Ім'я файлу: пр2.docx
Розширення: docx
Розмір: 15кб.
Дата: 17.03.2023
скачати
Пов'язані файли:
пр3.docx

Тема 2. Характеристика основних наукових теорій та сучасних досліджень компонентів теорії ігрової діяльності дітей.

1. Сутність поняття класифікація

Класифікація - це процес групування об'єктів, які відповідають певним ознакам та характеристикам, які вони мають спільні між собою. Цей процес використовується для упорядкування інформації, спрощення та аналізу даних та може мати багато різних програм у різних галузях знань.

Класифікація дозволяє зробити висновки та прийняти рішення на основі групування подібних об'єктів. Класифікація готова довести структуру даних, відокремити невідповідність та виокремити основні закономірності.

2. Історичний досвід класифікації дитячих ігор

Класифікація дитячих ігор має багато історичних перспектив. Наприклад, у середині XIX століття Фрід Фребель, німецький педагог та теоретик виховання, розробив систему навчання, яка включала в себе ігри зі збірки та конструювання. Він називав цю систему «Дитячий садок» (німецьке слово, що означає «садок для дітей»).

Наприкінці XIX та на початку XX століття виникла тенденція до створення різних класифікацій дитячих ігор. Наприклад, на початку XX століття Марія Монтессорі розробила метод виховання, який включив у себе ігри, що сприяли руху розвитку пізнавальної та пізнавальної діяльності дітей.

У 1930-х роках Йоганнес Хула розробив класифікацію дитячих ігор, яка відображала три рівні діяльності: моторну, чуттєво-пізнавальну та творчу. Ця класифікація стала широко відомою та використовується досі.

У 1950-х роках Громко та Лабунський розробили класифікацію ігор, що базувалася на їхній соціальній ролі: конкурентні, кооперативні та ігри, що вимагають співпраці. Ця класифікація також є популярною досі.

В цілому історичний досвід класифікації дитячих ігор показує, що ігри успішно відіграють важливу роль у вихованні дітей та можуть бути класифіковані за критеріями, які залежать від культурного та історичного контексту.

3. Теоретична основа класифікації ігор дітей дошкільного віку

Класифікація ігор дітей дошкільного віку базується на теоретичних підходах до розвитку дитини та враховує специфіку дітей цього вікового періоду.

Один з таких підходів - це теорія психічного розвитку Жана Піаже. Він відзначив, що дитина в дошкільному віці перебуває на етапі працездатності та елементарних операцій, ігри для такої дитини повинні бути спрямовані на формування основних когнітивних процесів, таких як сприйняття, увага, пам'ять, уявлення та мислення. Така класифікація включає ігри, які розвивають сприйняття форми, кольорів, звуків, моторики, логічне мислення та уявлення.

Інший підхід - це теорія діяльнісного підходу до навчання та виховання Л.С. Виготського. Він вважав, що діти навчаються через співпрацю та спілкування з оточуючим світом, тому головною працею ігор у дошкільному віці є формування соціальних навичок та розвиток комунікативних вмінь. Це можуть бути ігри, які сприяють формуванню вміння спілкуватися, співпрацювати, розв'язувати конфлікти тощо.

Також важливі особливості розвитку дитини в різних вікових періодах. Наприклад, ігри для дітей від 2 до 3 років повинні бути спрямовані на розвиток моторики та сприйняття довкілля, тоді як ігри для дітей від 4 до 5 років повинні сприяти формуванню логічного мислення та уяви.

ІІ. Харатеристика основних класифікаційних груп дитячих ігор.

7. Творчі ігри дітей.

Творчі ігри для дітей - це ігри, які підтримують та розвивають творчий потенціал дітей, стимулюючи їх уяву, креативність та хідливість. Ці ігри можуть бути дуже різноманітні та включати в себе конструювання, малювання, ліплення, складання розповідей, імпровізацію та багато іншого.

Творчі ігри для дітей не лише допомагають розвивати творчі здібності, але й сприяють розвитку пізнавальних та мовленнєвих навичок, соціальних вмінь та взаємодії з оточуючим світом. Ці ігри можуть бути корисними для дітей різного віку та можуть бути використані як удома, так і в освітніх закладах.

Творчі ігри можуть допомогти дітям вирішувати проблеми та розв'язувати завдання творчим способом, сприяють розвитку впевненості у своїх здібностях та уяві, а також можуть допомогти дітям розуміти світ та оточуючий світ краще.

8. Группа ігор за готовими правилами.

Група ігор за готовими правилами означає, що правила гри визначені заздалегідь і не можуть бути змінені гравцями. Такі ігри мають стандартний набір правил, які виконують цільову гру, порядок дій гравців, обмеження та можливості кожного гравця, а також спосіб визначення переможця.

Цій групі ігор належать такі відомі ігри, як «Монополія», «Шахи», «Го», «Мафія», «Карткові ігри», «На вулиці гроші лежати», «Крокодил» та багато інших. Ці ігри дозволяють гравцям використовувати свої розумові та стратегічні навички для досягнення перемоги відповідно до правил гри.

Ігри за готовими правилами розвивають креативність, логічне мислення, вміння дотримуватися правил та дисципліни, сприяють взаємодії з іншими гравцями та розвитку соціальних навичок. такі ігри часто використовують як засіб навчання та розвитку дітей та дорослих.

9. Якісна характеристика окремих видів творчих ігор та ігор за правилами.

Окремі види творчих ігор та ігор за правилами мають свої характеристики, які можна описати наступним чином:

Конструювання: ігри, в яких діти створюють різні об'єкти з різноманітних матеріалів, розвивають дрібну моторику, уявлення, логічне мислення та просторове уявлення.

Малювання та розмальовування: ці ігри допомагають розвивати моторику та відчуття кольору, форми та простору. Вони також сприяють розвитку креативності та уяви.

Ліплення: ці ігри допомагають розвивати моторику та просторову уяву. Ліплення також може використовуватися для вивчення форми та текстури різних матеріалів.

Імпровізація: ці ігри допомагають дітям розвивати творчість та уяву, а також розвивати навички спілкування та співпраці.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас