Ім'я файлу: учнівське самоврядування.docx
Розширення: docx
Розмір: 38кб.
Дата: 02.02.2020

Відділ освіти, молоді, спорту, культури та туризму

Запорізької районної державної адміністрації


Тема досвіду:

Учнівське самоврядування як фактор соціалізації старшокласників


Автор досвіду

Міхно Олена Юріївна


Населений пункт

село Миколай-Поле Запорізького району Запорізької області


Навчальний заклад

Миколай – Пільський навчально-виховний комплекс

«загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад»

Запорізького району Запорізької області


Посада

Педагог-організатор;

Вчитель основ здоров’я


Педагогічний стаж та кваліфікаційна категорія


8 років

Звання


2019

Зміст
Анотація

Вступ

1. Учнівське самоврядування як фактор соціалізації особистості

2 Роль учнівського самоврядування в соціалізації молоді

2.1 Учнівський комітет Миколай-Пільського навчально-виховно комплексу «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» Запорізького району Запорізької області.

2.2 Результативність роботи учнівського самоврядування

Висновки

АНОТАЦІЯ

Самоврядування у школі… Ним пишаються, презентують різноманітним комісіям та перевіркам, організовують і розвивають. Вважається, що завдяки самоврядуванню дітей вчать приймати рішення, готують до майбутнього життя, дають можливість проявити лідерські та організаторські здібності. Разом із тим у питанні щодо учнівського самоврядування є і велика кількість опонентів, які вважають, що самоврядування – це бюрократія, яка вирощує не лідерів, а чиновників, і права у членів учнівського самоврядування номінальні, а рішення цього самого врядування втілюються у життя лише тоді, коли вони "зручні" вчителям. Саме така розбіжність у поглядах на доцільність створення органів учнівського самоврядування у школах підсилює інтерес до цього питання. До нього зверталися педагоги різних часів та епох, стверджуючи, що воно є

Актуальність теми полягає у тому, що формування особистості, здатної на нестандартні рішення, яка має свою точку зору, здатної та прагнучої постійного саморозвитку неможливе без існування та активної роботи системи шкільного учнівського самоврядування. Сучасним навчальним закладам надано можливість самостійного вибору шляхів реалізації функцій виховання на засадах демократії та гуманізації освітнього процесу. Саме тому необхідно досліджувати форми реалізації завдань сучасної освіти, однією з яких є саме організація учнівського самоврядування у школах.

ВСТУП

Учнівське самоврядування – спосіб організації життя колективу, що передбачає активну участь дітей (на основі взаємодії з педагогами) у прийнятті і виконанні рішень для досягнення суспільно значущих цілей. Воно є методикою залучення учнів до організації спільної діяльності.

Не слід плутати шкільне самоврядування з учнівським. Шкільна громада об'єднує не тільки учнів, а й багатьох інших суб'єктів шкільного життя. Учнівське ж самоврядування твориться винятково всіма учнями і тільки ними. Воно виступає незалежною організацією, в якій учні самостійно приймають будь-які рішення. Усе, що не підлягає забороні, є дозволеним. Самоврядування представляє інтереси учнів перед учителями, батьками, органами освіти.

Навіть сам термін "самоврядування" має різні тлумачення. У "Педагогічній енциклопедії" самоврядування розглядається як участь дітей в управлінні й керівництві справами свого колективу. Не заперечуючи цього, педагоги роблять різні акценти. Одні спираються на керівництво колективом і розглядають самоврядування як частину системи управління.

Інші розуміють самоврядування як форму організації колективного життя, або ж як можливість учнів реалізувати своє право на активну участь в управлінні справами школи.

1. УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ ЯК ФАКТОР СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ

Соціалізація є надзвичайно важливим процесом як для суспільства, так і для окремих людей зокрема. В процесі соціалізації людина набуває якостей, необхідних їй для життєдіяльності в суспільстві, але й відбувається становлення всього соціального досвіду. Соціалізація забезпечує спадкоємність історичного розвитку.

Соціалізація - це процес та результат входження людини в систему суспільних відносин, регульованих суспільними інститутами, зокрема, інститутами сім'ї, побуту, держави, громадських організації, освіти і виховання тощо.

Варто зазначити, що на соціалізацію особистості впливають три основні чинники: особистість, культура, суспільство.

Взаємодія між ними відбувається не довільно, а в межах соціальних груп, невід'ємною частиною яких є індивід. Саме в ході взаємодії зазначених чинників структурується особистість, інтегруючись за допомогою культури в колектив, групу. Таким чином остаточне входження особистості в суспільне життя, що психологи називають третім етапом соціалізації з 18 років, відрізняється тим, що людина вступає в такі ж відношення з соціальним світом, світом політики, як і старші за віком люди. Тобто молодь стає повноцінним членом суспільства, який є не просто об'єктом, на який здійснюється вплив зі сторони соціуму, але й є суб'єктом впливу, молодь з "майбутнього" країни - перетворюється на її теперішнє. Молоді люди починають відігравати важливу роль, як з точки зору особистості, так і з суспільної точки зору - у становленні держави, здійсненні суспільних перетворень, вирішенні громадських питань.

2 РОЛЬ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ В СОЦІАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ

Учнівське самоврядування є універсальною формою активності учнів, яку з однаковим успіхом можна вважати як засобом життя учнівського колективу, так і прикладом творчої реалізації особистості. Самоврядування забезпечує участь учнів у різноплановій і глибокозмістовній роботі навчального закладу, залучає їх до управління справами колективу, допомагає їм зрозуміти свої права та обов’язки, формує у них почуття керівника спочатку у групі, а потім у місті, школі, державі.

З метою демократизації управління у Миколай-Пільському НВК створено орган учнівського самоврядування, який є справжньою школою формування соціальної активності та соціальної відповідальності, громадянського виховання школярів, формування ініціативної особистості, здатної приймати нестандартні рішення.

Педагогічний колектив школи розуміє, що участь школярів в учнівському самоврядуванні – це важливий шлях і умови формування в молодого покоління відповідальності, ініціативи, творчості. Особлива увага приділяється можливостям забезпечення кожному учневі престижної позиції, успіху в справах, широких контактів з однолітками.

2.1 УЧНІВСЬКИЙ КОМІТЕТ МИКОЛАЙ-ПІЛЬСЬКОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНО КОМПЛЕКСУ «ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД – ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД» ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ.

Учнівські центри Миколай-Пільського НВК є органом шкільного самоврядування учнів школи. Кожного року проводяться загальні вибори учнівських центрів школи. На загальношкільні збори делегуються учні 7-11 класів. Під час зборів обирається голова «Шкільного містечка», затверджується кількісний і персональний склад. Класні колективи 9-11 класів пропонують свої кандидатури із власними програмами діяльності шкільного самоврядування. Учнівське самоврядування діє згідно зі Статутом . Вищим органом учнівського самоврядування в школі є шкільна конференція. Звітно-виборчі кампанії проходять щорічно. Очолює роботу учнівського самоврядування голова «Шкільне містечко». Комісії спрямовують свою роботу на підвищення якості навчання, реалізацію вимог режиму роботи школи, організацію дозвілля школярів, на розвиток ініціативи і творчої самодіяльності. Члени комісій є відповідальними за певну ланку роботи.

Учнівський комітет школи планує свою роботу на рік за такими розділами:

 1. організаційна робота;

 2. науково-освітня робота;

 3. організація дозвілля;

 4. суспільно-корисна праця;

 5. спортивно-туристична робота;

 6. організація роботи прес-центру.

Учнівські центри працюють згідно річного плану роботи школи. На основі шкільного плану складається план роботи учнівського центру на кожний семестр. Головою учнівського самоврядування розробляється система загальношкільних заходів, планування засідань учнівських центрів. У плані вказані орієнтовні дати заходів та відповідальні за організацію та проведення члени учнівських центрів. Важливе місце у плані роботи учнівського самоврядування є графік рейд-перевірок санітарного стану кабінетів. Результати рейд-перевірок оголошуються на загальношкільних лінійках та висвітлюються у куточку учнівського самоврядування школи.

Загальні засідання відбуваються кожного місяця. На засіданнях розглядаються питання, спрямовані на розвиток учнівської ініціативи, дисципліни, творчості та на проведення змістовного дозвілля учнів. Засідання проводяться в різноманітних формах: "круглий стіл", "мозковий штурм", тренінгові заняття. Традиційними стали зустрічі шкільного активу з адміністрацією школи, які направлені на тісну співпрацю педагогів та дітей. Важливим завданням, над яким працює учнівський та педагогічний колективи в плані розвитку дитячого самоврядування на сьогодні є формування високого рівня організаційної культури учнів-лідерів (відповідальність, організованість, цілеспрямованість, дисциплінованість, потреби у творчості та виявленні ініціативи). Для лідерів школи проводиться навчання, за роботою голів центрів закріплені педагоги-консультанти.

Учнівський центри школи, згідно Статуту, прийнятого в 2013 році, включає такі центри:

 1. навчальний;

 2. спортивно-оздоровчий;

 3. центр дисципліни і порядку;

 4. культмасовий;

 5. трудовий;

 6. волонтерський

 7. інформаційний центр.

З ініціативи учнівського центру проводяться цікаві заходи, акції, конкурси та вечори. Зокрема, щорічно в перший тиждень вересня проводиться тиждень фізкультури та спорту, під час якого працює спортивно-оздоровчий центр, проводяться спортивні змагання, Олімпійські уроки, зустрічі з спортсменами.

Діяльність центрів учнівського самоврядування.

Навчальна комісія здійснює роботу, спрямовану на вироблення в учнів свідомого ставлення до навчання, для надання допомоги невстигаючим учням, бере участь у проведенні предметних тижнів, олімпіад, шкільних конкурсів.

Завдання комісії: здійснювати роботу, спрямовану на вироблення в учнів свідомого ставлення до навчання; організовувати консультаційну допомогу з предметів; брати участь у проведенні предметних тижнів, місячників, олімпіад, конкурсів; контролювати виконання домашніх завдань, ведення щоденників; вести боротьбу з пропусками уроків.

Спортивно-оздоровчий центр залучає учнів до занять спортом, кожного дня діти виконують ранкову зарядку, беруть участь у різноманітних змаганнях. Команда туристів школи активно приймають участь у змаганнях з пішохідного туризму, волейболу, стрільби.

Структура центру: "Санпост" (контролює санітарний стан у школі, класах, дотримання гігієнічного режиму в їдальні, особисту гігієну учнів; здійснює санітарно-освітню роботу серед учнів (випускає сан-бюлетені, проводить бесіди, дискусії, анкетування, тематичні вечори). Група "Здоров'я" (для дітей та їхніх батьків). Група залучає учнів і батьків до спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи у вільний від навчання й роботи час. Мала ініціативна група "Юні інспектори руху". Організовує заняття з профілактики дорожнього травматизму, залучає до участі в акції "Діти на дорозі", проводить місячник дорожнього руху, співпрацює з учнями молодших класів, проводить з ними ділові ігри. Мала ініціативна група "Юний пожежник", що активно сприяє вихованню в дітей обережного поводження з вогнем, проведенню місячників пожежної безпеки; проводить ділові ігри з навчання правил пожежної безпеки; надає практичну допомогу дорослим у збереженні матеріальних цінностей, життя й здоров'я дітей; навчає учнів основ пожежної справи, вмінь, навичок запобігання й гасіння пожеж, надання першої медичної допомоги під час пожежі.

Основним завданням спортивно-оздоровчого центру є пропаганда здорового способу життя та популяризація заняття спортом та відвідування гуртків з футболу, танців, що функціонують при школі.

Комісія дисципліни та порядку сприяє дотриманню Статутних вимог учнями, проводить рейди-перевірки "Зовнішній вигляд", "Класний куточок", із подальшим моніторингом результатів, проводить шкільні лінійки, здійснює контроль за чергуванням учнів по школі.

Культмасова комісія. Позакласне життя учнів насичене різними святами, концертами, конкурсами. Учні школи беруть участь у міських конкурсах : "Осіння рапсодія", "Професії очима дітей", "Моє рідне село", "Україна – футбольна держава", "Сім духовних святинь малої Батьківщини" та інших.

Структура культмасової комісії: центр "Дозвілля"; центр "Молодіжна п’ятниця"; мала ініціативна група "Юні таланти"; мала ініціативна група сценаристів

Культмасова комісія сприяє естетичному вихованню учнів та змістовному відпочинку учнів у позаурочний час, залучаючи їх до проведення вечорів відпочинку, дискотек, днів відкритих дверей, спортивно-оздоровчих заходів, зустрічей за "круглим столом", оглядів-конкурсів, фестивалів, концертів, виготовлення атрибутів для оформлення залів.

Члени комісії оформляють альбоми до пам'ятних дат, традиційних свят у школі (наприклад, шкільний альбом "Як це було?").

Мала ініціативна група сценаристів підбирає матеріали до написання сценаріїв різноманітних свят, вечорів відпочинку, зустрічей.

Упродовж навчального року проведено різноманітні акції: "П’ять картоплин", "Твори добро", "Молодь проти СНІДу", "Подаруй книгу другові", "Забуті могили", "Чисте довкілля" та інші, надано адресну допомогу родинам, які потребували матеріальної допомоги для здійснення операцій учням школи.

Інформаційний центр забезпечує гласність у діяльності органів учнівського самоврядування. Центр розвиває творчу співпрацю вчителів та учнів, створює добрі взаємини школи, дітей і батьків, налагоджує тісні стосунки з шефськими закладами, установами та організаціями.

Діяльність в інформаційному центрі розвиває у дітей вміння збирати інформацію, обговорювати теми рубрик і матеріалів шкільних газет та радіо, сприяє підвищенню інтересу дітей до життя школи.

Основними функціями комісії є збір та систематизація матеріалів звітів учнів чергового класу, проведення загальношкільних лінійок, відкритих зустрічей, класних зборів з метою запобігання негативним проявам поведінки.

Шкільне життя висвітлюється на стенді "Наше життя", до оформлення якого залучаються класні колективи та окремі учні. Щомісяця на сторінках шкільного стенду оформлюються матеріали, підготовлені членами учнівського самоврядування. Це допомагає формувати громадську думку, спрямовувати її на поліпшення успішності учнів, зміцнення дисципліни, інформує про шкільні справи. Крім того, на даному стенді можуть показати свої таланти юні поети, журналісти, художники, фоторепортери. Шкільний стенд дійсно цікавий і користується популярністю як серед учнів, так і серед учителів та батьків.

2.2 РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ РОБОТИ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Важливим чинником, що впливає на демократизм в учнівському самоврядуванні залежить від допомоги дорослих, зокрема керівництва школи. Педагогічна допомога учнівському самоврядуванню полягає в забезпеченні реальних прав і обов’язків учнів, підвищенні довіри до рішень учнівського колективу, цілеспрямованому навчанню учнів складній справі організації життя учнівського колективу та керівництва справами школи.

Діяльність учнівського самоврядування Миколай – Пільського НВК «ЗНЗ-ДНЗ» Запорізького району Запорізької області спрямована на створення дійової, чіткої, адекватної сучасним освітнім пріоритетам і завданням виховної системи, здатної забезпечувати виховання учня як громадянина України, особистості моральної, вільної, демократичної, життєво і соціально компетентної, готової здійснювати самостійний вибір, приймати відповідальні рішення у різноманітних життєвих ситуаціях і бути готовою до відповідальності за них.

У виховній роботі школи утвердились ефективні технології, які забезпечують творчий розвиток особистості, з глибоко усвідомленою громадянською позицією. Домінантою у розвитку учнівського самоврядування є формування в учнів патріотизму з новим змістовим наповненням.

Модель учнівського самоврядування має позитивний результат функціонування системи: учні зайняті різноманітними видами громадської діяльності та позаурочної роботи за інтересами, більшість з них виділяються свідомою дисципліною, високою громадською активністю.

Учнівське самоврядування — це результат цілеспрямованих педагогічних зусиль з організації учнівського колективу, який забезпечує формування ряду позитивних якостей (поваги до демократичних цінностей, норм співжиття, почуття солідарності, причетності, відповідальності, критичного мислення тощо), відчуття господарів у рідній школі, розвиток організаторських здібностей у своїх членів шляхом залучення їх до управління шкільними справами та створення працездатних органів колективу, наділених реальними правами та обов'язками.

ВИСНОВКИ

Перша важлива сходинка для учнівського колективу — навчитися жити в умовах демократії, виробити в себе навички активної участі в діяльності своєї організації, у вирішенні питань, які мають колективне, громадське значення. Через створення гуманістично спрямованої моделі учнівського самоврядування формувати творчу, національно свідому, життєстверджуючу особистість.

Учнівське самоврядування — це педагогічна технологія, яка сприяє розвитку громадянських якостей дитини в системі демократичних відносин виховного колективу на принципах самореалізації, самодіяльності, самоорганізації та самодостатності особистості.

Учнівське самоврядування – це організація, яка складається з учнів, створюється учнями та існує для учнів. Фундаментальною метою створення будь-яких учнівських організацій є соціалізація молоді, соціальна адаптація підростаючого покоління, тобто поступове залучення молодої людини до системи суспільних і творчих відносин. Самоврядування – це реальний безперервний процес дедалі ширшого залучення до суспільних справ.

Учнівське самоврядування – спосіб організації життя колективу, що передбачає активну участь дітей (на основі взаємодії з педагогами) у прийнятті і виконанні рішень для досягнення суспільно значущих цілей. Воно є методикою залучення учнів до організації спільної діяльності.

Роль учнівського самоврядування було досліджено на прикладі учнівських центрів «Шкільного містечка» Миколй-Пільського НВК. Орган учнівського самоврядування є дієвим та ефективним методом залучення учнівської молоді до загальношкільного навчально-виховного процесу.

Основним завданням створення учнівського самоврядування є розвиток соціальної активності та забезпечення максимальної зайнятості учнів у всіх сферах діяльності школи.

Важливим аспектом є структура органу самоврядування – «Шкільне містечко» складається із центрів, діяльність яких охоплює певну сферу (навчальну, трудову, культурно-масову тощо). Центри очолюються обраними представниками та координуються закріпленими вчителями. При центрах створені допоміжні структури (малі ініціативні групи), що сприяє залученню більшої кількості учнів до активу школи.

Учні, які є членами учнівського самоврядування стають більш відповідальними, мобільними, заповзятливими; формується їх особистість. Учні вчаться демократії, співробітництва. Учнівське самоврядування дозволяє вихованцям розкрити такі соціальні якості людини, як толерантність, критичність і конструктивність мислення, повага до власної та чужої праці, оптимізм, гуманізм, здатність до самовиховання.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас