Ім'я файлу: Таблиця ключових понять філософії лібералізму.docx
Розширення: docx
Розмір: 21кб.
Дата: 07.04.2021

Таблиця ключових понять за темою: філософія лібералізмуТермін українською

Термін мовою оригіналу

Загальне філософське поняття, під яке підпадає термін

Значення – експлікація терміну

1.Свобода (політична, економічна і т.д.)

англ. “Liberty”

Право

Все різноманіття ліберальних концепцій свободи можна звести до формулювання Дж. Мілля: «Людина сама краще будь-якого уряду знає, що їй потрібно»

2.Приватна власність

англ. “Private property”

Право

Один з головних ідеологів лібералізму Дж. Локк вперше поставив цінність свободи і приватної власності нарівні з цінністю життя. Без приватної власності, на думку Локка, неможливо задовольнити основні потреби людини.

3.Соціальна справедливість

англ. “Social justice”
Ідея справедливих відносини між індивідуумом і суспільством

4.Плюралізм

лат. “pluralis”

Множинність

Ідея, згідно з якою існує безліч різних рівноправних і незалежних один від одного форм знання і методологій пізнання, або форм буття. Сучасний лібералізм віддає перевагу відкритому суспільству, заснованому на плюралізмі.

5.Вільний ринок

англ. “Free Market”
Ніхто не планує виробництво, ніхто не розподіляє вироблені товари. Ринок розвивається за законами вартості, попиту і пропозиції. Коли говорять про ринкові закони, то не мають на увазі якісь нормативно-правові акти, прийняті представницькими органами. Це - об'єктивні економічні закони, що існують незалежно від нашої волі.

6.«Принцип невтручання»

фр. “Laissez-faire”
Не втручання в питання, що стосуються виключно внутрішньої компетенції незалежної країни.

7.Природне право

лат. “lex naturalis”

Буття

Ідея, що визнає наявність у людини невід'ємних прав, які належать їй виходячи з її приналежності до людського роду.  1. Гареева, Л. Ф. (2014). Либерализм как идеология свободы личности. Известия Волгоградского государственного педагогического университета, (8 (93)), 58-61.

  2. Спиркин А. Г. (2006). Философия. Издательство “ГАРДАРИКИ”, Москва.

  3. Кальной И. И. (2004). Философия права. Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского, Симферополь .

  4. Астэр И. В. (2015). Понимание свободы в христианстве и либерализме. Свобода как служение и свобода как произвол. Russian Journal of Education and Psychology, (7 (51)), 86-101.

  5. Яшин Е.А. (2001). Государство и свободный рынок. Марийский юридический вестник, 1 (1), 142-148.

Підготувала

Студентка 1-го курсу ( 2 група) ОР «Магістр»

Спеціальності «Політологія»

Єрмоленко Ірина Володимирівна
скачати

© Усі права захищені
написати до нас