1   2   3
Ім'я файлу: Курсова проект монтажу та налагодження системи автоматизації роб
Розширення: docx
Розмір: 190кб.
Дата: 11.03.2020

3 Технологічна частина

3.1 Розробка заходів з організації монтажу технічних засобів автоматизованої системи

Щитом називають комплекс уніфікованих металоконструкцій з розміщеними на них апаратами, арматурою, проводками, підготовленими для підключення зовнішніх кіл і приладів, установлюваних на об'єкті.

Панелі виконані з листової сталі з відбортовкою по контурі. Приладову панель роблять з більш товстої сталі. З внутрішньої сторони панелі мають приварені скоби з різьбовими отворами. До каркасів панелі кріплять притискними планками

Уніфіковані металоконструкції дозволяють збирати щити габаритних розмірів. Щит може складатися з однієї чи ряду секцій різних розмірів. Каркас (без панелей) з апаратурою, монтажними виробами і проводками, підготовлений для монтажу приладів, установлених на об'єкті, називається штативом. Штативи використовують звичайно для установки шкальних приладів, первинних і проміжних перетворювачів.Рисунок 6. Примір розміщення настінних щитів управління.

а) щит типу СЩ2, ВЩ2 и т.д.

в) щити та блоки серії 9400, ОУЩВ и т.д. встановлюємі в нішах.

Елементи каркаса, поперечні рейки, куточки і сполучні елементи мають круглі чи овальні отвори.

Для монтажу систем автоматики, що входять у комплект технологічних об'єктів і випускаються великими серіями застосовують без каркасні суцільнозварні щити. Вони мають меншу металоємність. Однак для систем автоматики, що монтуються на місці експлуатації, їх не використовують через можливість додаткової обробки приладових панелей індустріальними методами.

Розміщення приладів і апаратів на щитах виконується у відповідності з наступними рекомендаціями. На лицьовій стороні щита встановлюють прилади та апаратуру на зазначених відстанях від нижньої сторони щита по горизонтальній осі приладу. При наявності пультів керування (приставних чи окремо встановлюваних) на них розташовують апаратуру оперативного керування і допоміжні прилади,сигнальні лампи, а на щиті – контрольно-вимірювальні і регулюючі прилади.

Прилади та апарати групують по об'єктах і керованих параметрах. У центральній частині щита (секції) установлюють прилади для керування найбільш важливим параметром чи прилад найбільшого габариту (при рівнозначності параметрів). Обов'язковою вимогою при розміщенні приладів є естетичність, що досягається за рахунок загальної і місцевої симетрії (у межах групи приладів). Усередині щитів встановлюють апаратуру живлення, захисту, перетворювачі сигналів, інші без шкальні прилади, неоперативні прилади, клемні набори та інші допоміжні пристрої.

При виконанні монтажу електричних проводок системи необхідно дотримуватися наступних правил:

 • порядок роботи полягає в наступному: підготовлення кабелів, встановлення наконечників на їх кінці, обтискання вільних кінців, встановлення розьеми. Після повної підготовки кабелю проводять його випробування на пробій за допомогою методів, що описані в пункті 1.2,

 • прокладання кабелю проводять обережно таким чином, щоб не пошкодити верхній шар полівінілового покриття, так як кабель прокладається в закритих кабельних каналах, то необхідність у зовнішній броні відсутня, і тому можливе пошкодження лише на стадії прокладання лінії,

 • прокладання кабельних ліній необхідно виконувати лише у відповідності до схеми підключень, де геометрично показано розташування кабелів та каналів,

 • кожен кабель повинен бути позначений номером на кожному з його кінцевих елементів,

 • по прокладенню кабелю виконується перевірка вірності прокладання ліній за допомогою приладів, визначених в пункті 1.2,

 • закріплюємо кабелі за допомогою стяжок, закриваємо кабельні канали, встановлюємо пломби на шафи, якщо канали нерозбірні, то заливаємо піно матеріалами для надійного збереження кабелів,

підключення проводити після встановлення обладнання, при чому надійно загвинтити усі гвинти та надійно зафіксувати розьєми.  1. Розробка алгоритму проведення налагодження технічних засобів автоматизованої системи

У ході курсового проекту розрахуємо та оберемо:

Розрахуємо максимальний робочий струм двигуна
,

де Рдмах – максимальна потужність переходу, Рдмах=4,069 кВт;

ηном – ККД двигуна, ηном=0,828;

Uном – номінальна напруга живлення, Uном=380В.Номінальний струм за паспортом Іном=9,3 А.

Пусковий струм

.

За робочим струмом Іраб=9,218 обираємо автоматичний вимикач типу АП-50 з струмом розчеплення Іроз=10 А.

За робочим струмом Іраб=9,218 обираємо магнітний пускач типу ПМЛ-1101 з номінальним струмом Ін=10 А.

Запобіжник обираємо з умов

,
де К – коефіцієнт що враховує умови пуску, для середнього К=1,25.

.

Обираємо запобіжник ПН-2, 63А.

Теплове реле обираємо за номінальним струмом електродвигуна. Реле типу ТРН-10, 10А.

З’єднання всіх елементів електрообладнання верстату в загальну схему проводиться за допомогою електропроводки. Для захисту від механічних пошкоджень, від агресивної середи, пилу тощо, застосовуються спеціальні провідники з підвищеною міцністю ізоляції для трубної прокладки.

Перетин провідників для під’єднання електродвигуну головного приводу верстата визначається по економічній щільності струму
,
де jекон – економічна щільність струму.

Згідно ПУЕ, для кількості годин використання максимального навантаження від 3000 до 5000 годин, приймаємо jекон=1,7 А/мм2.

.

Обираємо кабель марки АВВГ перетином 6 мм2, який прокладаємо в трубах.  1. Розробка заходів з організації експлуатації технічних засобів автоматизованої системи

Згідно використаних пристроїв та обладнання слід виконати такі дії:

Перевірка кола на наявність обриву, справність силового напівпровідникового контактора.

Перевірка надійності та точності спрацювання системи, при дії на кінцеві вимикачі контролю виконавчого механізму. При перевірці спрацювання системи від кінцевих зупинки приводу при досягненні крайнього положення.

Перевірка надійності та точності спрацювання системи, при дії на кінцеві вимикачі контролю виконавчого механізму. При перевірці спрацювання системи від кінцевих вимикачів зупинки приводу при досягненні крайнього положення.

Перевірка справність електродвигунів та виконати їх пробний пуск. Якщо при пуску двигун не вмикається необхідно перевірити його коло на наявність обриву.

Перевірити працездатність контакторів в ролі яких виступають реле.

Після успішного завершення огляду приймальною комісією складається акт про введення об’єкту в експлуатацію. Під цим актом підписується усі члени приймальної комісії. Якщо акт був прийнятий державною комісією, то систему залучають до роботи. При здійсненні технічної експлуатації згідно графіка планово-попереджувального ремонту (ППР) та інших факторів (погана погода, технологічна аварія…), здійснюється огляди роботи та обладнання, випробування, тестування.

Перший огляд з вибірковим тестуванням схем управління рекомендується виконати після 4 місяців експлуатації системи, у зв’язку з випадковою ненадійністю нововведеної системи. Усі подальші терміни заходів ППР виконуватимуться згідно досвіду експлуатації, умов роботи обладнання та інших факторів і затверджуються головним енергетиком підприємства.  1. Розробка заходів з організації ремонту технічних засобів автоматизованої системи

Надійність і ефективність функціонування вентиляції і кондиціювання залежать не тільки від класу обладнання, якості проектування і монтажу, але і від частоти й своєчасності виконання ремонтних і сервісних заходів. Обслуговування систем вентиляції не є примхою, а обов'язковою вимогою виробника обладнання для його нормального функціонування. Сервісні роботи повинні виконуватися з певною періодичністю, яка залежить від частоти використання техніки, об'єму приміщення і його цільового призначення, місця установки оснащення та інших показників, що впливають на ефективність роботи обладнання.

Технічне обслуговування вентиляції та кондиціювання охоплює профілактичний огляд устаткування, його тестування і, при необхідності, ремонт або заміну зношених елементів.

Невчасний ремонт та обслуговування обладнання або їх повна відсутність призводить до зниження продуктивності обладнання, відмови в роботі, що шкодить здоров'ю і знижує рівень комфорту в приміщенні. Сервіс вентиляції і кондиціювання у Львові включає в себе ряд послідовних етапів: візуальний огляд системи, контроль функціонування при різних навантаженнях, виявлення відхилень від стандартів роботи, ремонт і заміну деталей. Інженери компанії «Здоровий клімат» виконають наступні роботи по оцінці роботи вентиляції і  кондиціювання:

 • Діагностику ефективності, працездатності і стану системи, фільтрів, вентиляторів, двигунів, автоматики і електричних з'єднань;

 • Перевірку рекуператора і його очищення, огляд приводів повітряних заслінок;

 • Кількість холодоагенту в комунікаціях;

 • Аналіз термодатчиків і витрати повітря у вентиляційному каналі;

 • Перевірку електричної і електронної частини.

Для ефективної роботи вентиляції і кондиціювання рекомендується своєчасно виконувати заміну фільтрів. Фільтри  вентиляційної установки і кондиціонера очищають повітря, затримуючи на собі пил і бруд. Згодом вони забиваються, утворюється жировий шар, що є каталізатором розмноження бактерій і мікроорганізмів та зниження пропускної здатності. Щоб уникнути захворювань і підтримати ефективність функціонування обладнання необхідно чистити фільтри і обробляти їх антиалергенними і антибактеріальними препаратами.

Обслуговування систем вентиляції включає наступні роботи:

 • Огляд всіх елементів конструкції, якість кріплень;

 • Обстеження вузлів на предмет механічних пошкоджень і ламання;

 • Перевірку налаштувань системи і її діагностику при навантаженнях;

 • Профілактику електричних з'єднань;

 • Заміну або ремонт елементів системи.

 • Загальна оцінка працездатності системи, перевірка кріплень, елементів, механізмів, електросистем та ін. - 1 раз в 3 місяці;

 • Чищення та дезінфекція крильчатки вентилятора в вентиляційних системах, фільтрів і ТЕНа в кондиціонерах, обробка спеціальними розчинами - 1 раз в 6 місяців;

 • Чистка видимих частин і поверхонь елементів, вентиляторів - 1 раз в 12 місяців.Висновки

В ході виконання курсового проекту було проведено аналіз існуючих метало–оброблювальних верстатів, розглянуто технологічний процес металообробки, та визначені основні фактори що впливають на вимоги до верстатів. У відповідності до вимог технологічного процесу було проведено розрахунок потужності двигуна якій забезпечить раціональне використання верстату.

У відповідності до умов технологічного процесу обробки заготовки було обрано розроблено електричну принципову схему на підґрунті токарного верстату 1К62.

Також під час виконання курсового проекту було розраховано та обрано елементи захисту з урахуванням встановлення двигуна АИР100L4. Було обрано провідники для під’єднання головного приводу до мережі живлення.
Список літератури

 1. Паспорт верстату.

 2. Неклепаев Б.Н., Крючков И.П. Электрическая часть электростанций и подстанций: Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования. М, Энергоатомиздат.

3. Зимин Е.Н. и др. Электрооборудование промышленных предприятий и установок. М., Энергоиздат, 2015.

4. Электротехнический справочник. Т.2. Электротехнические изделия и устройства / Под общ. ред. профессоров МЭИ (гл. ред. И.Н. Орлов) и др. 7-е изд., испр. и доп. – М.: Энергоатомиздат.
1   2   3

скачати

© Усі права захищені
написати до нас