Ім'я файлу: ___________ _______ _4.doc
Розширення: doc
Розмір: 54кб.
Дата: 18.05.2020
Пов'язані файли:
реферат економіка спорту.odt
__________ __________ ______.doc

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ №4
Тема 7-8: Бізнес-планування та оплата праці в спорті і спортивній індустрії

План

1. Підприємницький задум і його реалізація.

2. Бізнес-план і його функції.

3. Зміст і порядок розробки бізнес-плану.

4. Вступ.

5. Основна частина.

6. Додаток.

7. Види оплати праці.

8. Робота за контрактом.

9. Права та обов’язки сторін.

10. Єдина тарифна сітка як інструмент оплати праці працівників бюджетної сфери в Україні.
Питання для обговорення(дати обгрунтовану відповідь на п’ять питань (за вибором)):


    1. З чого починається будь-яка підприємницька діяльність?

    2. Охарактеризуйте основні етапи створення та втілення підприємницького задуму.


    3. Що таке бізнес-план?


    4. Які функції виконує бізнес-план?


    5. З яких частин складається бізнес-план?


    6. Поясніть, що вказується у вступній частині бізнес-плану?


    7. Які відомості містить основна частина бізнес-плану?


    8. Що включається до додатків бізнес-плану?


    9. Який спосіб представлення бізнес-плану вважається найбільш раціональним?


    10. Які основні системи оплати праці ви знаєте?

    11. Назвіть переваги та недоліки погодинної оплати праці.

    12. Охарактеризуйте основні види відрядної форми оплати праці. Поясніть їх застосування у спортивній діяльності.

    13. Поясніть суть та застосування акордної форми оплати праці.


    14. З чого складається тарифна система?


    15. Дайте визначення категорії „тарифна сітка”?


    16. Для кого застосовується система посадових окладів?

    17. Дайте визначення категорії „тарифна ставка”.


    18. Що таке ЄТКД?

    19. Назвіть переваги контрактної форми при найманні на роботу.


    20. Які обов’язкові умови вказуються в контракті?


Основні поняття та визначення, які потрібно знати (дати визначення п’яти термінам (за вибором)):

Підприємницький задум; етапи створення підприємницького задуму; бізнес-план; основні частини бізнес-плану; види оплати праці; погодинна оплата праці; відрядна оплата праці; пряма відрядна оплата праці; відрядно-прогресивна оплата праці; непряма форма оплати праці; відрядно-преміальна оплата праці; індивідуальна форма оплати праці; колективна форма оплата праці; акордна форма оплати праці; тарифна система; тарифна сітка; тарифна ставка; тарифний розряд; ЄТКД.
Тестові завдання (відповіді оформити у вигляді таблиці):

1. Загальна ідея здійснення бізнес-операції, її абстрактна конструкція – це:

а) підприємницький задум;

б) реклама;

в) бізнес-план;

г) комерційна угода.

2. Існують такі базові системи оплати праці, як:

а) погодинна, відрядна, акордна;

б) тарифна, преміальна, почасова;

в) пряма і непряма;

г) договірна та контрактна.

3. Документ, в якому обґрунтовується підприємницький задум і викладається програма втілення в життя задуманого, називають:

а) планом розвитку;

б) рекламою;

в) бізнес-планом;

г) комерційною угодою.

4. Відрядна оплата праці поділяється на:

а) пряму, непряму, відрядно-прогресивну та відрядно-преміальну;

б) договірну та преміальну;

в) тарифну і розрядну;

г) відрядно-прогресивну і відрядно-регресивну.

5. На скільки років, в основному, складається стратегія розвитку підприємства:

а) два;

б) п’ять;

в) чотири;

г) три.

6. На великих турнірах, таких як «Великий шолом», «Кубок європейських чемпіонів», використовується:

а) відрядно-преміальна оплата праці;

б) непряма відрядна оплата праці;

в) пряма відрядна оплата праці;

г) відрядно-преміальна оплата праці.

7. Основними частинами бізнес-плану є:

а) загальні відомості, аналіз і висновки;

б) вступ, основна частина і додатки;

в) завдання, фінансові розрахунки і результати;

г) вступ, аналіз і експертні висновки.

8. При якому виді оплати праці сторони визначають терміни виконання роботи, якість та загальну вартість:

а) відрядній;

б) погодинній;

в) тарифній;

г) акордній.

9. Найбільш ефективним та раціональним способом представлення бізнес-плану є:

а) реклама;

б) акція;

в) виступ;

г) комп’ютерна презентація.

10. Яка система оплати праці застосовується для обслуговуючого (допоміжного персоналу) спортивного клубу (організації):

а) відрядно-прогресивна;

б) пряма відрядна;

в) непряма відрядна;

г) відрядно-преміальна.

11. Головними етапами створення підприємницького зауму є:

а) створення ідеї, планування та реалізація;

б) осмислення, прийняття рішення, дослідження ринку, складання бізнес-плану та його реалізація;

в) назва, підбір кадрів та фінансові розрахунки;

г) планування, фінансові розрахунки, реалізація.

12. Які обов’язкові умови вказують в контракті при найманні на роботу:

а) місце і термін роботи;

б) посадові обов’язки працівника;

в) обов’язки роботодавця;

г) усі відповіді правильні.

13. Скільки функцій виконує бізнес-план:

а) одну;

б) дві;

в) три;

г) чотири.

14. Шкала кваліфікаційних розрядів і тарифних коефіцієнтів за допомогою яких встановлюється залежність розміру заробітної плати працівника від його кваліфікації – це:

а) тарифна система;

б) тарифна сітка;

в) тарифна ставка;

г) система посадових окладів.

15. У вступі бізнес-плану підприємства надається інформація про:

а) власників, товар (послугу), прогнозні оцінки, аналіз ринків збуту товарів (послуги), рекламну діяльність, фінансовий аналіз;

б) загальні відомості про компанію, історія створення, завдання, фінансовий стан та перспективи розвитку;

в) допоміжні матеріали, зразки продукції, розрахунки, експерті оцінки та висновки, фінансова звітність;

г) усі відповіді правильні.

16. Виражений в грошовій формі абсолютний розмір оплати праці за одиницю часу – це:

а) тарифна система;

б) тарифна сітка;

в) тарифна ставка;

г) система посадових окладів.

17. У основні частині бізнес-плану підприємства надається інформація про:

а) власників, товар (послугу), прогнозні оцінки, аналіз ринків збуту товарів (послуги), рекламну діяльність, фінансовий аналіз;

б) загальні відомості про компанію, історія створення, завдання, фінансовий стан та перспективи розвитку;

в) допоміжні матеріали, зразки продукції, розрахунки, експерті оцінки та висновки, фінансова звітність;

г) усі відповіді правильні.

18. Система надбавок і доплат до тарифної системи регламентується:

а) трудовим законодавством і самим підприємством;

б) керівництвом підприємства;

в) кодексом праці;

г) трудовим договором.

19. У додатках бізнес-плану підприємства надається інформація про:

а) власників, товар (послугу), прогнозні оцінки, аналіз ринків збуту товарів (послуги), рекламну діяльність, фінансовий аналіз;

б) загальні відомості про компанію, історія створення, завдання, фінансовий стан та перспективи розвитку;

в) допоміжні матеріали, зразки продукції, розрахунки, експерті оцінки та висновки, фінансова звітність;

г) усі відповіді правильні.

20. Сукупність нормативних матеріалів за допомогою яких встановлюється рівень заробітної плати працівників залежно від їх кваліфікації, складності робіт та умов праці:

а) тарифна система;

б) тарифна сітка;

в) тарифна ставка;

г) система посадових окладів.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас