Ім'я файлу: upload-655051-1665660273574932683.docx
Розширення: docx
Розмір: 20кб.
Дата: 25.10.2022
скачати

Клас_______ Прізвище та ім’я ______________________________ Дата _________

Тема. Визначення питомої теплоємності речовини.

Мета: визначити питому теплоємність речовини у твердому стані.

Обладнання: мірний циліндр, терези з важками, термометр, калориметр, металевий циліндр із ниткою, склянка з водою, електричний чайник із водою (один на клас), паперові серветки, мішалка.

Теоретичні відомості

Для визначення питомої теплоємності речовини в твердому стані можна скористатися таким методом. Тіло нагрівають в окропі (у воді за температури 100 °С), а потім опускають у калориметр із холодною водою. Відбувається теплообмін, у якому беруть участь чотири тіла: тверде тіло віддає енергію, одержують енергію вода, калориметр, термометр. Оскільки термометр і калориметр порівняно з водою одержують незначну кількість теплоти, можемо вважати, що кількість теплоти, відданої твердим тілом, дорівнює кількості теплоти, одержаної холодною водою:

Отже,де — питомі теплоємності речовини, з якої складається тіло, та води; — маси тіла й води; і — температури тіла й води на початку досліду; — температура тіла й води після встановлення теплової рівноваги.
Хід роботи

Підготовка до експерименту

1. Перед тим як розпочати вимірювання:

а) уважно прочитайте теоретичні відомості, подані вище;

б) згадайте, що характеризує питома теплоємність речовини; одиниці питомої теплоємності речовин.

2. Визначте ціну поділки шкал вимірювальних приладів:

Стерм = _____________________; Свим.цил. = _____________________.

3. Згадайте, яких правил безпеки необхідно дотримуватися під час роботи з вимірювальним циліндром, термометром, гарячою водою.
Експеримент

Суворо дотримуйтесь інструкції з безпеки.

Результати вимірювань відразу заносьте до таблиці.
1. Налийте в мірний циліндр 100-150 мл води. Виміряйте об’єм води:2. Перелийте воду з мірного циліндра в калориметр. Виміряйте початкову температуру води в калориметрі:

3. Вийміть термометр із води і покладіть на серветку. Підійдіть з калориметром до вчителя, який із чайника з гарячою водою дістане за нитку металевий циліндр і покладе його у ваш калориметр. З’ясуйте у вчителя температуру води в чайнику:4. Знову помістіть термометр у калориметр і, злегка перемішуючи воду мішалкою, стежте за підвищенням температури. Щойно змінення температури стане непомітним (тобто встановиться теплова рівновага), запишіть показ термометра — кінцеву температуру води:

5. Вийміть термометр із води, осушіть його паперовою серветкою та покладіть у футляр.

6. Вийміть металевий циліндр із води, осушіть його паперовою серветкою та зважте:
Опрацювання результатів експерименту

1. Визначте масу води в калориметрі:

2. Визначте питому теплоємність металу, з якого виготовлений циліндр. Скориставшись формулою


______________________________________________________.

3. Результати обчислень занесіть до таблиці.

4. Скориставшись таблицею питомих теплоємностей речовин у твердому стані (див. табл. 1 Додатку), дізнайтеся, з якої речовини виготовлений циліндр.
Аналіз експерименту та його результатів

Проаналізуйте експеримент і його результати. Сформулюйте висновок, у якому зазначте:

а) яку величину ви визначали;

б) який результат отримали;

в) які чинники вплинули на точність отриманого результату.

Висновок

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Творче завдання

Запропонуйте спосіб визначення питомої теплоємності рідини. Запишіть план експерименту.
Завдання «із зірочкою»

Оцініть відносну похибку експерименту, скориставшись формулою:


скачати

© Усі права захищені
написати до нас