Ім'я файлу: KMP№1.docx
Розширення: docx
Розмір: 19кб.
Дата: 31.05.2021
Пов'язані файли:
Best Logo Design Software Programs.pptx

 1. Створена автором і подана для редакційно-видавничої обробки творча чи наукова праця з усіма необхідними компонентами (рисунки, таблиці, ілюстрації) називається:

А видавничий рукопис

Б авторський рукопис

В редакційний рукопис

 1. Літературний агент у видавничому процесі, як правило, представляє інтереси:

А свої

Б автора

В видавця

 1. Серед вимог, які має поставити редактор перед автором під час прийняття оригіналу, зайвою є така:

А оригінал має бути підписаний автором із зазначенням дати подання його до видавництва

Б оригінал має бути комплектним і повністю підготовленим автором до видавничого втілення

В оригінал має бути обов’язково посторінково пронумерований

4. Первинні документи на початковому етапі редакційно-видавничого процесу готуються редактором для заведення:

А творчої заявки від автора

Б облікової картки видання

В плану-проспекту видання

5. Договір, укладений з автором щодо підготовки до друку видання, зберігається:

А у двох примірниках

Б в одному примірнику

В у трьох примірниках

6. Зайвим структурним елементом авторського договору є:

А умови приймання і здавання твору

Б відповідальність сторін

В коротка довідка про автора

7. Обов’язкової рецензії не потребує:

А художнє видання

Б навчальне видання

В енциклопедичне видання

8. Створений редактором офіційний видавничий документ, в якому міститься об’єктивна оцінка сильних та слабких сторін авторського оригіналу, а також конкретна пропозиція щодо подальшої роботи з ним, називається:

А редакторським аналізом

Б редакторським читанням

В редакторським висновком

9. Про конкретні можливості чи неможливості редакційно-видавничої підготовки авторського оригіналу, як правило, зазначається в:

А рецензії

Б анотації

В вступних заувагах

10. Коректорські процеси зчитування і вичитування належать до етапу:

А верстання відредагованого тексту

Бчитання першої верстки, звіряння редакторських виправлень

В виведення верстки на папір

 1. Кожна окрема одиниця тиражу видання називається

А сигнальний примірник

Б примірник видання

В пробний відбиток 1. Згин аркушів паперу, утворений у процесі згинання задрукованих аркушів у декілька разів у такій послідовності, щоб сторінки були розміщені від­повідно до їх нумерації, називається

А палітурництво

Б брошурування

В фальц

 1. Як називають попередню розробку видання, етап, на якому обирають формат видання, розробляють структуру видання, побудову, художнього оформлення сторінок, обкладинки, титулу?

А шліфування

Б макетування

В редагування

 1. Промислове підприємство, що виконує всі чи деякі види поліграфічних робіт, це

А поліграфічне підприємство

Б редакція

В видавництво

 1. Примірник видання з числа перших, що направляється видавництву для перевірки якості його виготовлення та затвердження як зразка для виготовлення всього тиражу, називається

А початковим примірником

Б пробним відбитком

В сигнальним примірником

 1. Послідовна нумерація сторінок книги

А пагінація

Б сигнатура

В фальцювання

 1. Папір з покриттям називають

А крейдованим

Б гладким

В матовим

 1. Як називають сукупність видань, випуск яких обумовлений актуальними суспільними тенденціями?

А безпрограшні

Б кон’юнктурні

В ексклюзивні

 1. На які види поділяються видання за періодичністю виходу у світ (назвіть конкретні назви видань, які характеризують виділену групу)?

 • неперіодичне видання;

 • серіальне видання;

 • періодичне видання;

 • продовжуване видання;

20. Які види видань називають фоліантами?

 Розмовно фоліантом називають будь-яку велику товсту книгу. Формат фоліо дорівнює зігнутому навпіл традиційному пергаментному аркушеві, що приблизно відповідає сучасному формату А3.

21. Основні розмірні та кількісні параметри видання умовно можна згрупувати за такими блоками:

А формати видань; обсяги видань; об'єм редакторської роботи

Б кількісно-якісні параметри видань, редакторські нормо завдання

В загальний обсяг усього текстового та ілюстративного матеріалу

22. Чи впливає на формування розмірних характеристик видання величина шрифтів?

А ні

Б так

23. Розмір видання за шириною й висотою, що склався після його обрізування з трьох сторін, називають:

А обсягом видання

Б об’ємом видання

В форматом видання

24. Як називається один із способів складання аркушів паперу, якщо аркуш згинається двічі й одна сторінка складає восьму долю аркуша?

А in octavio

Бin quarto

В in folio

25. Опишіть формат видання: 60*90/8.

Розмір: великий;

До обрізки: ширина – 90 см, висота – 60см;

Частка листка 8( 4х2);

Після обрізки: ширина – 220мм, висота – 290мм;

Співвідношення сторін 1,32.

26. Скільки друкованих аркушів умішується на двох паперових?

А 4

Б 2

В 6

27. Коротко опишіть загальну методику переведення фізичних друкованих аркушів в умовні.

28. Серед переліку основних видів аркушів, прийнятих у видавничій справі, є один зайвий. Який?

А авторський

Б обліково-видавничий

В текстовий

29. Скільки знаків прозового тексту з урахуванням розділових знаків та прогалин між словами міститься в одному авторському аркуші?

40 тисяч знаків, або 700 рядків віршованого тексту.

30. Що, як правило, слугує одиницею виміру об’єму редакторської роботи?

А кількість годин на день

Б кількість годин на тиждень

В кількість виконаних нормозавдань
скачати

© Усі права захищені
написати до нас