Ім'я файлу: Тема 11 (завдання) (1).docx
Розширення: docx
Розмір: 55кб.
Дата: 21.12.2020
скачати

Тема 11. Центральний банк

Основні терміни і поняття:

Центральний банк, функції центрального банку, рефінансування комерційних банків, статус центрального банку

Питання для практичного заняття:

  1. Роль, значення та організація діяльності центрального банку

  2. Створення, статус, принципи організації та діяльності Національного банку України

Тести до теми

   1. Головне призначення Національного Банку України:

а) монопольне здійснення емісії національної валюти України та організація її обігу;

б) здійснення банківського регулювання та нагляду;

в) забезпечення стабільності грошової одиниці України;

г) визначення та проведення грошово-кредитної політики.

   1. Назвіть основні функції центрального банку:

а) провідник монетарної політики;

б) орган банківського регулювання та нагляду;

в) банк банків;

г) емісійний центр готівкового обігу;

д) банкір і фінансовий агент уряду;

е) усі вищезазначені відповіді правильні.

   1. Визначте склад Ради НБУ:

а) 8 членів Ради НБУ, призначені Президентом України;

б) 7 членів Ради НБУ, призначені Верховною Радою України;

в) 7 членів Ради НБУ, призначені Кабінетом Міністрів України;

г) Голова Національного банку України;

д) 7 членів Ради НБУ, призначені Президентом України.

   1. Визначте повноваження Ради Національного банку України:

а) розроблення основних засад грошово-кредитної політики та здійснення контролю за їх виконанням;

б) затвердження кошторису доходів і витрат Національного банку;

в) прийняття рішення про емісію валюти України та вилучен­ня з обігу банкнот і монет;

г) визначення організаційних основ та структури Національ­ного банку;

д) видання нормативно-правових актів Національного банку;

е) прийняття рішення про збільшення розміру статутного ка­піталу Національного банку;

є) затвердження бухгалтерського балансу Національного банку.

   1. Основні принципи функціонування Національного банку:

а) принцип децентралізації системи банку;

б) принцип економічної самостійності банку;

в) принцип президентського та парламентського контролю;

г) принцип горизонтальної структури управління банком;

д) принцип незалежності банку.

   1. Що входить до системи Національного банку:

а) центральний апарат;

б) Банкнотно-монетний двір;

в) Державна скарбниця України;

г) банківські навчальні заклади;

д) фабрика банкнотного паперу;

е) Центральне сховище; є) розрахункові палати;

ж) територіальні управління?

   1. Які операції здійснює Національний банк для виконання покладених на нього функцій:

а) надає кредити комерційним банкам;

б) здійснює дисконтні операції з векселями і чеками;

в) купує та продає на первинному ринку цінні папери;

г) веде рахунки міжнародних організацій?

   1. Назвіть шляхи створення центральних банків:

а) революційний

б) еволюційний

в) «на основі спеціального закону»

г) випадковий.

   1. Визначте методи фінансування дефіциту бюджету:

а) фінансування шляхом емісії

б) валютне фінансування

в) боргове фінансування

г) податкове фінансування.

Практичні завдання до теми

Задача 1.

Центральний банк проводить процентний кредит. Офіційна облікова ставка центрального банку становить 8,0% річних. Банки подали такі кредитні заявки:

Банки

Сума кредиту (умовні дані)

Процентна ставка річних, що пропонуються банками

Банк А

150

8,1

Банк Б

110

8,3

Банк В

190

8,2

Банк Г

420

8,1

Банк Д

200

8,0

Банк Ж

240

8,7

Банк З

310

8,6

Банк К

280

8,5

Банк Л

460

8,4

Банк Л

540

8,2

Центральний банк ухвалив рішення про надання кредитів банкам у розмірі 1400 (умовні дані).

Визначити:

Кредитні заявки банків будуть задоволені, в якій сумі і за якою процентною ставкою, якщо тендер проводиться за нідерландською моделлю.

Тендерний метод передбачає проведення центральними банками торгів, на яких кредитні заявки комерційних банків задовольняються виходячи із рівня запропонованої процентної ставки (ціновий тендер). Тендери поділяються на два типи:

за американською моделлю, яка передбачає задоволення заявок за процентними ставками, що пропонуються комерційними банками і дорівнюють або перевищують ставку відсікання, установлену центральним банком;

за голландською моделлю, яка передбачає, що всі заявки задовольняються за ставкою відсікання, визначеною центральним банком.

Задача 2.

Центральний банк проводить процентний кредитний тендер. Офіційна облікова ставка центрального банку становить 15% річних. Банки подали такі кредитні заявки:

Банки

Сума кредиту (умовні дані)

Процентна ставка річних, що пропонуються банками

Банк А

160

15,7

Банк Б

110

15,3

Банк В

290

15,2

Банк Г

320

15,8

Банк Д

370

15,0

Банк Ж

440

15,7

Банк З

310

15,5

Банк К

580

15,4

Банк Л

460

15,3

Банк М

580

15,6

Центральний банк ухвалив рішення про надання кредитів банкам у розмірі 2080 умовних одиниць.

Визначити: Кредитні заявки яких банків будуть задоволені, в якій сумі і за якою процентною ставкою, якщо тендер проводиться за американською моделлю?

Задача 3. Центральний банк проводить кількісний кредитний тендер. Офіційна процентна ставка центрального банку – 12,0%. Банки подали кредитні заявки млн. грн.

Банк А

360

Банк Б

640

Банк В

650

Банк Г

550

Банк Д

460

Банк Ж

530

Банк З

580

Банк К

430

ЦБ прийняв рішення про рефінансування банків у розмірі 2100 млн. грн..

Визначити: заявки яких банків будуть задоволені ЦБ, в якій сумі і за якою процентною ставкою?

Задача 4.

ЦБ проводить процентний кредитний тендер. Офіційна облікова ставка ЦБ становить 12% річних. Банки подали такі кредитні заявки:

Банки

Сума кредиту (умовні дані)

Процентна ставка річних, що пропонуються банками

Банк А

150

12,1

Банк Б

310

12,3

Банк В

190

12,2

Банк Г

470

12,1

Банк Д

260

12,8

Банк Ж

640

12,7

Банк З

410

12,6

Банк К

710

12,5

Банк Л

460

12,4

Банк М

550

12,2

ЦБ ухвалив рішення про надання кредитів банкам у розмірі 5330 млн. грн..

Визначити Кредитні заявки яких банків будуть задоволені, в якій сумі і за якою процентною ставкою, якщо тендер проводиться за американською моделлю?

Задача 5.ЦБ проводить кількісний кредитний тендер. Офіційна процентна ставка ЦБ – 9,5%. Банки подали такі заявки:

Банк А – 360

Банк Б – 390

Банк В – 600

Банк Г – 510

Банк Д – 750

Банк Ж – 660

Банк З – 750

Банк К – 510

ЦБ ухвалив рішення про рефінансування банків у розмірі 1510 млн грн..

Визначити: Заявки яких банків будуть задоволені ЦБ, в якій сумі і за якою процентною ставкою?
скачати

© Усі права захищені
написати до нас