Ім'я файлу: Практична робота 5.doc
Розширення: doc
Розмір: 44кб.
Дата: 03.04.2020
скачати

Практична робота

Тема. Основні засоби підприємства
Тематика рефератів


  1. Поняття основних засобів, їх класифікація.

  2. Методи оцінки основних засобів.

  3. Амортизація основних засобів.

  4. Класифікація груп основних засобів та мінімально допустимі строки їх корисного використання (амортизації).

  5. Сутність прямолінійного методу та методу зменшення залишкової вартості нарахування амортизації.

  6. Сутність прискореного методу зменшення залишкової вартості. нарахування амортизації.

  7. Кумулятивний та виробничий методи нарахування амортизації.

  8. Показники ефективності використання основних засобів.

  9. Показники стану використання основних засобів.

  10. Напрямки підвищення ефективності використання основних виробничих фондів підприємства.


Практичні ситуації
Завдання 1. Визначити коефіцієнти оновлення, вибуття в цілому і по кожній групі основних фондів (таблиця1), якщо відомі такі дані про наявність та рух основних фондів підприємства за звітний рік:

Таблиця 1 – Структура основних фондів

Показники

На початок звітного року

Поступило у звітному році

Вибуло у звітному році

На кінець звітного року

Всього основних виробничих фондів, в тому числі:

5800

600

200
будівлі

2300

-

-
споруди

500

30

40
силове обладнання

120

120

10
робоче обладнання

1720

300

80
інші основні засоби

1160

150

70

Завдання 2. Визначити показники використання основних фондів (фондовіддачу, фондомісткість, фондоозброєність, середньорічну вартість основних фондів), якщо відомо, що вартість основних фондів на початок року становить 1690 тис. грн. У середині лютого буде введено основних фондів на 60 тис. грн., з 1 серпня виведено – на 50 тис. грн. Обсяг випуску продукції становить 9500 тис. грн. Чисельність промислово-виробничого персоналу 794 чол.

Завдання 3. На підставі даних таблиці 2 потрібно провести аналіз зміни стану виробничих фондів, зробити висновки.

Таблиця 2 – Показники використання виробничих фондів

Показники

2018 р.

2019 р.

Відхилення

абсолютне,+,-

відносне,%

Первісна вартість виробничих фондів на початок року, тис. грн.

3265,4

3332,2Первісна вартість виробничих фондів на кінець року, тис. грн.

3332,2

3343,1Знос виробничих фондів

1236,5

1854,2Введено в експлуатацію виробничих фондів, тис. грн.

365,4

409,6Виведено з експлуатації виробничих фондів, тис. грн.

298,6

398,7Коефіцієнт оновлення виробничих фондів

Коефіцієнт вибуття виробничих фондів

Коефіцієнт зносу виробничих фондів

скачати

© Усі права захищені
написати до нас