Ім'я файлу: СОТ.docx
Розширення: docx
Розмір: 22кб.
Дата: 27.11.2021
скачати
Пов'язані файли:
вих план 5 клас І сем.docx
P_11 (2).docx

SWOT аналіз вступу України до СОТ

Сильні сторони

Слабкі сторони

 1. подолання дискримінаційного ставлення до України у світовій антидемпінговій політиці;

 2. вдосконалення національного законодавства;

 3. посилення авторитету України у міжнародній економічній політиці;

 4. забезпечення дієвих механізмів правового захисту інвестицій та інновацій, творчого і наукового потенціалу;

 5. розширення експортного потенціалу;

 6. прискорення реструктуризації та модернізації національного виробництва;

 7. відкриття широких можливостей щодо виходу на ринки більш ніж 140 країн - членів організації.

 1. дискримінація з боку сильних держав - членів СОТ.

 2. недосконалість процедур антидемпінгового розслідування.

 3. відсутність досвіду у вирішенні суперечок між країнами, особливо на етапах, коли виключається можливість досягнення згоди;

 4. відсутність ефективних заходів для змушення країни виконати взяті зобов'язання.

Можливості

Загрози

1. Членство в СОТ є чинником збільшення прямих іноземних інвестицій (це спостерігається по країнах ЦСЄ і Балтії, які набули членства в СОТ і знаходяться на шляху до ЄС).

2. Членство в СОТ сприятиме зменшенню тарифних і нетарифних обмежень доступу українських товарів на найважливіші товарні ринки та одночасному поліпшенню умов торгівлі з 144 країнами, частка яких у світовій торгівлі становить понад 92 %.

3. Членство в СОТ є передумовою вдосконалення режиму торгівлі з ЄС та забезпечення поступової інтеграції України до ЄС.

4. Членство в СОТ дозволить вирішити проблему антидемпінгових санкцій.

5.Членство в СОТ є чинником створення реальних ринкових засад і підвищення конкурентоспроможності економіки України.

6. Членство в СОТ є чинником демонополізації національної економіки.

7. Угоди СОТ спрямовані не лише на лібералізацію торгівлі, а й передбачають механізми захисту внутрішніх ринків країн-членів.
8. Можна очікувати зменшення витрат через відмову від подвійних стандартів для внутрішнього ринку та експорту (завдяки взаємному визнанню результатів оцінки якості продукції витрати можуть зменшитися на 3-5 % в залежності від виду продукції).


1. Можна очікувати тимчасового зниження виробництва окремих товарів в обсягах, еквівалентних збільшенню імпорту. Наприклад, при зниженні мита на шини для легкових автомобілів з 20 % до 10 % можна очікувати збільшення імпорту на 11 млн доларів США.

2. Можливі проблеми із залученням інвестицій в окремі галузі. Наприклад, для відновлення електронної промисловості (116 підприємств) необхідні 130 млн доларів США інвестицій. Вступ до СОТ, за висновками Мінпромполітики, створить проблеми залучення інвестицій для виробників електронних компонентів та приладобудівної галузі.

3. Існує ймовірність формування загроз у торгівлі послугами. Форсування перетворень у сфері транспортних послуг та невжиття превентивних протекціоністських заходів стосовно національних перевізників може призвести до занепаду галузі та витіснення вітчизняних постачальників послуг з міжнародних ринків перевезень.

4. Внаслідок низької конкурентоспроможності багатьох видів вітчизняної продукції, в деяких секторах економіки України (будівельний, гірничовидобувний, машинобудівний) після вступу до СОТ можна очікувати скорочення виробництва окремих видів продукції, скорочення надходжень до бюджету, втрату робочих місць, зростання соціальної напруженості.

5. Вступ до СОТ приведе до відкриття внутрішнього ринку сільськогосподарської сировини і продовольства. Негативними наслідками цього стане: по-перше, наповнення продовольчого ринку України товарами за низькими цінами (цукром, маргарином, маслом, сирами, іншими молочними продуктами, картоплею і овочами, фруктовими соками); по-друге, вимивання важливої для вітчизняної харчової промисловості сировини і стратегічно важливих кормових ресурсів з неї (насіння соняшника, продовольчого і кормового зерна).


На сьогоднішній день Світова організація торгівлі є однією з потужних міжнародних організацій. На країни-члени СОТ припадає близько 98% світової торгівлі товарами і послугами. Основним аргументом на користь приєднання до торгової організації є запобігання торговельній економічній ізоляції

Країна

Аналіз

Молдова

26 липня 2001 року Молдова стала членом Світової Організації Торгівлі. Для комуністичної країни ця подія, звичайно, є прогресивною. Проте багато економістів, дослідників відносяться до цього з деяким скептицизмом. Більшість молдавських товаровиробників і до сьогодні вважають, що ця угода сприяє послабленню їх захищеності, та в результаті відкриття вітчизняного ринку для імпортних виробників аналогічних товарів та послуг молдавські компанії витісняються через не конкурентоспроможність. Начальник департаменту багатосторонніх торговельних зв'язків і СОТ Міністерства економіки Республіки Молдова Октавіан Калмик у своєму інтерв’ю зазначає, що попри все негативні наслідки, позитивні все ж таки перевищують.

Після 2001 року ситуація починає вирівнюватися, простежується незначна стабільність зростання показників приросту експорту, імпорту та ВВП, a також відчутне зниження інфляції. Спад показників у 2008 році пояснюється світовою кризою, проте, протягом наступних років Молдова повертає попередні значення показників.

Румунія

Однією з перших країн-членів СОТ стала Румунія 1 січня 1995 року. Наслідки від угоди для цієї країни неоднозначні. Так, до вступу до СОТ простежується позитивна тенденція до зростання приростів експорту, імпорту та ВВП, проте після 1995 року помітний різки спад цих показників, який триває до початку 2000 років, де показники більш-менш вирівнюються та стабілізуються. Такий різкий негативний початковий вплив угоди СОТ на економіку Румунії можна пояснити тим, що, по-перше, розпад СРСР спричинив погіршення економічної та політичної ситуації в країнах-сусідах Румунії, з якими вона мала тісні зв’язки, a тому і сама відчула на собі цей вплив; по-друге, не слід забувати про світові економічні кризи 1996-2000 років, що також відобразилося на графіку Румунії.

російська федерація

Наслідки стосовно приєднання Російської Федерації до СОТ, що відбулося 22 серпня 2012 року, однозначно складно визначити. Слід зазначити, що підписання угоди зі Світовою Організацією Торгівлі відбувалося після економічної кризи 2008 року, коли країна тільки-но почала оговтуватися та стабілізувати економіку. Саме тому позитивного впливу, як такого, не відчувалося. Також у 2013 році на Російську Федерацію було накладено ряд санкцій, які стосувалися, насамперед торгівлі. В перші роки дії санкцій мали негативний характер впливу, проте через декілька років країна адаптувалася до реалій санаційного режиму, покращила економічний стан.

Польща

Польща приєдналася до СОТ 1 липня 1995 року. Так, аналіз динаміки експорту показав його збільшення в 1,56 рази в 2001 році порівняно з 1995 роком. Позитивні зміни відбулися і у якісних параметрах експорту. Польща збільшила питому вагу експорту в індустріально розвинені країни близько на 60%. Також, не слід забувати, що в роки вступу до СОТ Польща вела активні переговори щодо членства в ЄС, виконуючи всі зобов’язання стосовно стабілізації економіки та ін.

Угорщина

1 січня 1995 року разом з Румунією до Світової Організації Торгівлі також приєдналися Угорщина та Словаччина. Наслідки вступу до СОТ Угорщини неоднозначні. Хоча, бачимо зростання показників приросту до 1997 року (до світової кризи), та з 2000-х років до 2008 року (світової кризи), проте для національних виробників угода вільної торгівлі стала майже фатальною. Так, наприклад, Ganz Mavag - найбільша машинобудівна компанія, яка з 1870 року виробляла паровози, тепловози, рухомі склади, автобуси та ін.; експортувала продукцію в СРСР, Канаду, Швейцарію, Італію, Румунію, Єгипет, Індію, Югославію, Корею і ще кілька країн - куплена австрійцями і розорена . Цехи здані під найбільший в країні китайський ринок. Закрите власне виробництво вантажівок і двигунів RABA. Потужності частково знищенні, частково переведені під збірку Suzuki, Audi і Mersedes

скачати

© Усі права захищені
написати до нас