Ім'я файлу: SWOT-аналізВінярська ОП-4-7.docx
Розширення: docx
Розмір: 27кб.
Дата: 17.12.2020
Пов'язані файли:
Економіка РефератВінярська ОП-4-7.docx

Міністерство освіти і науки молоді та спорту України

Національний Університет Харчових Технологій

SWOT-аналіз

ТОВ «Healthy dairy»

Підготувала

Студентка групи ОП-4-7

Вінярська Владислава

Київ2020

SWOT-аналіз є досить універсальним інструментом, що дозволяє застосовувати його на різних рівнях і для різних об'єктів: аналіз продукції, підприємства, конкурентів і т.д. Використання цього методу як інструменту управлінського аналізу будь-якого підприємства, дозволяє запобігти його попадання в кризову ситуацію.

Технологія SWOT-аналізу полягає в характеристиці:- Внутрішнього середовища (з виділенням сильних і слабких сторін);

Зовнішнього середовища (з виділенням можливостей і загроз) підприємства.

Фактори для аналізу внутрішнього і зовнішнього середовища зручніше розподілити по групах:

1.Внутрішні чинники:

Виробнича діяльність: якість; Об `єм; витрати; технології та ін.

Маркетинг: продукт (якість, упаковка і зовнішнє оформлення, споживчі властивості, новизна, етап життєвого циклу, асортимент та ін.); ціноутворення; просування (реклама, особистий продаж, стимулювання продажів); збут (характер каналів розподілу, особливості оптової та роздрібної торгівлі, обсяг і рентабельність продажів); торгові марки, бренди і ін.

Управління підприємством: організаційно-управлінська структура; стиль управління організацією (демократичний, авторитарний); компетентність і досвід менеджменту різних рівнів; інформаційне забезпечення процесу управління і ін.

Фінанси: фінансове планування; рентабельність (фінансові витрати і доходи); ліквідність і т.д.

Персонал: освіту, трудові навички і вміння; умови праці; заробітна плата; соціальний захист персоналу; плинність кадрів і т.д.

Постачання: управління запасами; організація роботи з постачальниками; витрати на зберігання і т.д.

Характер взаємодії з клієнтами: обробка замовлень; сервіс (якість обслуговування); доставка товару; установка, монтаж і т.д.

Можливості організації, власні ресурси, інфраструктура: наявність власної сировинної бази, електропостачання, наявність складів; місце розташування підприємства і т.д.

Інноваційна діяльність: інтелектуальний потенціал (керівника, окремих фахівців, колективу); дослідження і розробки; винахідництво і раціоналізація; придбання патентів і ліцензій; придбання або створення нових технологій і т.д.

2. Зовнішні фактори:

Політико-адміністративні чинники (характер взаємовідносин компанії та держави в особі федеральних, регіональних і місцевих властей, які можуть серйозно позначитися на діяльності організації): незалежність (підконтрольність); протистояння або опозиційність владним структурам; можливість лобізму своїх інтересів і блокування інтересів конкурентів; корупція і т.д.

Законодавчо-регулятивні чинники: необхідність отримання ліцензії; введення квотування; державна підтримка окремих видів бізнесу; податкові пільги; субсидування; екологічні обмеження і т.д.

Економічні чинники: темпи зростання економіки; купівельна спроможність споживачів на сюжеті аналітика ринку; загроза економічної кризи або, навпаки, перспективи економічного буму; співвідношення попиту і пропозиції і т.д.

Суспільне середовище: до факторів цієї групи можна також віднести діяльність екологічних організацій; організацій із захисту прав споживачів; засобів масової інформації; експертних структур, здатних безпосередньо торкнутися організацію.

Конкуренція: кількість конкурентів на ринку і їх агресивність; ринкова частка кожного конкурента; ступінь монополізації; ймовірність і можливість появи нових конкурентів, тиск з боку товарів-замінників; конкуренція в середовищі постачальників, споживачів і дистриб'юторів і т.д.

Науково-технічні фактори: ймовірність появи нової техніки і технології, що дозволяє збільшити продуктивність, підвищити якість, знизити витрати; ступінь доступності цих технологій; патентно-ліцензійні відносини і т.д.

Природні фактори: клімат; ймовірні стихійні лиха; наявність природних ресурсів та ін.

Фактори зводяться в таблицю, як правило, не ранжуються за значимістю.

Даний метод аналізу використовується при складанні маркетингового плану. У той же час SWOT- це невід'ємний компонент стратегічного менеджменту. При складанні SWOT-аналізу вкрай важливо, щоб вихідні дані були абсолютно достовірними і перевіреними.

Складемо SWOT-аналіз на прикладі компанії ТОВ «Healthy dairy».

ТОВ «Healthy dairy»працює в двох основних напрямках: молочне скотарство та сироваріння. Розташований за адресою: Черкаська обл., Уманський р-н, с. Синиця, вул. Миру, 24. Добова потужність заводу - 50 тонн молока, але переробляють 30-35 тонн. Виготовляють 14 сортів твердого сиру, м'які сири та козиний, бринзу, масло вершкове,йогурт,кефір тощо.

Основні види діяльності підприємства: розведення великої рогатої худоби, перероблення молока та виробництво молочних продуктів, оптова торгівля молочними продуктами, тваринним маслом та жирами.

swot аналіз внутрішній зовнішній середовище
Сильні сторони

Слабкі сторони
Внутрішнє середовище

Підприємство має гарну багаторічну репутацію серед покупців товару.

Потужна матеріально-технічна база.

Власна сировинна база.

Знання місцевого ринку, потреб споживачів.

Значна соціальна складова, розширення підприємства, створення робочих місць.

Наявність гарантованих ринків збуту продукції.

Новітні технології заготівлі кормів, переробки сировини, транспортування продукції.

Продукція має низький термін зберігання.

Якість продукції залежить від якості сировини, умов транспортування, переробки сировини, дотримання технології виробництва.

Обсяги продажу залежать від сезонного коливання закупівлі сировини.

Необхідність жорсткого контролю над технологічним процесом (утримання тварин, годування, обслуговування обладнання тощо).

Необхідність побудови багатоступінчатої системи управління.

Низький рівень маркетингу.

Зростання вартості продукції в залежності від її якості.Можливості

Загрози
Зовнішнє середовище

Навчання, підвищення кваліфікації персоналу.

Зростання продуктивності праці та матеріальної забезпеченості працівників;

Застосування новітніх технологій з заготівлі кормів, краще обладнання.

Розширення асортименту продукції.

Підвищення якості продукту за рахунок власної сировини та новітньої системи переробки.

Підвищення продуктивності тварин за рахунок якісної кормової бази.

Покращення законодавства, розширення державної підтримки сільськогосподарських підприємств.

Обмін досвідом в Асоціації виробників молока.

Погіршення поточного законодавства, в т. ч. в сфері оподаткування.

Значні коливання цін на матеріально-технічні ресурси та на послуги підприємства.

Нерегульованість питань ціноутворення.

Збільшення рівня конкуренції в галузі.

Відхилення від технології заготовки кормів, транспортування, переробки сировини.

Залежність отримання сировини від погодних умов.

Підпорядкування або опозиційність владним структурам.
Аналіз таблиці дає можливість зробити наступні висновки:

ТОВ «Healthy dairy»потужне конкурентоздатне підприємство з потужною виробничою базою. Має достатню незалежність від постачальників сировини. Завдяки використанню інноваційного підходу в технологічних процесах зменшує ризики пов'язані з якістю продукції та здатне завоювати широкі кола споживачів завдяки якісній продукції. Найсильнішою загрозою залишається підпорядкування або опозиційність владним структурам, як і в багатьох випадках в Україні, як в країні з нестабільною політичною владою та її корумпованістю.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас