Ім'я файлу: Експериментальна робота №8.docx
Розширення: docx
Розмір: 165кб.
Дата: 06.05.2021

Клас_______ Прізвище та ім’я ______________________________ Дата _________
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА № 8

Тема. Моделювання радіоактивного розпаду.

Мета: змоделювавши радіоактивний розпад, перевірити на моделі закон радіоактивного розпаду.

Обладнання: 128 однакових монет, два паперові (пластикові) стакани, таця, кольорові олівці (ручки), міліметровий папір.
Хід роботи

Опис моделі

Розпад того чи іншого ядра – подія випадкова. Такою самою випадковою подією є випадання «герба» або «цифри» після кидка монети. Тому для моделювання радіоактивного розпаду використаємо таку модель.

Ядра в радіонуклідному зразку змоделюємо монетами в паперовому стакані: нехай ядру, що не розпалося, відповідає монета, на якій випаде «герб»; ядру, що розпалося, – монета, на якій випаде «цифра». Тоді кожен кидок купи монет відповідатиме періоду піврозпаду (часу, за який розпадається половина ядер радіонукліда в зразку), а кількість кидків – кількості періодів піврозпаду, тобто часу спостереження: .

Експеримент

Суворо дотримуйтесь інструкції з безпеки.

Результати вимірювань і обчислень відразу заносьте до таблиць.

1. Покладіть 128 монет у паперовий стакан. Перемішайте монети в паперовому стакані й висипте їх на тацю. Полічіть число монет, на яких випав «герб» (тобто число ядер, що не розпалися), і покладіть їх у стакан. Монети, на яких випала «цифра» (тобто ядра, що розпалися), покладіть в інший стакан та відставте його.

2. Перемішайте монети, на яких випав «герб», висипте їх на тацю і знову полічіть число монет, на яких випав «герб».

3. Повторюйте цей дослід, доки не залишиться одна монета з «гербом», але не більше ніж ще 6 разів. (Таким чином, усього ви повинні зробити максимум 8 кидків.)

4. Повторіть серію кидків (дії, описані в пунктах 1-2) ще 2 рази.

Таблиця 1

Серія кидків 1 (колір графіка _____________________)

Кількість кидків

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Число «ядер», що не розпалися,

128

Число «ядер», що розпалися,

0


Таблиця 2

Серія кидків 2 (колір графіка _____________________)

Кількість кидків

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Число «ядер», що не розпалися,

128

Число «ядер», що розпалися,

0Таблиця 3

Серія кидків 3 (колір графіка _____________________)

Кількість кидків

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Число «ядер», що не розпалися,

128

Число «ядер», що розпалися,

0
Опрацювання результатів експерименту

1. На міліметровому папері для кожної серії кидків побудуйте відповідним кольором графік залежності – залежності числа ядер, які не розпалися, від кількості кидків (приклад такого графіка див. на рисунку).

2. У тих самих осях для кожної серії кидків побудуйте графік функції , яка виражає закон радіоактивного розпаду (вважайте, що початкова кількість ядер радіонукліда ).

Таблиця 4

(колір графіка _____________________)

Число періодів піврозпаду

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Число «ядер» , що не розпалися, яке виражається співвідношенням

128
Аналіз експерименту та його результатів

За результатами експерименту сформулюйте висновок, у якому поясніть, чому побудовані графіки не збігаються. Це є закономірністю чи використано недосконалу модель? Чи мають місце обидві причини?

Висновок

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
Творче завдання

З’ясуйте, як вплине на якість моделі процесу радіоактивного розпаду, використаної в роботі, збільшення кількості монет у 3 рази; зменшення кількості монет у 3 рази.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
скачати

© Усі права захищені
написати до нас