в сечі.
Дослідження рівня калію сироватки крові.
Дослідження рівня натрію сироватки крові.
5.Хворий, 20 років, після емоційного навантаження відчув
інтенсивний головний біль, болі колючого характеру в ділянці серця, почуття нестачі повітря, пітливість. Об`єктивно: червоний дермографізм, АТ 150/88 мм рт. ст., в стані спокою 120/80 мм рт.ст. ЕКГ: ЧСС 80 за хв., нормограма, у V5 -V6 зубець Т- двофазний. Клінічні та біохімічні показники в межах норми.
Велоергометрія – зубець Т після навантаження став позитивним.
Про яке захворювання потрібно думати?. Один вариант.
(Баллов: 5)
Нейроциркуляторна дистонія за гіпертонічним типом
ІХС, вперше виникла стенокардія.
Гіпертонічна хвороба ІІ ст.
Феохромоцитома
Тиреотоксикоз
6.Підвищення артеріального тиску при синдромі Конна обумовлено:. Один вариант.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Alex619 (alexandrkukalo666@gmail.com)

(Баллов: 5)
Гіперпродукцією реніну
Збільшенням продукції катехоламінів
Всім перерахованим
Гіперпродукцією глюкокортикоїдів
Збільшенням продукції альдостерону
7.Яке із захворювань викликає реноваскулярну артеріальну гіпертензію?. Один вариант.
(Баллов: 5)
Діабетична нефропатія.
Полікістоз нирок
Хронічний пієлонефрит
Фібром‘язова дисплазія ниркових артерій
Хронічний гломерулонефрит
8.Найбільш вірогідною причиною артеріальної гіпертензії у хворого зі спрагою, поліурією, м'язовою слабкістю та збільшенням
інтервалу Q-T на ЕКГ, є:. Один вариант.
(Баллов: 5)
Тіреотоксикоз.
Первичний гіперальдостеронізм
Хронічний пієлонефрит.
Гіпертонічна хвороба.
Феохромоцитома.
9.Хворий 45 років скаржиться на головний біль, підвищення АТ, набряки на ногах. Хворіє протягом 10 років. АТ підвищується останні 5 років. Стан погіршився 2 тижні тому, коли з’явилися набряки. АТ 180/120 мм рт.ст. Тони серця ритмічні, акцент ІІ тона над аортою. Аналіз сечі: білок 2,2 г/л, лейкоцити 3-5 в п/з., еритроцити - 10-14 в п/з., циліндри гіалінові 6-8 в п/з. Креатинін крові 88 мкмоль/л. Ваш діагноз?. Один вариант.
(Баллов: 5)
Гіпертонічна хвороба
Амілоїдоз нирок
Хронічний пієлонефрит
Тубулоінтерстиціальний нефрит
Хронічний гломерулонефрит
10.Хвора 42 р. поступила із скаргами на ниючий біль в попереку, більше справа, інколи підвищення температури тіла до субфебрильних цифр, головний біль. З анамнезу: періодично протягом 10 років відмічає ниючий біль в попереку з ознобом,
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Alex619 (alexandrkukalo666@gmail.com)
різким підвищенням температури; 5 років тому - підвищення АТ до
200/110 мм рт.ст. В аналізі сечі: білок - 0,99 г/л, лейкоцити - 10-15, еритроцити - 2-4, циліндри гіалінові 1-2 в полі зору. Креатинін сироватки крові - 102 мкмоль/л. Який з діагнозів найбільш вірогідний у даної хворої?. Один вариант.
(Баллов: 5)
Хронічний гломерулонефрит
Хронічний пієлонефрит
Гіпертонічна хвороба
Туберкульоз нирок
Амілоїдоз нирок
11.Збільшення вмісту кортизолу у хворого з артеріальною гіпертензією свідчить про:. Один вариант.
(Баллов: 5)
Синдром Конна.
Синдром Іценка-Кушінга
Полікістоз нирок.
Гіпертонічну хворобу.
Феохромоцитому.
12.Яка з проб застосовується для діагностики феохромоцитоми?.
Один вариант.
(Баллов: 5)
З гіпервентиляцією.
Дипіридамолова проба
З клонідином.
Ортостатична проба.
Проба з хлоридом калія.
13.Хвора, 35 років, скаржиться на приступи головного болю, серцебиття, дискомфорт за грудиною, озноби. Об'єктивно: блідість шкіри, зіниці розширені, ЧСС - 120/хв. АТ - 240/130 мм рт.ст. Під час приступу аналіз крові: лейкоцити - 9,8.109/л, цукор крові - 6,6 ммоль/л. При УЗД виявлене об'ємне утворення в проекції правого наднирника. У патогенезі даного захворювання головна роль належить?. Один вариант.
(Баллов: 5)
Високої концентрації натрію.
Високої концентрації кортизолу.
Викиду катехоламінів.
Підвищеній секреції альдостерону
Викиду тироксину.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Alex619 (alexandrkukalo666@gmail.com)

14.До критеріїв метаболічного синдрому не відноситься:. Один вариант.
(Баллов: 5)
Артеріальна гіпертензія.
Гіперліпідемія.
Наявність інфаркту міокарда в анамнезі
Ожиріння.
Гіперглікемія.
15.Для яких ендокринопатій характерна артеріальна гіпертензія:.
Один вариант.
(Баллов: 5)
Синдром Іценко-Кушинга.
Тиреотоксикоз.
Всі перераховані
Феохромоцитома.
Синдром Конна.
16.У біохімічних аналізах крові при синдромі Конна найчастіше всього виявляється:. Один вариант.
(Баллов: 5)
Зниження рівня альдостерону.
Підвищення рівня реніну.
Підвищення рівня альдостерону
Підвищення рівня кортизолу
Підвищення рівня катехоламінів.
17.Феохромоцитома є пухлиною:. Один вариант.
(Баллов: 5)
Гіпофізу.
Нирок.
Мозгового шару наднирників
Коркового шару наднирників.
Паренхіми молочної залози.
18.Вирішальним методом дослідження у встановленні діагнозу реноваскулярної гіпертонії є:. Один вариант.
(Баллов: 5)
Проба Реберга.
Екскреторна урографія.
УЗД нирок.
Ангіографія ниркових артерій і вен
Радіонуклідна ренографія.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Alex619 (alexandrkukalo666@gmail.com)

19.Підвищення артеріального тиску при феохромоцитомі обумовлено:. Один вариант.
(Баллов: 5)
Збільшенням продукції катехоламінів
Гіперпродукцією глюкокортикоїдів
Гіперпродукцією реніну
Всім перерахованим
Збільшенням продукції альдостерону
20.У хворої 42 років стійке підвищення АТ до 160-180/90-100 мм рт.ст., зростання маси тіла на 8 кг за короткий період часу. Шкіра обличчя, спини з багорово-ціанотичним відтінком, на шкірі живота
– striae rubrae. У крові підвищений вміст цукру до 8,3 ммоль/л натще, лейкоцитоз. Ваш діагноз?. Один вариант.
(Баллов: 5)
Тіреотоксикоз
Синдром Кона
Хвороба Іценко-Кушинга
Феохромацитома
Гіпертонічна хвороба ІІ стадія
Тема 7.
1. Для типової стенокардії не є характерним:. Один вариант.
(Баллов: 1)
минає у стані спокою чи впродовж 5 хвилин після прийому нитратів
тривалість більше 20 хвилин
дискомфорт за грудиню дискомфорт в шиї, щелепі, плечі або руці
провокується фізичним навантаженням
2.До базового обстеження хворих на коронарну хворобу серця не відноситься:. Один вариант.
(Баллов: 1)
ЕхоКГ
Тропонін I
загальний холестерин, ХС ЛПНЩ
ЕКГ у стані спокою загальний аналіз крові
3.Трансторакальна ЕхоКГ не рекомендована хворим на коронарну хворобу серця для:. Один вариант.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Alex619 (alexandrkukalo666@gmail.com)

(Баллов: 1)
виключення альтернативних причин стенокардії
вимірювання фракційного резерву кровотока
оцінки ФВ ЛШ для стратифікації ризику детекції локальних порушень скоротливої здатності міакарда оцінки діастолічної функції ЛШ
4.У хворого напади стенокардії виникають при подоланні відстані
1-2 квартали по рівній поверхні чи підйомі на 1 поверх у звичайному темпі і за нормальних умов. Визначте функціональний клас стенокардії:. Один вариант.
(Баллов: 1)
ФК III
ФК IV
ФК II
ФК I
Не відповідає жодному з наведених
5.Який з наведених методів не використовується під час неінвазивної функціональної візуалізації ішемії міокарда:. Один вариант.
(Баллов: 1)
стрес-ЕхоКГ
Однофотонна емісійна КТ
Коронарна ангіографія
стрес-МРТ
позітронно-емісійна КТ
6.У хворого 68 років встановлений діагноз коронарної хвороби серця. ЧСС у стані спокою 48 за хв. Який антиангінальний препарат є засобом вибору на першому кроці лікування:. Один вариант.
(Баллов: 1)
бісопролол ранолазін
ізосорбіда мононітрат
ніфедипін-ретард
нікорандил
7.До селективного інгібітору пізнього струму йонів натрію відноситься:. Один вариант.
(Баллов: 1)
ранолазін
триметазидін
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Alex619 (alexandrkukalo666@gmail.com)
нікорандил мельдоній
івабрадин
8.Чоловік 70 років має передтестову імовірність ІХС 86 %. Яке твердження є хибним у даному випадку:. Один вариант.
(Баллов: 1)
необхідно провести КТ-коронарографію для верифікації діагнозу
необхідно встановити ФК стенокардії
необхідно провести корекцію факторів ризику необхідно призначити оптимальну медикаментозну терапію необхідно провести навчання пацієнта
9.Виберіть помилкове твердження щодо антитромботичної терапії аспірином у хворих на коронарну хворобу серця (КХС). Один вариант.
(Баллов: 1)
рекомендований для щоденного прийому хворим із перенесеним інфарктом міокарда чи реваскуляризацією
не рекомендований після стентування коронарних артерій
лабораторне дослідження функції тромбоцитів не потрібне добова доза складає 75-100 мг може бути розглянутий у пацієнтів без інфаркту міокарда чи реваскуляризації в анамнезі, але з вірифікованою під час візуалізації КХС
10.Цільовий рівень ХС ЛПНЩ у хворих на коронарну хворобу серця становить:. Один вариант.
(Баллов: 1)
менше 2,0 ммоль/л
менше 1,4 ммоль/л
менше 1,8 ммоль/л менше 2,5 ммол/л менше 3 ммоль/л
Тема 8.
1.До абсолютних протипоказань до проведення тромболітичної терапії у хворих на ІМ з елевацією сегмента ST НЕ відноситься:.
Один вариант.
(Баллов: 1)
Геморагічний інсульт або інсульт невідомого походження будь-якої давнини
Транзиторна ішемічна атака упродовж попередніх 6 міс.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Alex619 (alexandrkukalo666@gmail.com)

Ішемічний інсульт у попередні 6 міс.
Травма або пухлини головного мозку, артеріовенозна мальформація
Пункції впродовж останніх 24 год (біопсія печінки, люмбальна пункція)
2.Під час оцінки ризику за шкалою GRACE при ГКС без елевації сегмента ST НЕ слід враховувати:. Один вариант.
(Баллов: 1)
частоту серцевих скорочень у спокої
вік систолічний артеріальний тиск концентрацію креатиніну в сироватці крові
стать
3.Для ЕКГ-ознак задньобазального (заднього) інфаркта міокарда характерне все, за виключенням:Требуется ответ. Один вариант.
(Баллов: 1)
зміни ЕКГ можуть бути виявлені у відведеннях V7-V9, Dorsalis та S1-S4
прямі ознаки реєструються у відведеннях II, III, aVF
реципрокні зміни реєструються у відведеннях V1-V3, V3R, Anterior прямі ознаки у 12 стандартних відведеннях відсутні
нерідко з’являються аритмії та АВ-блокади різного ступеня
4.Найбільш раннім маркером некрозу міокарда є:Требуется ответ.
Один вариант.
(Баллов: 1)
міоглобін
Тропонін Т
ЛДГ
Тропонін І
МВ-КФК
5.Провідною причиною смерті хворих на інфаркт міокарда в гострому періоді є:Требуется ответ. Один вариант.
(Баллов: 1)
атріо-вентрикулярна блокада III ступеня фібриляція передсердь
фібриляція шлуночків
гостра серцева недостатність шлуночкова екстраситолія
6.ЕКГ-ознакою супутнього інфаркту міокарда правого шлуночка у хворих з нижнім інфарктом міокарда може бути:Требуется ответ.
Один вариант.
(Баллов: 1)
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Alex619 (alexandrkukalo666@gmail.com)
негативний зубець T у відведеннях V1-V2
підйом сегмента ST у відведенні V4R
депресія сегмента ST в відведеннях V4-V5
депресія сегмента ST у відведенні V4R
збільшення висоти і ширини зубця R у відведеннях V1-V2 7.Пацієнтам із неускладненим інфарктом міокарда з метою обмеження зони некрозу доцільно: 1. Внутрішньовенне введення глюкозо-інсулін-калієвої суміші ( "поляризуюча суміш"); 2.
Внутрішньовенне крапельне введення нітрогліцерину; 3.
Призначення препаратів, що поліпшують метаболізм міокарда
(триметазідин); 4. Призначення бета-блокаторівТребуется ответ.
Один вариант.
(Баллов: 1)
1,2,4 1,3,4 2,3 1,2,3,4
2,4
8.Найбільш вірогідним серологічним маркером інфаркту міокарда
є:Требуется ответ. Один вариант.
(Баллов: 1)
тропонін I
АСТ
міоглобін
МВ-КФК
ЛДГ
9.Поява голосистолічного шуму над верхівкою серця одночасно з розвитком гострої лівошлуночкової недостатностї є характерними для:Требуется ответ. Один вариант.
(Баллов: 1)
синдрому Дреслера аневрізми лівого шлуночка епістенокардитичного перикардиту
відриву папілярного м'язу
розшаровуючої аневризми аорти
10.При якому ураженні коронарних артерії стентування не показане:Требуется ответ. Один вариант.
(Баллов: 1)
стеноз ПМША більше 80 %
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Alex619 (alexandrkukalo666@gmail.com)


1   2   3   4

скачати

© Усі права захищені
написати до нас