Ім'я файлу: Тема 4 Оцінювання корпоративних цінних паперів.pptx
Розширення: pptx
Розмір: 212кб.
Дата: 30.06.2022
скачати

ТЕМА 4. ОЦІНЮВАННЯ КОРПОРАТИВНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ  

ПЛАН


1. Вартість грошей у часі.
2. Оцінювання корпоративних цінних паперів.
3. Оцінювання акцій.
4. Оцінка облігацій.

1. ВАРТІСТЬ ГРОШЕЙ У ЧАСІ


Концепція вартості грошей у часі передбачає визначення:
майбутньої вартості грошей;
приведеної (сьогоднішньої) вартості грошей.

Оцінка майбутньої вартості грошей


Майбутня вартість грошей (Future Value — FV) являє собою суму грошових потоків, яка буде отримана від їх інвестування на певний строк за визначеною процентною ставкою.


де FVn — майбутня вартість у n-му році;
х0 — початкова сума капіталу (наприклад, рахунки в банку);
r — процентна ставка (rate).

Ефективна процентна ставка

Оцінка приведеної (сьогоднішньої) вартості грошей


Приведена, або сьогоднішня, вартість грошей (Present Value — PV) являє собою суму грошових потоків, що дисконтуються за певною процентною ставкою.

де PVn — сьогоднішня вартість в n-ному році; Х0 — грошовий потік наприкінці n-ного року; r—дисконтна ставка; FV — майбутня вартість.

Оцінювання ануїтетів


Ануїтети- рівномірні платежі корпорації суб’єктам ринку або, навпаки, надходження від них, що здійснюються через однаковий інтервал в однаковій сумі протягом певного періоду.
Види:
звичайні ануїтети (Ordinary Annuity) — платежі проводяться наприкінці періоду (рік, півроку тощо);
термінові (авансові) ануїтети (Annuity Due) — платежі здійснюються на початку періоду;
безстрокові ануїтети (ренти, консолі), виплата за якими відбувається постійно.

Оцінювання чистої приведеної вартості


Чиста приведена вартість (Net Present Value, NPV) являє собою різницю між сьогоднішньою вартістю грошових потоків, отриманих від проектних інвестицій, і реальними витратами на здійснення проекту.

де С0 — інвестиції в проект (вхідний грошовий потік); — дисконтовані річні суми припливу капіталу за інвестиціями (результативні грошові потоки). Правила коефіцієнта NPV — інвестувати в проект за позитивного або нульового коефіцієнта.

 2. ОЦІНЮВАННЯ КОРПОРАТИВНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Визначаються такі категорії:


номінальна (загальна) ціна (Face Value);
балансова вартість (Book Value);
ринкова поточна ціна (курс) (Market Price);
базисна, фундаментальна, внутрішня (Intristic Value).


Номінальна ціна зазначається на цінному папері.
Балансова вартість однієї акції визначається діленням акціонерного капіталу на число акцій, що перебувають в обігу.
Ринкова, або поточна, ціна (курс) акції визначається на фінансовому ринку через попит і пропонування.

Універсальна формула фундаментальної ціни


де Pi(p) — ціна акції i або портфеля цінних паперів P.

3. Оцінювання акцій


Оцінювання привілейованої акції


Ціна привілейованої акції = Приведена вартість дивідендів + Приведена вартість викупної ціни акції

Оцінювання звичайної акції

Оцінювання акцій за допомогою коефіцієнта Р/Е


Коефіцієнт Р/Евідношення ринкової ціни акції до отриманого доходу після відрахування податків. Коефіцієнт показує, як фінансовий ринок оцінює акцію.
Очікувана ціна акції = Коефіцієнт прибутку на акцію даної корпорації × середньогалузевий коефіцієнт Р/Е.

4. Оцінка облігацій


Оцінка купонних облігацій
Купонні облігації - облігації з фіксованим річним доходом, зазначеним на відривних купонах.
За купонною облігацією розраховуються три показники дохідності:
поточна дохідність;
• дохідність на час погашення облігації;
• повна реалізована дохідність.

Дохідність облігації на час її погашення


де N — номінал облігації;

Р — поточна ціна;

n — термін обігу облігації.

Повна реалізована дохідність

Оцінювання облігації з нульовим купоном

Ціна (курс) довгострокової облігації


Р = N / (1 + r)n, де P — поточна ціна облігації;
N — номінал облігації;
n — час обертання облігації;
r — процентна ставка.


скачати

© Усі права захищені
написати до нас