Ім'я файлу: Андрей.docx
Розширення: docx
Розмір: 20кб.
Дата: 23.06.2021
скачати

Суб’єкти кримінального процесу

Постановка проблеми. За останні роки кримінально-процесуальне законодавство України зазнало змін, які були спрямовані на реалізацію вимог міжнародних актів про захист прав і свобод людини. Зокрема, це стосується забезпечення прав учасників кримінального процесу, але питання не є всебічно дослідженним, оскільки більшість праць науковців досліджують положення застарілого законодавства.

Стан дослідження. Дослідженням суб'єктів кримінального процесу займалися Ю.П. Аленін, C.А. Альперт, В.П. Божьєв, І.С. Бобракова, О.В. Вишневська, Ю.В. Дерішев, В.П. Кашепов, І.Л. Махоркін, Р.Д. Рахунов, О.М. Рижих, Р.Ю. Савонюк, Ю.В. Скрипіна, М.С. Строгович, А.М. Титов, Л.І. Шаповалова, В.М. Шпильов, Ю.К. Якимович та ін.

Метою дослідження є всебічне та повне аналізування суб’єктів кримінального процесу з точки зору чинного кримінального законодавства.

Виклад основних положень. Суб’єкти кримінального процесу – це державні органи та посадові особи, які приймають участь у кримінальному процесі та вступають в процесуальні правовідносини.

В кримінально-процесуальні відносини різні особи втягуються по-різному. Таких осіб можна уявно поділити на декалька груп. До першої групи відносяться особи, котрі через наявну необхідність повинні в судовому порядку здійснювати захист своїх прав та інтересів, наприклад потерпілий. До другої групи можна віднести осіб, котрі є учасника кримінального процесу через займану посаду, наприклад: прокурор, суддя. До третьої групи відносяться особи, котрі є представниками та захисниками в судовому процесі. Відповідно до умов чинного КПК – це адвокат та законний представник. До четвертої групи відносять осіб, котрих визнано учасниками кримінального процесу завдяки засобам примусу, наприклад підозрюваний чи підсудний. [1, c. 580]

Такі суб’єкти процесу мають певні ознаки: а) приймають участь у проваджені відповідно до умов кримінально-процесуального закону. б) мають визначений перелік прав та обов’язків та діють в встановлених ними межах; в) є учасниками процесуальних правовідносин; д) можуть бути притягнуті до відповідальності у разі невиконання своїх обов’язків або порушення прав інших учасників. Кожен суб’єкт кримінального процесу повинен дотримуватися приписів кримінального законодавства. [2, c. 282]

Виходячи із здійснений функцій, завдань і свого процесуального статусу субєктів поділяють на такі групи:

1. Державні органи і посадові особи, які ведуть кримінальний процес і залучають до його сфери всіх інших суб’єктів кримінально-процесуальної діяльності (суд, суддя, прокурор, слідчий, начальник слідчого відділу, орган дізнання, особа, яка провадить дізнання).

2. Особи, які захищають свої або представлені інтереси в кримінальному процесі. Вони можуть здійснювати функцію приватного обвинувачення або функцію захисту від підозри, обвинувачення і захисту інших законних інтересів.

3. Представники громадських організацій і трудових колективі.

4. Особи які відіграють допоміжну роль у кримінальному процесі: заявник про злочин; особа, яка дає пояснення; свідок; експерт, керівник експертної установи; спеціаліст; перекладач; особа, яка розуміє знаки німого або глухого; поняті; поручителі; заставодавці; педагог; лікар; особи, які беруть участь у відтворенні обстановки й обставин події; обшукуваний, освідуваний; особа, у якої беруть зразки для експертного дослідження; особи, що займають приміщення, в якому провадяться обшук, виїмка, огляд або опис майна; особи, присутні при провадженні обшуку або виїмки; особа, котрій передано на зберігання майно, на яке накладено арешт; секретар судового засідання. [3, c. 224]

При цьому у ККУ вставлено, таку класифікацію субєктів кримінального процесу 1. Суд. 2. Сторона обвинувачення. 3. Сторона захисту. 4. Потерпілий і його представник. 5. Інші учасники кримінального провадження.

Висновок. Всі особи, які вступають в процесуальні правовідносини, незалежно від підстав і обсягу їх прав, повноважень чи обов’язків, стадії кримінального процесу, в котрій вони беруть участь, чи тривалості їх участі в процесі, є суб’єктами кримінального процесу.

Література.

1. Збірка інформаційних матеріалів, які регулюють окремі питання кримінального провадження в Україні: [упоряд С.М. Алфьоров , С.М. Міщенко та інш.]; за заг.ред.В.І.Сліпченка. – К.: «Хай-Тек Прес».2013. – 580 с.

2. Климчук М.П. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (особлива частина)./ М.П. Климчук, О.С. Степанов, О.Ю. Хабло та ін. – Національна Академія Внутрішніх Справ, 2012. – 282 с.

3. Кримінальний процес. Особлива частина (альбом схем) навч. посібн. / Л.Д. Удалова, Д.О. Савицький, О.Є. Омельченко та ін. – К.: ЦУЛ, 2015. – 224 с.;
скачати

© Усі права захищені
написати до нас