Ім'я файлу: Азейб.docx
Розширення: docx
Розмір: 1503кб.
Дата: 26.10.2020
скачати

SWOT-analysisАзербайджа́н

Азербайджа́н, офіційно Азербайджа́нська Респу́бліка (азерб. Azərbaycan Respublikası) — держава на перетині Південно-східної Європи та Західної Азії, на узбережжі Каспійського моря. Межує на півночі з Росією, на заході з ВірменієюГрузієюТуреччиною, на півдні з Іраном. Країна є членом ООНГУАМ та СНД. Існує версія, що назва країни походить від імені останнього ахеменідського сатрапа Мідії Атропата, який уперше в 320 році до нашої ери створив у північній частині Мідії незалежну державу.
Держаний прапор Державний герб
Сильні сторони
Вигідне географічне положення. Азербайджан розташований загалом у субтропічному поясі й витягнутий з північного заходу на південний схід в бік Каспійського моря. Азербайджан — гірська країна, де високі хребти і плоскогір'я поєднуються з рівнинами і низовинами. Близько 60 % всієї території займають гори, а 40 % — низовини.


Межує на півночі з Росії, на заході з Грузією і Туреччиною, на півдні з Іраном. Всі ці межі чітко окреслені гірськими рубежами - Великого Кавказа, Малого Кавказа і Талишевим. На сході омивається Каспійським морем, через акваторію Каспійського моря має прямі виходи на Туркменію і Казахстан. Територія Азербайджанської Республіки становить 86,6 тис. км², населення 9 494 000.

Природні ресурси. Гори, займаючи 2/3 території, як би оздоблюють Азербайджан. Між ними знаходиться великий Міжгірський прогин, основна частина яка є Курінськой рівниною. Ділянки, що лежать нижче рівня моря займають 1/3 рівнинній території. Азербайджан з усіх Закавказьких держав найбільш багатий на корисні копалини такі як газ, алуніти, залізна руда, мідь, поліметалеві руди, кам'яна сіль та інше. Серед них особливе місце займає нафта ( в основному на Апшеронському півострові та під дном Каспійського моря). Понад 600 мінеральних джерел (найбільше відомі: Істісу типу «Карлові Вари», Бадамлинські типу «Нарзан»). На схід від Гянджі розташоване єдине у світі родовище лікувальної нафти — Нафталан.

Залізорудні родовища в горах Малого Кавказу - найбільші в Закавказзі. В районі Загліка розташоване найбільше в світі родовище алунітів. Неподалік є великі запаси руд кобальту – найціннішої сировини. Також в Азербайджані залягають джерела сірчаного колчедану, з якого отримують сірчану кислоту. Різноманіття рудних корисних копалин на північних схилах Малого Кавказу принесло цьому району назва «Азербайджан Урал».

Туризм. В останні роки індустрія туризму в Азербайджані активно розвивається. Про що свідчать статистичні дані по кількості прибулих до Азербайджану іноземних туристів за 2016 рік. ( графік 1).

Графік 1.

Особливо прогресує розвиток туризму в районі міста Баку (Апшеронський півострів). Курортне місто має безліч платних і безкоштовних пляжів, аквапарків, санаторно-курортних установ, ресторанів і кафе, об'єктів індустрії розваг. В Ленкорані і Гобустані розвиваються курортні зони, культурно-пізнавальний туризм, туристична інфраструктура в цілому. Купально-пляжна і лікувально оздоровча рекреація розвивається не тільки в містах, але і в невеликих туристичних селищах, наприклад в Набрання, Загульба, Нардаран, Більге. Ці території характеризуються якісним екологічним середовищем, природним розмаїттям і природно-лікувальними ресурсами. Інша частина прибережних територій слабо задіяна в туристському кластері економіки. Що наглядно показано на рис.1Рис. 1. Картосхема Республіки Азербайджан.

На узбережжі відзначені території туристично-рекреаційних комплексів

( згідно даних сервісу Google карти)
Рівень забезпечення безпеки в Азербайджані досить високий. Після проведених на високому рівні Євробачення, гонок Формули-1, Європейських ігор та інших великих міжнародних проектів до країни стали проявляти інтерес туристи з усього світу. Особливо затребуваним даний напрямок є для росіян, туристів з арабських країн, іранських туристів.

В країні зберіглося безліч культурно-історичних пам'яток, функціонує велика кількість музеїв, підтримуються традиційні ремесла і промисли, народні традиції і звичаї. Вхід в мечеті, мавзолеї та інші ісламські святині в більшості випадків відкритий для туристів. Багатий туристчний потенціал в сукупності з високим рівнем гостинності, толерантності, інвестиційної підтримки, а також позитивним іміджем країни дозволяє розвивати туризм високими темпами. В даний час діє програма економічного розвитку, спрямована на зниження залежності від експорту енергетичних ресурсів, тому розвитку туризму приділяється особливе значення. Великі перспективи в Азербайджані мають розвиток гастрономічного, купальні-пляжний, риболовно – мисливського , гірничо – спортивного, екологічного, культурно-пізнавального туризму.

На основі матеріалів проведених досліджень і комплексного аналізу даних був виконаний SWOT-аналіз розвитку туризму на території Азербайджанської Республіки ( табл.1)

Таблиця 1
SWOT-аналіз розвитку туризму на території Азербайджанської Республіки

Внутрішнє середовище

Сильні сторони

Слабкі сторони

1) вигідне геополітичне положення, на стику Європи і Азії, великі території;

2) різноманітні природно-кліматичні умови і ландшафти, що дозволяють розвивати різні види туризму, наприклад спортивний (гірськолижні курорти), оздоровчий (джерела мінеральної та термальної води).;

3) сприятливе екологічний стан навколишнього середовища, наявність особливо охоронюваних природних територій (перспективи розвитку екологічного туризму);

4) наявність великої морської берегової лінії (955 км, Каспійське море) дозволяє розвивати сучасний прибережний пляжний туристично рекреаційний комплекс;

5) низький рівень злочинності і високий рівень забезпечення безпеки туристів, високий рівень толерантності;

1) незважаючи на всі дії, вважається

незадовільним уявлення туристичного потенціалу країни на

міжнародному рівні, слабке інформаційне просування турпродукту

на внутрішньому і міжнародному ринку;

2) недолік кваліфікованого

персоналу в індустрії туризму;

3) слабо діє туристична пропаганда

серед місцевого населення. Місцеві жителі мало включені в туристично рекреаційний сектор економіки;

4) проблеми з обміном валюти для туристів

(Тільки в банках або аеропортах);

5) слабо розвинена готельна

інфраструктура (виняток - м.Баку),

високі ціни при низькій якості послуг

Зовнішнє середовище

1) реконструкція та розвиток всієї інфраструктури туризму (транспортне обслуговування, система громадського харчування, індустрія розваг і т. Д.);

2) Оптимізація асортименту послуг, що надаються туристам;

3) можливість виходу на міжнародний ринок туризму (нові туристські потоки);

4) перспективи розвитку готельного сектора,включаючи подальше залучення міжнародних готельних мереж;

5) залучення туристів з різних рівнем доходу за рахунок ефективного ціноутворення;

1) в конкурентній боротьбі за ресурси, землю, кошти туризм може потіснити сільське господарство та інші традиційні

види діяльності місцевого населення;

2) економічна ситуація в країні ускладнена світовою економічною кризою;

3) посилення позицій странконкурентов (збільшення турпотоків в Казахстан, Іран, Туркменістан);

4) може порушуватися традиційний уклад життя і природні ландшафти в результаті розвитку масового туризму (соціальні та екологічні проблеми);

5) сезонні коливання в попиті, що народжують брак або надлишок трудових ресурсів, туристських товарів, готельних місць;

6) підвищуючи доходи регіону, туризм може викликати інфляцію


Слабкі сторони

Ісламізація. Після здобуття Азербайджаном незалежності, Духовне Управління Мусульман Закавказзя, іменоване нині Управлінням Мусульман Кавказу (УМК), докладає всіх зусиль для поширення свого впливу на весь Кавказ. На Х з'їзді кавказьких мусульман, що відбувся в Баку в 1998 році, УМК здійснюються кроки, спрямовані на реалізацію цього прагнення. Відкриття представництв УМК в Грузії і Дагестані також привернуло до себе увагу громадськості. Сьогодні УМК в рамках своїх повноважень керує в Азербайджані громадами ісламської спрямованості, контролює правильність дотримання канонів шаріату, проводить значні роботи в галузі підготовки релігійних кадрів на базі створеного в 1991 році Бакинського ісламського університету, несе відповідальність за процеси, що протікають в релігійному житті країни. В процесі ісламізації суверенного Азербайджану спостерігається посилення шанування святих: поряд із традиційними, створюються нові священні місця поклоніння (піри). Бахаїти, створивши власну громаду, з кожним роком розширюють сферу своєї діяльності.

Високий рівень соціальних проблем, злочинності і еміграції. З перших днів після відновлення незалежності в 1991 році Азербайджан зіткнувся зі значною еміграцією громадян, що дозволяє говорити про дану державу як про країну походження мігрантів. Причиною цього стали складнощі перехідного періоду, які посилилися з появою близько одного мільйона біженців і вимушених переселенців в результаті окупації частини території Азербайджану Вірменією. Поряд з цим значна кількість азербайджанців сьогодні проживає і веде активну трудову діяльність у багатьох країнах Співдружності незалежних держав. На рис 2. Представлена діаграма людей які вибули з Азербайджану на постійне місце проживання по країнах.


Рис.2. Міграція людей з Азербайджану на постійне місце проживання по країнах.
Вплив мігрантів на соціальне та економічне життя країни важко заперечувати. Не може не турбувати те що почастішали останнім часом факти расизму і ксенофобії щодо мігрантів. Зберігаються стереотипи створюють перешкоди на шляху їх повноцінної інтеграції в життя суспільства, що, в свою чергу, породжує серйозні соціальні проблеми. Торгівля людьми є найбільш небезпечним наслідком незаконної міграції, тому в боротьбі з цим типом злочину надають пріоритетне значення.
Політика "подвійних стандартів" влади Азербайджану щодо Росії і Європи (НАТО). Росія і Азербайджан є конкурентами в області транзиту, транспорту і комунікацій, нафтопроводів, експорту та реалізації енергоресурсів. Але якщо ця конкуренція будується на здоровій основі (і прагнення до цього спостерігається в останні роки), то обидві сторони у взаємній формі забезпечують власні інтереси. Крім того, у двох країн різні погляди на інтеграцію з Заходом, участь Південного Кавказу в світовій системі безпеки, вкладення транснаціональними корпораціями інвестицій в каспійський регіон і Південний Кавказ. Наприклад, відповідно до власних інтересів Росія не бажає сприймати нафтопровід Баку-Тбілісі-Джейхан і газопровід Баку-Тбілісі-Ерзурум. Натомість і Азербайджан не бажає транспортувати свою нафту по трубопроводу до Новоросійська по необгрунтовано дорогому тарифу, залишатися в залежному від російського газу положенні. Або ж Росія не вважає прийнятним створення в Азербайджані військових баз США і НАТО, Азербайджан же - аналогічні кроки Росії у Вірменії. Однак, незважаючи на все це, керівні кола як Азербайджану, так і Росії, демонструючи в останні роки прагматичне мислення, зуміли повністю врегулювати взаємні відносини.

В останні три роки були підписані і реалізовані численні договори і угоди, що регулюють взаємні зв'язки між економічними, політичними, прикордонними, соціальними, культурними структурами і структурами безпеки двох країн. Розширилися економічні контакти, встановлено взаємовигідне співробітництво Азербайджану з регіонами Росії.
Можливості
Культура.   Розвиток культури на території Азербайджану відобразив його насичену політичними і військовими потрясіннями історію і положення на шляхах, що з'єднували Схід з Заходом. Археологічні знахідки та збережені матеріальні пам'ятки свідчать про культурний розвиток проживаючих на території Азербайджану народів як в доісторичний (знахідки в Гобустані), так і в албанський періоди (храми в селах Кум і Лекит). З поширенням ісламу протягом багатьох століть розвивається мусульманська культура, будуються мечетімедресемавзолеї, розвиваються переважно орнаментальні форми декоративного мистецтва. Входження до складу Росії на початку XIX століття дозволило народам, які живуть на території Азербайджану долучитися до російської і через неї — до світової культури. Корінний перелом намічається в культурному розвитку Азербайджану в радянський період. XXI століття відзначається модернізацією   Азербайджану в культурній сфері.

У 2011 році  Нігяр Джамал разом з Ельдаром Гасимовим брали участь в азербайджанському відборі на Євробачення — Milli Seçim Turu 2010. Дует виграв конкурс з 11 очками, і це надало можливість Нігяр і Ельдару представити Азербайджан на пісенному конкурсі Євробачення 2011, який проходив у травні 2011 року в Дюссельдорфі, Німеччина. Дует здобув переконливу перемогу, отримавши 221 бал.
Спорт. Спорт в Азербайджані має давнє коріння, і навіть зараз традиційний і сучасний спорт все ще практикується. Вільна боротьба традиційно вважається національним видом спорту Азербайджану. Популярні види спорту Азербайджану наведені в схемі 1. Гірська місцевість Азербайджану надає широкі можливості для занять спортом, таких як катання на лижах та скелелазіння. Водні види спорту практикуються на Каспії і у внутрішніх водах. Конкурентоспроможним, що Азербайджан був дуже успішним в шахах, важкої атлетики та боротьби на міжнародному рівні. Азербайджан також є активним членом міжнародного спортивного співтовариства з повним членством у Міжнародній федерації футболу асоціації (ФІФА), Союзі європейських футбольних асоціацій (УЄФА), Міжнародної асоціації федерацій легкої атлетики (IAAF), Європейської асоціації легкої атлетики (EAA), Міжнародний олімпійський комітет (МОК ), серед багатьох інших.
Схема 1.


Загрози
Карабахський конфлікт і можливе загострення ситуації. Етнічний конфлікт вірмен і азербайджанців має глибоке історичне коріння. Тільки за останні сто років в регіонах зі змішаним населенням відбулося кілька воєн. Однак ситуація в її нинішньому вигляді сформувалася вже в дев'яностих роках. Ще до розпаду Радянського Союзу Нагірно-Карабахська автономна область, в якій жили переважно вірмени, заявила про вихід з Азербайджанської РСР і бажання приєднатися до Вірменської РСР. На тлі цього між сторонами спалахнула чергова війна, що тривала кілька років і забрала життя близько 30 тисяч осіб. У 1992 році в односторонньому порядку була проголошена незалежність "Нагірно-Карабахської Республіки", але по сьогоднішній день вона залишається невизнаною світовою спільнотою. Тоді ж для врегулювання конфлікту була створена Мінська група ОБСЄ на чолі з Росією, Францією і США. Однак, досягти умовної деескалації ситуації вдалося лише в 1994 році, коли сторони підписали бішкекський протокол, що передбачає припинення вогню. Територіальний конфлікт між країнами так і залишився, нагадуючи про себе всі наступні роки. У 2016 році чергове "нагадування" вилилося в так звану "чотириденний війну", яка забрала життя близько ста чоловік і завершилася черговим припиненням вогню. На сьогоднішній день невизнаний як республіка Нагірний Карабах і сім прилеглих до нього регіонів знаходяться під контролем Вірменії, а сутички між країнами тривають. Остання з них - в липні 2020 року ( рис 4.). А вже 27 вересня 2020 року обидві сторони почали вести військові дії на спірній території.
Рис.4 Ситуація карабахського конфлікту станом на 2020 рік
Транспортування каспійської нафти і газу в Європу. В даний час в Азербайджані експлуатуються два експортних нафтопроводу Баку-Новоросійськ і Баку-Супса. Потужність трубопроводу Баку-Новоросійськ становить 5 млн.тон нафти на рік, але може бути доведена до 18 млн.тон.

У 1997-2003 рр. по трубопроводу, відповідно до міжурядової російсько-азербайджанським договором від 18 січня 1996 року, було експортовано понад 14 млн. тон нафти, в тому числі понад 10 млн. тон з родовищ, освоюваних Державною нафтовою компанією Азербайджанської Республіки (ДНКАР), і понад 4 млн. тон за міжнародним проектом Азері-Чираг-Гюнешлі (АЧГ).

З 1999 р експортувалася в основному нафту ДНКАР -по 2,5 млн. тон в рік. Збільшити обсяги експорту по цьому трубопроводу ДНКАР навряд чи зможе, так як підприємства компанії видобувають не більше 9 млн. тон нафти в рік, з яких до 6,5 млн. тон використовується на нафтопереробних заводах Азербайджану.

Трубопровід Баку-Новоросійськ приносить Азербайджану прибуток в опосередкованій формі (як транспортний маршрут, по якому його нафта надходить на світові ринки). За транспортування 1 т нафти Азербайджан платить російської компанії "Транснефть" 15,67 дол.

Проектна потужність трубопроводу Баку-Супса становила на момент пуску 5 млн. тон на рік. З 17 квітня 1999 року (дати введення нафтопроводу) до кінця 2003 р були прокатані більше 25 млн. тон за проектом АЧГ, майже 4 млн. Т склала нафту ДНКАР.


Рис 5. Трубопроводний транспорт Азербайджану станом на 2020 рік.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас