Ім'я файлу: Пояснювальна записка.docx
Розширення: docx
Розмір: 1455кб.
Дата: 17.11.2020
скачати

Міністерство освіти і науки України

«Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича»

Факультет «Архітектури, Будівництва та Декоративно-Прикладного мистецтва»

Пояснювальна записка

до курсового проекту

з дисципліни «Технологія будівельного виробництва»

на тему: «Технологічна карта намонтаж колон вільним методом»

Виконав: студент 311 групи

Іванченко В.Ю.

Керівник: Лєка Д.Р.

Чернівці – 2020
Зміст
1.

Сфера застосування……………………………………….

3

2.

Організація і технологія виконання робіт……………….

4

3.

Допустимі відхилення……………………………………..

12

4.

Вимоги до якості робіт і вказівки щодо контролю та

завдання-приймання робіт ……………………………….

13

5.

Калькуляція трудових витрат…………………………….

16

6.

Техніко-економічні показники…………………………...

17

7.

Потреба в матеріально-технічних ресурсах……………...

18

8.

Вимоги безпеки та охорона праці………………………...

19

9.

Вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища………………………………………………….

24

10.

Нормативні посилання……………………………………..

271.Сфера застосування

Технологічна карта розроблена на монтаж залізо-бетонних колон вільним методом. Роботи ведуться в осінній період часу, в дві зміни, протягом 8 днів.

Технологічною картою враховано весь необхідний комплекс робіт для виконання даної конструкції. До основних із них належать: встановлення колон, вивірювання колон і замонолічування стиків. Всі види робіт вказано у необхідній технологічній послідовності.

Технологічна карта розроблена у відповідності до державних будівельних норм та правил України.
2. Організація і технологія виконання робіт

Перед монтажем колон потрібно виконати підготовчі і геодезичні роботи, закінчити зведення фундаментів. Колони розташовують в зоні дії монтажного крана. Монтаж здійснюється краном КТА-16.

Операції по установці залізобетонної колони виконуються в наступному порядку: підготовляють колону і стакан фундамента до монтажа; стропують колону; установлюють розвідні клини в стакані фундамента; установлюють колону; вивірюють колону за допомогою розвідних стальних клинів і тимчасово кріплять її залізобетонними клинами; знімають розвідні клини і розстроповують колону.

Організація робочого місцяК, М1, М2, М3, М4 - робочі місця працівників бригади в момент монтажа та фіксації колони в стакані фундаменту.

1 - автомобільний кран КТА-16;

2 - ящик з бетонними клинями;

3 - розвідні металеві клиня;

4 - пересувний контейнер для інструментів;

5 - місце розташування теодоліта;

6 - фундамент стаканного типу;

7 - положення двовіткової колони до початку виконання технологічних процесів;

8 - двовіткова колона в момент монтажу та розташування в отворі стакана фундамента;

9 - місце розташування нівеліра
Технологічні процеси

 1. Установка геодезичних та розкладка ручних інструментів: М1, М3; теодоліти, нівелір, контейнер з інструментами.

Монтажник М1 для вивірки колони по цифровим та буквенним осям будинку установлює інструменти у відповідності зі схемою організації робочого місця.

 1. Підготовка фундамента; М2, М4; лопата, рулетка, метр.

Монтажник М2 стальним метром промірює розміри стакана фундамента, потім він перевіряє наявність осьових рисок і при відсутності відновлює їх. Монтажник М4 за допомогою лопати очищає стакан від бруду, мусора, при необхідності промиває водою.

 1. Підготовка колони до установки; М1, М3; молоток, зубило, скрібок, рулетка, щітка, газовий різак.

Монтажник М3 перевіряє наявність закладних деталей на колоні, очищає їх сталевою щіткою, а також за допомогою скрібка очищає колону від налиплого грунту. Монтажник М1 газовим різаком зрізає монтажні петлі. Потім монтажники М1 і М3 рулеткою проміряють геометричні розміри колони і відстані між закладними деталями, а потім олійною фарбою наносять осьові риски на гранях і оголовкови колони

 1. Установка розводних клинів; М2, М4; лінійка
Монтажники М2 і М4 наносять на обрізі фундаменту риски, що позначають положення граней колони. Потім вони встановлюють по черзі три розвідних клина: два клина з однієї гілки колони по двох суміжних гранях стакана і один клин у другої гілки. Клини встановлюють так, щоб щока «2» (див. Рис. Клина) впиралася ребром у внутрішню стінку стакана фундаменту. По рискам, що позначають положення граней колони, монтажники М2 і М4 укладають на суміжних гранях склянки фундаменту дві Т-образні лінійки. Потім монтажник М2 обертанням гвинта «7» розвідного клина доводить опорне ребро щоки «2» до упору з Т - образної лінійкою, а монтажник М4 обертанням гвинта «5» приводить рухому щоку «2» в площину майбутнього положення грані колони. Аналогічно монтажники М2 і М4 встановлюють два інших клина.Розвідний клин

1,2 – щоки; 3 – швелер; 4 – гайка; 5 – розвідний гвинт; 6 – шарнірно-накладний кронштейн; 7 – прижимний гвинт. 1. Строповка колони для перекантовки; М1, М3; універсальні стропиПо команді монтажника М1 машиніст К переміщує кран до місця установки колони. В цей час монтажник М3 підносить до колони універсальні стропи. Потім монтажник М3 підсовує універсальні стропи під колону в середині її двовіткової частини. Монтажник М1 приймає стропи, підтягує їх і встановлює по гранях колони інвентарні підкладки, прикріплені на універсальних стропах. Закріпивши таким чином колону «на удав», монтажник М3, притримуючи гак крана однією рукою, інший відводить запобіжну скобу, а монтажник М1 надягає кінці строп на гак крана
 1. Перекантовка колони; М1, М3, К; універсальні стропи

Монтажники М1 і М3, закінчивши строповку колони, відходять від неї. Монтажник М1 подає машиністу крана К сигнал перекантувати колону. Машиніст крана К, піднімаючи колону, встановлює її на ребро. Потім, по команді монтажника М1, машиніст опускає колону, а монтажник М3 розстроповує її


 1. Строповка колони; М1, М3, К; напівавтоматичний захват


По сигналу монтажника М1 машиніст крана К опускає гак до напівавтоматичного захоплення. Монтажник М3 відводить кільце захвата в положення зручне для заведення гака. Монтажник М1, притримуючи запобіжну скобу, заводить гак крана в кільце захвата. Монтажники М1 і М3 знаходяться по обидва боки колони і, притримуючи раму захвата, наводять її на верхню гілку підготовленої до монтажу колони так, щоб запірний палець опинився навпроти стропувальних отворів в тілі колони. Машиніст крана К включає електродвигун, що приводить в рух запірний палець. Монтажник М1 вводить його в отвір колони. Коли палець досягне протилежної бічної грані захвата, рух його призупиняється автоматично за допомогою кінцевого вимикача. Монтажник М1 дає машиністу крана сигнал натягнути строп захвата і разом з монтажником М3 перевіряє правильність і надійність стропування.Напівавтоматичний захват

1 – рама; 2 – тросові тяги; 3 – балочна траверса; 4 – штекерний роз’єм; 5 – кабель; 6 – електродвигун; 7 – коробка; 8 – гайка; 9 – дублююча кнопка управління; 10 – гвинт; 11 – запірний палець

8. Кріплення розчалок; М2, М4; розчалка зі струпцинами

Монтажник М2 кріпить струбцину до діафрагми колони. Монтажник М4, натискаючи пальцем на засувку гака розчалювання, заводить його в кільце струбцини

9. Піднімання і установка колони; М1, М2, М3, М4, К; напівавтоматичний захват

Монтажник М1 дає машиністу крана сигнал підняти колону від землі на 20 - 30 см. Монтажник М3 перевіряє надійність стропування, після чого монтажник М1 дає сигнал машиністу крана К підвести колону до стакана фундаменту. Монтажники М2 і М4 приймають колону на висоті 30 см над стаканом фундаменту. За сигналом монтажника М1 машиніст крана плавно опускає колону, а монтажники М2 і М4 притримують її з двох сторін, направляючи колону в стакан фундаменту. При цьому монтажники притискають межі колони до зовнішніх гранях рухомих щік розвідних клинів, встановлених на склянці фундаменту і поєднують риски на колоні з риски на стакані фундаменту10. Вивірка і тимчасове кріплення колони; М1, М2, М3, М4, К; розвідні металеві клини, ломи, бетонні клини, кувалди, розчалки, теодоліти

Монтажники М3 і М4 встановлюють на стакані фундаменту по черзі три розводних клина біля трьох вільних граней двовіткової колони на додаток до трьох раніше встановлених. Монтажники М1 і М2, перебуваючи за теодолітом, які встановлені по цифровим і буквенним осях колони, подають сигнали монтажникам М3 і М4, які регулюють положення колони в плані і по вертикалі шляхом загвинчування гвинтів клинів з однієї сторони колони і ослаблення їх з іншої. При обертанні прижимного гвинта щока клина повертається навколо опорного ребра і нижнім кінцем притискає колону до раніше встановлених розвідних клинів, що забезпечує рихтування положення колони в планіОбертаючи розвідні гвинти монтажники М3 і М4 рихтують колону по вертикалі. За допомогою гвинтів клинів монтажники М3 і М4 защемляють колону між двома щоками на рівні розташування розвідних клинів. Потім монтажники М1 і М2 закріплюють нижні кінці розчалок за стропувальні петлі на сусідніх фундаментах або за інвентарні якоря, що встановлюються в грунті. Монтажники М3 і М4 кувалдами забивають залізобетонні клини між гранями колони і внутрішньою стінкою стакана фундаменту. Це забезпечує надійність тимчасового кріплення колони в стакані. Після цього монтажники М1, М2, М3 і М4 виймають розвідні клини11. Розстроповка колони; К; напівавтоматичний захват

Після установки і закріплення колони машиніст крана К, натиснувши кнопку в кабіні, включає двигун напівавтоматичного захоплення, виводить запірний палець з отвору колони, звільняючи таким чином захват без допомоги монтажника. Потім машиніст піднімає захват вгору і відводить його в сторону від встановленої колони

3.Допустимі відхилення

Під час монтажу конструкцій слід забезпечувати:

- стійкість і незмінюваність положення частини конструкцій споруди на всіх стадіях;

- безпеку провадження монтажних робіт на об'єкті;

- виконання правил пожежної безпеки під час проведення монтажних робіт;

- перевірку точності положення конструкцій за допомогою постійного геодезичного контролю;

- міцність монтажних з'єднань.

 Заходи щодо забезпечення стійкості в процесі монтажу конструкцій слід передбачати в проекті виконання робіт (ПВР) з урахуванням конструктивно-компонувальних рішень (включаючи монтажні з'єднання), матеріалу конструктивних елементів і місцевих умов.Назва операцій, що підлягають контролю

Контроль якості виконання операцій

Виконавцем робіт

Майстром

Склад

Способи

Час

Залучаються до перевірки


Підготовчі роботи-Правильність складування

Візуально

До початку монтажу

-

Наявність паспортів відповідно до проекту геометричних розмірів. Зовнішні дефекти. Нанесення розбивочних осей і рисок, розміри площадок опирання. Наявність і правильність розміщення закладних деталей.

Складний метр- «» --
-


Підготовка місця

для установки колон

Очистка стаканів фундаментів від бруду, а взимку – від снігу і ожеледиці. Розміри стакана фундаменту (відповідно до проекту). Наявність рисок на фундаменті.

- «» ---


Підготовка місця

для установки колон

-

Відмітка дна стакана фундаменту

Нівеліром

- «» -

Геодезист

-

Установка монтажного оснащення

Точність фіксування оснащення (відповідно до проекту).

Візуально

У процесі монтажу

-

-

Установка колон

Правильність технології монтажу. Точність установки.

- «» -

- «» -

-

Установка колон

-

Правильність і надійність строповки. Вертикальність установки. Співвідносність колон в нижньому і верхньому розрізі. Відмітки опорних площадок, кронштейнів та ін.. надійність тимчасового кріплення.

Візуально, нівеліром, теодолітом

- «» -

Геодезист-

Приварка металічних деталей

Відповідність проекту. Марка електродів. Розміри швів.

Візуально, складним метром

- «» -

-

Приварка металічних деталей

-

Якість зварювальних швів

Візуально

- «» -

Лабораторія у випадку необхідності

Антикорозійний захист металічних деталей

-

Якість нанесення антикорозійного шару

-«»-

- «» -

- «» -

-

Замонолічування колон у фундаментах

Марка. Консистенція бетонної суміші. Ретельність ущільнення.

Візуально, стандартним конусом

- «» -

Лабораторія

Замонолічування колон


-

Ретельність замонолічування (зовнішній вигляд)

Візуально


До виконання наступних робіт


-


4.Вимоги до якості робіт і вказівки щодо контролю та здавання – приймання робіт

5. Калькуляція трудових витрат
6. Розрахунок техніко-економічних показників

 1. Обсяг робіт V - 95 шт.

 2. Трудомісткість робіт:

Тнбуд= 95*0,2/1=598,5

Тнмаш= 95*1,03/1=97,85

Тн = 598,5+97,85 = 696,35 люд.-зм.

Тп – 681,85 люд.-зм.

 1. Тривалість будівельного процесу:

Тн =12,5 дні

Тп – 8 днів

 1. Тривалість одиниці продукції

Т=598,5+97,85/95=7,33


 1. Виробіток на 1 годину: В=1/7,33=0,13

 2. Продуктивність праці:

Нормативна - 100-120 % ;

Прийнята – Тн/Тп ×100% = 696,35/681,85×100 = 102,5 %.

7.Відомість потреби в матеріалах, напівфабрикатах, будівельних деталях та конструкціяхз/п

Назва робіт згідно калькуляційОдин.

виміру


Об’єм

робіт

Шифр

ДБН

Потреба в осн.

матеріалах

Один.

виміру

Норма

на од.

Потреба

на

об’єм

1.

Монтаж колон

100 шт.

0,95

7-5-1

Гарячекатаний прокат

Електроди

Дошки обрізні

Суміш бетонна

Збірні конструкції

м³
т

м³

м³

шт.

0,296
0,017

0,3

6,6

100

0,3
0,016

0,29

6,27

95
8.Вимоги техніки безпеки та охорона праці

Витрати на виконання планових заходів щодо охорони праці виконуються за рахунок накладних витрат будівельної організації.

Будівельно-монтажні організації повинні з урахуванням місцевих умов розробляти інструкції з техніки безпеки, затверджувані інженером будівельно-монтажної організації.

Відповідальність за дотриманням вимог по техніці безпеки і виробничої санітарії при виробництві будівельно-монтажних робіт покладається на інженерно-технічних працівників будівельно-монтажних організацій.

Зазначені інженерно-технічні працівники повинні у випадку виникнення умов, що загрожують життю чи здоров'ю працюючих, призупинити виконання будівельно-монтажних робіт і зробити відповідний запис у журналі проводження робіт.

При одночасній роботі декількох будівельних організацій на споруджуваному об'єкті генеральний підрядчик зобов'язаний за участю субпідрядних організацій розробити і за узгодженням з ними затвердити графік виробництва сполучених робіт і заходів щодо техніки безпеки і виробничої санітарії, обов'язкові для всіх організацій, що беруть участь у будівництві.

Контроль за виконанням цих заходів покладається на генерального підрядчика; відповідальність за безпечне ведення робіт, виконуваних субпідрядними організаціями, покладається на інженерно-технічний персонал цих організацій.

Заходи щодо техніки безпеки при виробництві будівельно-монтажних робіт на діючих підприємствах і в цехах розробляються та затверджуються замовником і генеральним підрядчиком.

Відповідальність за дотримання зазначених заходів в однаковій мірі несуть керівники будівельно-монтажної організації і діючого підприємства. У випадку недотримання замовником затверджених заходів щодо техніки безпеки, у результаті чого створюються умови, що загрожують життю і здоров'ю працюючих, будівельно-монтажні роботи необхідно припиняти до усунення небезпеки.

Припинення робіт оформляється актом.

На будівельному майданчику повинні бути санітарно-побутові приміщення : гардеробні, умивальні, душові, убиральні, приміщення для сушіння, знешкодження, обезпилювання спецодягу, приміщення для особистої гігієни жінок, приміщення для обігрівання і регламентованого відпочинку, установки місцевого променистого обігріву й укриття від сонячної радіації й атмосферних опадів, пункти харчування, здоровпункти й ін., виконані й обладнані відповідно до затвердженого у встановленому порядку нормами по проектуванню побутових будинків і приміщень.

Усі працюючі на будівельному майданчику повинні бути забезпечені питною водою відповідно до діючих санітарних норм. Питні установки повинні бути розташовані на відстані більш 75 м від робочих місць Якщо в сирому виді вода в даному районі не придатна для пиття, то варто забезпечити робітників кип'яченою водою.

Працюючі в приміщеннях споруджуваних будинків повинні бути захищені вид протягів, пилу, шкідливих пар і газів.

Спеціальні місця відпочинку необхідно обладнати навісами чи тентами і розташовувати їх на відстані більш 50 м від робочих місць.

На кожнім об'єкті повинні бути аптечки з медикаментами, набір фіксуючих шин і інші засоби для надання першої допомоги потерпілим.

На всіх ділянках будівництва, де це потрібно за умовами роботи, на під'їзних рейкових шляхах, автомобільних дорогах і в інших небезпечних місцях повинні бути вивішені добре видимі, а в темний час доби освітлені попереджувальні вказівні написи чи знаки безпеки, плакати й інструкції з техніки безпеки; у необхідних випадках улаштовуються огородження чи призначаються чергові.

У місцях переходу через канави і траншеї (глибиною більш 1 м), а також для проходу до робочих місць, де це необхідно за умовами роботи, варто укладати перехідні містки чи ходи шириною не менш 0,6 м із поручнями висотою 1 м.

Організація робочих місць повинна забезпечувати безпеку виконання робіт. У разі потреби робочі місця повинні бути обгороджені, мати захисні і запобіжні пристрої і пристосування.

При роботі, що вимагає підмощування, не можна використовувати ненадійні опори для влаштування настилів. На робочому місці забороняється бути присутнім стороннім особам, що заважають виконанню робіт.

Робочі місця, розташовані над землею чи перекриттям на висоті 1 м і вище, обов'язково відгороджуються.

При неможливості чи недоцільності влаштування огороджень робітники повинні бути забезпечені запобіжними поясами. Місця закріплення карабіна запобіжного пояса повинні бути заздалегідь зазначені майстром чи виконавцем робіт і яскраво пофарбовані.

Отвори в перекриттях і прорізи сходових кліток, до яких можливий доступ людей, повинні бути закриті суцільним міцним настилом чи мати огородження з бортовими дошками по всьому периметрі.

Відкриті прорізи в стінах варто обгороджувати при однобічному примиканні настилу (перекриття), якщо відстань від верха настилу (перекриття) до низу прорізу не менше 0,7 м.

При об'єднанні робіт по однієї вертикалі робочі місця необхідно обладнати відповідними захисними пристроями, що повинні бути передбачені в проекті провадження робіт.

Забороняється виконувати будівельно-монтажні роботи, зв'язані з перебуванням людей на поверхах, над якими будується переміщення, чи установка тимчасових закріплення елементів і конструкцій будинків (споруджень), а також переміщення устаткування вантажопідйомними засобами. Для перенесення і збереження інструментів, цвяхів, болтів і інших дрібних деталей особи, що працюють на висоті, повинні забезпечуватися індивідуальними сумками.

Будівельні машини, механізми, устаткування, інвентар, інструменти і пристосування до них повинні відповідати характеру виконуваної роботи і знаходитися в справному стані. Частини цих машин, що рухаються, і механізмів у місцях можливого доступу людей варто обгороджувати. Забороняється залишати без нагляду працюючі машини і механізми.

Будівельно-монтажна організація зобов'язана забезпечувати робітників спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту, необхідних розмірів в відповідності з характером виконуваної роботи і типових галузевих норм безкоштовним виданням спецодягу, спецвзуття і запобіжних пристосувань робітникам та службовцям, зайнятим на будівельних, будівельно-монтажних і ремонтно-будівельних роботах, повідомити їх про порядок користування ними.

Керівники робіт не повинні допускати до роботи осіб без відповідного спецодягу, спецвзуття і засобів індивідуального захисту.

Особи, що знаходяться на будівельному майданчику, повинні носити захисні каски, установлених зразків, необхідний запас яких повинний бути на кожному будівельному об'єкті.

Лінійний інженерно-технічний персонал (майстер, виконавець робіт, старший виконавець робіт, дільничний механік, енергетик) і інші інженерно-технічні працівники за списком, затвердженим головним інженером чи керівником будівельно-монтажної організації, зобов'язані щорічно проходити перевірку знання ними правил техніки безпеки. При незадовільному знанні правил техніки безпеки працівники до робіт не допускаються. Перевірка знань оформляється в журналі чи в протоколі комісії, затвердженої наказом керівника будівельно-монтажної організації, з наступною видачею посвідчень. Нові робітники можуть бути допущені до роботи тільки після проходження ними:

вступного (загального) інструктажу з техніки безпеки і виробничої санітарії; інструктажу з техніки безпеки безпосередньо на робочому місці, що, крім того, виконується при кожному переході на іншу роботу чи при зміні умов роботи; робітники комплексних бригад повинні бути проінструктовані і навчені безпечним прийомам по усіх видах робіт, виконуваних ними.

Повторні інструктажі варто робити для всіх робітників не рідше 1 разу в З місяці.

Проведення інструктажу реєструється в спеціальному журналі.

Крім проведення інструктажу, необхідно не пізніше ніж у три місяці з дня надходження робітників на будівництво навчити їх безпечним методам і прийомам робіт по затвердженій головним інженером будівельно-монтажної організації програмі. Після закінчення навчання і надалі, щорічно головний інженер будівельно-монтажної організації повинен забезпечити перевірку знання робітниками зазначених методів і прийомів робіт.

9. Вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища

1. Під час проектування, будівництва і реконструкції будинків і споруд заходи з охорони навколишнього природного середовища необхідно здійснювати відповідно до Законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про охорону атмосферного повітря», «Про природно-заповідний фонд України», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про ядерну безпеку», «Про дорожній рух», «Про об'єкти підвищеної небезпеки», «Про відходи», а також Переліку видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку.

2.У разі емісії шкідливих хімічних речовин в атмосферне повітря від матеріалів, що використовуються під час виконання будівельно-монтажних робіт, концентрація (ГДК) шкідливих речовин не повинна перевищувати гранично-допустимих величин згідно з вимогами СанПіН 6027А, ДСП 201.

3. Заходи захисту навколишнього середовища повинні бути визначені в ПОБ, ПВР і виконуватися згідно з вимогами ДБН А.3.1-5, ГОСТ 17.2.3.01, ГОСТ 17.2.3.02.

4. Оцінка впливу на навколишнє природне середовище матеріалів і споруд виконується згідно з ДБН А.2.2-1, ДБН В.1.2-8.

5. Управління навколишнім природним середовищем здійснюється на основі розроблених та впроваджених згідно з ДСТУ ISO 14001, ДСТУ ISO 19011 систем управління навколишнім середовищем.

6. Для дотримання в процесі будівництва вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища та населення в проектно-технологічній та проектно-кошторисній документації необхідно передбачити виконання таких заходів:

- будівельно-монтажні роботи на територіях з обмеженим режимом господарської діяльності (заповідні зони, охоронні об'єкти тощо) дозволяється виконувати лише з дотриманням вимог державних екологічної та санітарно-гігієнічної експертиз;

- прокладання тимчасових автомобільних та інших під'їзних шляхів необхідно здійснювати так, щоб запобігти та унеможливити ушкодження сільськогосподарських угідь, дерев та кущів;

- виймання та складування родючого шару ґрунту та подальше його використання здійснювати згідно з ДБН А.3.1-5.

- запобігання пилоутворенню та забрудненню атмосферного повітря;

- запобігання забрудненню підземних вод нижчих горизонтів під час будівельних робіт, штучного закріплення ґрунтів;

- виконання комплексу заходів з утилізації та знешкодження твердих і рідких відходів;

- проведення робіт з меліорації та зміни існуючого рельєфу (створення ставків і водосховищ, знищення ярів, балок, боліт, відпрацьованих кар'єрів) лише за наявності проектної документації, погодженої у визначеному порядку;

- виконувати знезараження промислових та побутових стоків згідно з Правилами приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України.

7. Під час виконання будівельно-монтажних робіт забороняється:

- випускання стічних вод, а також неочищених господарсько-побутових або виробничих стоків, що утворюються на будівельному майданчику або поряд з ним, відповідно до вимог СанПіН 2.1.5-980 та СанПіН 4630;

- знищення на будівельному майданчику деревинно-кущової рослинності, якщо це не передбачено проектною документацією (знищені дерева та кущі необхідно компенсувати висадженням подібної рослинності після закінчення будівництва);

- складання відходів та сміття у зонах житлової забудови без застосування спеціальних пристроїв.

8.Керівник робіт несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог.

9. У разі виявлення під час виконання робіт об'єктів, що мають історичну, культурну або іншу цінність, керівнику робіт необхідно тимчасово зупинити будівельні роботи та повідомити про виявлені об'єкти установі та органам влади, передбаченим законодавством.

10. Нормативні посилання

 1. ДБН А.3.1 – 5 – 96. Організація будівельного виробництва.

 2. ДБНУ Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення. ДБН А.3.2-2-2009. Київ. Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, 2012.

 3. ДБНУ. РЕКН на будівельні роботи. Збірник 7. Бетонні та залізобетонні конструкції збірні. ДБН Д.2.2-7-99. Державний комітет будівництва, архітектури і будівельної політики України (Держбуд України). Київ,2000.

 4. https://studopedia.info/9-63594.html

5.http://kmm.at.ua/blog/montazh_elementiv_zalizobetonnikh_i_metalevikh_konstrukcij/2015-09-10-124
скачати

© Усі права захищені
написати до нас