Ім'я файлу: Тема_1.pptx
Розширення: pptx
Розмір: 105кб.
Дата: 18.09.2021
скачати

Технологія машинобудування (частина 2)

Ступницький Вадим Володимирович

доктор техн. наук, професор

Технічна підготовка виробництва

Технічна підготовка виробництва

Проектування технологічного процесу - складна багатоваріантна задача, не має чіткого алгоритму.


Технічна підготовка виробництва

Дві системи стандартів:
ЄСТД (Єдина система технічної документації,) комплекс Державних стандартів (ДСТУ) - правила оформлення т / п на всі види робіт при виготовленні машин.
ЄСТПВ (Єдина система технологічної підготовки виробництва. ДСТУ (≈50 шт.) - правила розробкит / п.


Технічна підготовка виробництва

Для організації виробництва нової машини необхідно провести технічну підготовку виробництва.
Технічна підготовка, складається з конструкторської і технологічної підготовки виробництва.
Конструкторську підготовку виробництва можна вести паралельно випуску старої продукції.


Технологічна підготовка виробництва (ТПВ)

Технологічна підготовка виробництва - сукупність заходів, що забезпечують технологічну готовність виробництва.
Технологічна готовність виробництва передбачає наявність на підприємстві повних комплектів конструкторської і технологічної документації і Необхідних для виготовлення необхідної кількості виробів, c заданими техніко-економічними показниками.
Приклад: трактор ХТЗ - 19000 деталей, електровоз - 250000 деталей.


Трудомісткість конструювання машин і проектування нових технологічних процесів (приклади)

виріб

трудомісткість конструювання

Трудомісткість проектування т / п

в годинах

у відсотках

в годинах

у відсотках

Парова турбіна

82292

100

207125

252

гідротурбіна

67800

100

202400

300

кран мостовий

10433

100

43710

420

екскаватор

51575

100

94481

183

Гусеничний трактор

125000

100

620000

496

Основні функції ТПВ:

забезпечення технологічності вироби.
Розробка впровадження нових технологічних процесів.
проектування і виготовлення технологічного обладнання та оснащення (Верстати, пристосування, допоміжний, вимірний та різальний інструмент тощо).
організація і управління ТПП.


Принципи і цілі проектування технологічних процесів

Принципи проектування технологічних процесів

Технічний принцип.
Економічний принцип
Функціональний принцип.

технічний принцип - проектований техпроцес повинен повністю забезпечити всі вимоги робочого креслення і технічні умови на виготовлення заданого вироби, (безумовно), інакше 100% брак.

За технічним принципом можна розробити кілька варіантів техпроцесу.


Принципи проектування технологічних процесів

економічний принцип - виготовлення виробу повинно вестися з мінімальними витратами праці і витратами виробництва.
функціональний принцип - виготовлення виробу повинно забезпечити найвищі експлуатаційні якості виробу (зносостійкість, втомну міцність тощо).


наведені витрати

З = С + Е·К, Грн.

де З - собівартість виготовленого вироби;

К - капітальні вкладення (витрати на будівлі, верстати);

Е - коефіцієнт окупності капітальних вкладень, Е = 0,15.

Класифікація технологічних процесів

Види технологічних процесів по ГОСТ 14.301

технологічні процеси

Одиничні

Типові

Групові

Види технологічних процесів

одиничний - містить інформацію про обробку одного конкретного предмета виробництва.
Типовий - т / п виготовлення групи виробів з загальними конструктивними і технологічними ознаками.
Груповий - т / п виготовлення групи виробів з різними конструктивними, але загальними технологічними ознаками.


Вихідна інформація для проектування т / п

Базова - робоче креслення вироби і річна програма випуску.
Організаційна – ДСТУ (ISO), стандарти підприємства, нормативи, виробничі інструкції, класифікатори, документи з техніки безпеки.
Довідкова - каталоги, паспорти, довідники, методичні матеріали, планування виробничих ділянок і ін. технічна література.


Основні етапи розробки одиничного технологічного процесу

Етапи розробки одиничного технологічного процесу

Аналіз вихідних даних для розробки т / п.
Вибір і аналіз чинного типового, групового або пошук аналога одиничного т / п.
Вибір вихідної заготовки і методів її виготовлення.
Вибір технологічних баз.


Етапи розробки одиничного технологічного процесу (ГОСТ 14.301)

Складання технологічного маршруту обробки з вибором складу СТО.
Розробка технологічних операцій.
Нормування т / п.
Визначення вимог екології та БЖД.
Розрахунок економічної ефективності т / п.
Оформлення технологічної документації.


скачати

© Усі права захищені
написати до нас