Ім'я файлу: Антиангінальні та гіполіпіемічні лікарські засоби..docx
Розширення: docx
Розмір: 32кб.
Дата: 19.09.2023
скачати
Пов'язані файли:
Гістологія сполучні.docx
ЗАГАЛЬНА ФІЗІОЛОГІЯ РЕГУЛЯЦІЇ ФУНКЦІЙ ОРГАНІЗМУ.doc

Тема заняття № 6 Антиангінальні та гіполіпіемічні лікарські засоби.

4.3.1. Надати фармакологічну характеристику лікарським препаратам у форматі «фармакологічного ланцюжка»: групова належність → механізм дії → основні фармакологічні ефекти → показання до призначення (заповнити таблицю).№ п/п

Препарат

Фармакологічна

група

Механізм дії

Фармакологічний

ефект

Показання до призначенняГліцерил тринітрат

Glyceryl trinitrate

(Нітрогліцерин)

C01D A02

Периферичний вазодилятатор, антиангінальний препарат

Сприяє утворенню оксиду азота в гладком’язових клітинах, зменшує переднавантаження на серце за рахунок розширення периферичних вен

Антиангінальний Вазодилятуючий

Напад стенокардії, комплексна терапія при інфаркті міокарда, гостра лівошлуночкова недостатністьІзосорбід динітрат
Isosorbide dinitrate
Периферичний вазодилататор, донатор оксиду азоту (NO)

C01D A08

Вазодилататори, що застосовуються в кардіології. Органічні нітрати


причиняє релаксацію гладкої мускулатури судин і вазодилатацію;

-розширює одночасно периферичні вени й артерії, що призводить до збільшенняємності венозних судин;

-зменшує зворотнє венозне повернення до серця, шляхом зниження потреб у кисні;

-збільшує доставку кисню до міокарда;

-розслаблює бронхіальну мускулатуру, м’язи ШКТ, біліарного і сечового трактів

Антиангінальний

антиішемічний

Антигіпертензивний

профілактика нападів стенокардії БНФ та лікування стенокардії післяперенесеного ІМ;

лікування хр. СН в комбінації БНФ з серцевими глікозидами,

діуретиками, інгібіторами АПФАмлодипін

Amlodipine
блокатор кальцієвих каналів групидигідропіридину

С08С А01

Селективні антагоністи кальцію з переважаючою дією на судини. Похідні дигідропіридину

Блокує надходження іонів кальцію до міокарда та до клітин гладеньких м’язів

Розширює периферичні артеріоли і знижує загальний периферичний судинний опір

антигіпертензивний

Артеріальнагіпертензія, стабільнастенокардія та

АнгіоспастичнастенокардіяНебіволол

nebivololC07AB12

Селективні блокатори β-адренорецепторів

селективна та конкурентна блокада β1-адренорецепторів

Антигіпертензивний

антиангінальний

антиішемічний

Антиаритмічний

при гіпертонічній хворобі

при стенокардії напруги

при хронічній серцевій недостатності легкого та середнього ступеняІвабрадин

Ivabradinum


COIEB17

Антиангінальний та антиішемічний препарат нового покоління

діючи на водія ритму серця шляхом селективного та специфічного інгібування Іf-потоку, що контролює спонтанну діастолічну деполяризацію на рівні синусового вузла, регулюючи ЧСС

знижує ЧСС

антиангінальний

симптоматичне лікування хр. стабільної стенокардії у дорослих пацієнтів з ІХСДипіридамол

Dipyridamole
Похідний піримідину і піперидину
інгібітор фосфодіестерази

В01АС 07

Антитромботичні засоби. Антиагреганти..

Інгібування фосфодіестерази та підвищення цАМФ у тромбоцитах

Антиагрегантний

Ангіопротекторний

судинорозширювальний

Профілактика та лікування артеріальних і венозних тромбозівТриметазидин

Trimetazidine

(предуктал)

С01Е В15

Антигіпоксант

Антиоксидант

запобігає зменшенню рівня внутрішньоклітинного АТФ. Гальмує β-окиснення жирних кислот, блокуючи довголан-цюгову 3-кетоацил-КоА тiолазу, що підвищує окиснення глюкози

Антигіпоксичний

Регулює енергетичний метаболізм

Длясимптоматичного лікування стабільної стенокардії за умови недостатньої ефективності або непереносимості антиангінальних препаратів першої лінії.Аторвастатин

Atorvastatinum

третього покоління

C10AA05

Гіполіпідемічні засоби, монокомпонентні. Інгібітори ГМГ КоА-редуктази.


Селективно конкурентно інгібує ГМГ-КоА-редуктазу, зменшуючи синтез холестерину та ЛПНЩ, збільшує їх катаболізм

Гіпохолестеринемічний

Гіполіпопротеїнемічний

Антиатерогенний

Первинна гіперхолестеринемія, ризик виникнення інфаркту міокарда, інсульту, стенокардіїРозувастатин
Rosuvastatinum


С10А А07

Гіполіпідемічний засіб. Інгібітори ГМГ-КоА-редуктази

Селективно та конкурентно інгібує ГМГ-КоА-редуктазу, зменшуючи синтез холестерину, підвищує катаболізм ЛПНЩ в печінці

Гіпохолестеринемічний

Гіполіпопротеїнемічний

Антиатерогенний

Гіперхолестеринемія, попередження серцево-судинних захворювань, зниження ризику атеросклерозуФенофібрат FENOFIBRATUM
Похідне фіброєвої кислоти

С10А В05

Гіполіпідемічний засіб

через активацію PPARα посилює ліполіз та виведення з плазми крові атерогенних часточок, багатих на ТГ, шляхом активації ліпопротеїнліпази та зменшення утворення апопротеїну CIII. Гальмує розвиток діабетичної ретинопатії.

Гіпохолестеринемічний

Гіполіпопротеїнемічний

Антиатерогенний

Гіперхолестеринемія типу 2аХолестірамін

Colestyramine

аніонообмінна смола

Секвестранти жовчних кислот

C10AC01

Гіполіпідемічні засобиУ вигляді хлориду зв’язує жовчні кислоти in vivo та in vitro, обмінюючи хлорид-іон на іони жовчних кислот

Гіполіпідемічний


для зниження підвищеного вмісту холестеринуЕзетеміб

Ezetimibe

C10AX09

Інші ліпідомодифікуючі засоб

Пригнічує білок-транспортер холестерину, запобігаючи всмоктуванню холестерину у тонкому кишечнику, зменшуючи його запаси в печінці та сприяючи виведенню його з крові

Гіпохолестеринемічний

Антиатерогенний

Первинна гіперхолестеринемія, в комбінації з інгібіторами ГМГ-КоАредуктази
   1. Обґрунтувати вибір препарата, його лікарську форму, дозування, шлях введення і спосіб застосування. Результати внести у таблицю
 1. Блокатор β-адренорецепторів, що виявляє антиангінальний, протиаритмічний та гіпотензивний ефекти та протипоказаний при бронхіальній астмі.

 2. Антиангінальний препарат з групи α,β – адреноблокаторів (C07A G02).

 3. Лікарський засіб для лікування ІХС, антиангінальний ефект якого обумовлений конкурентною і селективнлю блокадою β1-адренорецепторів (D-енантіомера) та вазодилатуючою нітрогліцеринподібною дією (L-енантіомера).

 4. Селективні антагоністи кальцію з переважним впливом на судини, похідне дигідропіридину тривалої дії, що показаний для профілактики та довготривалого лікування стенокардії.

 5. Препарат з групи органічних нітратів короткотривалої дії, що призначається для зняття приступу стенокардії та гострого коронарного синдрому.

 6. Периферичний вазодилататор, донатор оксиду азоту (NO), що показаний для профілактики та довготривалого лікування стенокардії. C01D А08.

 7. ЛЗ, що запобігає зменшенню рівня внутрішньоклітинного АТФ. Гальмує β-окиснення жирних кислот, блокуючи довголанцюгову 3-кетоацил-КоА тiолазу, що підвищує окиснення глюкози. С01Е В15.

 8. ЛЗ, який виключно знижує ЧСС, діючи на водія ритму серця шляхом селективного та специфічного інгібування If-потоку.

 9. Нестероїдний протизапальний засіб, похідне саліцилової кислоти, переважний блокатор ферменту ЦОГ-1 в малій дозі, що призначається хворим на ІХС.

 10. Фібринолітичний лікарський засіб для проведення тромболітичної терапії у гострому періоді інфаркту міокарду, що активує перетворення плазміногену в плазмін.

 11. Похідне фіброєвої кислоти, що через активацію PPARα посилює ліполіз та виведення з плазми крові атерогенних часточок, багатих на ТГ, шляхом активації ліпопротеїнліпази та зменшення утворення апопротеїну CIII. Гальмує розвиток діабетичної ретинопатії. C10A B05 

 12. ЛЗ, що являє собою синтетичний гіполіпідемічний лікарський засіб. Селективний конкурентний інгібітор ГМГ-КоА-редуктази третього покоління. C10A A05.

 13. Гіполіпідемічні засоби. Селективний та конкурентний інгібітор ГМГ-КоА-редуктази четвертого покоління. С10А А07.

 14. Аніонообмінна смола з четвертинними амонієвими групами, що у вигляді хлориду зв’язує жовчні кислоти in vivo та in vitro, обмінюючи хлорид-іон на іони жовчних кислот.

 15. ЛЗ, що є представником нового класу ліпідознижувальних речовин. Селективно пригнічує інтестинальну абсорбцію холестерину та відповідних рослинних стеролів.  Молекулярною мішенню, якого є переносник стеролів Niemann-Pick Cl-Like 1 (NPC1L1), що відповідає за всмоктування холестерину та фітостеролів у кишечнику. C10A X09.
.

Препарат

Лікарська форма

Шлях введення

Доза

Спосіб застосування

1.

Атенолол


Таб. 0,0125, 0,025, 0,05, 0,1

пероральний

по 0,025-0,1

1-2 рази на добу.

2.

Карведилол

Таблетки 12,5 мг або 25 мг

пероральний

12,5 мг


1 раз в сутки (первые 7–14 дней

3.

Небіволол

Табл. 5 мг

перорально

5 мг

По 1 табл. 1 раз на день

4.

Амлодипін

табл по 5, 10 мг

пероральний

5 мг


1 раз на добу

5.

Гліцерил тринітрат (Нітрогліцерин)

Табл 0,5 мг;
концентрат для інфузій 1 мл ампула 0,001 і 0,01 г нітрогліцерину Амп. 0,1% р-ну 10 мл;
спрей (0,4 мг – 1 доза)


Сублінгвальний
в/в крапельного введення

сублінгвальний

0,5 мг
1 мл 0,01% р-ра в течение 4 мин

0,4 мг – 1 доза

По 1–2 табл. під язик
для розвести вміст ампули в 500 мл 5% р-ну глюкози

1–2 дози спрею

6.

Ізосорбіду динітрат

Табл 0,005 0,1; 0,2; 0,4 та 0,6 г.
Амп. 0,1% р-ну 10 мл
спрей (1,25 мг/дозу)

перорально
в / в
сублінгвальні

по 10-20 мг

10 мл
1-3 дози

По 1–2 табл. 3 рази на день за 30 хв до їди;

розпиляють уротовій порожнині або під язик на фоні затримки дихання з інтервалом близько 30секунд.

7.

Триметазидин (предуктал)

Табл. 0,02;

капсули пролонгованої дії 40, 80 мг;

Табл. з модифікованим вивільненням 0,035

пероральний

20 мг

80 мг


35 мг

По 1–2 табл. 3 рази на день

1 раз на добу вранці під час сніданку.


По 1 табл. 2 рази на деньпід час їди

8.

Івабрадин

Табл. 0,005, 0,0075

пероральний

2,5 мг, 5 мг або 7,5 м


По 1 табл. 2 рази на добу перед їжею

9.

Ацетилсаліцилова кислота


Табл.0,075; 0,1; 0,15; 0,3

пероральний

75-300 мг

По 1 табл на добу

10

стрептокіназа

Ліофілізат для розчину для інфузій 1 фл 1500000 МО стрептокінази

внутрішньовенно
внутрішньокоронарно

1500000 МО
20000 МО

протягом 1 години.
болюсно; надалі - внутрішньовенне введення препарату у дозі 2000-4000 МО/хв протягом 0,5-1,5 годин

11.

Фенофібрат

Капс. 0,145; і 0,25 г

пероральний

145 мг


По 1 капс. 1-3 рази на добу

12.

АторвастатинТабл. 10, 20, 40 , 80 мг


пероральний

10 -80 мг

1 раз на добу на ніч


13.

Розувастатин


Табл. 5,10,20 ,40 мг


пероральний

5 або 10 мг


По 1–2 табл. 1 раз на добу на ніч


14.

Холестірамін

Порошок 4,0

пероральний

4 г

Вміст пакету всипають у склянку та додають 60-80 мл води. Призначають 1-6 пакетів на добу

15.

Езетеміб

Табл. 0,01 г

пероральний

10 мг

По 1 табл. на добу

скачати

© Усі права захищені
написати до нас