Ім'я файлу: Тема 5_укр.docx
Розширення: docx
Розмір: 178кб.
Дата: 01.04.2021
скачати
Пов'язані файли:
Лекція №3.(укр) Організація системи ОЗ.pptx
2_5260571176450657634.doc
терапия модуль 2.docx

Тема 5. Розлади когнітивної сфери

Порушення перцептивних процесів когнітивної сфери особистості

Розлади сприйняття. Агнозії і псевдоагнозії. Порушення інтенсивності сприйняття. Гіпестезія, гіперестезія, парестезія. Порушення дискретності сприйняття. Сенестопатії. Зміни структурних характеристик сприйняття. Розлади уваги.

Відчуття – це найпростіший психічний процес відображення окремих властивостей предметів і явищ реальної дійсності при їх безпосередньому впливі на органи чуття. На основі відчуттів формуються більш складні механізми процесу пізнання: сприйняття, уявлення, пам'ять, мислення.

Ощущения не являются абсолютно точными, их точность и информативность зависит от индивидуальных и видовых особенностей органов чувств (анализатора), их функционального состояния, а также индивидуальных качеств личности, таких как направленность, мотивация, знания, опыт.

Відчуття не є абсолютно точними, їх точність і інформативність залежить від індивідуальних і видових особливостей органів чуттів (аналізатора), їх функціонального стану, а також індивідуальних якостей особистості, таких як спрямованість, мотивація, знання, досвід.

БУДОВА АНАЛІЗАТОРА

Іван Петрович Павлов виділяє три відділи аналізаторів, які забезпечують виникнення відчуттів:

Рецепторний відділ (органи чуття)

в них розташовані периферичні закінчення чутливих нейронів.

Провідні шляхи

передають збудження від периферії до центру.

Церебральна частина

відповідні ділянки головного мозку, в яких формується відчуття.

Залежно від джерел і механізмів формування відчуття діляться на екстрацептивні (зорові, слухові, шкірні, нюхові, смакові); інтероцептивні (відображають стан внутрішніх органів і систем); пропріорецептивні (пов'язані з сигналами, які надходять від рецепторів, що знаходяться в м'язах, зв'язках, сухожиллях, суглобах, ці відчуття забезпечують інформацію про положення тіла в просторі, рівновазі, русі). Здатність отримувати відчуття називається чутливістю.

Патологія елементарної чутливості є частою ознакою захворювань ЦНС, її периферичних відділів, уражень органів відчуттів. Порушення відчуттів можна розділити на якісні і кількісні.

1) Кількісні:

а) гіпестезія – зниження суб’єктивної яскравості і інтенсивності відчуття і сприйняття. Спостерігається зниження чутливості аналізатора до певних стимуляторів (при його подразненні і загальному зниженні тонусу). Хворий майже не реагує на ін’єкції, на лоскотання обличчя мухи тощо. Знижена чутливість до температурних подразників може призводити до нещасних випадків – опіків і відмороження;

б) анестезія – повне виключення відуття і сприйняття (сліпота, глухота, відсутність чутливості до болю). Анестезія часто буває при повному анатомічному перериванні одного з периферійних нервових стволів або руйнуванні центрального відділу аналізатора. Втрата чутливості зазвичай поширюється на тактильну, больову і температурну чутливість (тотальна анестезія) або тільки на окремі її види (парціальна анестезія).

При психічній гіпестезії і анестезії відповідний аналізатор анатомо-фізіологічно формально збережений. Зокрема, гіпестезії і анестезії можуть бути у людини, що знаходиться в гіпнотичному сні. Психічна амбліопія (сліпота), психічна аносмія (нечутливість до запахів), психічна агевзія (втрата почуття смаку), психічна глухота, психічна тактильна і больова анестезія часто зустрічаються при диссоціатівних (конверсійних) розладах.

в) гіперестезія – підвищена чутливість до реальних звичайних або навіть дуже слабким впливам, які раніше були нейтральними. Наприклад, стукіт друкарської машинки приголомшує хворого, свічка, що горить, сліпить, а сорочка, яка торкається тіла, дратує настільки, що здається, наче вона виготовлена «з колючого дроту», та ін. Спостерігається при неврозах, інтоксикації деякими речовинами (опіатами, гашишем і т. п.), початкових етапах потьмарення свідомості, гострих психозах.

г) агнозія – порушення зорового, слухового, кінетичного сприйняття при локальних ураженнях кори головного мозку (пацієнти сприймають предмет або його частини, але не можуть його назвати).

д) анестезія – повне виключення відчуттів і сприйняття (сліпота, глухота, відсутність чутливості до болю).

е) гіперпатія – посилення чутливості, при якому відчуття набувають больовий характер, при цьому слабкі подразники не сприймаються. Етіологія та ж, що і у гіперестезії.

ж) аналгезії – це відсутність больових відчуттів, проявляється при паралічі.

з) гіпералгезії – це посилення больової чутливості.

і) гіпалгезії – зменшення больових відчуттів, часто виникають при бурхливому афекті.

2) Якісні:

а) ілюзії – спотворене відчуття і сприйняття реальних предметів і явища, в яких осмислення образів не завжди відповідає дійсності і може мати інший зміст. Вони можуть бути фізичними (виникати в результаті різних фізичних властивостей предметів і речовин – заломлення світла на межі двох середовищ, міраж), фізіологічними (за рахунок фізіологічних особливостей роботи аналізатора – відчуття руху навколишніх предметів після зупинки поїзда), ментальними (розвиваються в результаті афективних змін в свідомості, що викликають зміни інших психічних функцій).

б) галюцинації – сприйняття неіснуючих предметів і явищ без стимуляції відповідних рецепторів. Вони класифікуються за: аналізатором – звуковим (звуки, голоси), візуальним (об'єкти, істоти), смакові, нюхові, тактильні; складністю – прості і складні; походженням – справжні і псевдогалюцинації.

в) парестезії – відчуття поколювання, спалахи в різних областях організму. Зазвичай викликаний органічним або функціональним розладом нервової системи. Парестезія пов’язана з якісними змінами інформації, що надходить з рецептора в корковий відділ аналізатора. Напевно, кожен знає про відчуття, що виникають від тривалого здавлювання нерву незручним положенням – «руку відлежав», «ногу відсидів». При порушеннях провідності по нерву з’являються відчуття «повзання мурашок», стягування шкіри, поколювання, печіння (це своєрідні коливання модальності відчуття). Парестезії частіше є ознакою неврологічного або судинного ураження.

г) сенестопатія – незвичайні, вкрай неприємні відчуття з внутрішніх органів і різних частин тіла без будь-яких захворювань в цьому органі (стискання і розтягування, перекочування і тремтіння, «відсмоктування», «прилипання», відчуття розм’якшення кісток, колапс легенів, дірки в животі і інших тілесних ілюзій і галюцинацій). Вони ніколи не мають чіткої локалізації, і хворі бувають не в змозі навіть правильно їх описати. Сенестопатії зустрічаються при багатьох психічних розладах.

д) сенестезії – розлад загального відчуття тіла. З’являються відчуття неясного, тотального фізичного неблагополуччя, порушення практично не піддаються опису (несподівана фізична слабкість, тяжкість, порожнеча в тілі, погойдування і невпевненість при ходьбі). Проявляються також виникненням відчуття в будь-якому органі почуттів при подразненні іншого аналізатора.

е) зорові психосенсорні порушення (метаморфопсія) – спотворення в сприйнятті предметів зі збереженням розуміння їх значимості і сутності, а також критичне ставлення пацієнтів до них (дисморфопсії – спотворення форми предмета, макропсія – збільшення предметів, мікропсія – зменшення об’єктів).

ж) інтеро- і пропріоцептивні психосенсорні порушення (порушення в схемі тіла) – відчуття подовження, укорочення, викривлення кінцівок, голови, внутрішніх органів. Вони зазвичай є частиною деперсоналізації, дисморфофобії і іпохондричних синдромів.

ПОРУШЕННЯ СПРИЙНЯТТЯ

На відміну від відчуттів, які лише відображають лише окремі властивості предметів або явищ, процес сприйняття відображає цілісні об’єкти дійсності з їх якостями і властивостями. Загальним для відчуття і сприйняття є те, що вони виникають лише при безпосередньому впливі подразника на органи чуття.

Сприйняття – це вид пізнавальної активності, результатом якої є чуттєві образи об’єктів, що безпосередньо впливають на органи чуття. Сприйняття – це процес створення образу з чуттєвого матеріалу. Властивостями сприйняття є константність, предметність, цілісність, узагальненість.

Етапи сприйняття:

 • перцепція – розмежування фігури і фону, безпосереднє відображення об'єкта, що впливає на органи чуття.

 • апперцепція – порівняння первинного образу з аналогічними, що зберігаються в пам'яті.

 • категоризація – на основі типових ознак об'єкт співвідноситься з будь-яким класом.

 • проекція – деталями об'єкта доповнюється картина, притаманна встановленому класу.

Порушення сприйняття можна розділити на три групи:

Відсутність сприйняття

Агнозія (невпізнавання)

Порушення впізнавання предметів, явищ в стані ясної свідомості і при збереженні рецепторів і аналізаторів. Виникає при органічних ураженнях мозку або судинних і пухлинних захворюваннях, але може бути і симптомом істерії. Виділяють тактильну агнозію – втрата здатності до адекватного сприйняття предметів на дотик при достатній адекватності окремих відчуттів; зорову агнозію – втрата здатності до сприйняття предметів і явищ дійсності при надходженні зорової інформації, коли гострота зору зберігається; слухову агнозію (амузія) - порушення сприйняття і впізнавання складних ритмічних поєднань, втрата наявного раніше музичного слуху. Хворі можуть виділяти то одну, то іншу ознаку предмета, при цьому не здійснюють синтезу (гребінець – якась горизонтальна лінія, від неї відходять маленькі палички).

Порушення інтенсивності сприйняття

Сенсорна гіперпатія

підвищення інтенсивності сприйняття, при якому посилюється яскравість зорових подразників, такий стан супроводжується сум'яттям, тривогою, екстазом, непосидючістю, потребою бігти.

Сенсорна гіпопатія

зниження інтенсивності сприйняття, світ здається примарним, нереальним, бляклим і млявим.

Дереалізація

відчужене світосприйняття навколишньої дійсності, при якому перцепція супроводжується відчуттям чужості, мінливості, неприродності.

Деперсоналізація соматопсихічна

переживання уявного зникнення почуття болю, відчуття дихання, серцебиття, маси тіла, відчуття незадоволеності актами сечовипускання і дефекації. Незадоволеність сном, їжею. Аутопсихічне переживання уявній мінливості власного психічного Я.

Спотворене сприйняття

Розлад схеми тіла

спотворюється сприйняття власного тіла, здається, що воно розпадається на частини, з'являються помилкові кінцівки.

Психосенсорні розлади

це неправильне сприйняття реально існуючих об'єктів за формою, розмірами, відстані між ними без порушення їх впізнавання і, як правило, збереження критичного ставлення. Приклад – порушення оптико-просторового сприйняття (диплопія – двоїння; поліопія – множинність образів, предметів; мікро-, макропсія – сприйняття об'єктів зменшеними або збільшеними; дисморфопсії – сприйняття предметів деформованими в порівнянні з реальними; порропсія – сприйняття об'єкта віддаленим або наближеним в порівнянні з його фактичним становищем). Причини розладу - органічні захворювання головного мозку. Психосенсорні розлади виникають при вогнищевих ураженнях мозку або в результаті порушення мозкового кровообігу, також при сильному наркотичному або алкогольному сп'янінні (інтоксикація). Так для оточуючих можуть становити небезпеку особи, що знаходяться за кермом в стані гашишної інтоксикації. Зазвичай психосенсорні розлади розвиваються різко і закінчуються відновленням функції сприйняття.

Ілюзії

це неправильне за змістом сприйняття реально існуючих предметів і явищ. В результаті злиття сприйняття з якісно іншим уявленням у свідомості виникає образ, що спотворює реальність. Одяг, що висить на стільці, представляється незнайомцем, який ховається. В голосі лікаря чується бажання розправи з пацієнтом, медичний джгут бачиться змією. Ілюзії можуть бути обумовлені фізичними законами (закони заломлюючих середовищ), фізіологічними причинами (внаслідок неуваги або на тлі вираженої перевтоми) або є проявами психічних розладів. Афективні ілюзії виникають в результаті сильних емоцій (частіше страху). Вони можуть з'явитися як у психічно здорових людей, так і у людей, які страждають психічними порушеннями. Крім емоцій до виникнення ілюзій ведуть погане освітлення, незнайома обстановка, сторонній шум. Розрізняють слухові (вербальні) ілюзії і зорові (оптичні) ілюзії. Також виділяють парейдолічні ілюзії – це зорові ілюзії з фантастичним змістом (замість елементарних об'єктів сприйняття людина бачить сценоподібні химерні образи).

Галюцинації

уявне «сприйняття» неіснуючих предметів і явищ або перебувають за межами досяжності органів чуття. Образи виникають спонтанно, без сенсорної стимуляції, це «сприйняття без об'єкта». Очевидно, що сприймати неіснуючий предмет неможливо, тому, на думку психологів і психіатрів, галюцинації слід відносити до розладів уявлення. Залежно від того, якими органами відчуттів галюцинації сприймаються, вони діляться на слухові, зорові, тактильні, нюхові, смакові, галюцинації загального відчуття. Як правило, галюцинації є симптомом психозу, станів інтоксикації (алкоголізм, наркоманії, токсикоманії), шизофренії, інфекційних захворювань. Виділяють справжні і несправжні галюцинації. Справжні галюцинації проектуються зовні, мають чуттєву жвавість. Ознаки псевдогалюцинацій:

• уявні образи переживаються як ті, що знаходяться в явному просторі, тобто на відміну від справжніх галюцинацій вони не проектуються в реальний простір;

• псевдогалюцинаторні образи відрізняються від звичайних образів уявлення тим, що носять мимовільний характер, їм властиві завершеність, закінченість образів, їх деталізація, вони супроводжуються «почуттям муки і туги»;

• ці образи, якщо відсутнє затьмарення свідомості, не мають об'єктивного характеру реальності, і не змішуються хворими з реальними об'єктами дійсності.

АГНОЗІЄЮ називають порушення різних видів сприйняття. Агнозія розвивається при різних ураженнях кори головного мозку або найближчих підкіркових структур. Слово «агнозія» походить грецької мови – «a» (негативна частка) і «gnosis» (знання). Агнозія викликана ураженням проекційно-асоціативних відділів кори мозку. Ці відділи входять до аналізаторів, їх корковий рівень. При ураженні проекційних (первинних) відділів кори порушується лише чутливість, наприклад сенсорні зорові відчуття, тактильна і больова чутливість, псується слух. У випадку ураження вторинних відділів кори великих півкуль чутливість не погіршується, але пропадає можливість синтезувати і аналізувати інформацію, яку отримує мозок. Це викликає порушення деяких видів сприйняття. Існує зорова агнозія, тактильна агнозія, і слухова агнозія.

Зорова агнозія може розвиватися при ураженні вторинних відділів кори на потилиці. При цій хворобі зберігається нормальна гострота зору. Розрізняють предметну агнозію (людина не може зрозуміти зображення предметів і самі предмети), просторову агнозію (людина втрачає основні просторові координати, не може розрізняти просторові ознаки предметів), прозопогнозію (людина не впізнає обличчя), колірну агнозію (колірний зір зберігається, але неможлива класифікація кольорів), буквену агнозію (людина не може розрізняти букви), симультанну агнозію (людина може сприймати менше предметів одночасно). Буквена агнозія часто є підставою алексії, форми порушення читання.

Тактильна агнозія може розвиватися при ураженнях вторинних коркових полів тім'яних доль обох півкуль. Астереогноз порушує сприйняття предметів на дотик, при соматоагнозії хворі не можуть повністю розпізнавати частини свого тіла. Тактильна агнозія ж викликає труднощі в розпізнаванні букв і цифр, написаних на руці.

Слухова агнозія з'являється, якщо у людини уражені вторинні коркові поля скроневих ділянок. Якщо уражена ліва півкуля, то слухова або слухомовна агнозія порушує фонематичний слух (здатність розрізняти звуки мови). Це може привести до розладу мови у вигляді акустико-мнестичної або сенсорної афазії. Якщо вражена скронева кора на правій півкулі, то розвивається слухова агнозія або амузия. Слухова агнозія – це неможливість розрізняти немузичні звуки і шуми, а амузия – неможливість розрізняти музичні мелодії, розлад музичного слуху.

Якщо вражені лобові частки мозку (передні відділи), то у хворих спостерігається псевдоагнозії. Псевдоагнозії – таке захворювання, при якому зберігаються зорові, слухові і шкірно-кінестетичні аналізатори, але погіршується вибірковість протікання гностичної діяльності, осмислення ситуації. Порушення сприйняття, схожі на псевдоагнозії, розвиваються і у хворих, які страждають від усіляких психічних порушень (алкогольних психозах, старечої деменції, шизофренії і ін.).

ПОРУШЕННЯ УВАГИ

Увага – це спрямованість і зосередженість психічної діяльності на чому-небудь певному. Від стану уваги залежить діяльність людини, його орієнтування, адаптація в навколишньому середовищі.

Спрямованість уваги має вибірковий характер, тобто з навколишньої дійсності виділяються тільки значущі предмети і явища. У нормі увага допомагає індивіду сприймати найбільш важливі для нього стимули, ігноруючи неважливі, крім того, увага дає індивіду здатність довільно направляти й утримувати фокус своєї уваги на цікавих йому об'єктах, що дозволяє продуктивно вирішувати поставлені перед ним завдання.

До основних характеристик уваги відносять обсяг, стійкість, концентрацію, переключення, розподіл уваги.

Порушення уваги

- це патологічні зміни спрямованості і вибірковості психічної діяльності. Порушення уваги можуть бути досить різноманітними. Виділяють порушення уваги, пов'язані зі зміною стану неспання (в цих випадках може бути порушена як довільна, так і мимовільна увага), і порушення характеристик довільної уваги (її селективності, стійкості, переключення, обсягу та ін.).

Апрозескія (неувага) – повна неможливість зосередитися, може наступати при деяких розладах свідомості, ураженнях лобових відділів мозку (розумова відсталість, рання шизофренія). Цей термін часто застосовується відразу по відношенню до всієї групи порушень уваги, однак для більш диференційованого підходу його правильно використовувати лише у випадках загального порушення процесів уваги, тобто при відсутності або поганому фокусування уваги як на важливих, так і на неважливих стимулах; в зв'язку з цим сприйняття всіх стимулів порушено, вони ігноруються. В основі лежить зниження тонусу нервової системи, рівня неспання і готовності діяти. В таких станах людина виглядає млявою, недостатньо реагує на те, що відбувається навколо, її увагу важко або неможливо чимось привернути. Неувага в тій чи іншій мірі вираженості спостерігається при пригніченні свідомості, інтоксикаціях седативними речовинами, вираженому стомленні, апатії, грубі порушення інтелекту, органічних ураженнях головного мозку певних локалізацій.

Наприклад, при оглушенні пацієнт сприймає лише малу частину навколишніх його стимулів, він млявий, аспонтанний, лікарю доводиться багато разів повторювати своє питання, щоб пацієнт міг сфокусувати свою увагу на ньому і на спробах на нього відповісти. Лікар через надмірне стомлення і сонливості, наприклад під час нічного чергування, може не помітити ознаки хвороби у свого пацієнта, в тому числі як важливі, так і неважливі, припуститися помилки в своїх діях. Водій в стані алкогольного сп'яніння або під дією седативних препаратів через неуважність може «пропустити» зміну ситуації на дорозі.

Відволікання уваги – неможливість зосередитися на потрібному об'єкті, поверховість і нестійкість уваги, обумовлена ослабленням активної і переважанням пасивної уваги (виникає при маніях, слабоумстві, дитячому аутизмі).

Гіперметаморфоз, надпильнування (надзвичайно сильна увага) - фокусування уваги відразу на усіх стимулах, що діють на людину, як на важливих, так і на неважливих. У основі - стан, протилежний до неуваги, - підвищена активація нервової системи і "надмірний" рівень пильнування. В результаті увага стає украй нестійкою, надмінливою, людина постійно відволікається на кожен новий стимул. У виражених випадках порушуються послідовність, цілісність розумової діяльності, аж до розвитку стану розгубленості, подиву. Спостерігається при маніакальних станах, інтоксикаціях стимуляторами і психодислептиками, іноді при галюцинаторно-бредових станах, органічних ураженнях головного мозку певних локалізацій.

Нестійкість уваги (патологічне відволікання) - нездатність людини утримувати фокус довільного уваги на потрібному йому об'єкті, в зв'язку з чим страждає продуктивність його діяльності. При слабкості довільної уваги провідну роль починає займати увага мимовільна, через це людина постійно відволікається на сторонні подразники, що випадково потрапляють в поле його уваги, випадкові думки («літає в хмарах», «рахує метеликів»). Виразність розладу може в значній мірі варіювати.

Синдром дифіциту уваги із гіперактивністю, основу якого складає нестійкість довільної уваги, може проявлятися цілим спектром грубих порушень уваги, що відбиваються переважно на успішності в школі і працездатності. Необхідно враховувати, що здатність до утримання фокусу довільного уваги поступово формується у дитини в міру її розвитку, тому для оцінки цього порушення у дітей потрібно брати до уваги вікові норми. При деяких випадках органічних уражень головного мозку (особливо дорсальній поверхні лобових часток) нестійкість уваги може досягати такого ступеня, що вона повністю дезорганізує діяльність дорослої людини.

Прикованість - нездатність переключити увагу з одного об'єкта на інший (депресія, іпохондрія). Про надмірну прикованість уваги до тієї або іншої теми, від якої людина не може відволіктися і яка затуляє для нього що усе, що відбувається навкруги, говорять також, коли описують патологічні судження (марення, надцінні ідеї і нав'язливі явища).

Виснажуваність уваги - зниження здатності до тривалого зосередження на певному об'єкті (при астенії, мінімальній мозковій дисфункції, при грубих органічних ураженнях ЦНС). Спочатку увага спрямована на потрібний індивідові об'єкт, але у міру стомлення вона усе більш виснажується, а отже, мимовільна увага виходить на перший план. Є досить характерною ознакою стомлення і астенії. Наприклад, студент, стомлений недосипанням на нічних чергуваннях, сідає займатися: деякий час він зосереджено читає підручник, але через декілька сторінок помічає, що думає про щось стороннє, намагається згадати, що він тільки що читав, але не може. У спеціальних психологічних тестах виснажуваність уваги проявляється збільшенням кількості помилок в монотонному завданні по ходу його виконання. Виснажуваність уваги також спостерігається при синдромі дефіциту уваги з гіперактивністю, органічному ураженні головного мозку.

Тугорухливість уваги - нездатність до швидкого і частого переключення уваги з одного об'єкту на інший, застрягання на одній із сприйманих подій або явищ (епілепсія). Розглядається як прояв уповільненого мислення, або брадифренії.

Звуження об'єму уваги - нездатність утримувати в зоні довільної, цілеспрямованої психічної діяльності велику кількість об'єктів і оперувати ними. Досить яскравий приклад - афекти (афективно звужена свідомість) - стан, що гостро розвивається, коли на тлі сильного емоційного хвилювання, відбувається різке обмеження об'єму сприйманої інформації (у тому числі так званий тунельний зір) зі збереженням фокусу уваги тільки на емоційно значимих об'єктах; інші об'єкти, що оточують людину (у тому числі ті, які допомогли б знайти вихід з ситуації, що склалася, або можливість альтернативного шляху дій), не сприймаються.

У випадках, коли у людини завжди відзначається деякий недолік обсягу і розподілу уваги, що проявляються у вигляді неможливості утримувати у фокусі уваги необхідне для виконання тієї чи іншої діяльності кількість інформації, ці порушення в даний час часто трактують, як недостатність обсягу робочої пам'яті. Існує цілий ряд підходів до тренінгу робочої пам'яті, для підвищення когнітивної ефективності, включаючи комп'ютеризовані варіанти, доступні для мобільних пристроїв (н., N-back test).

Модально неспецифічні порушення уваги - недостатність зосередження на зорових, слухових і будь-яких інших об'єктах.

Модально специфічні порушення уваги - розлади в одній з областей психіки (страждає зір або слух).

Порушення мнемічних процесів когнітивної сфери особистостіГіпермнезія – патологічне посилення пам’яті. Як нестабільний стан найбільш яскраво спостерігається при маніакальних станах, інтоксикаціях психостимуляторами – на фоні прискорення психічних процесів людина в таких станах швидше «схоплює» інформацію, з якою він стикається, з легкістю запам’ятовує імена, телефонні номери, великі цифри. Разом з цим часто відмічається яскраві пригадування, образних уявлень, пригадуються деталі, які в інших станах людина відтворити б не змогла. Не дивлячись на те, що індивідуальні особливості пам’яті в нормі значно варʼїрують у різних людей, оскільки залежать від їх біологічних особливостей і ступеня «натренованості», зрідка зустрічаються люди, чиї здатності запам'ятовувати і відтворювати інформацію дійсно в значній мірі перевищують здатності інших людей. У багатьох випадках видатні здібності пам'яті у таких людей пов'язані з феноменом ейдетизму (здатністю запам'ятовувати, зберігати і з особливою жвавістю відтворювати образи предметів у всіх їх деталях), при цьому іноді такі особливості пам'яті можуть поєднуватися з порушеннями розвитку інших розумових здібностей (наприклад, порушеннями абстрактного мислення). Ці випадки в зарубіжній науково-популярній літературі часто називають синдромом саванта (від фр. Savant - вчений).

Гипомнезія (дисмнезії) - патологічне ослаблення (але не повна втрата) пам'яті або окремих її компонентів (запам'ятовування, утримання, відтворення; епізодичної, семантичної пам'яті). Зазвичай пацієнти з гіпомнезією скаржаться на труднощі у запам’ятовуванні нової інформації, труднощі з пригадуванням інформації в потрібний момент, на помилки або зниження ефективності в роботі або хатніх справах, що пов'язані з забування тієї чи іншої інформації. Більшою мірою страждають спогади про недавнє минуле, поточні події (класичний приклад - довгий пошук окулярів або документів, які тільки що були прибрані «в хороше місце, щоб не забути»). Люди з гіпомнезією зазвичай в достатній мірі помічають свої проблеми з пам'яттю, можуть скаржитися на них, часто намагаються якось їх подолати, наприклад, починають записувати важливу для себе інформацію, роблять вузлики на носових хустках, для того щоб згадати про щось, залишають важливі речі на видному місці, щоб їх не забути і т.д. Постійною властивістю гіпомнезії є нерівномірність ураження запасів пам'яті - одне пам'ятають гірше, інше краще. Гіпомнезія спостерігається при органічних захворюваннях головного мозку (напр., судинні захворювання головного мозку, наслідки черепно-мозкової травми тощо); при депресіях (як результат загальної ідеомоторної загальмованості), астенії (як наслідок виснаження процесів уваги). Слід також розрізняти об'єктивне зниження пам'яті і лише суб'єктивні скарги на якісь «проблеми з пам'яттю», які часто зустрічаються у депресивних пацієнтів, пацієнтів з різними тривожними і іпохондричними розладами. Для об'єктивної оцінки пам'яті існують спеціальні тести: тести на запам'ятовування ряду слів, впізнавання даних перш слів, вербальну швидкість (для оцінки семантичної амнезії: наприклад, за 1 хвилину просять назвати якомога більше назв будь-яких тварин або слів, що починаються на певну букву) і т.д.

Будь-яке послаблення пам’яті відбувається по закону Рибо (закономірність описана в кінці ХІХ ст. франц.психіатром Т. Рибо): спочатку втрачається менш міцно закріплена в пам'яті інформація, потім - все більш міцно закріплена; тобто пам'ять прогресивно знижується в напрямку: від пізнього (тобто спочатку втрачаються спогади про недавнє минуле, менш міцно закріплені) до раннього (подій юності, краще закріпленим в пам'яті); від особистого (деталей) до загального (основного); від емоційно нейтрального (байдужого) до емоційно значимого (важливого). Тому і при нормальному старінні разом з ослабленням пам'яті на недавні події в ній актуалізуються спогади про далеке минуле, в зв'язку з чим люди похилого віку часто пригадують свою юність. При гіпомнезії ця закономірність виражена в ще більшому ступені.

Амнезія (від грец. а - відсутність, mnesis - спогад) - повна втрата пам'яті на події певних проміжків часу. Види амнезій:

 1. Обмежені амнезії - втрата пам'яті, обмежена певним проміжком часу. Виникнення цих видів амнезій пов'язано з періодами порушеної свідомості:

 • конградна - амнезія на період порушеної свідомості. В залежності від варіанту порушення свідомості конградна амнезія може бути повна або часткова - наприклад, може бути при делірії і онейроиде;

 • ретроградна (від лат. retro - назад, gradi - просуватися, крокувати, тобто рухається назад) - амнезія на період, що передує порушенню свідомості. Наприклад, після ЧМТ з втратою свідомості майже завжди присутня втрата пам'яті на події, що відбувалися в період від кількох хвилин до кількох днів (а іноді тижнів і місяців) перед травмою. Тому часто зібрати вірні відомості про обставини травми від пацієнта не представляється можливим;

 • антероградна (рухома вперед) - амнезія на період після відновлення свідомості. Наприклад, в ситуаціях, коли людина, прийшовши до тями після черепно-мозкової травми з втратою свідомості, робить ті чи інші дії (наприклад, займається оформленням ДТП в ГІБДД) або отримує лікування в тому чи іншому лікувальному закладі, а в подальшому нічого не може згадати про цей період часу;

 • ретроантероградна - поєднання ретроградної і антероградної амнезії.

 1. Фіксаційна амнезія – втрата здатності запам’ятовувати (фіксувати) події. У цьому випадку інформація із короткочасної пам’яті не може переноситися в довготривалу пам’ять. Таким чином, людина може оперувати лише тією інформацією, що знаходиться в робочій пам’яті протягом лише десятків секунд, а далі забуває все, що відбувалося. Фіксаційна амнезія призводить до інших порушень пам’яті, які в сукупності називаються амнестичним або Корсаковським синдромом. Існує припущення, що основна роль розвитку фиксаційної амнезії належить порушенню функціонування гіпокампу і пов'язаних з ним структур. При підозрі на наявність фиксаційної амнезії слід спеціально перевірити пам'ять пацієнта на недавні події (задати питання на кшталт: де пацієнт знаходиться, що він тут робить, що робив сьогодні вранці, що їв на сніданок, хто його лікуючий лікар та ін.), а також дати просте завдання на запам'ятовування (спочатку попросити запам'ятати що-небудь, наприклад невелику послідовність цифр або своє ім'я по батькові, потім на кілька хвилин відволікти увагу пацієнта, перевівши розмову на будь-яку іншу тему, а потім знову попросити згадати те, що раніше ви просили запам'ятати).

 2. Прогресуюча амнезія - послідовна повна втрата запасів пам'яті, що йде по закону Рібо (від недавнього до минулого, від загального до конкретного, від менш міцно закріпленого до більш міцно закріпленого). Про прогресуючу амнезію в більшості випадків говорять, коли повністю (на відміну від гіпомнезії) втрачаються спогади про минулі обставин свого життя протягом все більшого і більшого періоду часу, починаючи від поточного моменту.

 3. Автобіографічна амнезія - про цей вид амнезії кажуть, коли спостерігається ізольована втрата пам'яті тільки на події власного життя, при цьому пам'ять на події суспільного життя, орієнтування в поточному житті суспільства не порушена. Тобто пацієнти з амнезією такого роду, вірно називають нинішніх керівників держави, відомих політиків, знають поточний рівень цін на популярні продукти, пам'ятають найважливіші суспільні події останнього часу та інше, але повністю або частково забувають події свого життя.

Якісні розлади пам'яті (парамнезії) - спотворення змісту спогадів. Парамнезії можуть спостерігатися як в поєднанні з кількісними розладами пам'яті (в цих випадках вони як би заміщають «прогалини пам'яті»), так і разом з іншими психопатологічними розладами (наприклад, при галюцинаторно-маячних і афективних синдромах). Серед якісних розладів пам'яті (парамнезій) виділяють:

Псевдоремінісценції (неправдивий спогад, «Ілюзія пам'яті») - спогади про події в житті пацієнта, які реально мали місце, яким приписуються не такі часові періоди, коли вони відбувалися. В основі лежить характерна особливість епізодичної пам'яті, яка полягає в тому, що сам зміст спогадів зберігається міцніше, ніж їх тимчасова атрибуція і тимчасові співвідношення між подіями. Найбільш часто псевдоремінісценції заміщають прогалини пам'яті, в цих випадках пацієнти, наприклад, розповідаючи про події недавнього минулого, спогади про яких вже втрачено, говорять про ті справи, якими вони найбільш часто займалися або про щось інше, про що спогади з минулого у них збереглися.

Кріптомнезіі (прихований спогад) - в якості спогадів про події власного життя пацієнт приймає історії, почуті від інших людей, прочитані колись у книгах, побачені в кіно або уві сні. Тобто зміст спогадів зберігається вірно, але неправильно відтворюється джерело цих спогадів. Можуть спостерігатися як при кількісних порушеннях пам'яті, так і без них. У психології кріптомнезії також називають неусвідомленим плагіатом, коли відомі для людини чужі ідеї він починає приймати за свої власні нові ідеї, не усвідомлюючи їх як спогади.

Конфабуляції (від фр. Fabulation - гра уяви, вигадка; «галюцинаційні» спогади) - вигадка, яка прийняла форму спогадів; розповіді пацієнтів про події, які нібито були з ними в минулому, які в реальності не могли з ними відбуватися. Конфабуляції можуть заміщати прогалини пам'яті в тих випадках, коли разом з кількісними порушеннями пам'яті присутній той або інший ступінь порушення критичності, тобто пацієнт не в змозі оцінити, що події, про які він розповідає, не могли з ним статися (так як, узагальнено кажучи, це спостерігається і при інших типах парамнезій, часто в клінічній практиці їх позначають терміном «конфабуляції»).

Завдання для самостійного опрацювання

 1. Порушення інтелектуальних процесів:

 • Порушення уяви;

 • Порушення мислення;

 • Порушення мови.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас