Ім'я файлу: Реферат з реклами СТРІЖЕУС ВІКТОР 1-17 ПЗСО.docx
Розширення: docx
Розмір: 38кб.
Дата: 07.03.2022
скачати
Пов'язані файли:
работа.docx

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

КРИВОРІЗЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУ
Кафедра ЦИВІЛЬНО ГОСПОДАРСЬКИХ ДИСЦІПЛІН

РЕФЕРАТ

  1. На тему:Сучасні способи розповсюдження реклами: проблеми правового регулювання.


Студента/Слухача 5 курсу групи 1-17 ПЗСО

спеціальності: 081 Право

Стріжеус Віктор Віталійович

(прізвище та ініціали)

Керівник ___________________________

____________________________________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)
Національна шкала ________________

Кількість балів: __________Оцінка: ECTS _____

Кривий Ріг 2022 рік

1.Сучасна реклама, її вплив на суспільство

Реклама в сучасному світі являє собою складне соціальне явище, далеко котрі зробили крок за рамки виду трудової діяльності людини. Вона являє собою не просто бізнес, а значно більш широке явище, що охоплює або щонайменше надає вплив майже на всі сфери життя суспільства:

виробничу (реклама виступає як знаряддя збуту виробленого товару);

соціальну (реклама виконує комунікативну функцію, поєднуючи інтереси різних груп суспільства);

морально-правову (Цивілізована реклама служить інструментом пропаганди етичних і правових норм у торговельно-економічної діяльності);

культурно-освітню.

Фактором, які надали глобальний вплив на рекламу останнім часом, можна назвати перехід суспільства з технологічної на нову, інформаційну, стадію розвитку. Розвинені країни Заходу вже вступили по суті в нову епоху - епоху глобальних інформаційних процесів. І реклама як її відображення придбала і продовжує здобувати нові специфічні риси.

2. Особливості розвитку сучасної реклами

У числі понять, уточнюючих роль переходу суспільства з технологічної стадії на інформаційну стадію в управлінні рекламним бізнесом, можна назвати наступні:

1. Винятково високі темпи зростання економіки та виробництва в країнах світу. На цьому тлі посилюється конкуренція виробників, збільшуються труднощі збуту продукції. Зростає кількість і розширюється асортимент товарів. Удосконалюються технологічні і технічні процеси їх виготовлення. У результаті на ринку створюється картина певного однаковості товарів на тлі повсюдно удосконалюються процесів їх виробництва. І великі, і малі фірми в таких умовах вирівнюються у своїх можливостях. Щоб вижити, їм доводиться вдаватися до особливим, додаткових методів збуту своєї продукції, зокрема до широкого або цільового використання реклами.

2. Реклама в сучасному виробництві являє собою сукупність елементів маркетингу, спрямованих на сприяння просуванню і збуту товару на ринку. Ця система, як розглядалося раніше, складається з п'яти елементів: власне реклама, сейлз промоушн, ​​директ-маркетинг, паблік рілейшнз і супутні матеріали та заходи. Таким чином, реклама входить найважливішою складовою частиною в процес планування виробництва, розробки і випуску товару, збуту його на ринку. Рекламний менеджмент виступає як складова частина загальної та маркетингової стратегії організації.

3. Відмінною рисою сучасної реклами є її багатофункціональність. Йдеться про цілу системі специфічних функцій, які виникли в процесі розвитку реклами на Протягом останніх десятиліть.

Реклама спочатку виконувала дві функції в товарному виробництві:

економічну, стимулюючи попит, сприяючи і прискорюючи процес продажу товарів,

інформаційну, повідомляючи споживачам про наявність товарів, виробника, головних характеристиках і споживчі властивості продукції фірм тощо

Реклама на сучасному етапі виконує комунікативну функцію: вона об'єднує в єдиний інформаційно-виробничий процес чотирьох учасників маркетингової діяльності фірми - самої організації (рекламодавця), рекламного агентства, рекламного засобу та споживача. За допомогою реклами відбувається процес взаємного обміну інформацією.

Специфічними функціями реклами стають розглянуті вище загальні функції менеджменту - контроль і координація - у системі рекламної діяльності фірми. Дослідження ефективності рекламної кампанії в цілому і на окремих її етапах дозволяє керівництву фірми виявити вдалі і невдалі її ланки і вжити у разі необхідності коригувальні дії.

Через постійно усложняющейся збутової діяльності як великих корпорацій, так і невеликих виробничих фірм сучасна реклама все в більшій мірі виконує функцію управління попитом. Однак ця функція є предметом дискусії в теорії та практиці управління рекламою: чи слід використовувати рекламу тільки як джерело інформування покупця, надаючи йому можливість самостійного вибору подальших дій або реклама повинна служити інструментом В«натискуВ» на споживача, змусити його купити пропонований товар? Відповідь на це питання поки не однозначний. Однак керуюча функція реклами стає все більш очевидною в маркетингових стратегіях багатьох організацій, особливо великих корпорацій.

Рекламна стратегія великої фірми може бути організована таким чином, що потенційні споживачі будуть підготовлені до купівлі вироблених фірмою товарів. Це досягається за рахунок розробки цілої системи прийомів рекламного менеджменту з головною метою: змінити стан споживчого попиту в бік товарів даної виробничої організації. Реклама може надавати надзвичайно сильне вплив на споживача в різних ситуаціях:

якщо попит на продукцію незадовільний, реклама підсилює його;

коливний попит реклама стабілізує, виступаючи в системі синхромаркетингу;

потенційний попит реклама перетворює на реальний, сприяючи розвиваємаркетинг;

оптимальний попит може бути підтриманий рекламою на даному рівні прийомами фіксованого маркетингу;

і нарешті, що особливо відрізняє сучасну рекламу, вона здатна виконувати дві протилежні функції. За допомогою реклами можна знизити надмірний попит (демаркетинг) і створити попит (стимулюючий маркетинг).

Великі національні і міжнародні корпорації користуються у своїх маркетингових кампаніях усіма зазначеними рисами багатосторонній і мобільного функції реклами - управління попитом. У систему цілей цієї функції може бути включена і мета ефективного збуту товару в одному, спеціально вибраному і перспективному ринковому сегменті. Ця сторона функції управління в рекламному менеджменті західних країн отримала визначення таргетингу (від англ. target - мішень, ціль) і означає використання реклами для отримання конкретного цільового результату.

4. Реклама на сучасному етапі має багато різноманітних форм. Останні два-три десятиліття її розвитку привели до створення особливого різновиду реклами - реклами, яка формує бренд-імідж товару. Більш того, в наявності результат її широкого застосування - переростання конкуренції товарів в конкуренцію бренд-іміджів різних виробничих фірм. Частина західних фахівців в області рекламного менеджменту визначають сучасний стан рекламного бізнесу як епоху брендів.

5. Затвердження про епоху брендів, можливо, і правильно, однак розвиток суспільства, виробництва та реклами відбувається настільки швидкими темпами, що можна поставити під сумнів факт довголіття такий В«епохиВ». Так, останнім часом спостерігається тенденція посилення ролі роздрібної торгівлі у виробничо-збутовому процесі. Силу набирають торговельні організації - великі універсальні магазини, які все більше диктують виробникам свої умови, аж до того, які товари і в якому кількості фірма повинна виробляти. Мережа потужних, незалежних торгових організацій (магазинів) вже охопила весь світ, і працюють вони під своїми торговими марками, які часто знеособлюють виробничі бренди товарів. У західному бізнесі широко відомі назви таких торгових фірм, як В«Маркс енд Спенсер В»(Англія),В« Бауер В»(Німеччина). Крім того, певний знеособлення брендів відбувається і в результаті все більш зростаючого обсягу та асортименту товарів, які вже не можуть значно відрізнятися один від Друга по споживчим якостям через обмеженість можливого набору таких. Споживач в такій ситуації перестає надавати особливого значення конкретного бренду.

6. Усі дослідники сходяться в думці, що до специфіки сучасної реклами відноситься широка експансія діяльності рекламних агентств. Вони останнім часом виконують, як правило, повний набір дій та операцій з організації та проведення рекламних кампаній фірм-виробників. Діяльність рекламних агентств відрізняється високим професіоналізмом і якістю виконуваних замовлень на різні види рекламних матеріалів. У світі створені мережі професійних рекламних організацій, розповсюдили свій вплив як усередині власних країн, так і на цілі регіони і континенти. Рекламні агентства в структурі сучасного рекламного бізнесу виконують функції його організації та управління. Вони виступають як самостійні комерційні організації, що мають свої структуру, професійний колектив і виконують відповідні функції управління цим колективом, зокрема виховання і навчання фахівців високого класу, володіють широким мисленням і володіють усіма видами рекламної діяльності, в тому числі сейлз промоушн, ​​директ-маркетинг і паблік рілейшнз.

7. Характерною особливістю реклами останніх двох-трьох десятиліть є перетворення її в окрему галузь економіки країни, а саме рекламний бізнес. Рекламний бізнес настільки потужно і швидко розвивається, що за темпами і якісних зрушень значно випереджає багато інших сфер виробничо-економічного життя суспільства. Саме в рекламному бізнесі спостерігаються на даному етапі висока концентрація і централізація капіталу. Значною мірою він акумулюється в найпотужніших компаніях ЗМІ, а також у світових лідерів рекламного бізнесу - міжнародних рекламних агентствах і їх асоціаціях. Спостерігається тенденція великих інвестицій в засоби масової інформації безпосередньо великими промисловими і торговими компаніями.

8. Сформований ринок конкуренції серед рекламних агентств визначає ще одну специфіку сучасної реклами: зростаючий диктат рекламодавця. Рекламні агентства змушені працювати в умовах, які рекламодавці постійно посилюють. Рекламодавці по суті В«віднімаютьВ» частину прибутку у рекламних компаній, змушуючи їх робити додаткові знижки або виплачувати великі гроші засобам розміщення реклами.

9. Сучасна реклама відрізняється від реклами XIX в. і першої половини XX в. актуальністю та ефективністю нових її аспектів, зокрема сейлз промоушн і директ-маркетингу. Особливо очевидним в рекламному бізнесі є значення прямого маркетингу як найбільш сучасного способу комунікації між виробником і споживачем. Під багатьох дослідженнях це значення підтверджується високими цифрами витрат на прямий маркетинг, які в багатьох країнах вже зрівнялися з витратами на рекламу в ЗМІ, а в ряді країн і переросли останні. p> 10. Відмінною рисою сучасного рекламного бізнесу є широка дослідницька діяльність у всіх його областях. У розвинених країнах працюють сотні організацій, спеціалізуються на рекламних дослідженнях. Багато агентств займаються дослідженнями не тільки чисто рекламних питань, але і маркетингу в цілому. Виробничі фірми нерідко воліють укладати договори про послуги з такими організаціями. І хоча ці послуги досить дорогі, якість і професіоналізм виконуваних дослідних робіт гарантують замовнику достовірні відомості.

Витрати на рекламні та маркетингові послуги постійно зростають, що свідчить про все більш усложняющемся характері управління рекламною діяльністю. Тому все більшого значення набуває інтелектуальний потенціал менеджерського корпусу рекламного бізнесу.

Вступ людства в інформаційну стадію розвитку радикально змінює самі різні сфери життєдіяльності суспільства. Таким радикальним змінам схильна і реклама. Тому дуже важливо простежити можливі тенденції її розвитку в майбутньому, в початку нового, XXI, століття.

Фактором, який надасть винятково великий вплив на всі сфери життя людства, буде науково-технічний прогрес. Він викличе величезні зміни і якісні зрушення в області виробництва, маркетингу і відповідно реклами. Цей же фактор вплине і на радикальні зміни ставлення людини до навколишнього світу і самому собі. У масовій свідомості сформується нова шкала цінностей за відношенню до предметів споживання. Це в свою чергу сприятиме радикальних перетворень ринку з переорієнтацією маркетингових та рекламних служб на задоволення конкретних, реальних потреб конкретного споживача.

реклама збут товар маркетинг.

3. Тенденції розвитку реклами в майбутньому

Можна виділити кілька можливих тенденцій розвитку реклами в майбутньому і факторів, їх визначальних.

1. Мають бути великі демографічні зміни у світі в майбутньому. Так, за прогнозами, значно збільшиться частка людей пенсійного віку в населенні розвинених країн, а також в європейських країнах колишнього соціалістичного табору. Цей фактор самим прямим чином вплине на ринок, викликавши необхідність переорієнтації збуту і реклами товарів на купівельні сегменти за віковим цензом. Ймовірно, це будуть різні товари та різні форми їх рекламування для людей різних вікових груп, або нові види товарів, здатні задовольнити потреби одночасно кількох вікових категорій.

2. У багатьох країнах світу, в тому числі в країнах СНД, буде спостерігатися тенденція урбанізації населення, створення великих промислових областей (мегаполісів). Відповідно відбудуться і великі територіальні зміни ринку, а також зміни в номенклатурі товарів, що продаються. Будуть потрібні істотні дослідження в області сприйняття реклами різними соціальними категоріями споживачів: міським і сільським населенням. Це дозволить сегментувати ринок, а в рекламному бізнесі створити спеціальні, цільові рекламні матеріали.

3. Фахівці маркетингового та рекламного менеджменту прогнозують у майбутньому дуже високу ступінь мінливості купівельних смаків і поведінки. Ця мінливість буде пов'язана з перенасиченістю ринку хорошими, якісними товарами, що забезпечить споживачеві високу ступінь свободи вибору.

Розглянута тенденція має пряме відношення до проблем ефективності реклами. Навряд чи в майбутньому збережеться значення сучасних брендів, які по суті були створені рекламою і були в свій час предметом досліджень і відкриттям рекламного менеджменту. Рекламодавцям швидше за все доведеться переорієнтуватися на завоювання щоразу уваги нового потенційного покупця. Розрахунок на бренд або на старого клієнта в такій ситуації буде неефективним. Таким чином, реклама майбутнього, ймовірно, повинна стати більш яскравою, барвистою, емоційної, щоб привернути увагу В«спокушеногоВ» споживача. Можливо, виникне необхідність у кардинально нових художніх засобах її виконання.

4. Очікуються великі зміни і в ринковій ніші (частці), займаної виробником. Оскільки збільшаться труднощі передбачення поведінки покупця, виробникам доведеться одночасно продавати розширений асортимент своїх товарів на займаних ними ринках. І так як не всі з них зможуть мати одночасно великий набір різних товарів, вірогідні їх об'єднання чи кооперування з іншими фірмами для спільного збуту. Цей економічний фактор, безсумнівно, позначиться і на рекламних кампаніях таких фірм, спільності або індивідуалізації їх цілей, об'єднанні або перетині інтересів і т.д.

5. У маркетинговій діяльності фірм розвиватиметься тенденція до прискорення життєвого циклу товару на ринку.

Підводячи підсумки, можна дійти таких висновків.

1. Основним нормативним актом, що регулює рекламну діяльність в Україні, є Закон України від 3 липня 1996 року “Про рекламу”. Деякі положення відносно певних видів реклами містяться в інших законодавчих актах. Зокрема, визначення політичної реклами міститься в Законі України „Про вибори народних депутатів України”.

Багато питань, пов’язаних з рекламною діяльністю, регулюється підзаконними нормативно-правовими актами. Серед них слід зазначити Постанову Кабінету Міністрів України „Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами” від 29 грудня 2003 р. № 2067. Вказані Правила регулюють відносини, що виникають у зв'язку з розміщенням зовнішньої реклами у населених пунктах, та визначають порядок надання дозволів на розміщення такої реклами.

Також, у зв’язку з прагненням України увійти до таких міжнародних організацій, як СОТ та ЄС, слід враховувати міжнародне законодавство, зокрема, Міжнародний кодекс рекламної практики від 02.12.1986р. Цікавими є принципи, що стосуються реклами на телебаченні, наведені у Рекомендації № R 84 (3) Комітету Міністрів Ради Європи „Про принципи телевізійної реклами” від 23 лютого 1984р

2. Відповідно до статті 1 Закону України „Про рекламу”, реклама – це спеціальна інформація про осіб чи продукцію, яка розповсюджується в будь-якій формі та в будь-який спосіб з метою прямого чи опосередкованого одержання прибутку.

3. Головними учасниками процесу державного управління рекламною діяльністю є суб’єкти управління та об’єкти управління.

Суб’єкти управління в системі державного управління рекламною діяльністю можуть бути згруповані за трьома рівнями. До вищого рівня управління в системі державного управління рекламою належать Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Верховний Суд України та вищі судові органи спеціалізованих судів. Центральний рівень управління системи державного управління рекламною діяльністю представлений здебільшого центральними органами виконавчої влади, до яких слід віднести державні комітети, міністерства та центральні органи зі спеціальним статусом. Суб’єктами управління на місцевому рівні управління є місцеві органи виконавчої влади загальної та спеціальної (галузевої чи функціональної) компетенції.

Суб’єктами рекламної діяльності є рекламодавець, виробник реклами, та її розповсюджувач. Хоча нерідко ці поняття співпадають, розмежування суб’єктів рекламної діяльності має велике практичне значення, адже відповідальність наступає для осіб, винних у розповсюдженні реклами щодо продукції, виробництві або реалізації якої заборонено; розповсюдженні реклами, забороненої чинним законодавством; порушенні порядку виготовлення та розповсюдження реклами; недотриманні вимог законодавства щодо змісту та достовірності реклами.

Об’єкти управління системи державного управління рекламною діяльністю належать до двох принципово різних типів:

1) реклама в різних розуміннях (як галузь економіки; як сфера професійної діяльності; як бізнес. У деяких випадках як об’єкт управління треба розглядати рекламу як сукупність рекламоносіїв, тобто використовувати матеріальний підхід до поняття реклами). Відносно цих об’єктів суб’єкти управління системи виступають як елементи зовнішнього управління;

2) рекламні комунікації самих органів державного управління. Цей тип об’єктів є внутрішньою системою відносно суб’єктів державної влади.

Закон України „Про рекламу” у ст.26 наводить таку систему державних організацій, уповноважених здійснювати державне управління рекламною діяльністю: 1) спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів - щодо захисту прав споживачів; 2) Антимонопольний комітет України - щодо дотримання законодавства про захист економічної конкуренції; 3) Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення - щодо телерадіоорганізацій усіх форм власності; 4) Міністерство фінансів України - щодо реклами державних цінних паперів; 5) Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку - щодо реклами на фондовому ринку.

На жаль, система державного управління рекламною діяльністю на сьогодні відсутня. Вимагає також значної активізації діяльність органів рекламного самоврегулювання.

4. Обов’язковими умовами здійснення рекламної діяльності є державна реєстрація її суб’єктів та ліцензування деяких з суб’єктів цієї діяльності.

5. Окремими спеціалізованими видами рекламної діяльності є соціальна та політична реклама.

У статті 1 Закону України „Про рекламу” соціальна реклама визначається, як інформація будь-якого виду, розповсюджена в будь-якій формі, яка спрямована на досягнення суспільно корисних цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей і розповсюдження якої не має на меті отримання прибутку.

Соціальна реклама має бути чітко відокремлена від іншої інформації, незалежно від форм та засобів розповсюдження, таким чином, щоб її можна було ідентифікувати як рекламу.

При виробництві та розповсюдженні соціальної реклами забороняється:

- вміщувати твердження, які є дискримінаційними за ознаками походження, соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, освіти, мови, ставлення до релігії, роду та характеру занять, місця проживання;

- подавати відомості або закликати до дій, які можуть спричинити порушення законодавства, завдають чи можуть завдати шкоди здоров’ю або життю людей та навколишньому природному середовищу, а також спонукають до нехтування засобами безпеки;

У галузі соціальної реклами неприпустима:

- недоброякісна реклама;

- недостовірна реклама;

- неетична реклама;

- неправдива реклама;

- прихована реклама.

Вдосконалення існуючої нормативно-правової бази, яка контролює та регулює діяльність у сфері виробництва та розповсюдження соціальної реклами має включати в себе:

- розробку механізму контролю за соціальною рекламою, як механізм регулювання засвоєння людьми норм, правил, принципів прийнятих у суспільстві;

- визначення показників ефективності соціальної реклами, що будуть контролювати процес створення соціальної реклами, вимог до її змісту з метою регулювання впливу соціальної реклами на масову самосвідомість;

- особисту відповідальність за створення соціальної реклами.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Конституція України // Відомості Верховної Ради. – 1996. - № 30. - ст. 141

Міжнародний кодекс рекламної практики від 02.12.1986р.

Рекомендація № R 84 (3) Комітету Міністрів Ради Європи „Про принципи телевізійної реклами” від 23 лютого 1984р

Закон Российской Федерации „О рекламе” от 14.07.95 № 108-ФЗ

Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради, 2003, № 18, № 19-20, № 21-22, ст.144

Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради, 2003, №№40-44, ст.356

Закон України „Про вибори народних депутатів України” // Відомості Верховної Ради України. – 2004. - № 27-28. – Ст.366

Закон України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення застосування методів профілактики, діагностики, лікування, реабілітації та лікарських засобів і заняття народною медициною (цілительством)” від 17.05.2007р. // Відомості Верховної Ради України. – 2007. - № 34. – Ст.445

Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 31-32. - Ст.263

Закон України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" вiд 16.11.1992р. (остання редакція від 09.06.2004р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 1. – Ст.1
скачати

© Усі права захищені
написати до нас