Ім'я файлу: Тема 2.docx
Розширення: docx
Розмір: 16кб.
Дата: 29.04.2020

Тема 2. Складники майстерності журналіста

1.Відмінність журналістики в тоталітарному та демократичному суспільствах

Відмінність демократичної журналістики від тоталітарної, крім багатьох інших ознак, полягає у тому, що у демократичному суспільстві, ЗМІ становлять відносно самостійну силу, “четверту владу”. Відтак і поняття майстерності трактується в них по-різному.Доволі довгий час журналіст тоталітарного суспільства мав певні рамки, він не міг писати про те що він хоче, а мав вміти переконливо, дохідливе і популярно пропагувати, доносити до аудиторії розроблені кимось зверху доктрини, теорії, ідеї, по можливості ілюструючи їх прикладами із життя. Майстерність журналіста того часу це вміння будувати твір таким чином, щоб він легко засвоювався, як розумово, так і емоційно.Журналіст повинен був у кінцевому підсумку ілюструвати, підтверджувати окремими фактами “геніальні” партійні ідеї, то важко зрозуміти тих авторів, які й сьогодні, хай у дискусійному плані, ставлять у журналістиці на перший план “майстра виготовлення тексту”, вважаючи це сенсом професії. В демократичному суспільстві журналіст має діяти максимально чітко і швидко, не чекати «потрібного» часу для висвітлення тих чи інших ЗМІ. У цьому суспільстві нічого не повинно приховуватись, замилюватись чи якось фальсифікуватись, люди мають отримувати лише правду.

2.Визначення майстерності

Майстерність журналіста – Насамперед це не той, хто вміє писати та говорити, а той хто може достукатись до народу, донести інформацію, так як не зробить це ніхто. Майстер – це людина, яка своїм поглядом охоплює широкі перспективи. Глибина бачення передбачає сприйняття явищ у їх глибокому зв’язку. Йдеться про живий зв’язок речей як у просторі, так і в часі. Журналіст, як і політолог, як соціолог, має вміти бачити в минулому корінь сучасного, проектувати це сучасне на майбутнє, володіти мистецтвом прогнозу, може одним з найскладніших і разом з тим найбільш бажаних як у науці, так і в журналістиці.

3. Головні аспекти майстерності

1. Гуманізм. Це універсальна засада, синтез вимог до журналістської діяльності. Гуманізм - це розуміння людини як найвищої цінності, це позиція журналіста, яка сприяє розвитку людини, забезпеченню її матеріальних і духовних потреб, миру й злагоди, рівноваги в суспільстві, виходить з пріоритету прав людини, які мусять бути гарантовані державою.

2. Патріотизм є другим важливим принципом журналістської творчості. Під патріотизмом розуміється одне з найглибших громадянських почуттів, змістом якого є любов до батьківщини, відданість своєму народові, гордість за надбання національної культури. Патріотизм виявляється в практичній діяльності, спрямованій на всебічний розвиток своєї країни, захист її інтересів.

3. Оперативність - своєчасність, швидка робота журналіста, його здібність готувати й передавати інформацію в стислі терміни. Читача ОМІ цікавлять новини, останні новини, аналітичні матеріали з приводу останніх подій. Застарілі новини - оксиморон, нонсенс. Новини перестають бути новинами, як тільки стають застарілими. Тому оперативність, здатність підготувати інформацію про сьогоднішню подію в сьогоднішній номер визначає міру професійної майстерності журналіста.

4. Правдивість як засада діяльності журналіста передбачає об'єктивність його у висвітленні подій, неупереджений підхід до явищ життя, а здатність органів масової інформації подавати неспотворену картину дійсності сприймається як найважливіший вимір якісного рівня журналістики.

ЗМІ повинні інформувати, аналізувати, просвіщати, допомагати управляти державою, розважати і приносити насолоду. І реалізується все це через слово, думку і зображення. І вони йдуть від журналістів.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас