Ім'я файлу: практичне заняття 2 (1).docx
Розширення: docx
Розмір: 15кб.
Дата: 05.04.2020

Практичні завдання до теми

«Стилістичні норми та етикетні формули у професійному мовленні»
Завдання1. Продовжіть подані нижче визначення.

Стилістичні норми регулюють уживання мовних засобів відповідно до мовного стилю

Текстотвірна функція мови полягає у створенні текстів за допомогою мовних знаків

Логічність мовлення виявляється у продуманості структурного впорядкування мовлення

Цитата – це дослівна видержка із тексту
Завдання 2. Знайдіть порушення логіки і запишіть через риску правильний варіант

На столі керівника лежали заяви, доручення, документи, накази. - На столі керівника лежали документи: заяви, доручення, документи, накази

На роботу до місцевої лікарні прийшла влаштовуватись страшно гарна дівчина. – Дуже гарна дівчина прийшла влаштовуватися на роботу до місцевої лікарні

Повернувшись у село, випускнику обіцяли роботу. – Випускника обіцяли взяти на роботу, коли він повернеться в село

Моя власна думка була корисною для вирішення виробничої проблеми. – Моя власна думка була корисною для вирішення виробничої проблеми

  • Вибачаюсь за створені незручності. – Прошу вибачити за незручності

Студент Іванов має саму швидку реакцію. – У студента Іванова найшвидша реакція

У вашому звіті зустрічаються великі прорахунки та недоліки – Ваш звіт має багато прорахунків та недоліків

Цей метод масажу більш досконаліший. – Даний метод масажу досконаліший
Завдання 3. Наведіть різні варіанти цитування, що застосовуються у науковому тексті (3-5 прикладів).

  1. П. Я. Гальперін, вперше запропонувавши розглядати увагу як функцію психічного контролю, спеціально підкреслював, що «... не кожен контроль є увагою, але будь-яка увага є контролем» [1, с. 224].

  2. Роль ритуалів у становленні людського суспільства підкреслювалася неодноразово не тільки антропологами і етнографами, а й психологами [4; 22; 23].

  3. «Той тип, який мислить собі в якості суб’єкта, прагне до організації цілісного контуру діяльності, виступає її ініціатором, тоді як той, хто мислить про себе як про об’єкт, здійснює її як простий виконавець», – пише К. А. Абульханова [1, с. 49-50], розвиваючи уявлення про рубінштейнівскі категорії суб’єкта.

  4. Деякі автори [19; 46] схильні вважати, що в цілях дослідження сучасної сім’ї , що має світський характер, слід визначати поняття ритуалу відповідно до функцій і поведінкових шаблонів, які він передбачає, а не містичними та релігійними складовими.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас