Ім'я файлу: Практичне завдання 6.docx
Розширення: docx
Розмір: 42кб.
Дата: 15.03.2021

Практична робота № 6

“Створення проекту калькулятора”

Мета: навчитися визначати тип виразу залежно від типу операндів і виду оператора; освоїти правильне написання інструкції присвоювання

Завдання. Необхідно розробити проект простого калькулятора в якому можна знаходити суму двох введених чисел, різницю, добуток та частку.

Технологія виконання завдання.

1. Запустіть середовище Lazarus.

2. Задайте формі розмір 400х400 та дайте їй назву “Калькулятор”. Для цього змініть значення властивостей Height – 400, Width – 400, Caption – “Калькулятор” в Інспекторі об’єктів.

3. Розмістіть на формі такі компоненти: два компоненти Edit, один Label, шість кнопок Button. Розташуйте їх за зразком:4. Змініть для вказаних компонентів такі значення властивостей:

 • Edit1, Edit2: властивість Text — видаліть значення; • Label1: властивість Caption — значення “0”, властивість Color — clWhite;
  властивість AutoSize — False;
  (Для того, щоб  Label1 не змінював свої розміри під час роботи проекту, ми присвоїли її властивості Autosize значення False. Властивість Color задає колір. В нашому випадку поле для напису стане білим).

 • Button1: властивість Caption — значення “+”;

 • Button2: властивість Caption — значення “–”;

 • Button3: властивість Caption — значення “*”;

 • Button4: властивість Caption — значення “/”;

 • Button5: властивість Caption — значення “Очистити”;

 • Button6: властивість Caption — значення “Вихід”.

Після внесених змін форма повинна набути такого вигляду:5. Переходимо у вікно Редактора тексту та оголошуємо змінні: після слів var  Form1: TForm1; записуємо:

a, b, r: Real;Примітка. Зарезервоване слово var призначене для опису змінних. Кожна змінна і константа належать до визначеного типу даних. Тип констант визначається компілятором автоматично. Тип змінних обовязково вказується перед тим, як їх використати. У нашому випадку ми використовуємо змінні a, b, r, яким присвоїли тип real (дійсний).

6. Для кожної з кнопок необхідно створити відповідні процедури. Зробіть це за таким алгоритмом:

6.1 подвійним клацанням лівої кнопки миші відкрийте Редактор тексту для кнопки “Очистити” та запишіть такий код:

procedure TForm1.Button5Click(Sender: TObject);

begin

Edit1.Clear;

Edit2.Clear;

Label1.Caption:='';

end;

6.2 подвійним клацанням лівої кнопки миші відкрийте Редактор тексту для кнопки “+” та запишіть такий код:

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

begin

a:=StrToFloat(Edit1.Text);

b:=StrToFloat(Edit2.Text);

r:=a+b;

Label1.Caption:=FloatToStr(r);

end;

6.3 двічі клацніть на кнопці “–” та допишіть код:

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);

begin

a:=StrToFloat(Edit1.Text);

b:=StrToFloat(Edit2.Text);

r:=a-b;

Label1.Caption:=FloatToStr(r);

end;

6.4 відкрийте Редактор тексту для кнопки “*” та внесіть відповідні зміни до коду:

procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);

begin

a:=StrToFloat(Edit1.Text);

b:=StrToFloat(Edit2.Text);

r:=a*b;

Label1.Caption:=FloatToStr(r);

end;

6.5 двічі клацніть на кнопці “/” та допишіть код:

procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject);

begin

a:=StrToFloat(Edit1.Text);

b:=StrToFloat(Edit2.Text);

r:=a/b;

Label1.Caption:=FloatToStr(r);

end;

6.6 клацніть двічі на кнопці “Вихід” та напишіть код для реалізації виходу з програми, а саме:

procedure TForm1.Button6Click(Sender: TObject);

begin

halt;

end;

Примітка: Для переведення рядкових величин в дійсні числа при читанні чисел з Edit1 та Edit2 використано функцію перетворення StrToFloat.  Для переведення чисел в рядок використано функцію FloatToStr.

7. Запустіть проект на виконання. Перевірте принцип його роботи: спочатку необхідно ввести числа в пусті поля, потім натиснути на будь-кий з операторів (“+” “–” “*” “/”). Програма повинна обчислити значення виразу й видати результат. Дослідіть особливість роботи кнопки “Очистка”.

Примітка. Вираз складається з операндів і операторів. Оператори знаходяться між операндами і позначають дії, які виконуються над операндами. Як операнди виразу можна використовувати: змінну, константу, функцію або інший вираз. У нашому випадку ми використали основні оператори алгебри: “+” (додавання), “–” (віднімання) “*” (множення), “/” (ділення).

Додаткове завдання 1. Змініть колір форми на жовтий.

Додаткове завдання 2. Додайте на форму кнопку, яка буде повертати квадратний корінь числа (функція Sqrt), використавши такий код: a:=StrToFloat(Edit1.Text);

r:=Sqrt(a); Label1.Caption:=FloatToStr(r).
скачати

© Усі права захищені
написати до нас