Ім'я файлу: 11 кл Екосистема.pptx
Розширення: pptx
Розмір: 4468кб.
Дата: 31.05.2022
скачати

Тема уроку: Екосистема. Різноманітність екосистем

У природі все мудро продумано і влаштовано, кожен має своє місце і займається своєю справою. В цій мудрості – найвища справедливість життя… Леонардо да Вінчі

Екосистема – це сукупність живих організмів та середовища їхнього проживання , які взаємодіють між собою та між ними існує колообіг речовин та потоки енергії

Будова екосистеми


Абіотична частина (біотоп)
  • неорганічні сполуки
  • органічні сполуки
  • мікроклімат (рельєф,

  • вологість, температура…

Біотична частина (біоценоз)
  • Продуценти
  • Консументи
  • Редуценти

Будова екосистеми

Різноманітність екосистем


Мікроекосистеми

- невеличкі, тимчасові біоценози, що називаються синузіями, перебувають у обмеженому просторі. До таких екосистем належать трухляві пеньки, мертві стовбури дерев, мурашники тощо.

Макроекосистеми

- охоплюють величезні території чи водні акваторії, що визначаються характерним для них макрокліматом і відповідають цілим природним зонам.

Мезосистеми

- займають однотипні ділянки земної поверхні з однаковими фізико-географічними умовами. їх межі, як правило, збігаються з межами відповідних фітоценозів.

- природні (наприклад, ліси, річки, озера);

- штучні (наприклад, сади, парки, городи, поля, штучні водойми).

Наземні екосистеми


Ліс – це елемент географічного ландшафту, що складається із сукупності деревних, кущових, трав’яних рослин, тварин і мікроорганізмів, що біологічно взаємозв’язані та впливають один на одного, як і на зовнішнє середовище.

Існує шість зональних типів лісу: хвойні, змішані, вологі, екваторіальні, тропічні, ліс сухих областей.

У лісових екосистемах зосереджено 80% фітомаси Землі, або 1960 млрд тон. Вони займають 4 млрд га, або 30% площі суходолу із середнім запасом деревини – 350 млрд куб. м.

Щорічно в процесі фотосинтезу ліс утворює 100 млрд т органічної речовини.

Екосистеми трав'яних ландшафтів


До цих екосистем належать степ і луг, пасовища, сінокоси, агробіоценози.

Степ займає 6% суходолу і вкритий переважно злаками й багаторічниками. Степ буває субтропічним, саванноподібним різнотрав’ям, чагарниковим, луговим тощо.

Агробіоценози – поля, штучні пасовища, городи, сади, виноградники, плантації горіха, ягідники, квітники, лісопаркові смуги.

Основа агробіоценозу – це штучний фітоценоз, якість якого залежить від умов середовища, ґрунту, вологи, мікроорганізмів. Агробіоценоз – це 10% суходолу (1,2 млрд га), які дають людині 90% харчів.

Водні екосистеми


Океан – екосистема, взаємопов’язана і взаємообумовлена геофізичними й геохімічними процесами, явище глобального масштабу. Його вода покриває ¾ поверхні Землі товщиною переважно понад 4000 м. Він регулює обмін тепла, газів, мінеральних і органічних речовин.

Продуценти

Хижаки (м'ясоїдні)

Консументи

Всеїдні

Фітофаги (травоїдні)

Редуценти
скачати

© Усі права захищені
написати до нас