Ім'я файлу: структура.docx
Розширення: docx
Розмір: 22кб.
Дата: 24.02.2020

Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра фізичної реабілітації, ерготерапії з курсом фізичного виховання

Доповідь на тему:

Структура спортивної медицини в Україні
Підготувала:

Студентка 3 курсу 91- групи

Федак Вікторія

Викладач:

Янів Олеся Володимирівна

Івано-Франківськ, 2020р.

Життя – одна із форм існування матерії. В основі життя лежить обмін речовин . У природі зустрічаєть-ся величезна кількість форм життя.

Людський організм - це найбільш досконала фор-ма живої матерії. Він має здатність до відтворення, розвитку і вдосконалення , саморегуляції, збереження гомеостазу – постійності складу і функції. Це забез-печується ще одною унікальною властивістю організ-му –здатністю до адаптації – пристосування до змін-них зовнішніх умов.

Усі ці властивості забеспечують нормальну жит-тєдіяльність людини.

Види життєдіяльності різноманітні. Універсальною функцією живого тваринного організму є здатність до різних форм руху, до фізичних вправ.

Спортивна медицина

Спортивна медицина – це частина медичної науки, яка вивчає здоров’я людини, стан її морфофункціональних систем у зв’язку із заняттями фізичними вправами і спортом

Мета: Охорона здоров’я людей у сфері фізич-ної культури і спорту, сприяння всебічному розвитку і вдосконалення людини, підвищен-ня її працездатності та довголіття, забезпе-чення високої оздоровчої ефективності цього виду людської діяльності.

У СМ виділяють такі основні напрями:

а) лікарський контроль за тими, хто займається фізкультурою та спортом,

б) загальна та окрема патологія у спортсменів як результат занять фізкультурою і спортом;

в) лікування та реабілітація спортсменів.

г) вивчення закономірностей адаптації до

навантажень

Крім того, виділяють такі розділи:

спортивну фізіологію,

 • спортивну біохімію,

 • спортивну травматологію,

 • спортивну медицину дітей і підлітків,

 • спортивну гінекологію,

 • спортивну кардіологію,

 • спортивну ендокринологію,

 • функціональну спортивну морфологію,

 • спортивну фармакологію,

 • спортивну патофізіологію та ін.

Структура спортивної медицини

Медичне забезпечення осіб, які займаються фізкультурою та спортом, а також реабілітацією та оздоровленням хворих забезпечують спеціалізовані лікувально-профілактичні заклади – лікарсько – фізкультурні диспансери (ЛФД) та центри здоровя (ЦЗ).

ЛФД є обласні, міські та ройонні. Крім ДФД є відділення, кабінети СМ і ЛФК

МОЗ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЯ

ЛФД обласні, міські, районні, відомчі

Відділення, кабінети СМ і фізичної реабілітації в спеціалізованих спортивних

закладах та регіональних лікувальних установах

Форми роботи спортивного лікаря

 1. Медичне обстеження фізкультурників і спортсменів (первинний мед. огляд, повторний, додатковий).

 2. Диспансеризація спортсменів.

 3. Лікарсько-педагогічний контроль на заняттях і тренуваннях (ЛПК).

 4. Медичне забезпечення спортивних змагань і спортивно-масових міроприємств і заходів;

 5. Лікарсько-спортивна консультація і санітарно-освітня робота.

 6. Наукові дослідження.

Особливості медичного обстеження

 1. Первинний медичний огляд проводиться комплексно (декілька спеціалістів)

 2. Спортивний анамнез.

 3. Оцінка фізичного розвитку.

 4. Функціональні проби.

 5. Диспансеризація спортсменів

Медична документація

 1. Лікарсько-контрольна карта фізкультурника і спортсмена Ф.061-О

 2. Диспансерна книжка спортсмена Ф.062-О

 3. Журнал лікарського прийому.

 4. Акти санітарно-гігєнічного обстеження.

Структура лікарсько-контрольної карти фізкультурника

Розділи: 1.Паспортні дані і спортивний анамнез.

2.Антропометрія.

3.Соматоскопія.

4.Огляд по системах.

5.Функціональні обстеження.

6.Заключення.

Диспансеризація спортсменів

ЛФД – це лікувально – профілактичний заклад призначений для організаційно-методичного керівництва лікарсько-фізкультурною службою в регіоні, медичного забезпечення збірних команд та їх резерву, масових фізкультурних заходів та змагань.

ЛФД є різних категорій в залежності від обслуговуваного контингенту

Групи диспансеризації

1. Фізкультурники (школярі, студенти, які регулярно займаються фізкультурою

(МК Ф№ 061-О))

2. Спортсмени .

3. Діти і підлітки дитячих, юнацьких спортивних шкіл і інтернатів

Оцінка фізичного стану

Фізичний стан– це сукупність морфологічних та функціональних показників людського організму, які забезпечують його життєздатність і служать критерієм оцінки здоров’я.

Фізичний стан організму людини форму-ється в процесі фізичного розвитку-динаміч-них змін морфологічних і функціональних ознак організму від зачаття і до старості.

ФР залежить від внутрішніх та зовнішніх факторів внутрішніх (спадковість, стать, вік, здоров’я)

зовнішніх(соціально-побутові умови, культура, традиції та спосіб життя).

Метод індексів

 • Ваго-ростові показники

 • Ріст в см – 100 = належна вага (НВ)

 • Вага в гр. = для чоловіків 375 – 425г/см

Ріст в см для жінок 325 – 375 г/см

 • НВ = 50 +(ріст-150)х 0,75 + вік – 21(чоловіки)

 • НВ = 50 +(ріст-150)х 0,32 + вік – 21(жінки)

 • НВ = ріст (в см) х об’єм гр. клітки (в см)

 • 240


скачати

© Усі права захищені
написати до нас