Ім'я файлу: Тема 7.docx
Розширення: docx
Розмір: 19кб.
Дата: 21.11.2020

Тема 7. Сімейні відносини в міжнародному приватному праві

Задачі

Задача 1.Громадянка іноземної держави п’ятнадцяти років і громадянин України двадцяти років звернулися в український відділ РАЦС з заявою про реєстрацію шлюбу. Працівник відділу РАЦС відмовив в реєстрації шлюбу у зв’язку з тим, що наречена не досягла шлюбного віку за законодавством України. Відповідно до законодавства іноземної держави шлюбний вік для жінок становить 15років. Чи правомірні дії працівника українського відділу РАЦС? Так , згідно статті 22 СКУ .Шлюбний вік для чоловіків та жінок встановлюється у вісімнадцять років.

Задача 2.Громадянка України, перебуваючи за кордоном, уклала шлюб з громадянином Нідерландів, який вже до цього перебував у шлюбі. Законодавство Нідерландів допускає полігамні шлюби. Чи буде цей шлюб визнаватися на території України? Одночасне перебування у шлюбі з двома або більше особами (полігамія) в Україні на рівні закону не визнається. В Сімейному кодексі України визначається, що особи мають право на повторний шлюб лише після припинення попереднього шлюбу

Задача 3.Громадянин України Р. одружився з громадянкою Греції М., оформлений був церковний шлюб. В Греції укладення шлюбу можливе лише в релігійній формі. Через сім років після укладення шлюбу громадянин Р. повернувся до України на постійне місце проживання і одружився з громадянкою України Т. Чи визнається другий шлюб дійсним? Ні , в Сімейному кодексі України визначається, що особи мають право на повторний шлюб лише після припинення попереднього шлюбу.

Задача 4.Подружжя з Великобританії звернулося з письмовою заявою до органу опіки та піклування Галицької райдержадміністрації м. Львова з дозволом на усиновлення дитини К. з дитячого будинку N 2. Чи уповноважений орган опіки та піклування видавати дозвіл на усиновлення? Згідно постанови «Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей» Якщо дитина, яка може бути усиновлена, перебуває під опікою (піклуванням) і опікун (піклувальник) дав згоду на її усиновлення, до документів, зазначених у пункті 5 цього Порядку, додається письмова згода опікуна (піклувальника).

Дитина береться на облік за наявності таких документів:

  • для дитини-сироти - свідоцтва про смерть батьків, виданого органом державної реєстрації актів цивільного стану, або документа про їх смерть, виданого компетентним органом іноземної держави, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку;

  • для дитини, батьки якої:

- позбавлені батьківських прав, визнані безвісно відсутніми або недієздатними - рішення суду;

- оголошені померлими - свідоцтва про смерть батьків, виданого органами державної реєстрації актів цивільного стану на підставі рішення суду, або документа про їх смерть, виданого компетентним органом іноземної держави, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку;

- невідомі, для підкинутої або знайденої дитини - акта органу Національної поліції та закладу охорони здоров’я про підкинуту чи знайдену дитину та її доставку, складеного за формою, затвердженою МОЗ та МВС, і довідки або витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини, що видані органом державної реєстрації актів цивільного стану, яка підтверджує, що запис про батьків дитини у Книзі реєстрації народжень проведено за рішенням органу опіки та піклування;

  • для дитини, яку не забрали iз закладу охорони здоров’я, - акта закладу охорони здоров’я та органу Національної поліції про дитину, яку батьки (матір або батько), інші родичі або законний представник відмовилися забрати з пологового будинку, іншого закладу охорони здоров’я, або акта закладу охорони здоров’я та органу Національної поліції про дитину, покинуту в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров’я, складеного за формою, затвердженою МОЗ та МВС (із зазначенням документів, на підставі яких записані відомості про матір дитини), довідки або витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини, що видані органом державної реєстрації актів цивільного стану про внесення запису про батьків дитини до Книги реєстрації народжень, а також письмової згоди матері (батьків) на усиновлення, засвідченої нотаріусом в установленому порядку, або рішення суду про позбавлення матері (батьків) батьківських прав, або довідки, виданої органами Національної поліції про те, що місце проживання (перебування) матері (батьків) невідоме;

  • для дитини, яку протягом двох місяців після народження не забрали з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров’я, - акта закладу охорони здоров’я та органу Національної поліції про дитину, яку батьки (матір або батько), інші родичі або законний представник відмовилися забрати з пологового будинку, іншого закладу охорони здоров’я, або акта закладу охорони здоров’я та органу Національної поліції про дитину, покинуту в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров’я, складеного за формою, затвердженою МОЗ та МВС, довідки або витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини, що видані органом державної реєстрації актів цивільного стану про внесення запису про батьків дитини у Книгу реєстрації народжень відповідно до статті 135 Сімейного кодексу України, рішення органу опіки та піклування про реєстрацію народження дитини;

  • для дитини, батьки якої дали згоду на усиновлення, - письмової згоди батьків на усиновлення дитини, засвідченої нотаріусом.

Який порядок усиновлення дитини іноземцями відповідно до законодавства України? Відповідно до статті 24 Закону України «Про охорону дитинства» – усиновлення дитини, яка є громадянином України, іноземцями провадиться, якщо були вичерпані всі можливості щодо передачі під опіку, піклування, на усиновлення чи виховання в сім'ї громадян України.

Згідно Стаття 283. Усиновлення іноземцем дитини, яка є громадянином України СКУ

1. Усиновлення іноземцем в Україні дитини, яка є громадянином України, здійснюється на загальних підставах, встановлених главою 18 цього Кодексу.

2. Дитина, яка є громадянином України, може бути усиновлена іноземцем, якщо вона перебуває не менш як один рік на обліку в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері усиновлення та захисту прав дітей, і досягла п'яти років.

Усиновлення може бути здійснено до закінчення зазначеного строку, а також до досягнення дитиною п'яти років, якщо:

1) усиновлювач є родичем дитини;

2) дитина страждає на хворобу, що внесена до спеціального переліку хвороб, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я;

3) здійснюється усиновлення усіх рідних братів і сестер в одну сім'ю, якщо один з них досяг п'яти років і перебуває на обліку в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері усиновлення та захисту прав дітей, не менш як один рік;

4) іноземці виявили бажання усиновити дитину, яка є братом або сестрою раніше усиновленої ними дитини.

3. Дитина може бути усиновлена іноземцем, якщо не виявилося громадянина України, який бажав би її усиновити або взяти на виховання до себе в сім'ю.

Переважне право на усиновлення дитини - громадянина України мають іноземці, які є:

1) родичами дитини;

2) громадянами держав, з якими Україна уклала договір про надання правової допомоги.

4. На усиновлення дитини іноземцем потрібна згода центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері усиновлення та захисту прав дітей.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері усиновлення та захисту прав дітей, направляє в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, запит до Міністерства внутрішніх справ України щодо перевірки іноземців, що усиновлюють дитину, яка є громадянином України, на наявність або відсутність інформації компрометуючого характеру в правоохоронних органах інших держав та Генеральному секретаріаті Інтерполу.

5. Усиновлення іноземцями провадиться за умови забезпечення дитині прав в обсязі не меншому, ніж це встановлено законами України.

6. За усиновленою дитиною зберігається громадянство України до досягнення нею вісімнадцяти років.

Усиновлена дитина має право на збереження своєї національної ідентичності відповідно до Конвенції про права дитини, інших міжнародних договорів.

Чи встановлений порядок усиновлення дитини –громадянина України –в міжнародному договорі між Україною і Великобританією? Так, 15 лютого 2011 року Верховна Рада України прийняла Закон

України N 3017-VI ( 3017-17 ) "Про ратифікацію Європейської конвенції про усиновлення дітей (переглянутої)". Від імені України Конвенція була підписана 28 квітня 2009 року. Окрім України Європейську конвенцію про усиновлення дітей (переглянуту) підписали ще 14 держав - членів Ради Європи (Вірменія, Бельгія, Данія, Фінляндія, Угорщина, Ісландія, Чорногорія, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Румунія, Сербія, Іспанія, Великобританія), а 2 з них - Норвегія та Іспанія - вже ратифікували Конвенцію.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас