Ім'я файлу: Практична робота № 14-15.docx
Розширення: docx
Розмір: 27кб.
Дата: 22.05.2021

*ТЕМА 10. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БРЕНДИНГУ

Мета заняття

Закріпити теоретичні знання про методики оцінки ефективності брендингу та набути практичні вміння з їх практичного застосування.
Теоретичні питання:

 1. Методи оцінки ефективності брендингу.

 2. Аналіз обізнаності (популярності) бренду.

 3. Типи обізнаності про бренд: пізнавання бренду, згадування бренду, пріоритетна популярність.

 4. Визначення рівня лояльності і рівня залучення бренду.

 5. Визначення рівня проникнення бренду на ринок, рівня ексклюзивності, рівня інтенсивності покупок.

 6. Визначення прихильності до бренду.

 7. Оцінка іміджу бренду споживачами.

 8. Рівні аналізу бренду: сприйманий імідж, фактичний імідж, бажаний імідж.

 9. Індикатори сили бренду.

Теоретичні питання для самостійного вивчення:

 1. Практична значущість результатів досліджень обізнаності про бренд.

 2. Атрибутивні карти сприйняття.

 3. Мультиатрибутивні моделі.

 4. Методи оцінки задоволеності/незадоволеності споживачів.

Завдання № 1

Визначте загальне ставлення споживачів до торгових марок йогуртів, використовуючи модель Фішбейна (табл.1). Запропонуйте свій варіант стратегії брендингу для кожної торгової марки. Обґрунтуйте свою відповідь.

Таблиця 1

ОЦІНКА ЙОГУРТІВ СПОЖИВАЧАМИ

Критерії йогуртів

Значи- мість крите- рію, бал

Думка споживачів про торгову марку, бал

ТМ

Живи- нка

ТМ

Fruttis

ТМ

Злаго- да

ТМ

Данон

ТМ

Акти- вія

ТМ

Чудо

Ціна

4,6

3,9

4,6

2,1

4,9

3,6

2,8

Склад

5,0

4,6

3,4

4,1

2,2

4,3

4,9

Поживна (харчо- ва) цінність

4,9

4,9

2,9

0,6

1,5

3,7

4,1

Вміст натураль- них фруктів

2,1

3,4

5,0

4,6

3,4

2,8

2,2

Калорійність

5,0

4,4

4,3

1,3

3,6

2,8

3,6

Смак

4,3

3,1

4,8

2,3

3,4

4,6

4,2

Консистенція

3,2

4,1

3,5

4,8

2,5

1,2

2,3

Інформативність маркування

3,1

5,0

4,9

1,1

2,7

3,8

2,6

Фасування

3,4

4,2

4,7

4,3

2,7

4,7

3,9

Примітка. Оцінку йогуртів проводили за 5-бальною шкалою, де 5 балів - це критерій, який при купівлі товару має вирішальне значення для споживача і повністю відповідає його вимогам.

Завдання № 2

Опишіть, які асоціації викликають у Вас і членів Вашої групи або родини торгові марки «LG», «Чиста лінія», «Корона», «Fly», «Vitek», «Eva», «Redmond», «Philips», «Торчин», «Lenovo», «Простоквашино», «Danone», «Помідора», «Sony», «Королівський смак», «BMV», «Волошкове поле», «Біла лілія», «Щирий кум», . Як отримані результати можуть бути використані фахівцями з маркетингу? Обґрунтуйте свою відповідь.

Завдання №3

Згадайте та запишіть назви усіх знайомих торгових марок а) соку, б) чаю, в) кофе, г) молочної продукції, д) майонезу. Проаналізуйте рівень популярності торгових марок. Яку користь можуть отримати власники торгових марок з проведеного дослідження? Щоб Ви порадили змінити в стратегії брендингу для кожної із досліджуваних торгових марок? Обґрунтуйте свою відповідь.

Завдання № 4

Визначте лояльність споживачів до торгових марок інтер’єрної фарби (табл.2) та зробіть висновки.

Таблиця 2

АНАЛІЗ ПРИХИЛЬНОСТІ СПОЖИВАЧІВ ДО ТОВАРУ

Торгова марка фарби

Сумарна кількістю товарів певної торгової марки, що були куплені

споживачами, од.

Ступінь загальної задоволеності споживачів

товаром,%

Лояльність споживачів до торгової марки,%

ТМ «düfa»

1200

25
ТМ «Sniezka»

2450

45
ТМ «TRIORA»

1380

75
ТМ «KOLORIT»

965

65
ТМ «Amber»

435

45
Які елементи стратегії брендингу доцільно удосконалити або змінити власникам досліджуваних торгових марок? Обґрунтуйте свою відповідь.

Завдання № 5

За даними табл. 3 побудуйте матрицю «задоволеність / незадоволеність» споживачів щодо торгових марок ковбасних виробів. Визначте дії кожного підприємства на ринку з метою формування ефективної стратегії брендингу.

Таблиця 3

Узагальнені результати визначення рівня задоволеності ковбасними виробами


Торгова марка ковбасних виробів

Середнє значення задоволеності споживачів,

Бали

Середньоквадра- тичне відхилення оцінок

задоволеності

Коефіцієнт задоволеність/ важливість

ТМ «Салтівський м’ясокомбінат»

6,24

0,62

0,99

ТМ «Харківський м’ясокомбінат»

8,76

0,82

1,39

ТМ «Денвер»

5,89

0,62

0,93

ТМ «Безлюдівський м’ясокомбінат»

4,76

0,54

0,75

ТМ «Вовчанський м’ясокомбінат»

5,64

0,59

0,89

ТМ «М’ясокомбінат

«Ірина»

3,76

0,49

0,59

ТМ «Глобінський м’ясокомбінат

7,64

0,69

1,21

ТМ «Роганський м’ясокомбінат»

4,65

0,54

0,74

ТМ «Луганський м’ясокомбінат»

5,96

0,61

0,94

ТМ «Кременчуцький

м’ясокомбінат

5,15

0,56

0,81

ТМ «КОЛБІКО»

5,84

0,60

0,92

ТМ «М’ясокомбінат

«ВК і К»

2,67

0,41

0,42

ТМ «Елітекс»

5,61

0,59

0,89

ТМ «Весна»

2,26

0,38

0,36

ТМ «М’ясна фабрика

«Фаворит»

0,78

0,22

0,12

ТМ «Чугуївський м’ясокомбінат»

2,08

0,36

0,32

ТМ «Курганський бройлер»

0,78

0,22

0,12

Завдання № 6

Визначте рівень проникнення на український ринок торгових марок мультиварок за останні три роки (табл.4). Порівняйте результати та зробіть висновки. Щоб Ви порадили власникам торгових марок для ефективної стратегії брендингу на українському ринку побутової техніки? Обґрунтуйте свою відповідь.

Таблиця 4

Обсяги продажів мультиварок

Торгові марки мультиварок

Обсяги продажів, од.

І рік

ІІ рік

ІІІ рік

ТМ «Redmond»

3245

5341

9763

ТМ «Philips»

2654

2876

3481

ТМ «HausMark»

1876

1989

2501

ТМ «Vitek»

3653

2765

1765

ТМ «Moulinex»

2765

1873

3834

Завдання № 7

Складіть перелік популярних вітчизняних торгових марок майонезу, йогурту, соняшникової олії, мінеральної води та проранжуйте їх з точки зору привабливості для споживачів. Поясніть, яку вигоду можуть мати власники досліджуваних торгових марок від проведеного аналізу. Обґрунтуйте свою відповідь.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас