Ім'я файлу: Acces 1.docx
Розширення: docx
Розмір: 269кб.
Дата: 08.06.2022
скачати
Пов'язані файли:
Реферат Шістдесятництво, дисидентський і правозахисний рух (кіне
Проектування інформаційного забезпечення.doc
Тестове_завдання_з_дисципліни_Психологія_і_етика_ділового_спілку
Циклова комісія гуманітарних дисциплін.docx
Вознюк Віталій Вікторович 35 26 39.docx
Подготовка.DOCX
Here are my three favorite lessons from the book called.docx
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ХЛІБОПЕКАРСЬКИХ ПЕЧЕЙ.pdf
3 Розробка структурної схеми приладу.doc
За двумя зайцами 38.docx
Положення жінки на Русі.doc
кр3.0.ppt

ПРАКТИЧНА РОБОТА

ТЕМА: MS Access. Створення та робота зі звітамиМЕТА: Сформувати поняття звіт; пояснити принципи та необхідність створення звітів; формувати навички створювати та застосовувати звіти для аналізу даних та оформлення результатів роботи з базами даних; розвивати навчальні навички високого рівня: вміння аналізувати, встановлювати головне, знаходити причинно-наслідкові зв’язки, узагальнювати, самостійно застосовувати правила, розвивати культуру мовлення; виховувати загальнолюдські, загальнокультурні, здоров’язберігаючі компетентності.

Обладнання: ПК, робочий зошит, тестові завдання

В результаті виконання практичної роботи студент повинен

знати:

 • призначення звітів;

 • структуру звіту;

 • правила створення звітів;

 • режими роботи зі звітами;

вміти:

 • створювати, редагувати та форматувати звіти;

 • застосовувати звіти для аналізу даних та оформлення результатів роботи з базами даних;


Короткі теоретичні відомості

Звіт – це особливий тип об’єктів, який призначений для виведення даних з бази даних на принтер.

Звітивикористовуються для того, щоб вибрати інформацію з однієї або декількох таблиць, виконати необхідні обчислення, підвести підсумки. При цьому можна забезпечити групування даних та необхідний дизайн змісту звіту. Користувачу надається можливість переглянути або надрукувати зміст звіту.

На першому етапі створення звіту слід розробити його проект як документа, який буде надруковано або передано в електронному вигляді, визначити джерела даних, що будуть включені до звіту.

Розглянемо структуру звіту на прикладі звіту Площа і кількість населення країн світу, який створений на основі таблиці Країни світу. Цей звіт містить (рис. 58):

 1. верхній колонтитул звіту, в якому розміщено назву звіту. Він може містити графічні об’єкти, поточні дату та час, елементи керування. Верхній колонтитул звіту розміщується тільки на початку звіту перед колонтитулом сторінки і більше не повторюється;

 2. верхній колонтитул сторінки, в якому розміщено заголовки стовпців звіту. Цей об’єкт повторюється у верхній частині кожної наступної сторінки звіту;

 3. верхній колонтитул групи, в якому розміщено назву групи об’єктів. Може містити елементи керування для узагальнення даних для відповідної групи об’єктів;

 4. відомості – в цій частині розміщено дані про кожний об’єкт відповідно до полів, що були включені до звіту;

 5. нижній колонтитул групи, що розміщується після даних про всі об’єкти групи і може містити узагальнені дані про групу об’єктів: кількість об’єктів, суму по певному полю тощо;

 6. нижній колонтитул групи, що розміщується на останній сторінці звіту після всіх даних звіту і використовується для виведення узагальнених даних (кількість, сума, найбільший або найменший за значенням об’єкт групи тощо);

 7. нижній колонтитул сторінки, що розміщується внизу кожної сторінки звіту, містить дані про номер поточної сторінки звіту та загальну кількість сторінок звіту, поточні дату і час та інші службові дані.рис. 1 Основні об’єкти звіту

Створення звіту за допомогою автозвіту. Автозвіт слугує для створення звіту, у якому виводяться всі поля і записи базової таблиці або запиту.

 1. У вікні бази даних зі списку Объекты вибрати .

 2. Натиснути кнопку на панелі інструментів вікна бази даних.

 3. У діалоговому вікні Новый отчет вибрати один із варіантів:

  • Автоотчет: в столбец (кожне поле розташовується на окремому рядку, підпис міститься зліва від поля);

  • Автоотчет: ленточный (поля кожного запису розташовуються на окремому рядку, підписи друкуються наверху один раз для кожної сторінки).

 4. Вибрати таблицю або запит, що містять дані, на основі яких має бути створений звіт і натиснути Ok.

Створення звіту за допомогою майстра на основі однієї або декількох таблиць або запитів. Майстер ставить питання про джерела записів, поля, макет, необхідні формати й створює звіт на підставі отриманих відповідей. Розглянемо послідовність створення звіту на прикладі, наведеному на рис. 58.

 1. У вікні бази даних зі списку Объекты вибрати .

 2. Натиснути кнопку на панелі інструментів вікна бази даних.

 3. У діалоговому вікні Новый отчет вибрати Мастер отчетов.

 4. Вибрати у вікні Создание отчетов у списку Таблицы и запросы потрібний об’єкт, на основі якого буде створено звіт. За допомогою кнопки вибрати, перемістивши у список Выбранные поля, потрібні для звіту поля (рис. 59)рис. 2 Створення звіту

 1. Вибрати за потреби іншу таблицю або запит і вибрати потрібні поля. Натиснути кнопку .

 2. Вибрати за потреби поле, за яким буде здійснено групування об’єктів у звіті, наприклад Частина світу та натиснути кнопку .

 3. Встановити порядок сортування об’єктів у звіті.

 4. Натиснувши на кнопку , встановити Параметри зведення (рис. 60). Натиснути кнопку .рис. 3 Вікно Итоги

 1. Вибрати вид макета для звіту (Макет – Ступенчатый, ориентация – альбомная).

 2. Вибрати стиль оформлення звіту (Деловой)

 3. .Задати ім’я звіту і натиснути кнопку .

Створений звіт можна змінити в режимі Конструктор.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас