Ім'я файлу: пр3.docx
Розширення: docx
Розмір: 15кб.
Дата: 17.03.2023
скачати
Пов'язані файли:
пр2.docx

Тема 3. Педагогічні умови організації ігрової діяльності дошкільників / молодших школярів.

1. Наукові пошуки педагогічного керівництва ігровою діяльністю дітей дошкільного віку:

1.1.Дослідження Л.В. Артемової про суть соціалізуючої функції гри в її сюжетно-рольовій грі.

Дослідження Л.В. Артемової сфокусовані на ролі ігрової діяльності у соціалізації дітей дошкільного віку. Вона досліджує особливості сюжетно-рольової гри як засобу формування соціальних умінь та навичок у дітей. Головна ідея дослідження полягає в тому, що гра, зокрема сюжетно-рольова гра, сприяє розвитку соціальної компетентності дітей, допомагає їм засвоювати соціальні норми, цінності, ролі та статуси, а також навички спілкування та співпраці. Дослідження Л.В. Артемової підтверджує важливість ігрової діяльності в розвитку дітей та показує, що роль гри в соціалізації дітей є надзвичайно важливою.

1.2.Р.Й. Жуковська - методика керівництва творчими іграми.

Методика педагогічного керівництва творчими іграми, розроблена Р.Й. Жуковським, спрямована на розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку через гру. Головною ідеєю методики є те, що ігри повинні бути не просто розважальними, а й навчальними, розвивальними та виховними.

Методика включає ряд рекомендацій щодо організації творчих ігор, зокрема, обрання гри відповідно до віку та інтересів дітей, підготовку ігрового середовища та необхідних матеріалів, створення атмосфери співпраці та взаємодії між дітьми та дорослими.

Також методика передбачає використання різних типів творчих ігор, таких як конструктивні ігри, ігри-розваги, ігри-вправи та ігри-змагання, щоб забезпечити розвиток різних аспектів творчості дітей.

Загалом, методика Р.Й. Жуковського наголошує на тому, що ігри можуть бути потужним інструментом для розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку та формування їх особистості в цілому.

1.3.Н.В. Кудикіна - теоретико-методичні засади організації ігрової діяльності дітей.

Теоретико-методичні засади організації ігрової діяльності дітей, розроблені Н.В. Кудикіною, базуються на висновках сучасної науки про психологію та педагогіку. Головна ідея методики полягає у тому, що гра є важливим засобом формування та розвитку особистості дитини.

Методика включає ряд рекомендацій щодо організації ігрової діяльності дітей, зокрема, обрання гри відповідно до віку та інтересів дітей, створення комфортної і безпечної атмосфери для гри, використання різноманітних ігрових матеріалів, розвитку мовлення та мислення дітей через гру.

Також методика передбачає використання ігор з різним ступенем складності та інтелектуальним навантаженням, щоб забезпечити розвиток різних аспектів діяльності дітей.

Загалом, методика Н.В. Кудикіної підкреслює важливість ігрової діяльності для розвитку особистості дитини, та надає конкретні рекомендації щодо її організації в дошкільних навчальних закладах.

1.4.Р.М. Римбург - гра як форма активної пізнавальної діяльності.

У своїй роботі "Наукові пошуки педагогічного керівництва ігровою діяльністю дітей дошкільного віку" Р.М. Римбург акцентує увагу на ролі гри у пізнавальному розвитку дітей дошкільного віку. Вона розглядає гру як форму активної діяльності, яка допомагає дітям розвивати світогляд, формувати свої вміння та навички, а також забезпечує їм радість та задоволення від процесу навчання.

Р.М. Римбург детально досліджує роль ігрової діяльності у формуванні різних аспектів розвитку дитини, таких як емоційна сфера, мислення, мовлення, соціальні вміння тощо. Вона також розглядає різні типи ігор та їхню взаємодію з розвитком дітей.

Основними висновками дослідження є те, що ігрова діяльність є невід'ємною частиною розвитку дитини, а різноманітність ігор допомагає стимулювати різні аспекти розвитку. Тому, педагоги повинні активно використовувати ігрову діяльність як засіб підтримки та розвитку розвитку дітей дошкільного віку.

1.5.Наукові пошуки Н.М. Михайленко - формування сюжетно- рольової гри в дошкільному дитинстві.

У своїй роботі "Наукові пошуки педагогічного керівництва ігровою діяльністю дітей дошкільного віку" Н.М. Михайленко досліджує формування сюжетно-рольової гри як важливого засобу розвитку дітей дошкільного віку. Вона акцентує увагу на ролі сюжетно-рольової гри в розвитку фантазії, мовлення, соціальної компетентності та творчих здібностей дитини.

Н.М. Михайленко детально досліджує особливості організації сюжетно-рольової гри в дошкільних закладах, зокрема, роль педагога в її створенні та підтримці. Вона також розглядає різні види сюжетно-рольових ігор, їхні функції та особливості взаємодії з іншими видами ігор.

Основними висновками дослідження є те, що сюжетно-рольова гра є важливим засобом розвитку дитини дошкільного віку, оскільки допомагає їй розвивати свої соціальні, емоційні та творчі здібності. Тому, педагоги повинні бути готові до створення та підтримки сюжетно-рольових ігор в дошкільних закладах.

1.6.Вплив на розвиток теорії ігрової діяльності дошкільників концепції

Г.П. Усової.

У своїй роботі "Наукові пошуки педагогічного керівництва ігровою діяльністю дітей дошкільного віку" Г.П. Усова досліджує вплив концепції ігрової діяльності дошкільників на розвиток теорії ігрової діяльності.

Концепція Г.П. Усової базується на ідеї, що ігрова діяльність є основним засобом розвитку дитини, ігри є важливим інструментом розвитку дитини як особистості. Основна увага приділяється змістовому наповненню ігрової діяльності, визначенню особливостей процесу гри, та розгляду ролі педагога в організації гри.

Г.П. Усова доводить, що ігрова діяльність є складним і многогранним явищем, яке включає в себе когнітивний, емоційний та соціальний аспекти. Вона також акцентує увагу на тому, що важливо не тільки створювати сприятливі умови для гри, але й активно взаємодіяти з дітьми під час гри, сприяючи їхньому розвитку та вихованню.

Основними висновками дослідження є те, що ігрова діяльність є важливим елементом розвитку дитини, а концепція ігрової діяльності дошкільників Г.П. Усової має значний вплив на розвиток теорії ігрової діяльності та є актуальною для сучасної педагогічної практики.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас