Ім'я файлу: Тема 1. Загальна психопатологія. Розлади відч.docx
Розширення: docx
Розмір: 25кб.
Дата: 05.12.2022
скачати
Пов'язані файли:
Дерматозоонози.pptx
модуль.docx

Тема 1. Загальна психопатологія. Розлади відчуття, сприйняття та пам`яті

Тести 1 рівня
1. До кількісних порушень пам’яті відносяться:

А. Конфабуляції.

Б. Гіпермнезії.

В. Амнезії.

Г. Псевдоремінісцеції.

Д. Гіпомнезії.

2. Що не відноситься до якісних мнестичних порушень?

А. Гіпермезії.

Б. Псевдоремінісценції.

В. Конфабуляції.

Г. Криптомнезії.

Д. Амнезії.

3. Який синдром характеризується справжніми слуховими галюцинаціями?

А. Синдром Кандінського-Клерамбо

B. Синдром дереалізації

C. Вербальний галюциноз

D. Деліріозний синдром

Е. Астенічний синдром
4. При амнезії страждають функції

А. Запам’ятовування.

Б. Збереження.

В. Відтворення.

Г. Узнавання.

Д. Все вище визначене.

5. Пацієнт зізнався, що чув "голос Бога від його хребта". Який розлад він має?

A. Справжні галюцинації

B. Псевдогалузінації

C. Ілюзії

D. Псіхосенсорні розлади

E. Сенестопатії
Ситуаційні задачі 2 рівня
1. Зі слів хворого 38-ми років він чує голоси, які звучать в його голові. Його мовою хтось керує, він іноді говорить поза своєю волею. Бачить події, які трапляються за межами кімнати, де знаходиться. Думки його течуть самі по собі, поза його бажанням, інколи навіть два потоки думок. Підозрює, що знаходиться під наглядом якоїсь наукової організації, яка ставить над ним експерименти. Це може бути:

A. Парафренний синдром

B. Психосенсорне порушення

C. Синдром слухового галюцинозу

D. Параноїдний синдром

E. Синдром Кандинського-Клерамбо
2. Жінка 32-х років скаржиться на відчуття нереальності, зміненності власного тіла. Коли стоїть перед дзеркалом, впізнає себе, але її руки, ноги, обличчя здаються їй чужими, що не належать їй. Який найбільш імовірний психопатологічний розлад у хворої?
A. Ілюзії

B. Деперсоналізація

C. Сенестопатії

D. Дереалізація

E. Галюцинації
3. Хвора розказувала сусідкам по палаті про те, що з нею трапилось одного разу. Коли їй сказали, що те ж саме вони з нею дивились вчора по телевізору, хвора все таки стверджувала, що це було з нею. Який вид порушення пам’яті?

А. Гіпермнезія.

Б. Симптом уже баченого.

В. Конфабуляція.

Г. Псевдоремінісценція.

Д. Кріптомнезія.
4. Хвора в стані маніакального збудження згадала вірш, який вивчила багато років тому в школі. Прочитала лікарю цей вірш дуже виразно, не пропустивши жодного рядка. Коли настрій хворої нормалізувався, хвора не змогла навіть згадати зміст. Яке порушення пам’яті було у хворої?

А. Репродукційна гіпермнезія.

Б. Кріптомнезія.

В. Псевдоремінісценція.

Г. Фіксаційна гіпермнезія.

Д. Конфабуляція.
5. При галюцинаторному варіанті параноїдної шизофренії спостерігається синдром Кандинського-Клерамбо з переважанням:


A. ідеаторних автоматизмів

B. моторних автоматизмів

C. сенестопатичних автоматизмів

D. псевдогалюцинацій

E. справжніх галюцинацій

Задачі 3 рівня
1. Хвора знаходиться в стані безперервного збудження, гримасує, голосно сміється. Залазить на підвіконня, на стіл і з криком скаче звідти, залазить під ліжко і гавкає, намагається схопити інших людей за ноги. Вимагає постійного нагляду через неадекватність поведінки: стягує ковдру з хворих, одного разу відкрутила пробки від грілок і спустили їх в унітаз.


Які психічні функції порушені?


Який ведучий психопатологічний синдром?
2. Чоловік,34 роки. Був доставлений в лікарню після травми черепа в непритомному стані. Був збитий машиною. Після того, як прийшов до свідомості не міг згадати, що з ним трапилось, пам’ятає тільки як вийшов на роботу. Не може запам’ятати прізвище лікаря.Через два дні стверджує, що знаходиться в санаторії, куди приїхав два тижні тому, що вчора зустрічався з президентом Єгипта і вів державні переговори.

Які психічні функції порушені?

Який ведучий психопатологічний синдром?
скачати

© Усі права захищені
написати до нас