1   2   3   4   5
Ім'я файлу: курсовая короленко.docx
Розширення: docx
Розмір: 87кб.
Дата: 12.01.2021

МІНАСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНИВЕРСИТЕТ імені В. Н. КАРАЗІНА

ННІ «Каразінська школа бізнесу»

Кафедра управління та адміністрування

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Менеджмент»

на тему: «Сутність і зміст контролю в управлінні та його місце в забезпеченні ефективного функціонування організації на прикладі ТОВ “УНІКАР-Авто”»

Студента 2 курсу, групи М-22

спеціальності 073 «Менеджмент»

освітньо-наукової програми «Бакалавр»

Короленко П. В.

Керівник: к. е. н., Рекун Г. П.

ХАРКІВ - 2019

ЗМІСТ


ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОНТРОЛЮ ТА ЗНАЧЕННЯ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМТСВОМ 6

1.1. Контроль в управлінні організацією як предмет дослідження 6

1.2. Види та етапи управлінського контролю 8

1.3. Основні принципи формування ефективного контролю та його місце в функціонуванні організації 10

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ РОЛІ КОНТРОЛЮ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НА ПРИКЛАДІ ТОВ “УНІКАР-Авто” 16

2.1. Характеристика діяльності організації ТОВ “УНІКАР-Авто” 16

2.2. Аналіз компанії “УНІКАР-Авто”, PEST- та SWOT-аналіз 18

2.3. Роль та місце контролю в організації 23

РОЗДІЛ 3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ТОВ 24

3.1. Вплив контролю на розвиток компанії “УНІКАР-Авто” 24

ВИСНОВКИ 27

СПИСОК ВИКОРИСТАННИХ ДЖЕРЕЛ: 30

ВСТУП


Досліджуваної нами тема: «Сутність і зміст контролю в управлінні та його місце в забезпеченні ефективного функціонування організації на прикладі ТОВ “УНІКАР-Авто”» є досить актуальною, адже контроль є важливим елементом ефективного функціонування будь-якого підприємства. Це процес досягнення організацією цілей.

Термін «контроль» зазвичай викликає негативну реакцію. У більшості людей він асоціюється з обмеженням власної ініціативи, відсутністю самостійності, примусом до того, щоб люди робили те, в чому не зацікавленні (тобто відсутністю мотивації) тощо. Сутність цього сталого уявлення є невірною.

Контроль починається ще під час створення організації й продовжується до моменту її ліквідації.

Ми вважаємо, що контроль носить більше позитивний, ніж негативний характер, і в представленій роботі спробуємо довести цю думку.

На сучасному етапі тих змін і реформ, що відбуваються в Україні питання вдосконалення управління набувають особливої ваги. контроль є однією з найважливіших його функцій. Без чітко організованої системи контролю неможливий будь-який вид управління, тому що не можна ефективно управляти, не знаючи чи виконуються поставлені вимоги, та не виявляючи фактичного стану на управлінських об'єктах.

Метою даної роботи є визначення місця в забезпеченні ефективного функціонування організації.

Нами були поставлені наступні завдання:

  1. Вивчити теоретичні основи контролю на підприємстві;

  2. Дізнатися про діяльність обраного для дослідження ТОВ “УНІКАР-Авто”;

  3. Провести PEST- та SWOT-аналіз компанії “УНІКАР-Авто”;

  4. Визначити можливі рекомендації для покрашення проведення контролю на досліджуваному підприємстві.

  5. Зробити загальні висновки з отриманих в ході роботи матеріалів.

Предметом дослідження є місце контролю в організації.

Об’єкт: обрана для дослідження компанія “УНІКАР-Авто”. Визначення зовнішніх чинників, маючих вплив на нього, а також можливих рекомендацій для подальшого внутрішньо розвитку організації.

Структура роботи:

Перший розділ  теоретичні аспекти питання контролю на підприємстві. Розкриття основних понять, вивчення видів та етапів проведення контролю.

Другий розділ включає в себе вивчення компанії “УНІКАР-Авто”. Її характеристику, загальний аналіз, а також PEST- та SWOT-аналіз. Виявлення основних конкурентів та замовників.

ТОВ «УНІКАР-Авто» на ринку14 років. За цей час вони досягли досить великих успіхів, і не в останню чергу через правильно побудовану систему контролю.

Яскравим прикладом поєднання контролю, любові до своєї справи і професіоналізму є їхній новий напрямок діяльності  продаж, встановлення та обслуговування безконтактних автомийок самообслуговування.

У третій розділ увійшли деякі рекомендації щодо контролю в організації в цілому, та на прикладі конкретної обраної.

Інформаційною базою стали підручники з менеджменту, економіки тощо; електронні ресурси, методичні видання, дані з офіційного сайту компанії “УНІКАР-Авто”, а також різні інформаційні дані з державних сайтів, як, наприклад, сайт ЄДР, та сайтів, що містять офіційну інформацію про зареєстровані підприємства, їхню діяльність тощо. Більш детальний список представлений у кінці роботи.

В роботі будуть використовуватися такі методи економічного аналізу як: порівняння, аналіз і синтез, графічні методи, планування на основі інформації, яка була отримана під час дослідження тощо.

Ключові слова: контроль, організація, підприємство, управління, маркетинг, торгівля, менеджмент, ринкова економіка, реалізація контролю, діяльність, зовнішні та внутрішні фактори, конкуренти, замовники, сфера діяльності, стандарти.


  1   2   3   4   5

скачати

© Усі права захищені
написати до нас