Ім'я файлу: пз 6 цитування на використанні джерела.docx
Розширення: docx
Розмір: 16кб.
Дата: 09.10.2021
скачати
Пов'язані файли:
Література(комаров).docx

Тема мікродослідження :Формування інтелектуальної готовності дітей 6-7 років до шкільного навчання.

Пряме цитування (з лапками)
1. «Формування інтелектуальної готовності дітей 6-7 років до шкільного навчання, – зазначала Бушкатова Н.О. , – одне з головних завдань інтелектуальної готовностідо школи, припускає наявність у дитини кругозору, запасу конкретних умінь,навичок та знань....» [с. 84].

2. На слушну думку І. Любарської, «Сприйняття у віці 6 - 7 років втрачає свій афективний початковий характер: персептивное та емоційні процеси диференціюються, а сприйняття стає осмисленим, цілеспрямованим, аналізують та ньому виділяються довільні дії - спостереження, розглядання, пошук.» [17, с. 48].

3. Таким чином, науковець Кравцова К. підкреслює,що «важливість структури пам’яті до 6 - 7 років,яка перетерплює істотні зміни, пов'язані з розвитком довільних форм запам'ятовування і пригадування. Мимовільна пам'ять, не пов'язана з активним ставленням до поточної діяльності, виявляється менш продуктивною, хоча в цілому ця форма пам'яті зберігає провідне становище. » [17, с. 78].

Непряме цитування
1. Цитування однієї наукової праці.

Так, М. Савчин ,подає методичні рекомендації щодо формування інтелектуальної готовності дітей 6-7 років до шкільного навчання . Автор наголошує, що найбільше значення для подальшого успішного навчання в школі має сформованість образного мислення (при високому рівні розвитку такого мислення вона практично не вище, ніж при середньому). [21, с. 9].

2. Посилання на декілька наукових праць.

1. Аналіз літератури з питань інтелектуальної готовності дітей до шкільного навчання [4; 10; 11; 16; та ін.] дав можливість виокремити і певні труднощі, що можуть виникнути в процесі формування інтелектуальної готовності дітей.

2. Аналіз вимог до здійснення програми інтелектуальної готовності виявив, що особливої ваги науковці [3; 8; 13; 15; 16 та ін.] надають таким складникам готовності дітей до шкільного навчання засобами наочності.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас