Ім'я файлу: уо пр 2.docx
Розширення: docx
Розмір: 52кб.
Дата: 29.09.2022
скачати
Пов'язані файли:
pre-election dynamic.docx

Тема 2: Склад, класифiкацiя i поведiнка витратНапрями класифікації витрат. Класифікація витрат з метою оцінки готової продукції і запасів підприємства. Класифікація витрат з метою управління і контролю. Фактори, що впливають на поведінку витрат. Функції витрат.

Завдання 1. Витрати виробництва, в залежності від цілей, класифікуються за трьома напрямками. Розкрити економічний зміст кожної групи витрат (табл. 1)

1. Класифікація витрат

Напрямки класифікації витратЕкономічний зміст кожної групи витрат

1

Визначення собівартості, фінансових результатів та оцінки запасів

1.1

За способами перенесення

вартості на продукцію

Прямі та непрамі

1.2

Витрати на продукцію та витрати періоду

Витрати на виробництво продукції створюють виробничу собівартість продукції (робіт, послуг). Витрати періоду – це витрати, що не включаються до виробничої собівартості і розглядаються як витрати того періоду, в якому вони були здійснені.

1.3

Прямі і непрямі

Прямі витрати – це витрати, що можуть бути віднесені до певного об'єкта витрат економічно можливим шляхом. Відповідно, непрямі витрати - це витрати, що не можуть бути віднесені до певного об'єкта витрат економічно можливим шляхом.

1.4

Основні та накладні


Основні – це ті витрати, які безпосередньо пов'язані з віднесенням на собівартість продукції. А накладні – це витрати, які пов'язані з управлінням та обслуговуванням процесу виробництва певної продукції.

1.5

За елементами та статтями витрат

Особливість групування за статтями міститься в наявності низки комплексних статей, що відсутні в групуванні витрат за економічними елементами.

2

Прийняття управлінських рішень

2.1

Постійні та змінні


До постійних належать витрати, пов'язані з управлінням діяльністю підприємства, а також витрати на забезпечення господарських потреб виробництва закладу ресторанного господарства тощо. Змінні витрати включають у себе ті види витрат, величина яких змінюється зі зміною обсягів товарообігу.

2.2

Релевантні та не релевантні

Релевантні витрати – це майбутні витрати, які можуть бути змінені внаслідок прийняття рішення. Тобто це витрати, які залежать саме від рішення, яке ми приймаємо. Нерелевантні витрати – витрати, які не залежать від прийняття рішення.

2.3

Маржинальні та диференційні

Диференціальні витрати і доходи можуть виникати і при виготовленні або продажу додаткових одиниць продукції. Такі витрати і доходи на одиницю продукції називаються маржинальними .

2.4

Дійсні та можливі


Дійсні витрати — це витрати, які вимагають сплати грошей або витрачання інших активів. Ці витрати відображаються в бухгалтерських регістрах в міру їх виникнення.

Можливі витрати (втрати) - це вигода, яка втрачається, коли вибір одного напрямку дії вимагає відмовитись від альтернативного рішення.


2.5

Обов’язкові та дискреційні

Хоча недискреційні витрати вважаються обов'язковими – житло, податки, борг, продовольчі товари – дискреційні витрати – це будь-які витрати, понесені вище, ніж вважається необхідним

3

Контроль і регулювання витрат

3.1

Контрольовані та не контрольовані

Контрольовані (керовані) фактори - Елементи, якими керують організація і співробітники її маркетингової служби. Деякими з цих факторів, які не контролюються службами маркетингу, управляє вище керівництво.

Неконтрольовані (некеровані) фактори - Це елементи, які впливають на діяльність організації, які не можуть управлятися компанією і її службами маркетингу.


Рис. 1. Основні групування витрат
Завдання 2. На основі вихідних даних (табл. 2) подiлити витрати на змінні та постiйнi i скласти таблицю витрат за рiк при рiзних обсягах пробігу автомобіля (5000, 10000, 20000, 30000, 50 000 км) та визначити для кожного рівня:1) загальну суму витрат, у тому числі змінних та постійних;

2) витрати на 100 км пробiгу, у тому числі змiннi та постiйнi (табл. 3).
2. Показники роботи автомобіля ГАЗ-3110 «Волга»:пор.

Показник

Сума, грн.

1

Балансова вартiсть на початок року

24 000

2

Лiквiдацiйна вартiсть пiсля двох рокiв використання

4 000

3

Витрати на технічне обслуговування (2 рази за рiк)

1 200

4

Запаснi частини з розрахунку на 1000 км пробігу

200

5

Вартiсть лiцензiї (за рiк)

800

6

Страховi платежi (за рiк)

1 500

7

Заміна автошин пiсля 25 000 км пробiгу

5000

8

Вартiсть 1 л бензину (10 л на 100 км пробiгу)

30


3. Таблиця витрат за рiк при рiзних обсягах пробігу автомобіля
пор


Вид витрат

Пробіг, км

5 000

10 000

20 000

30 000

50 000

1

2

3

4

5

6

7

1

Змінні витрати (загальні):

1.1

Запасні частини

1000

2000

4000

6000

10000

1.2

Бензин

15000

30000

60000

90000

150000
Разом

16000

32000

64000

96000

160000

2

Змінні витрати на 100 км пробігу

320

320

320

320

320

3

Постійні витрати (загальні):

3.1

Амортизація автомобіля

10000

10000

10000

10000

10000

3.2

Технічне обслуговування

1200

1200

1200

1200

1200

3.3

Вартість ліцензії

800

800

800

800

800

3.4

Страхові платежі

1500

1500

1500

1500

1500

3.5

Автошини


5000Разом

13500

13500

13500

18500

13500

4

Постійні витрати на 100 км пробігу

270

135

67.5

61.67

27

5

Загальні витрати, разом

29500

45500

77500

114500

173500

6

Загальні витрати на 100 км пробігу

590

455

387.5

381.67

347


Моделі поведінки витрат
Змінні витратице витрати, що змінюються прямо пропорційно до зміни обсягу діяльності. (Збільшення кількості виробленої продукції у десять разів призведе до збільшення загальних змінних виробничих витрат теж удесятеро).

Якщо змінні витрати на од. пр-ції становлять 100 грн., то взаємозв’язок між обсягом виробництва та змінними витратами матиме такий вигляд:


Діяльність

(кількість продукції)

Змінні витрати

на одиницю, грн.

Загальні змінні витрати, грн.

1

100

100

10

100

1000

20

100

2000

30

100

3000Як бачимо, величина змінних витрат на одиницю продукції є постійною для всіх рівнів діяльності.

( Наприклад, відрядна з/плата, пальне, комісійні виплати.)

Постійні витратице витрати, що залишаються незмінними в разі зміни обсягу діяльності. Наприклад: прямолінійна амортизація, орендна плата.


Діяльність

( к-сть продукції)

Постійні витрати

На одиницю, грн.

Загальні постійні

Витрати, грн.

1

2000

2000

5

400

2000

10

200

2000

20

100

2000

30

66.67

2000


Завдання 3. В їдальні змінними є витрати на продукти та напої, які становлять в середньому 150 грн. на одного відвідувача.

Постійні витрати ( оренда, комунальні внески, заробітна плата працівників тощо) становлять 6 000 грн. на тиждень.

Необхідно: визначити собівартість однієї порції, якщо за тиждень буде обслуговано 100, 500 ,1000, 2000 відвідувачів (табл. 4)
4. Розрахунок собівартості порції продукції

Кількість відвідувачів

Змінні витрати

Постійні витрати

Собівартість порції

100

15000

6000

210

500

75000

6000

162

1000

150000

6000

156

2000

300000

6000

153

скачати

© Усі права захищені
написати до нас