Ім'я файлу: Матеріали до уроку Складання та оформлення організаційно-розпор
Розширення: docx
Розмір: 140кб.
Дата: 20.05.2020

Тема: СКЛАДАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-РОЗПОРЯДЧИХ ДОКУМЕНТІВ

(Практична робота)

Теоретичні відомості

Бланк службового документа – це зуніфікована форма службового документа з надрукованою постійною інформацією реквізитів і наявним місцем

для фіксування їх змінної інформації.

Для виготовлення бланків використовуються аркуші паперу формату А4 (210 х 297 мм) та А5 (210 х 148 мм). Дозволено використовувати бланки формату А3 (297 х 420 мм) – для оформлення документів у вигляді таблиць і А6(105 х

Бланки кожного виду виготовляються на основі кутового або поздовжнього розміщення реквізитів. Реквізити заголовка розміщуються центрованим (початок і кінець кожного рядка реквізиту однаково віддалені від меж зони розташування реквізитів) або прапоровим (кожний рядок реквізиту починається від лівої межі зони розташування реквізитів) способом.

Наказ – це правовий акт, що видається керівником, який діє на засадах

єдиноначальності з метою вирішення всіх основних або оперативних завдань,

поставлених перед даною установою. Накази слід оформляти на спеціальному бланку – бланку наказу, на якому згідно з Національним стандартом України «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації.

Вимоги до оформлювання документів» (ДСТУ 4163–2003) друкарським

способом заздалегідь максимально можуть бути зафіксовані такі реквізити:

01 – зображення Державного герба України, герба Автономної

Республіки Крим;

02 – зображення емблеми або товарного знака (знака обслуговування);

04 – ідентифікаційний код підприємства за Єдиним державним реєстром

підприємств і організацій України (ЄДРПОУ);

06 – назва організації вищого рівня (для підвідомчих підприємств);

07 – назва підприємства;

10 – назва виду документа (НАКАЗ);

14 – місце видання наказу.

Крім того, на бланку наказу розміщуються обмежувальні позначки для

таких реквізитів:

05 – код форми документа за Державним класифікатором управлінської

документації (ДКУД);

11 – дата видання наказу;

12 – реєстраційний індекс наказу;

19 – заголовок до тексту;

20 – відмітка про контроль.

Розташованість реквізитів на бланку зображена на рис. 1.

Зміст наказу коротко викладається в заголовку, який починається з прийменника "про" і складається за допомогою віддієслівного іменника ("Про затвердження...", "Про введення..,", "Про створення...", "Про внесення змін...") або іменника, що вказує на предмет ("Про підсумки...", "Про заходи...").

Текст наказу складається з двох взаємозалежних частин – констатуючої (преамбули) і розпорядчої. У констатуючій частині висвітлюються цілі й завдання приписуваних дій та причини видання наказу. У ній можуть наводитися факти, зазначатися події, даватися оцінки. Як правило, констатуюча частина починається словами: "З метою...", "На підставі...", "Відповідно до...", "Згідно з...", "На виконання..." тощо.

ЗАВДАНННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ

(виконати після опрацювання теоретичних відомостей)

1. Визначити незмінні реквізити, що входять до бланку.

2. Скласти бланк з кутовим розміщенням реквізитів у програмі MS Word за поданими вихідними даними:

  • Герб ДВНЗ НГУ

  • Міністерство освіти і науки України

  • Державний вищий навчальний заклад "Національний гірничий університет"

  • 49000 м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, телефон 744-73-39

3. Оформити зразок наказу Про затвердження Положення про забезпечення захисту інформації, що становить комерційну таємницю та конфіденційну інформацію.

Пункти наказу:

1. Затвердити Положення про забезпечення захисту інформації, що становить комерційну таємницю та конфіденційну інформацію.

2. Ознайомити співробітників структурних підрозділів ДВНЗ «НГУ» з даним Положенням «Про забезпечення захисту інформації, що становить комерційну таємницю та конфіденційну інформацію».

3. Заступникам ректора та керівникам структурних підрозділів довести даний Наказ до відома всіх співробітників ДВНЗ «НГУ».

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на посада, прізвище відповідальної особи.


скачати

© Усі права захищені
написати до нас