Ім'я файлу: Сутність технології укрупнення дидактичних одиниць.docx
Розширення: docx
Розмір: 16кб.
Дата: 01.06.2020
скачати
Пов'язані файли:
Алгоритми. Місце та роль..docx

Сутність технології укрупнення дидактичних одиниць (УДО)

Під технологією укрупнення дидактичних одиниць (УДО) її розробники (Ерднієв П. М., Ерднієв Б. П.) розуміють систему споріднених одиниць навчального матеріалу, у якому симетрія, протиставлення змін компонентів навчальної інформації в сукупності позитивно впливають на виникнення єдиної логіко-просторової структури знань. Укрупнення дидактичних одиниць трактується ними як відображення об’єктивної тенденції сучасної науки до інтеграції знань, яке призводить до глибинних узагальнень у пізнавальних процесах та засвоєнні більшого обсягу знань при економії часу.

Технологія базується на понятті функціональної системи, сформульованого вченим П. К. Анохіним як сукупності не тільки взаємодіючих, але і взаємоспівдіючих компонентів, зорієнтованих на одержання сфокусованого результату. Тому знання, одержані учнями початкових класів при вивченні математики за технологією УДО, володіють такою якістю як системність. Вона забезпечується поданням бінарних, спарених вправ, при виконанні яких відбувається оволодіння молодшими школярами способами міркувань, зразками мислення та встановленні асоціативних зв’язків при розширенні числової множини.

Сутність укрупнення дидактичних одиниць полягає в об’єднанні знань за часовим чи просторовими параметрами. Апробація програм та експериментальних навчальних посібників за системою УДО довели ефективність таких технологічних прийомів: інтеграції змісту початкового курсу математики; паралельного вивчення протилежних або обернених операцій; дослідження багатогранності зв’язків споріднених понять, топологію окремого математичного поняття чи генеалогію понять за змістовими лініями (обчислювальною, геометричною); перетворення задач; деформація та складання задач і вправ; подання навчальної інформації у кількох кодах (вербальному, образному символічному); використання матричних та графічних способів подання навчальної інформації.

Повнота системи математичних вправ за технологією УДО забезпечується добором завдань не тільки з прямолінійним використанням правил, зразків міркування при постійному контролі та зорієнтованості на результат, але і включенням деформованих завдань

Укрупнення дидактичних одиниць складає технологію, системність знань за якою досягається через використання різноманітних методів навчання математики молодших школярів. Системність забезпечується тісною взаємодією та взаємопроникненням дуалізму: логічного і психологічного; доказового та гіпотетичного; емпіричного і теоретичного; розширення та поглиблення знань; лінійна будова ПКМ та концентризм у викладанні математики у початкових класів.

Укрупнених дидактичних одиниць (УДО) - систем понять, об'єднаних на основі їх смислових, логічних зв'язків і утворюють цілісно засвоювану одиницю інформації.

Головна особливість змісту технології П.М. Ерднієва є перебудова традиційної дидактичної структури матеріалу всередині навчального предмету, а в деяких випадках і всередині споріднених навчальних предметів.

Ключовий елемент технології УДО – це вправа – тріада, елементи якої розглядаються на одному занятті: а) початкова (вихідна) задача; б) її перетворення; в) узагальнення.

Технологію УДО в початковій школі ефективно можна використовувати при вивченні багатьох протилежних і схожих понять.

Ключова вправа на уроці математики за УДО – це складання і розв’язання обернених задач. У 1 класі діти ознайомлюються з таблицею:

Обернені задачі

1.Слова в умові одинакові.

2.Запитання міняються місцями.

3. Числа в умові однакові.

Список використаної літератури:

  1. Педагогічні технології на основі укрупнених дидактичних одиниць при вивченні математики (автор п. Ерднієв). [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://studfile.net/preview/5601958/page:21/.

  2. Технологія укрупнення дидактичних одиниць при навчанні молодших школярів математики. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://vseosvita.ua/library/tehnologia-ukrupnenna-didakticnih-odinic-pri-navcanni-molodsih-skolariv-matematiki-34395.html.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас