Ім'я файлу: тематика рефератів.docx
Розширення: docx
Розмір: 15кб.
Дата: 10.06.2021

Тематика рефератів. Історія та культура України

 1. Трипільська культура.

 2. Історія походження та розвитку східних слов’ян.

 3. Теорії походження Київської Русі та їх оцінки в сучасній історіографії.

 4. Особливості соціально-економічного розвитку Київської Русі.

 5. Характер суспільно-політичного ладу на Русі.

 6. Етнічний розвиток Київської Русі.

 7. Дохристиянська культура на Русі.

 8. Християнізація Русі та її наслідки.

 9. Історичне значення Київської Русі та Галицько-Волинської держави.

 10. Запорозька Січ, її устрій.

 11. Козацька символіка.

 12. Особливості культури козацтва.

 13. Військове мистецтво козаків.

 14. Козацько-селянські повстання к. ХVІ – поч. ХVІІ ст.

 15. Северин Наливайко: історичний портрет.

 16. Політика гетьмана Петра Сагайдачного.

 17. Роль братств у національно-культурному житті України.

 18. Особа Б.Хмельницького в українській історії: оцінки діяльності.

 19. Видатні козацькі полководці І. Богун та Ф. Джалалій.

 20. Вплив Хмельниччини на формування української нації.

 21. І. Виговський: історичний портрет.

 22. І. Сірко: історичний портрет.

 23. П. Дорошенко: історичний портрет.

 24. Українська політика Петра І.

 25. Оцінка діяльності І. Мазепи в історичній літературі.

 26. Конституція П. Орлика та її історичне значення.

 27. Визвольна боротьба на чолі з С Палієм.

 28. Києво-Могилянська академія як центр культурно-освітнього життя.

 29. Стиль бароко в українській архітектурі ХVІІ- ХVІІІ ст.

 30. П. Полуботок: історичний портрет.

 31. Д. Апостол: історичний портрет.

 32. К. Розумовський: історичний портрет.

 33. Ліквідація Запорозької Січі та подальша доля козацтва.

 34. Гайдамацький і опришківський рух.

 35. Геополітичні зміни в Україні у др. пол. ХVІІІ ст.

 36. Соціально-економічний розвиток українських земель у ХVІІІ ст.

 37. Кирило-Мефодіївське братство.

 38. Феномен Т. Шевченка в історії України.

 39. М. Драгоманов і його концепція громадівського соціалізму.

 40. Розвиток «Просвіти» в др. пол. ХІХ – на поч. ХХ ст.

 41. Створення політичних партій в Україні в кін. ХІХ – на поч. ХХ ст.

 42. Аграрна політика П. Столипіна в Україні.

 43. Українські політичні партії в Першій світовій війні.

 44. Постать М. Грушевського в українській історії.

 45. Здобутки уряду П. Скоропадського в національно-культурній сфері.

 46. Проголошення ЗУНР. Політичні перетворення в Західній Україні.

 47. Українське національно-культурне відродження 1920-х років.

 48. Політичні погляди М. Скрипника та О. Шумського.

 49. Суть і особливості тоталітаризму в Радянському Союзі.

 50. Політичне життя в західноукраїнських землях у 20-30-х роках ХХ ст.

 51. Організація українських націоналістів: стратегія і тактика.

 52. С. Бандера: політичний портрет.

 53. А. Мельник: політичний портрет.

 54. УПА.

 55. Партизанська боротьба в роки Другої світової війни.

 56. Україна в системі міжнародних відносин після Другої світової війни.

 57. Радянізація Західної України.

 58. М. Хрущов і Україна.

 59. П. Шелест: політичний портрет.

 60. В Щербицький: політичний портрет.

 61. Дисидентський та правозахисний рух в Україні.

 62. Політика зросійщення в Україні та її етнополітичні наслідки.

 63. Перші кроки демократизації суспільства в роки перебудови.

 64. Формування багатопартійної системи в Україні.

 65. Конституційний процес в незалежній Україні.

 66. Проблеми інтеграції України у міжнародні економічні та фінансові структури.

 67. Революція Гідності: історичні оцінки.

 68. Екологічні проблеми в сучасній Україні.

 69. Демографічні проблеми в сучасній Україні.

 70. Українська західна та східна діаспори.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас