Ім'я файлу: Сурков_завдання13.docx
Розширення: docx
Розмір: 55кб.
Дата: 26.11.2020


Тема: РЕГУЛЯТОРИ ЯК ФОРМУВАЧІ ВПЛИВУ, ЩО КЕРУЄТЬСЯПісля вивчення матеріалу лекцій потрібно вміти відповісти на наступні питання:

1. Пояснити основні причини щодо зміни параметрів об’єктів керування з

нестабільними характеристиками.

2. Привести приклади структурних схем об’єктів керування

перевантажувальних комплексів зі змінними параметрами.

3. Надати основні визначення умов функціонування адаптивної системи

автоматичного керування.

4. Пояснити класифікацію САК з адаптивними властивостями.

5. Параметрично та функціонально оптимальні адаптивні САК, ознаки та

принцип роботи.

6. Особливості та переваги САК зі змінною структурою.

7. Що само налаштовуються у системами з регуляторами, їх принцип дії.

8. Пояснити принципи ідентифікації параметрів, як засіб адаптації САК.

9. Особливості та структура адаптивної САК з еталонною моделлю.

10. Привести структуру, основні властивості та приклад застосування на

практиці П, І, ПІ, ПД, ПІД – регуляторів.

Відповіді


  1. Чисельні технологічні процеси і агрегати в металургії, хімічній та харчовій промисловості відносяться до класу нестаціонарних з динамічними характеристиками, що змінюються в часі. Тому автоматичні системи регулювання, в яких застосовують регулятори з фіксованими параметрами, не можуть забезпечити високу якість, а іноді навіть і просто стійкого керування. У зв'язку з цим в останні роки при реалізації систем автоматичного керування звертаються до принципу адаптивного керування, створюючи самонастроювальні системи (СНС) із застосуванням адаптивних регуляторів, виконаних на базі елементів і засобів цифрової обчислювальної техніки
скачати

© Усі права захищені
написати до нас