Ім'я файлу: біологія 8.docx
Розширення: docx
Розмір: 28кб.
Дата: 15.01.2021
скачати
Пов'язані файли:
б9.docx

Біологія 8 класз/п

Тема уроку

Дата

Примітка

Повторення (2 години)

1

Інструктаж з техніки безпеки на уроках біології. Повторення з теми « Поведінка тварин»2

Повторення з теми «Організми та середовище існування»Вступ (2 год)

3

Біосоціальна природа людини.


4

Науки, що вивчають людину. Методи дослідження організму людини. Значення знань про людину для збереження її здоров’я.


ТЕМА 1. ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ ЯК БІОЛОГІЧНА СИСТЕМА (7 год)

5

Організм людини як біологічна система. Різноманітність клітин організму людини.


6

Тканини. Лабораторне дослідження:

ознайомлення з препаратами тканин людини


7

Органи. Фізіологічні системи.


8

Поняття про механізми регуляції.


9

Нервова регуляція. Нейрон. Рефлекс. Рефлекторна дуга.


10

Гуморальна регуляція. Поняття про гормони. Імунна регуляція.


11

Урок узагальнення знань


ТЕМА 2. ОПОРА ТА РУХ (6 год+1)

12

Значення опорно-рухової системи, її будова та функції. Кістки, хрящі. З’єднання кісток.


13

Огляд будови скелета.


14

Функції та будова скелетних м’язів. Основні групи скелетних м’язів. Лабораторне дослідження мікроскопічної будови кісткової, хрящової та м’язової тканин


15

Робота м’язів. Втома м’язів.

Лабораторне дослідження розвитку втоми при статичному та динамічному навантаженні; впливу ритму й навантаження на розвиток втоми.


16

Розвиток опорно-рухової системи людини з віком. Надання першої допомоги при ушкодженнях опорно-рухової системи.

Профілактика порушень опорно-рухової системи.


17

Навчальні проєкти


18

Урок узагальнення знань з теми «Опора і рух».


ТЕМА 3. ОБМІН РЕЧОВИН ТА ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ В ОРГАНІЗМІ ЛЮДИНИ (3 год)

19

Обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини — основна властивість живого.


20

Харчування й обмін речовин. Їжа та її компоненти. Склад харчових продуктів. Значення компонентів харчових продуктів.


21

Харчові та енергетичні потреби людини. Представлення результатів навчальних проєктів.

(Дослідницький практикум Самоспостереження за співвідношенням ваги і росту тіла)


ТЕМА 4. ТРАВЛЕННЯ (6 год)

22

Значення травлення. Система органів травлення.


23

Процес травлення в ротовій порожнині, ковтання.Лабораторні дослідження зовнішньої будови зубів (за муляжами, моделями).

(Дослідницький практикум Дія ферментів слини на крохмаль)


24

Процес травлення: перистальтика, всмоктування Процес травлення в шлунку та кишечнику.


25

Регуляція травлення.


26

Харчові розлади та їх запобігання.


27

Контрольна робота з тем «Обмін речовин» та «Травлення»


ТЕМА 5. ДИХАННЯ (4 год)

28

Значення дихання. Система органів дихання.


29

Газообмін у легенях і тканинах.


30

Дихальні рухи. Нейрогуморальна регуляція дихальних рухів.


31

Профілактика захворювань дихальної системи.


32

Узагальнення знань з теми «Дихання»


ТЕМА 6. ТРАНСПОРТ РЕЧОВИН (7 год)

33

Інструктаж з техніки безпеки на уроках біології. Внутрішнє середовище організму. Поняття про гомеостаз. Кров, її склад та функції. Лімфа

Лабораторні роботи:

1.Мікроскопічна будова крові людини


34

Зсідання крові. Групи крові та переливання крові.


35

Імунна система. Імунітет. Специфічний і неспецифічний імунітет. Імунізація.


36

Алергія. СНІД.


37

Система кровообігу. Серце: будова та функції. Робота серця. Лабораторні дослідження:

вимірювання частоти серцевих скорочень

(Дослідницький практикумСамоспостереження за частотою серцевих скорочень упродовж доби, тижня)


38

Будова та функції кровоносних судин. Рух крові.


39

Кровотечі. Серцево-судинні хвороби та їх профілактика.


ТЕМА 7. ВИДІЛЕННЯ. ТЕРМОРЕГУЛЯЦІЯ (4 год)

40

Виділення — важливий етап обміну речовин.

Будова та функції сечовидільної системи.


41

Захворювання нирок та їх профілактика.


42

Значення і будова шкіри. Проект «Визначення типу шкіри на різних ділянках обличчя та складання правил догляду за власною шкірою»


43

Терморегуляція. Перша допомога при термічних пошкодженнях шкіри (опіки, обмороження), тепловому та сонячному ударі. Захворювання шкіри та їх профілактика.


ТЕМА 8. ЗВ’ЯЗОК ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ ІЗ ЗОВНІШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ. НЕРВОВА СИСТЕМА (5 год)

44

Будова нервової системи. Центральна і периферична нервова система людини.


45

Спинний мозок.


46

Головний мозок. Лабораторні дослідження

Вивчення будови спинного та головного мозку людини (за муляжами, моделями, пластинчастими препаратами).


47

Поняття про соматичну нервову систему. Вегетативна нервова система.


48

Профілактика захворювань нервової системи.

Узагальнення знань з теми.


ТЕМА 9. ЗВ’ЯЗОК ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ ІЗ ЗОВНІШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ. СЕНСОРНІ СИСТЕМИ (7 год)

49

Загальна характеристика сенсорних систем, їхня будова.


50

Зорова сенсорна система.


51

Око. Гігієна зору. Лабораторні дослідження:

визначення акомодації ока;
виявлення сліпої плями на сітківці ока.


52

Слухова сенсорна система. Вухо. Гігієна слуху.

Лабораторні дослідження:

вимірювання порога слухової чутливості.


53

Сенсорні системи смаку, нюху.


54

Сенсорні системи рівноваги, руху, дотику, температури, болю.

(Дослідницький практикум

Дослідження температурної адаптації рецепторів шкіри)


55


Контрольна робота з теми «Зв’язок організму людини із зовнішнім середовищем. Сенсорні системи»


ТЕМА 10. ВИЩА НЕРВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ (7 год)

56

Поняття про вищу нервову діяльність і її основні типи.

(Дослідницький практикум Визначення типу вищої нервової діяльності та властивостей темпераменту)


57

Умовні та безумовні рефлекси. Інстинкти.

Лабораторне дослідження: визначення реакції зіниць на світло.


58

Мова. Мислення та свідомість.


59

Навчання


60

Пам’ять. Лабораторне дослідження:

дослідження різних видів пам’яті.


61

Сон. Біоритми.


62

Урок узагальнення з теми «Вища нервова діяльність»

ТЕМА 11. ЕНДОКРИННА СИСТЕМА (3 год)

63

Ендокринна система. Залози змішаної секреції.


64

Залози внутрішньої секреції.


65

Профілактика захворювань ендокринної системи. Взаємодія регуляторних систем.

Проєкт. Йододефіцит в організмі людини, його наслідки та профілактика


ТЕМА 12. РОЗМНОЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЛЮДИНИ (4 год)

66

Будова та функції репродуктивної системи.


67

Статеві клітини. Запліднення. Менструальний цикл. Вагітність.


68

Ембріональний період розвитку людини. Плацента, її функції.


69

Постембріональний розвиток людини. Репродуктивне здоров’я.


Узагальнення (1 година)

70

Цілісність організму людини. Взаємодія регуляторних систем організму


скачати

© Усі права захищені
написати до нас