Ім'я файлу: Новий Текстовий документ OpenDocument (2).odt
Розширення: odt
Розмір: 13кб.
Дата: 17.05.2021
скачати
Пов'язані файли:
физ_вих_курс.rtf
10 кл GRAN 1 Картка для практичної роботи.docx
Навчальні проекти.docx
Реферат Єлшанської Надежди.docx

Технічні засоби обробки документів
Зміст


  1. Режим обробки даних……………………………………………………………………. 3.

  2. Способи обробки даних………………………………………………………………..… 4.

  3. Комплекс технічних засобів обробки інформації……………………………. 5.

  4. Класифікація технічних засобів обробки інформації……………………….. 6.


Режим обробки даних

При проектуванні технологічних процесів орієнтуються на режими їх реалізації. Режим реалізації технології залежить від об'ємно-часових особливостей вирішуваних завдань: періодичності і терміновості, вимог до швидкості обробки повідомлень, а також від режимних можливостей технічних засобів, і в першу чергу ЕОМ. Існують: пакетний режим; режим реального масштабу часу; режим поділу часу; регламентний режим; Запитальний; діалоговий; телеобробки; інтерактивний; однопрограмний; багатопрограмний (мультиобробки).

Пакетний режим. При використанні цього режиму користувач не має безпосереднього спілкування з ЕОМ. Збір і реєстрація інформації, введення та обробка не збігаються за часом. Спочатку користувач збирає інформацію, формуючи її в пакети згідно з видом завдань або якимось ін ознакою. (Як правило, це завдання неоперативного характеру, з довготривалим строком дії результатів рішення). Після завершення прийому інформації проводиться її введення та обробка, тобто, відбувається затримка обробки. Цей режим використовується, як правило, при централізованому способі обробки інформації.

Діалоговий режим (Запитальний) режим, при якому існує можливість користувача безпосередньо взаємодіяти з обчислювальною системою в процесі роботи користувача. Програми обробки даних знаходяться в пам'яті ЕОМ постійно, якщо ЕОМ доступна в будь-який час, або протягом певного проміжку часу, коли ЕОМ доступна користувачеві. Взаємодія користувача з обчислювальною системою у вигляді діалогу може бути багатоаспектним і визначатися різними факторами: мовою спілкування, активної або пасивної роллю користувача; хто є ініціатором діалогу - користувач або ЕОМ; часом відповіді; структурою діалогу і т.д. Якщо ініціатором діалогу є користувач, то він повинен володіти знаннями по роботі з процедурами, форматами даних і т.п. Якщо ініціатор - ЕОМ, то машина сама повідомляє на кожному кроці, що потрібно робити з різноманітними можливостями вибору. Цей метод роботи називається "вибором меню". Він забезпечує підтримку дій користувача і наказує їх послідовність. При цьому від користувача потрібно менша підготовленість.

Діалоговий режим вимагає певного рівня технічної оснащеності користувача, тобто наявність терміналу або ПЕОМ, пов'язаних з центральною обчислювальною системою каналами зв'язку. Цей режим використовується для доступу до інформації, обчислювальним або програмних ресурсів. Можливість роботи в діалоговому режимі може бути обмежена в часі початку і кінця роботи, а може бути і необмеженою.

Іноді розрізняють діалоговий і Запитальний режими, тоді під запитним розуміється одноразове звернення до системи, після якого вона видає відповідь і відключається, а під діалоговим - режим, при яких система після запиту видає відповідь і чекає подальших дій користувача.

Режим реального масштабу часу. Означає здатність обчислювальної системи взаємодіяти з контрольованими або керованими процесами в темпі протікання цих процесів. Час реакції ЕОМ повинно задовольняти темпу контрольованого процесу або вимогам користувачів і мати мінімальну затримку. Як правило, цей режим використовується при децентралізованою і розподіленої обробки даних.

Режим телеобробки дає можливість віддаленому користувачеві взаємодіяти з обчислювальною системою.

Інтерактивний режим передбачає можливість двосторонньої взаємодії користувача з системою, тобто у користувача є можливість впливу на процес обробки даних.

Режим поділу часу передбачає здатність системи виділяти свої ресурси групі користувачів по черзі. Обчислювальна система настільки швидко обслуговує кожного користувача, що створюється враження одночасної роботи декількох користувачів. Така можливість досягається за рахунок відповідного програмного забезпечення.

Однопрограмний і багатопрограмний режими характеризують можливість системи працювати одночасно по одній або декількох програмах.

Регламентний режим характеризується визначеністю у часі окремих завдань користувача. Наприклад, отримання результатних зведень по закінченні місяця, розрахунок відомостей нарахування зарплати до певних дат і т.д. Терміни рішення встановлюються заздалегідь за регламентом на противагу до довільних запитам.
Спосіб обробки даних

Відрізняються такі способи обробки даних: централізований, децентралізований, розподілений і інтегрований.

Централізована передбачає наявність. При цьому способі користувач доставляє на ВЦ вихідну інформацію і отримують результати обробки у вигляді результативних документів. Особливістю такого способу обробки є складність і трудомісткість налагодження швидкої, безперебійної зв'язку, велика завантаженість ВЦ інформацією (тому що великий її обсяг), регламентацією термінів виконання операцій, організація безпеки системи від можливого несанкціонованого доступу.

Децентралізована обробка. Цей спосіб пов'язаний з появою ПЕОМ, що дають можливість автоматизувати конкретне робоче місце.

Розподілений спосіб обробки даних заснований на розподілі функцій обробки між різними ЕОМ, включеними в мережу. Цей спосіб може бути реалізований двома шляхами: перший припускає установку ЕОМ в кожному вузлі мережі (або на кожному рівні системи), при цьому обробка даних здійснюється однією або кількома ЕОМ залежно від реальних можливостей системи та її потреб на поточний момент часу. Другий шлях - розміщення великої кількості різних процесорів всередині однієї системи. Такий шлях застосовується в системах обробки банківської та фінансової інформації, там, де необхідна мережа обробки даних (філії, відділення і т.д.). Переваги розподіленого способу: можливість обробляти в заданий термін будь-який обсяг даних; висока ступінь надійності, тому що при відмові одного технічного засобу є можливість моментальної заміни його на інший; скорочення часу і витрат на передачу даних; підвищення гнучкості систем, спрощення розробки та експлуатації програмного забезпечення і т.д. Розподілений спосіб грунтується на комплексі спеціалізованих процесорів, тобто кожна ЕОМ призначена для вирішення певних завдань, або завдань свого рівня.

Інтегрований спосіб обробки інформації. Він передбачає створення інформаційної моделі керованого об'єкта, тобто створення розподіленої бази данихТакий спосіб забезпечує максимальну зручність для користувача. З одного боку, бази даних передбачають колективне користування і централізоване управління. З іншого боку, обсяг інформації, різноманітність вирішуваних завдань вимагають розподілу бази даних. Технологія інтегрованої обробки інформації дозволяє поліпшити якість, достовірність і швидкість обробки, тому що обробка проводиться на основі єдиного інформаційного масиву, одноразово введеного в ЕОМ. Особливістю цього способу є відділення технологічно і за часом процедури обробки від процедур збору, підготовки і введення даних.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас