Ім'я файлу: Аналітична робота.docx
Розширення: docx
Розмір: 344кб.
Дата: 30.04.2022
скачати

Інформаційно - аналітична робота на тему:

Сучасний стан реалізації митної політики України”
Нормативно-правове забезпечення є основою створення необхідних умов для здійснення митної політики (табл.1). Особливе значення має адміністративно-правове забезпечення реалізації державної митної політики, яке зумовлено тим, що саме завдяки праву та правовому регулюванню відбувається упорядкування суспільних відносин, забезпечується виділення та закріплення прав і свобод особи й інших учасників публічно-правових правовідносин, створюються відповідні правові механізми їх забезпечення та захисту [1].

Зрозуміло, що вся багатоманітність основоположних митно-правових норм не може бути виражена окремим нормативним актом або навіть їх відповідною сукупністю. Тобто внутрішня єдність митного законодавства доповнюється зовнішнім верховенством Конституції України, а також об’єднуючою функцією відповідних галузевих кодифікаційних актів [2].

Зазначена позиція є дуже цікавою, оскільки надає можливість уявити обсяги та масштаби нормативно-правових актів, які містять адміністративно-правові норми, що регламентують відносини щодо реалізації митної політики держави [4].

Таблиця 1

Нормативно-правове забезпечення реалізації митної політики УкраїниНазва нормативно-правового акту

Стислий зміст

1

2

3


1

Міжнародна конвенція про узгодження умов ведення контролю вантажів на кордонах


Для полегшення міжнародного перевезення вантажів. Конвенція має на меті скорочення вимог щодо дотримання формальностей, а також видів та тривалості контролю, зокрема шляхом національної та міжнародної координації процедур контролю і методів їх застосування.2

Угода між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів АмерикиПро взаємну допомогу між їх митними адміністраціями3

Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Соціалістичної Республіки В’єтнам


Про співробітництво та взаємну адміністративну допомогу в митних справах

4

Угода між Кабінетом Міністрів України та:

  • Урядом Республіки Сербія

  • Урядом Чорногорії

  • Урядом Республіки Хорватія

  • Урядом Королівства Норвегія


Про взаємну допомогу в митних справах


5

Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Македонія


Про співробітництво в митних справах


6


Митний кодекс України

Визначає засади організації та здійснення митної справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльності органів митниці України
7


Податковий кодекс України, зокрема Розділ II «Адміністрування податків, зборів, платежів»


Кодифікований акт, який регламентує питання реалізації

державної митної політики;

визначає порядок адміністрування податків

та зборів, а також порядок контролю за дотриманням вимог податкового та іншого законодавства

у випадках, коли здійснення такого контролю покладено на контролюючі органи8


Закон України «Про Митний тариф України»


Встановлюється митний тариф, ставки ввізного/вивізного мита і тд9


Закон України «Про прикордонний контроль»

Цей Закон визначає правові основи здійснення прикордонного контролю, порядок його здійснення, умови перетинання державного кордону України10


Закон України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну»

Цим Законом з метою запровадження механізмів захисту інтересів національного товаровиробника регулюються засади і порядок порушення та проведення спеціальних розслідувань фактів зростання імпорту в Україну незалежно від країни походження та експорту товару, що заподіює значну шкоду або загрожує заподіянням значної шкоди національному товаровиробнику, за результатами яких можуть застосовуватися спеціальні заходи11


Верифікація сертифікатів і декларацій про походження товару з України

Перевірка достовірності, здійснюється за дорученням Держмитслужби митницею, у зоні діяльності якої перебуває уповноважений орган, що видав сертифікат, або підприємство - виробник та/або експортер товару, яке оформило декларацію12


Декларація інвойс

Декларація про преференційне походження товару з України, оформлена підприємством-експортером на інвойсі, накладній чи будь-якому іншому комерційному документі, за винятком транспортних документів, складених перевізниками, який описує відповідний товар з достатньою для його ідентифікації деталізацією13Угода про інформаційне співробітництво між Державною

фіскальною службою України та Державною казначейською службою України


Передача інформації про товари та транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон після здійснення митних операцій і процедур, яка передається уповноваженими органами в електронному вигляді


Джерело: складено автором за даними сайту ДМС України та законодавства України
Митна політика як частина економічної політики держави дозволяє шляхом застосування митних інструментів (економічне та адміністративне регламентування) регулювати обсяги, товарну і географічну структуру експорту і імпорту країни шляхом перерозподілу витрат економічних агентів в рамках здійснення зовнішньоекономічних (зовнішньоторговельних) операцій (рис. 1.1)Рис. 1.1 Митне регулювання як складова економічної політики

держави

Джерело: побудовано автором за інформацією із сайту МФУ
Україна має вигідне географічне положення, що становить один з векторів розвитку митної політики в Україні. При реалізації митної політики мають враховуватися наступні фактори, як вигідне географічне положення на карті Європи та транспортний комплекс; завантаженість транспортних артерій країни; положення Митного кодексу України в частині встановленого порядку ввезення товарів у пункт пропуску на митному кордоні, проходження санітарного, ветеринарного, фітосанітарного, екологічного контролю [3].

Загальноприйнятим є той факт, що митна політика тісно пов’язана із зовнішньоекономічною діяльністю та впливає на неї. Одним з напрямом зовнішньоекономічної діяльності є залучення прямих іноземних інвестицій в країну для формування потужного експортного сектору.

У табл. 2 та табл. 3 наведено статистичні дані щодо прямих іноземних інвестицій з країн Євросоюзу в національну економіку та обсяг прямих інвестиції з України до країн Євросоюзу (2017 - 2021 рр.).
Таблиця 2

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з країн Євросоюзу в економіці україни (2017-2021 рр.), млрд грн

Назва країни

Станом на 1 січня

2017

2018

2019

2020

2021

Кіпр

8 603,1

9 620,5

12 700,8

15 907,7

17 725,6

Німеччина

6 009,6

5 001,2

5 329,8

4 496,3

2 908,4

Угорщина

708,6

697,6

678,5

684,3

685,5

Франція

1 381,1

2 105,4

1 993,1

1 510,3

1 520,5

Швеція

674,2

1 108,9

1 141,9

1 084,4

439,3

Джерело: складено автором за даними Держкомстату України
Таблиця 3

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з україни до країн Євросоюзу (2017 - 2021 рр.), млрд грн

Назва країни

Станом на 1 січня

2017

2018

2019

2020

2021

Кіпр

5 336,1

5 900,1

5 899,7

5 917,6

5 925,1

Латвія

31,9

87,9

80,4

96,5

98,6

Угорщина

0,1

0,1

0,1

4,3

17,3

Інші країни ЄС

96,9

90,1

92,5

151,3

132,8

Джерело: складено автором за даними Держкомстату України
Аналізуючи статистичні дані на табл. 2 та табл. 3 щодо надходження прямих інвестицій, як в Україну з країн Євросоюзу, так і навпаки, можна зробити висновок стосовно наявної зацікавленості в економіці України з боку провідних країн Євросоюзу, зокрема Німеччини, Франції, Швеції та Кіпру.

Основою митної політики є політика зовнішньоторговельна, що являє собою систему заходів з розвитку економічних відносин країни з зарубіжними партнерами. Вона охоплює обґрунтування обсягів
товарообігу, географічного розподілу і товарної структури експорту та імпорту. Зовнішньоторговельна
політика за своїм змістом є політикою міжнародних відносин, яка не лише охоплює торговельні зв’язки, але розповсюджується на інші зовнішні зв’язки конкретної держави (дипломатичні, економічні, науково-технічні, культурні, транспортні тощо) та її громадян. Разом з тим, роль зовнішньої торгівлі в цьому процесі є особливою– саме її реалізація є основою митної політики.Рис.1.2 Зовнішня торгівля України 2020-2021 рр., млрд дол.

Джерело: система ДМС України “Показники зовнішньої торгівлі України”
Економіка України залишається сировино-орієнтованою. Країна продовжує продавати за кордон продукцію з малим рівнем переробки. В основному, це залізна руда, аграрна продукція та металургійні напівфабрикати. З іншого боку, окрім енергоносіїв, найбільший обсяг імпорту у грошовому вимірі приходиться на автомобілі, мобільні телефони сільськогосподарську та комп'ютерну техніку.

Тобто, країна продає товари зі спадаючим потенціалом: чим більше буде видобуто залізної руди, тим дорожчою буде собівартість ї подальшого видобутку. Натомість, ми імпортуємо товари зі зростаючим потенціалом: після розробки нової моделі автомобілю або телефону, собівартість їх подальшого виробництва постійно знижується.

Крім того, сировинна продукція не потребує великої кількості робочих місць. На відміну від виробництва продукції з доданою вартістю, яка передбачає створення технологій, виробничі ланцюжки, залучення набагато більше робочих місць.

За групами товарів, в 2021 році найбільшу частку в експорті займали чорні метали. Ця ж група показала найбільший приріст вартості. Її обсяг виріс на 81% порівняно з 2020 роком, в якому найдорожчим експортом було зерно.Рис. 1.3 Структура експорту України в 2021 р.

Джерело: складено автором за даними УКТЗЕД

Всі без виключення товарні групи експорту додали у вартості. Це пов'язано із ростом вартості сировини та загальносвітовою інфляцією в 2021 році. Крім чорних металів, найбільший приріст показали металеві руди: $7,1 млрд, плюс 61% порівняно із 2020 роком. При тому, обсяг експорту у тонах в 2021 році скоротився. Також великий приріст у вартості показали експорт обробленої деревини та меблів. Плюс 43% та 40% відповідно.

За 10 місяців 2021 року митними органами перераховано до бюджету 382,5 млрд грн, що на 22,6 млрд грн перевищує доведені Міністерством фінансів індикативні показники надходжень митних платежів до бюджету.

У порівнянні з аналогічним періодом попереднього року надходження у 2021 році зросли на 35% або на 98,5 млрд грн (рис.1.4).Рис.1.4 Структура надходжень митних платежів до державного бюджету України у 2020-2021 рр., млрд грн

Джерело: відповідно до даних із сайту ДМС України
Темпи зростання надходжень митних платежів до бюджету значно перевищують темпи зростання фізичних обсягів оподаткованого імпорту товарів. В цілому обсяги оподаткованого імпорту «за вагою» у січні - жовтні 2021 року, в порівнянні з січнем - жовтнем 2020 року, зросли на 16%, а відповідні нараховані до сплати платежі «в доларовому еквіваленті» зросли більш ніж на 30%.
Висновок. Підсумовуючи вищевикладене, варто зазначити, що активна співпраця з країнами-членами ЄС впливає на формування та реалізацію сучасної митної політики України, якамає базуватися на ефективних управлінських рішеннях щодо зовнішньоекономічної діяльності, як національних товаровиробників так і закордонних.

Якщо дивитись по конкретних товарних позиціях, згідно українського класифікатора товарів зовнішньо економічної діяльності (УКТ ЗЕД) найдорожчим експортним товаром України в 2021 році була залізна руда.

Зазначено також, що результати зростання надходжень митних платежів до бюджету досягнуто, перш за все, за рахунок контролю за достовірністю декларування ввезених товарів та визначенням їх бази оподаткування – митної вартості.

Список використаних джерел

1. Приймаченко Д.В. Митна політика держави та її реалізація митними органами : моногр. Дніпропетровськ : Академія митної служби України, 2006. 332 с.

2. Безпалова О.І. Адміністративно-правовий механізм реалізації правоохоронної функції держави: дис. ... доктора юрид. наук: 12.00.07. Харків, 204. 495 с.

3. Калініченко А.І. Систематизація митного законодавства: сутність та форми: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. Харків, 2015. 200 с.

4. Добкін М.М. Місцеві державні адміністрації України: становлення, розвиток та функціонування : монографія. Харків : Золота миля, 2012. 567 с.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас