Ім'я файлу: ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА № 5 2023.pdf
Розширення: pdf
Розмір: 121кб.
Дата: 14.03.2023
скачати

Клас_______ Прізвище та ім’я ______________________________ Дата _________
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА № 5
Тема. Дослідження заломлення світла
Мета: визначити показник заломлення скла відносно повітря.
Обладнання: скляна пластинка з паралельними гранями, олівець, косинець із міліметровою шкалою, циркуль.
Хід роботи
Підготовка до експерименту
1. Перед тим як виконувати роботу, згадайте:
1) вимоги безпеки під час роботи зі скляними предметами;
2) закони заломлення світла;
3) формулу для визначення показника заломлення.
2. Підготуйте рисунки для виконання роботи (див. рис. 1). Для цього:
1) покладіть скляну пластинку на сторінку зошита і
гостро заточеним олівцем окресліть контур пластинки;
2) на відрізку, що відповідає положенню верхньої
заломної грані пластинки:
• позначте точку О;
• проведіть через точку О пряму k
перпендикулярну до даного відрізка;
• за допомогою циркуля побудуйте коло радіусом
2,5 см із центром у точці О;
3) під кутом приблизно 45° накресліть промінь, який задаватиме напрямок пучка світла, що падає в точку О; позначте точку перетину променя і кола літерою А;
4) повторіть дії, описані в пунктах 1-3, ще двічі (виконайте ще два рисунки на тій самій сторінці зошита), спочатку збільшивши, а потім зменшивши заданий кут падіння променя світла.
Експеримент
Суворо дотримуйтесь інструкції з безпеки.
1. Накладіть скляну пластинку на перший контур.
2. Дивлячись на промінь АО крізь скло,
поставте поряд із нижньою гранню пластинки точку М так, щоб вона здавалася розташованою на продовженні променя АО
(рис. 2).
3. Повторіть дії, описані в пунктах 1 і 2, ще для двох контурів.

Опрацювання результатів експерименту
Для кожного досліду (див. рис.3):
1) проведіть заломлений промінь OM;
2) знайдіть точку перетину променя OM із колом
(точку B);
3) із точок A і B опустіть перпендикуляри на пряму k,
виміряйте довжини a і b отриманих відрізків і радіус кола r;
4) визначте показник заломлення скла відносно
повітря:
n
21
= sin
sin γ
;sin = a
r
;sin γ= b
r
=
¿
n
21
= a
b
За відео

Довжина відрізка
а, мм
Довжина відрізка
b, мм
Показник заломлення
n
21 1
2 3
За віртуальною лабораторією

Розмір кута падіння
α
Sin α
Розмір кута заломлення
γ
Sin γ
Показник заломлення n
21 1
2 3
Аналіз експерименту та його результатів
Проаналізуйте експеримент і його результати. Сформулюйте висновок, у якому зазначте: 1) яку фізичну величину ви визначали; 2) який результат отримали; 3) чи залежить значення отриманої величини від кута падіння світла; 4) у чому причини можливої похибки експерименту.
Висновок
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
21 15 1.4 26 15 18 11 1.4 1.4
sina/siny=n21;
21/15=1.4 26/18=1.4 15/11 = 1.4
На цієї експерементальній роботі мі визначили показник заломлення скла відносно повітря . Його показник дорівнює приблизно 1.4
Показник не залежить від кута падіння світла
Похибка пояснюється тим , що велика ціна поділки приладу , тому точно виміряти неможливо

Завдання
Оцініть відносну похибку експерименту, проведеного в ході лабораторної роботи,
скориставшись формулою:
ε=
|
1−
n
вим
n
табл
|
100 %
де n
вим
– отримане під час експерименту значення показника заломлення скла;
n
табл
– табличне значення показника заломлення скла, з якого виготовлена пластинка.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас