Ім'я файлу: 19.04.21_Статис.Підпр_Обсяг вироб_.doc
Розширення: doc
Розмір: 51кб.
Дата: 20.04.2021
скачати
Пов'язані файли:
Курсовой Политех.docx
коновалов Сергій 1 група Біомедична етик-WPS Office.docx

Тема. ТЕМА СТАТИСТИКА ОБСЯГУ ВИРОБНИЦТВА

Семінарсько-практичне заняття

План

1. Охарактеризуйте основні завдання та інструменти статистичного вивчення виробництва та реалізації продукції.

2. Показники статистичного обліку продукції: натуральні, умовно-натуральні й вартісні показники продукції (послуг).

3. Сутність та основні форми продукції. Складові частини продукції за ступенем її готовності.

4. Статистичне вивчення динаміки виробництва продукції. Характеристика в динаміці виконання плану випуску продукції (надання послуг) за обсягом.

5. Система взаємопов’язаних індексів фізичного обсягу продукції (послуг), цін і вартості продукції (послуг), її характеристика.

6. Статистичне вивчення якості продукції (послуг)
Тестові завдання

1. Продукція підприємства може мати форму:

а) речовинного продукту;

б) послуги;

в) речовинного продукту і послуги;

г) усі відповіді правильні.
2. За ступенем готовності продукцію підприємства поділяють на:

а) готову продукцію;

б) напівфабрикати;

в) незавершене виробництво;

г) усі відповіді правильні.
3. Чи включається до продукції підприємства вартість реалізованих напівфабрикатів?

а) так;

б) ні.
4. Для обліку продукції підприємства можуть бути використані наступні одиниці виміру:

а) натуральні;

б) умовно-натуральні;

в) нормативно-трудові;

г) грошові.
5. До вартісних показників продукції підприємства відносяться:

а) валовий оборот;

б) внутрішньогосподарський оборот;

в) валова продукція;

г) товарна продукція;

д) реалізована продукція;

е) чиста продукція.
6. Якщо ціни на виробництво продукції підвищились на 3%,а вартість цієї продукції збільшилась на 3% , то обсяг виробництва продукції у натуральному виразі:

а) не змінився;

б) зріс на 6,2%;

в) збільшився на 6%;

д) збільшився на 3%;

г) усі відповіді не вірні.
7. Величина залишків готової продукції на складі на початок кожного кварталу протягом року склала (тис. грн.): на 1 січня – 250; на 1 квітня – 270; на 1 липня – 320; на 1 жовтня – 280; на 1 січня наступного року – 250. Якими будуть середньоквартальні залишки готової продукції на складі підприємства?

а) 274;

б) 342,5;

г) 2804;

д) усі відповіді не вірні.
8. У звітному періоді порівняно з базисним обсяг проданого товару у фізичному виразі зріс на 20%, а ціна реалізації підвищились на 5%. У цьому разі вартість реалізованої продукції збільшилась на:

а) 25%;

б) 15%;

в) 26%;

д) 5%.
Завдання 1.

Підприємство виробило продукцію обсяги якої та ціна вказані в таблиці 1.

Таблиця 1

Характеристика випуску продукції

Вироби

Вироблено продукції, тис. шт.

Ціна за одиницю продук ції, грн.

Період

Період

Базовий

Звітній

Базовий

Звітній

А

200

228

250

285

Б

400

320

182

197

В

330

363

121

200

ðŸñ€ñð¼ð¾ñƒð³ð¾ð»ñŒð½ð¸ðº 2


Визначте: 1) індивідуальні та загальні індекси цін; абсолютну суму перевитрат, пов’язаних зі зміною цін; 2) індивідуальні та загальні індекси обсягу виробництва; 3) загальний індекс вартості продукції. Перевірте співвідношення пов’язаних індексів та зробіть висновки.

Завадання 2.

На підприємстві було виготовлено готових виробів на суму 10000 тис. грн, з яких відвантажено споживачам і оплачено ними – 8000, виготовлено напівфабрикатів – 190, з них направлено на подальшу переробку на даному підприємстві – 140 тис. грн, та відвантажено за межі основної діяльності підприємства і оплачено споживачами 30 тис. грн., виконано послуг промислового характеру за замовленнями інших підприємств і оплачено ними 20 тис. грн, залишки незавершеного виробництва на початок звітного періоду склали 10 тис. грн, на кінець звітного періоду – 14, надійшли кошти за продукцію, яку було відвантажено покупцям в попередньому періоді на суму 40 тис. грн.

Визначте: валовий оборот, внутрішій оборот, валову продукцію, товарну продукцію, реалізовану продукцію, співвідношення валової продукції і валового обороту, коефіцієнт товарності продукції і коефіцієнт реалізації продукції.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас